Thông báo về các điều khoản đặc biệt áp dụng tại Đức đối với Zoom Phone

Ngày có hiệu lực: tháng 11 năm 2021

Các điều khoản đặc biệt này áp dụng cho Dịch vụ Zoom Phone tại Đức:

  1. Chỉ sử dụng cho kinh doanh. Dịch vụ Zoom Phone chỉ sử dụng cho kinh doanh và không phải là dịch vụ dành cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng cá nhân không được mua Dịch vụ Zoom Phone.
  2. Thanh toán. Tất cả hoạt động thanh toán được thực hiện trong khoảng thời gian sáu mươi giây trừ khi có ghi chú khác tại các mức giá áp dụng.
  3. Chưa bao gồm thuế GTGT. Tất cả các mức giá hiển thị trên trang web Zoom cho Dịch vụ Zoom Phone tại Đức đều chưa bao gồm thuế GTGT.
  4. Hội đồng Trọng tài về lĩnh vực Viễn thông. Không xét đến các quy định trái ngược trong Điều khoản sử dụng, tranh chấp giữa Zoom và Khách hàng sẽ được phân xử bằng trọng tài trước Hội đồng Trọng tài về lĩnh vực Viễn thông của Cơ quan Mạng Liên bang Đức theo yêu cầu của luật hiện hành.

Các chính sách của Zoom có thể phải sửa đổi để tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu quy định. Bất kỳ thay đổi nào như vậy trong chính sách của Zoom sẽ được đăng tại đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo cập nhật về chính sách của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email trong khung bên dưới.