Thời gian ước tính: 5-15 phút

Tính năng Suy nghĩ - Ghép cặp - Chia sẻ Trực tuyến

Tạo một bản đồ chỗ ngồi trực tuyến được chia sẻ với cả lớp để thực hiện nhanh các hoạt động Suy nghĩ - Ghép cặp - Chia sẻ. Khi có bản đồ chỗ ngồi trực tuyến bao quát, giáo viên có thể gọi sinh viên một cách không thiên vị và cũng dễ dàng ghép cặp cho sinh viên. Bằng cách giúp sinh viên chuyển tới thứ tự dành cho họ trên màn hình (ví dụ: “trò chuyện với người bên trái của bạn để chia sẻ câu trả lời”), giáo viên có thể cho phép sinh viên ghép cặp mà không cần có nhiều nhóm nhỏ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cũng cho phép ghép cặp nhiều lần.

Các động lực chính giúp học tập hiệu quả:

Kết nối xã hội

Học tập và cộng tác cùng bạn bè

Tích cực tham gia

Quyền tự quyết và lựa chọn

Những lý do

Suy nghĩ – Ghép cặp – Chia sẻ là một chiến lược phổ biến và hiệu quả mà giáo viên thường sử dụng trực tiếp, nhằm thúc đẩy thảo luận cùng bạn bè và trao cơ hội chia sẻ cho tất cả sinh viên. Để thực hiện điều này, trước tiên hãy đặt câu hỏi cho cả lớp và cho sinh viên thời gian để suy nghĩ độc lập về câu trả lời của mình. Khi đã có câu trả lời của riêng mình, họ sẽ chia sẻ câu trả lời đó với đối tác bên cạnh. Cuối cùng, giáo viên gọi một số sinh viên chia sẻ câu trả lời với cả lớp.
 Trong lớp học ở môi trường thực, cách bố trí vị trí ngồi của sinh viên thường giúp giáo viên dễ dàng yêu cầu sinh viên trao đổi với người ở ngay bên cạnh. Không gian học tập từ xa sẽ khác vì sinh viên không ngồi cạnh bất kỳ bạn học nào. Để giải quyết thách thức này, giáo viên có thể tạo sơ đồ chỗ ngồi trực tuyến bằng cách sắp xếp lại thứ tự của người tham gia trong Zoom; và với vai trò là người chủ trì, giáo viên có thể làm như vậy để sinh viên nhìn thấy cùng thứ tự.

Điểm nổi bật:

Thay đổi bố cục video

Giáo viên có thể thay đổi thứ tự người tham gia trên màn hình của họ bằng cách nhấp và kéo ô của người tham gia và di chuyển ô đến vị trí mong muốn. Với tư cách là người chủ trì, giáo viên cũng có thể làm như vậy để tất cả người tham gia hiển thị thứ tự của họ (tìm tính năng này bằng cách nhấp vào Xem). Bằng cách này, tất cả sinh viên đều có cùng một bản đồ chỗ ngồi trực tuyến để tham khảo khi đang thuyết trình hay trong các hoạt động, v.v. giống như môi trường học tập trực tiếp.

Triển khai thực hiện

Giúp sinh viên trình bày và chia sẻ câu trả lời của họ với bạn bè và cả lớp nhờ tính năng Suy nghĩ – Ghép cặp – Chia sẻ trực tuyến. Các bước thực hiện chiến lược này bao gồm :

 • Sắp xếp sinh viên theo thứ tự giáo viên mong muốn khi sinh viên tham gia phòng Zoom.
  • Khi tất cả sinh viên đã tham gia, hãy nhấp vào Xem và bật Follow Host's Video Order [Theo thứ tự video của người chủ trì].
 • Xem trước hoạt động. Chia sẻ những kỳ vọng đối với hoạt động và các bước cần hoàn tất sau khi bắt đầu:
  • Suy nghĩ: Giáo viên sẽ đặt câu hỏi cho sinh viên và đưa ra thời gian cho họ thầm suy nghĩ độc lập về câu trả lời của mình
  • Ghép cặp: Sau đó, sinh viên sẽ chia sẻ câu trả lời với đối tác qua trò chuyện hoặc tài liệu cộng tác nếu cuộc trò chuyện riêng tư không được bật cho sinh viên
  • Chia sẻ: Giáo viên sẽ gọi một vài sinh viên chia sẻ câu trả lời của họ hoặc
   của đối tác
 • Giới thiệu ai là đối tác cho Hoạt động Suy nghĩ – Ghép cặp – Chia sẻ. Trong vài lần đầu tiên, hãy gọi to tên các cặp bằng cách nói sinh viên ở trên cùng bên trái ghép với sinh viên ở bên phải của họ. Hỏi xem có sinh viên nào không biết ai là bạn ghép cặp của mình hay không; và nếu có, hãy cho họ biết đó là ai. Việc thay đổi định kỳ đối tác cũng rất thú vị để đảm bảo tất cả sinh viên đều có thể gặp gỡ và kết nối.
 • Hướng dẫn sinh viên về cách chia sẻ câu trả lời của họ với đối tác của họ. Sinh viên có thể gửi câu trả lời của mình cho đối tác trong một cuộc trò chuyện riêng tư. Nếu tính năng trò chuyện riêng tư bị tắt, hãy tạo một phương thức khác giúp sinh viên chia sẻ câu trả lời với các bạn cùng lớp. Ví dụ: tạo Google Doc kèm theo biểu đồ, trong đó mỗi nhóm ghép đôi có một ô và sinh viên có thể viết vào các ô tương ứng của họ. Sinh viên cũng có thể viết câu trả lời lên bảng thảo luận hoặc hệ thống tin nhắn của Hệ thống quản lý học tập (LMS). Giữ nguyên thứ tự để tiết kiệm thời gian và để sinh viên biết đối tác của mình là ai.
 • Tập hợp tất cả sinh viên lại và gọi một vài sinh viên, để họ bỏ tắt tiếng để chia sẻ những gì họ và đối tác đã thảo luận. Giáo viên cũng có thể yêu cầu thêm sinh viên chia sẻ thông qua trò chuyện với cả nhóm.

Lưu ý: Sinh viên có thể không nhìn thấy cùng một chế độ xem như giáo viên vì màn hình của họ có thể không hiển thị cùng số lượng người. Cần tránh để mọi người nói chuyện với người ở phía trên hoặc dưới họ vì hiển thị trên dưới có thể khác nhau giữa các thiết bị.

Được phát triển với