Trust Center Security, Privacy, Blogs Additional Resources

Quyền riêng tư tại Zoom

Zoom luôn đặt yếu tố quyền riêng tư và bảo mật của người dùng cuối lên hàng đầu.

Thư gửi khách hàng từ đội ngũ quản lý của Zoom

Các biện pháp thực hành quyền riêng tư

Quyền riêng tư là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự minh bạch trong phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu để cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Quyền riêng tư dữ liệu toàn cầu

Zoom tuân thủ các khuôn khổ quyền riêng tư toàn cầu. Chúng tôi đã áp dụng những biện pháp thực hành bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho các sản phẩm và quy trình.

Zoom và Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của EU

Zoom cam kết giúp đỡ người dùng trong việc tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của họ theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Để tìm hiểu thêm về việc tuân thủ GDPR của chúng tôi, vui lòng truy cập: Tuân thủ GDPR.

Cookie và công nghệ tương tự khác

Tìm hiểu về cách chúng tôi sử dụng cookie trên trang web và cách bạn có thể kiểm soát hoạt động này. Tuyên bố về cookie.

Zoom dành cho y tế

Công nghệ trong hoạt động cộng tác y tế từ xa.

Zoom dành cho y tế giúp các bác sĩ lâm sàng và nhân viên chăm sóc y tế khác cung cấp giải pháp chất lượng cao nhất và hiệu quả chi phí, nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của các tổ chức y tế.

Bảng dữ liệu về Zoom dành cho y tế

Bảng dữ liệu HIPAA

Hướng dẫn về Pipeda/PHIPA

Bảng dữ liệu về Zoom Phone dành cho y tế

Zoom dành cho Giáo dục

Zoom cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu người dùng của chúng tôi. Quy trình này bao gồm công tác hỗ trợ khách hàng tại Hoa Kỳ thuộc bộ phận giáo dục mẫu giáo đến lớp 12 và giáo dục đại học trong việc tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (FERPA).

Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem Hướng dẫn FERPA của chúng tôi.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Zoom thực sự coi trọng quyền riêng tư của bạn và chỉ thu thập dữ liệu cần thiết từ những người sử dụng nền tảng Zoom để cung cấp và đảm bảo tính hiệu quả của dịch vụ. Xem Tuyên bố về Quyền riêng tư tại đây.

  • Mã hóa đầu cuối cho cuộc họp của bạn: Khi được bật, mã hóa đầu cuối của Zoom sẽ đảm bảo rằng hoạt động giao tiếp giữa tất cả những người tham gia trong một cuộc họp nhất định trên máy khách Zoom được mã hóa bằng khóa mã hóa chỉ được cung cấp cho thiết bị của họ.
  • Xác thực: Zoom cung cấp một loạt các phương thức xác thực như Ngôn ngữ đánh dấu bảo đảm an toàn, Đăng nhập với Google và Đăng nhập với Facebook và/hoặc Xác thực dựa trên mật khẩu có thể được bật/tắt tùy từng tài khoản.
  • Xác thực 2 yếu tố (2FA): Quản trị viên có thể bật 2FA cho người dùng của bạn, tính năng này yêu cầu họ thiết lập và sử dụng 2FA để truy cập vào Zoom Web Portal.
  • Xem trước video: Trước khi tham gia cuộc họp, bạn có thể xem trước video của mình và chọn nền ảo hoặc cũng có thể chọn tham gia mà không bật video.
  • Thông báo ghi âm dành cho người dự thính: Quản trị viên tài khoản hoặc người chủ trì cuộc họp có thể yêu cầu toàn bộ bản ghi cuộc họp phải đi kèm với một cửa sổ bật lên thông báo cho người dự thính rằng cuộc họp đang được ghi lại, đồng thời có chỉ báo bằng hình ảnh trong quá trình ghi. Thông báo đang ghi âm sẽ được hiển thị cho tất cả khách không thuộc tổ chức của tài khoản bất kể chế độ cài đặt như thế nào.
  • Gỡ tính năng theo dõi sự chú tâm của người tham dự: Mới đây Zoom đã gỡ bỏ tùy chọn để theo dõi việc người dự thính đang làm việc riêng trong cuộc họp dành cho các chuyên gia đào tạo.
protect your privacy
  • Zoom không giám sát các cuộc họp hoặc nội dung của cuộc họp.
  • Zoom tuân thủ mọi luật pháp, nguyên tắc và quy định về quyền riêng tư hiện hành trong các khu vực pháp lý mà Zoom hoạt động, bao gồm GDPR và Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California.

Tài liệu về quyền riêng tư

Truy cập trang Tài liệu về quyền riêng tư của chúng tôi để xem cách Zoom bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Giới thiệu về Chương trình quyền riêng tư của chúng tôi

Thành viên bạc của Hiệp hội các Chuyên gia Quyền riêng tư Quốc tế (IAPP)

Đội ngũ quyền riêng tư của Zoom có trách nhiệm quản lý và phát triển các chương trình quyền riêng tư bên ngoài và nội bộ Zoom, đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời đánh giá các biện pháp thực hành quyền riêng tư của các nhà cung cấp.

Để biết thêm thông tin, liên hệ privacy@zoom.us.