Các API Zoom Phone

Thêm các tính năng gọi và thoại mạnh mẽ vào ứng dụng của bạn

Chuyển đổi hoạt động truyền thông trong kinh doanh của bạn với các giải pháp thoại và gọi tùy chỉnh mang các khả năng điện thoại phong phú của Zoom đến nơi bạn cần nhất.

  • Cải thiện mức độ tương tác của khách hàng bằng hoạt động truyền thông theo thời gian thực
  • Liền mạch hóa các trải nghiệm và quy trình hỗ trợ khách hàng
  • Tăng mức độ gắn kết của nhân viên bằng cách đơn giản hóa các quy trình làm việc quan trọng

Các API Zoom Phone nổi bật

Nhấn để gọi

Quay số danh bạ và số điện thoại ngoài chỉ với một cú nhấn chuột, ngay từ ứng dụng của bạn

Hàng đợi cuộc gọi

Phân phối cuộc gọi tự động và các quy tắc tràn hàng đợi

Tổng đài tự động

Thêm tổng đài tự động, chỉ định hoặc bỏ chỉ định cuộc gọi và cập nhật chi tiết tổng đài tự động

Nhóm đường dây chung

Tạo và quản lý các thành viên chung đường dây và chỉ định số điện thoại

Bản ghi cuộc gọi

Truy cập tài khoản và bản ghi âm của người dùng cũng như tải xuống bản ghi

Hộp thư thoại và nhật ký cuộc gọi

Quay số danh bạ và số điện thoại ngoài chỉ với một cú nhấn chuột, ngay từ ứng dụng của bạn

Dữ liệu cuộc gọi theo thời gian thực

Gửi và nhận thông báo về sự kiện tài khoản hoặc sự kiện người dùng trong ứng dụng

SMS

Gửi và nhận tin nhắn văn bản từ các ứng dụng kinh doanh yêu thích của bạn