Bắt đầu với thiết bị Zoom for Home quản lý bởi người dùng cuối

Cấp giấy phép

Zoom for Home khả dụng cho tất cả người dùng Zoom có thiết bị tương thích hoặc được chứng nhận Zoom for Home. Không cần giấy phép đặc biệt để sử dụng Zoom for Home. Bất kì người dùng Cơ bản (miễn phí), Chuyên nghiệp, Kinh doanh hay Doanh nghiệp lớn đều có thể sử dụng Zoom for Home.

Chuẩn bị thiết lập

Zoom for Home có thể được thiết lập bởi một người dùng, hoặc công ty có thể cung cấp và quản lý Zoom for Home cho bạn.

Bạn nên thực hiện các bước sau trước khi thiết lập Zoom Rooms:

 1. Tìm hoặc xóa bớt dung lượng cho việc thiết lập Zoom for Home

 2. Tìm thiết bị tương thích Zoom for Home, ví dụ như Zoom for Home - DTEN ME

Thiết lập Zoom for Home

Zoom for Home khả dụng cho tất cả người dùng Zoom có thiết bị tương thích hoặc được chứng nhận Zoom for Home. Không cần giấy phép đặc biệt để sử dụng Zoom for Home. Bất kì người dùng Cơ bản (miễn phí), Chuyên nghiệp, Kinh doanh hay Doanh nghiệp lớn đều có thể sử dụng Zoom for Home.

 1. Thiết lập thiết bị Zoom for Home

  1. Đặt màn hình trên bàn làm việc

  2. Kết nối nguồn điện

  3. Kết nối mạng

 2. Bật thiết bị Zoom for Home

  1. Kết nối mạng

  2. Bạn sẽ thấy một màn hình như dưới đây:

 3. Từ trình duyệt web:

  1. Truy cập www.zoom.us/pair

  2. Nhập mã 6 ký tự hiển thị trên màn hình của thiết bị Zoom for Home.

  3. Nếu được nhắc, hãy hoàn thành phần CAPTCHA.

 4. Từ một thiết bị Zoom for Home:

  1. Trên thiết bị Zoom for Home, bạn sẽ được nhắc xác nhận đăng nhập. Chọn "Phải, là tôi".

  2. Nếu quản trị viên đã cung cấp một phòng cho bạn, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để chọn phòng hoặc để tạo Zoom Room cá nhân của riêng mình.

  3. Nếu không có thiết bị nào được thiết lập cho bạn hoặc bạn đang chọn thiết lập Zoom Room cá nhân của riêng mình, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho thiết bị Zoom for Home.

 5. Khi bạn đã đăng nhập, thiết bị của bạn sẽ hiển thị mọi cuộc họp sắp tới trên lịch và bạn chỉ cần nhấp vào "bắt đầu" để tham gia cuộc họp:

Sử dụng Zoom for Home

Với Zoom for Home, bạn có thể dễ dàng bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp, thực hiện cuộc gọi, dùng bảng trắng và chia sẻ nội dung. Bạn có thể đặt mã pin để dễ dàng khóa thiết bị khi bạn rời khỏi bàn làm việc hoặc đặt thiết bị tự động khóa đề phòng trường hợp bạn quên khóa lại.

 1. Đầu tiên, điều hướng đến cài đặt bằng cách chọn biểu tượng bánh răng ở góc dưới bên phải của màn hình

 2. Nhấn vào "Khóa màn hình" để bật mã khóa. Bạn sẽ được nhắc tạo mã PIN và nhập lại mã để xác nhận.

 3. Bạn có thể đặt khóa thiết bị tự động bằng cách nhấn "Tự động khóa màn hình sau khi không hoạt động" từ trang cài đặt và chọn thời gian chờ. Nếu bạn chọn "Không bao giờ", bạn sẽ phải tự khóa thiết bị theo cách thủ công từ màn hình chính bất cứ khi nào bạn muốn khóa thiết bị.

 4. Để khóa thiết bị theo cách thủ công, hãy chọn biểu tượng khóa ở góc dưới bên phải của màn hình chính.

 5. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN bạn đã tạo trước đó để mở khóa thiết bị của mình