Thời gian ước tính: 1-3 phút

Tín hiệu phi ngôn ngữ trực tuyến

Sử dụng phản hồi phi ngôn ngữ (ví dụ: biểu tượng cảm xúc) để hiển thị trực quan thời điểm sinh viên đã sẵn sàng, cần thêm thời gian hay có thắc mắc, v.v. Giáo viên cũng có thể đặt biểu tượng cảm xúc phản ứng khác nhau làm câu trả lời khác nhau mà sinh viên có thể dùng để giao tiếp bằng hình ảnh xuyên suốt bài học. Chiến lược này giúp sinh viên nhanh chóng giao tiếp một cách an toàn và vui vẻ.

Các động lực chính giúp học tập hiệu quả:

Kết nối xã hội

Học tập và cộng tác cùng bạn bè

Định hướng tăng trưởng

Giám sát và báo cáo tiến độ

Những lý do

Phản hồi phi ngôn ngữ là một cách giao tiếp ít rủi ro cho sinh viên trong việc thể hiện phản ứng trước những gì ai đó vừa chia sẻ trong lớp mà không làm gián đoạn tiến độ của bài học. Ví dụ: sinh viên có thể sử dụng 🎉 và 👏 để chúc mừng thành tích của chính mình hoặc thành tích của một bạn học hoặc của một nhóm học sinh. 😂 và 😮 để thể hiện rằng sinh viên đang cười hoặc ngạc nhiên về những gì ai đó vừa chia sẻ. Những phản ứng này đặc biệt hữu ích nếu sinh viên tắt camera; lúc đó giáo viên và các sinh viên khác không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của họ. Giáo viên cũng có thể sử dụng phản hồi phi ngôn ngữ để đánh giá nhiều khía cạnh như sinh viên cần bao nhiêu thời gian, đánh giá cảm nhận của họ là gì và đánh giá mức độ hiểu bài của họ như thế nào bằng cách liên kết các tín hiệu khác nhau để có các câu trả lời khác nhau. Điều này cho phép trao đổi phi ngôn ngữ diễn ra trong môi trường ít rủi ro và với thời gian tối thiểu.

Điểm nổi bật:

Phản hồi phi ngôn ngữ và phản ứng trong cuộc họp

Tính năng phản ứng cho phép sinh viên giao tiếp mà không làm gián đoạn tiến độ của lớp học. Khi sinh viên chọn một phản ứng, biểu tượng cảm xúc sẽ hiển thị trong bảng video của sinh viên và duy trì ở đó trong mười giây. Phản ứng cũng hiển thị bên cạnh tên của họ trong danh sách người tham gia; và giáo viên, với tư cách là người chủ trì, có thể xem bản tóm tắt các phản ứng của sinh viên.

Triển khai thực hiện

Khi triển khai dữ liệu phi ngôn ngữ bằng tính năng phản ứng, điều quan trọng hàng đầu là:

  • Thiết lập những kỳ vọng dành cho sinh viên về thời điểm (và thời điểm không) sử dụng tính năng phản ứng. Yêu cầu sinh viên đưa ra thời điểm thích hợp để sử dụng từng tính năng phản ứng (ví dụ: sử dụng phù hợp: 🎉 khi sinh viên chia sẻ thành tích; sử dụng không phù hợp là khi sinh viên chia sẻ về việc thú cưng qua đời).
  • Yêu cầu sinh viên thực hành sử dụng tính năng phản ứng trong các tình huống ít rủi ro (ví dụ: yêu cầu sinh viên thực hành phản ứng Có/Không theo cách vui vẻ như đặt câu hỏi tìm hiểu thông tin cá nhân như “Bóng rổ là môn thể thao yêu thích của tôi” và “Tôi có anh chị em”).

Khi sinh viên quen sử dụng tính năng này và hiểu rõ về các kỳ vọng, sinh viên có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc này trong lớp học để phản hồi giáo viên và bạn học của mình trong nhiều hoạt động khác nhau. Một số ý tưởng về cách thu thập dữ liệu phi ngôn ngữ bao gồm:

Được phát triển với