Phân tích Zoom

Tìm hiểu các thông tin chính về hoạt động

Bắt đầu Analytics and Reporting

Theo dõi thông tin chính về mức độ sử dụng và hiệu suất để theo dõi, phân tích và quản lý trải nghiệm Zoom trong tổ chức của bạn.

Sử dụng và ứng dụng

Phiên bản client, phương thức và thiết bị được sử dụng, mức độ hài lòng của người dùng v.v.

Chất lượng

Dữ liệu hiệu suất theo người dùng, vị trí, phương thức v.v.

Cơ sở hạ tầng

Thông tin sử dụng thiết bị âm thanh/video, cũng như chi tiết về sử dụng và hiệu suất cho Zoom Rooms.

Phần cứng

Loại mạng, vị trí trung tâm dữ liệu cho các cuộc họp, dung lượng lưu trữ ghi hình.

Cuộc họp

Bảng điều khiển

Chất lượng cuộc họp và hội thảo trực tuyến

Xem chất lượng cuộc họp và hội thảo trực tuyến (Điểm MOS) theo cuộc họp hoặc người tham gia.

Báo cáo cuộc họp đang diễn ra hoặc trước đây

Đi sâu vào các cách đo lường chất lượng cuộc họp như âm thanh, video, chất lượng chia sẻ màn hình, phương thức được sử dụng và bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe.

Xem kỹ hơn về Người tham gia

Chọn một người tham gia trong danh sách Cuộc họp trước đây để xem thông tin chi tiết về âm thanh, video, chia sẻ màn hình và sử dụng CPU.

Sử dụng

Sắp xếp việc sử dụng theo cuộc họp, biên bản, người tham gia, nhóm, thông tin người tham gia, loại âm thanh hoặc bộ phận.

Phản hồi về Zoom Meetings client

Xem các vấn đề hàng đầu do người tham gia cuộc họp báo cáo và đi sâu để xem về người dùng đã báo cáo sự cố.

Các phiên bản client

Xem các phiên bản client và hệ điều hành hiện đang được người dùng Zoom của bạn sử dụng.

Phone

Bảng điều khiển

Chất lượng dịch vụ

Xem Điểm đánh giá trung bình (MOS) theo địa điểm hoặc cho tất cả các địa điểm cho cả cuộc gọi đến và đi. Đi sâu hơn để xem thông tin chi tiết hơn về chất lượng cuộc gọi.

Sử dụng và ứng dụng

Xem các chỉ số sử dụng chính cho Zoom Phone bao gồm cuộc gọi đến/đi, cuộc gọi đã hoàn thành, đã trả lời và cuộc gọi nhỡ theo tất cả các địa điểm hoặc từng địa điểm riêng lẻ.

Theo dõi vị trí

Chế độ xem nhanh các vị trí cá nhân và công ty được báo cáo cho các dịch vụ cấp cứu.

Gói đặc quyền

Có thể sử dụng báo cáo lịch sử và báo cáo theo thời gian thực về hàng đợi cuộc gọi trong Zoom Phone Power Pack.

Phân tích hàng đợi cuộc gọi theo thời gian thực

Xem dữ liệu hiệu suất chính cho hàng đợi cuộc gọi như SLA, khối lượng cuộc gọi, thời gian chờ, cuộc gọi đã hoàn thành/cúp ngang/bị nhỡ, v.v.

Phân tích lịch sử hàng đợi cuộc gọi

Xem hoạt động và xu hướng của hàng đợi cuộc gọi trong một khoảng thời gian đã chọn.

Trò chuyện

Bảng điều khiển

Top 10 vị trí theo người tham gia Zoom Team Chat

Xem xếp hạng Top 10 quốc gia về mức sử dụng Zoom Team Chat.

Top 10 người dùng gửi tin nhắn Zoom Team Chat

Xem top các người dùng Zoom Team Chat trong tổ chức của bạn.

Sử dụng theo tin nhắn Zoom Team Chat

Xem tổng mức sử dụng Zoom Team Chat hàng ngày trong tổ chức của bạn.

Báo cáo Zoom Team Chat

Xác định loại nội dung tin nhắn nào đang được gửi - chỉ văn bản, tệp, hình ảnh, đoạn mã, hình động, âm thanh hay video.

Rooms

Bảng điều khiển

Mức sử dụng Zoom Room theo phút

Xem hoạt động hàng ngày trong Zoom Rooms trong toàn tổ chức của bạn.

Top 25 mức sử dụng Zoom Rooms theo phút

Xem các phòng có nhiều biên bản họp nhất.

Top 25 lần sử dụng Zoom Rooms gặp sự cố

Xem các Zoom Rooms gặp nhiều sự cố kỹ thuật nhất trong tổ chức của bạn.

Phản hồi về Zoom Rooms

Xem phản hồi đã được định lượng từ người dùng Zoom Rooms.

Các phiên bản Zoom Room

Xem phiên bản client đang được các Zoom Rooms trong tổ chức của bạn sử dụng.

Bắt đầu sử dụng Bảng điều khiển Zoom

Bắt đầu