Trình thiết kế không gian làm việc của Zoom

Tìm hiểu cách Zoom hỗ trợ video cho nhiều không gian làm việc khác nhau và xem phần cứng được chọn cho môi trường đó như thế nào.

Để trải nghiệm cấu hình hoàn chỉnh, hãy truy cập trên trình duyệt máy tính để bàn.

Chọn không gian làm việc của bạn:

Personal Workspaces

Meetings Rooms

Presentation & Learning Spaces

Hallways and Common Areas

Industry Environments

Personal Workspaces

No posts found in this category!

Meetings Rooms

No posts found in this category!

Presentation & Learning Spaces

No posts found in this category!

Hallways and Common Areas

No posts found in this category!

Industry Environments

No posts found in this category!

Bạn muốn được hỗ trợ lập kế hoạch không gian họp?

Đội ngũ Dịch vụ Chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp các gói linh hoạt giúp đảm bảo trải nghiệm Zoom Rooms hoàn hảo. Nhận ngay hỗ trợ thực tiễn để định hướng mọi bước trong quy trình từ thiết kế, phát triển và quản lý dự án, cho tới triển khai và lắp đặt.

Bắt đầu với Zoom Rooms

Hỗ trợ video cho không gian làm việc chung
Bảng điện tử truyền phát thông tin liên lạc và cuộc họp
Hiển thị lên lịch để sử dụng tối đa không gian cuộc họp
Khả năng tương tác với điểm cuối SIP/H.323
Quản lý phòng và thiết bị tập trung
Hệ sinh thái phần cứng đảm bảo linh hoạt và dễ triển khai