Thời lượng ước tính: 10-20 phút

Câu hỏi chờ

Cho phép toàn bộ nhóm học viên chia sẻ câu trả lời đồng thời theo cách vui nhộn và hấp dẫn. Cách này giúp học viên học hỏi lẫn nhau và phân tích các chủ đề chung trong khi truy cập thư viện hình ảnh trực tuyến, đồng thời cho phép nhà giáo dục kiểm tra nhanh phòng và xác định những cách hiểu sai theo cấp độ lớp học và cá nhân.

Các động lực chính giúp học tập hiệu quả:

Kết nối xã hội

Học tập và cộng tác cùng bạn bè

Tích cực tham gia

Áp dụng kiến thức và suy ngẫm

Những lý do

Khi làm việc với các học viên từ xa và/hoặc trong bối cảnh kết hợp, việc đảm bảo mọi học viên có khả năng chia sẻ và tham gia bình đẳng
có thể là một thử thách. Giống với việc giảng dạy trực tiếp, nhiều khi một vài học viên
liên tục trả lời câu hỏi và sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn, khiến những bạn khác ít tự tin hơn khi không có cơ hội tham gia tích cực. Để đảm bảo học viên không chỉ có thể
tham gia, mà còn có thể tham gia thoải mái, điều quan trọng là xây dựng các hoạt động vui nhộn, các cách
tham gia và chia sẻ thoải mái. Khi sử dụng chức năng trò chuyện theo các cách sáng tạo, học viên
có thể trả lời câu hỏi một cách tự do và cởi mở, đồng thời cũng học hỏi từ các bạn khác.

Điểm nổi bật:

Trò chuyện nhóm trong cuộc họp

Chức năng trò chuyện trong cuộc họp trên Zoom có thể được sử dụng theo nhiều cách, bao gồm:

  • Trả lời câu hỏi
  •  Gửi tin nhắn riêng tư đến người dùng cá nhân
  •  Chia sẻ ý tưởng với cả lớp
  • Cộng tác, v.v.

Giáo viên (hoặc người chủ trì) có thể chọn người tham gia có thể trò chuyện với ai hoặc giáo viên có thể tắt tính năng trò chuyện
hoàn toàn. Nhiều trường tắt tính năng trò chuyện trực tiếp trên toàn hệ thống để học viên không thể
nhắn tin trực tiếp với bất cứ ai ngoài giáo viên. Điều này đảm bảo học viên không nói chuyện riêng
hoặc sử dụng tính năng theo cách không phù hợp.

 

Triển khai thực hiện

Một cách để đảm bảo mọi học viên tương tác và đưa ra câu trả lời khi tham gia hoạt động giảng dạy từ xa đồng bộ (ví dụ: tất cả cùng làm bài cùng lúc) bằng cách cung cấp các “Câu hỏi chờ”. Để dùng kỹ thuật này, trước tiên giáo viên cần đưa ra cho học viên một câu hỏi yêu cầu trả lời chi tiết, chứ không chỉ trả lời có hay không. Khi câu hỏi đã được chia sẻ, các học viên dành một thời gian nhất định để trả lời câu hỏi trong cuộc trò chuyện mà không nhấn enter và ai cũng phải trả lời. Khi hết thời gian này, giáo viên và học viên sẽ đếm ngược từ năm đến một để ra hiệu cho học viên nhấn enter. Khi tất cả học viên đã nhấn enter, sẽ có một loạt câu trả lời xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Sau đó học viên được yêu cầu đọc qua toàn bộ các câu trả lời, rút ra các chủ đề chung, đặt câu hỏi, rồi tham gia thảo luận.

Kỹ thuật này đem lại cho học viên khả năng:

  1. Trả lời câu hỏi một cách thoải mái vì mọi người đều trả lời cùng lúc
  2. Học hỏi từ các bạn khác bằng cách “dạo qua thư viện” trực tuyến để xem các câu trả lời khác nhau
  3. Làm rõ những cách hiểu sai bằng cách xem các câu trả lời và góc nhìn khác

Kỹ thuật này cũng cho phép giáo viên đánh giá mức độ hiểu bài của học viên (cả
ở cấp độ cá nhân và lớp học) để họ có thể xử lý những cách hiểu sai, hỗ trợ thêm cho học viên hoặc dạy tiếp nếu mọi người đã hiểu bài hiện tại.

Được phát triển với