Thời gian ước tính: 15-45 phút

Lộ trình trực tuyến

Cho phép sinh viên chia thành các nhóm nhỏ khác nhau để học tập trực tuyến. Tại đó, họ được cá nhân hóa trải nghiệm học tập liên quan đến nội dung, sự hỗ trợ và nhu cầu cụ thể. Những trải nghiệm này có thể do sinh viên lựa chọn hoặc được giáo viên xác định trước.

Các động lực chính giúp học tập hiệu quả:

Có mục tiêu và sự phù hợp

Lộ trình và tài liệu khác biệt

Kết nối xã hội

Học tập và cộng tác cùng bạn bè

Tích cực tham gia

Quyền tự quyết và lựa chọn

Những lý do

Cũng giống như trong môi trường trực tiếp, sinh viên học tập trong môi trường từ xa và kết hợp có thể hưởng nhiều lợi ích từ hoạt động theo nhóm nhỏ với nhiều lý do:

Cho phép lựa chọn và mang lại cơ hội tương tác cùng bạn bè, nhận được hỗ trợ từ giáo viên hoặc học tập độc lập, giúp sinh viên tạo ra một môi trường phù hợp và đáp ứng nhu cầu học tập của mình.

 • Hỗ trợ nội dung: Bài học có thể yêu cầu sinh viên tập trung vào nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ, sinh viên trong lớp khoa học có thể được chia vào các phòng khác nhau, tập trung vào hệ cơ quan khác nhau. Sinh viên được tùy chọn chủ đề mà họ quan tâm hoặc giáo viên có thể chỉ định cho sinh viên một chủ đề hoặc chuỗi nội dung tùy theo
  nhu cầu.
 • Cá nhân hóa môi trường học tập: Giáo viên có thể thiết lập các phòng khác nhau với môi trường học tập khác nhau như:
  • một phòng trò chuyện, nơi sinh viên có thể cộng tác và đặt ra câu hỏi
   cho nhau
  • một khu vực yên tĩnh, nơi sinh viên học tập độc lập trong yên lặng
  • phòng trợ giúp của giáo viên, nơi sinh viên có thể hoạt động theo nhóm nhỏ hoặc trao đổi 1-1 với giáo viên

Điểm nổi bật:

Quản lý Phòng theo nhóm

Giáo viên có thể tạo phòng theo nhóm với tư cách là người chủ trì hoặc đồng chủ trì phòng Zoom bằng cách nhấp vào nút Phòng theo nhóm. Từ đây, giáo viên có thể thiết lập số phòng theo nhu cầu của họ. Khi chỉ định phòng, giáo viên có thể cho phép sinh viên tùy chọn phòng mà họ tham gia hoặc chỉ định phòng cho họ. Nếu sinh viên được tùy chọn phòng, họ có thể nhấp vào nút Phòng theo nhóm rồi chọn phòng, đồng thời họ cũng sẽ có tùy chọn đổi phòng. Giáo viên cũng có thể chỉ định trước sinh viên vào các phòng theo nhóm.

 • Giáo viên có thể di chuyển giữa các phòng để đảm bảo sinh viên đang tập trung vào nhiệm vụ và để trả lời mọi câu hỏi mà họ có thể nhận được.
 • Kết thúc các phiên thảo luận nhóm bằng cách nhấp vào “Đóng tất cả các phòng” trong cửa sổ Phòng theo nhóm.
 • Giáo viên cũng có thể gửi tin nhắn cho tất cả sinh viên bằng cách nhấp vào “Phát tin nhắn cho tất cả học sinh” trong cửa sổ Phòng theo nhóm. Thật hữu ích khi cung cấp cho sinh viên thông tin cập nhật về việc họ sẽ ở trong phòng bao lâu nữa.

 

Triển khai thực hiện

Trước khi triển khai lần đầu tiên Lộ trình trực tuyến thông qua phòng theo nhóm, điều quan trọng là:

 • Xác định bài học mà sinh viên cần hoạt động theo nhóm để cộng tác, nhận thêm hỗ trợ hoặc cần thêm thời gian học tập cá nhân.
 • Giải thích lý do tại sao bạn tạo phòng theo nhóm, vì Lộ trình trực tuyến có thể được sử dụng cho cả hai đối tượng: sinh viên trong việc lựa chọn về nội dung và môi trường học tập;
  giáo viên trong việc thiết kế các nhóm đồng nhất và không đồng nhất, nhằm giúp nắm vững nội dung sâu hơn thông qua học tập cùng bạn bè hoặc hỗ trợ thêm của giáo viên.
 • Quyết định cách thức gom nhóm sinh viên. Giáo viên có thể muốn chỉ định sinh viên vào phòng hoặc muốn sinh viên được tùy chọn phòng cho mình. Nếu giáo viên có ý định chỉ định sinh viên, hãy cân nhắc chỉ định trước sinh viên vào phòng theo nhóm.
 • Xác định các tiêu chuẩn và kỳ vọng cho hoạt động nhóm. Sẽ rất hữu ích nếu sinh viên có một danh sách những kỳ vọng cần tuân theo và tham khảo trong các phòng theo nhóm này, vì học sinh lớn hơn có thể ở trong phòng mà không có sự giám sát của người lớn. Đảm bảo chia sẻ những gì sinh viên có thể làm nếu những kỳ vọng này bị vi phạm (ví dụ: gửi email cho giáo viên, yêu cầu họ vào lớp).
 • Nếu giáo viên được hỗ trợ từ một người trưởng thành (ví dụ: giáo viên đồng hành, trợ giảng, hỗ trợ giáo dục đặc biệt, v.v.), hãy phân chia ai sẽ ở trong phòng và vào thời điểm nào.
 • Thực hành sử dụng phòng theo nhóm trong các tình huống rủi ro thấp. (ví dụ: tiến hành hoạt động bốn góc, nhưng thay vì yêu cầu sinh viên thực sự di chuyển đến một góc khác thì bạn yêu cầu sinh viên vào phòng theo nhóm tương ứng với lựa chọn của mình).

Khi sinh viên cảm thấy thoải mái khi sử dụng tính năng này, hãy thiết lập phòng để chia nhỏ
cuộc trò chuyện, cộng tác và/hoặc nhận hỗ trợ thêm từ giáo viên. Trong lộ trình trực tuyến, giáo viên cũng có thể sử dụng thời gian đó để thu hút sinh viên tham gia trò chuyện 1-1 xoay quanh mục tiêu, để được hỗ trợ tập trung hoặc chỉ để kiểm tra tình hình. Lộ trình trực tuyến cho phép sinh viên có quyền tự quyết và lựa chọn không chỉ về kiến thức mà còn về môi trường nơi sinh viên học tập. Điều này tạo điều kiện cho quyền sở hữu và đầu tư công sức nhiều hơn vào nội dung hiện tại. Nó cũng hữu ích cho giáo viên trong việc theo dõi các phòng khác nhau, đặc biệt là vào thời điểm ban đầu, bằng cách ghé thăm các phòng của cả lớp để đảm bảo sinh viên đang tập trung vào nhiệm vụ.

Được phát triển với