Đối với chính sách tự do học thuật dành cho người dùng với mục đích giáo dục bậc cao

Ngày đăng: ngày 13 tháng 4 năm 2021

Zoom hiểu rằng chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt với người dùng với mục đích giáo dục bậc cao. Thế giới học thuật và truyền thông trực tuyến đang thay đổi nhanh chóng và chúng tôi rất vinh dự khi có rất nhiều tổ chức giáo dục đã chọn cùng chúng tôi đối mặt với những biến đổi này.

Quan điểm về tự do học thuật của giáo dục bậc cao của chúng tôi xuất phát từ quá trình phát triển này. Chúng tôi khẳng định như vậy bởi vì người dùng với mục đích giáo dục bậc cao luôn muốn biết quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo các giá trị của mình phải được minh bạch, đồng thời kết hợp phản hồi của khách hàng trong mọi hoạt động. Chúng tôi hiểu rằng khuôn viên vật lý mà chúng tôi biết và ủng hộ không biến đổi gọn ghẽ thành không gian trực tuyến ngày nay, nhưng chúng tôi vẫn có trách nhiệm với người dùng với mục đích giáo dục bậc cao trong việc điều chỉnh cách tiếp cận của mình với ngôn luận và hành vi theo cách tốt nhất có thể cùng tổ chức học thuật mà chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Tự do học thuật và tự do ngôn luận sẽ xác định những cam kết dành cho nhiều người dùng với mục đích giáo dục bậc cao, cả trong phòng học và trên khuôn viên rộng lớn hơn. Khi soạn thảo nội dung dẫn giải này, chúng tôi đã đặc biệt tham khảo hướng dẫn từ Tuyên bố về nguyên tắc tự do học thuật và bổ nhiệm năm 1940 của Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ (AAUP).

Nội dung dẫn giải này dành cho mọi tổ chức giáo dục bậc cao có chính sách tự do học thuật về thực chất tương tự như chính sách của AAUP trong lớp học, hoặc các chính sách bảo vệ ngôn luận trong khuôn viên trường tương tự như các quy tắc chi phối trường đại học công lập Hoa Kỳ.

Đối với các cuộc họp và hội thảo trực tuyến của Zoom do tổ chức giáo dục bậc cao tổ chức, đội ngũ Tin cậy và An toàn sẽ chỉ hành động trên cơ sở báo cáo từ người chủ trì hoặc chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên, trong đó cáo buộc vi phạm liên quan đến nội dung Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được hoặc Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, trừ khi:

  • Zoom xác định rằng Zoom có thể chịu rủi ro về luật định hoặc pháp lý nếu chúng tôi không hành động;
  • Báo cáo cho thấy mối đe dọa ngay trước mắt đối với sự an toàn về thể chất của bất kỳ người nào; hoặc
  • cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến không liên quan đến các chương trình giảng dạy hoặc việc vận hành của tổ chức giáo dục.

Zoom sẽ nỗ lực hết mình để tham khảo ý kiến của tổ chức giáo dục bậc cao càng sớm càng tốt trước khi xử lý mọi khiếu nại liên quan đến vi phạm Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được hoặc Điều khoản dịch vụ của Zoom. Đôi lúc, Zoom có thể yêu cầu tổ chức giáo dục bậc cao khẳng định bằng văn bản rằng một cuộc họp cụ thể có liên quan đến chương trình giảng dạy hoặc việc vận hành của họ, đồng thời khẳng định họ đồng ý cho phép dùng tài khoản của mình để tổ chức cuộc họp, và cuộc họp đáp ứng các tiêu chuẩn về tổ chức sự kiện trong khuôn viên trường và trên môi trường trực tuyến.

Zoom có thể cập nhật nội dung dẫn giải này theo thời gian và chúng tôi khuyến khích bạn xem nội dung cập nhật tại đây.

Chúng tôi mong muốn cùng hợp tác phát triển với những người dùng với mục đích giáo dục bậc cao bởi vì chúng tôi cũng đang giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong thế giới học tập trực tuyến không ngừng phát triển.