Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bạn đã đăng ký

Có hiệu lực từ ngày 03 tháng 11 năm 2023
Xem nhật ký thay đổi

Nhà xử lý phụ bên thứ ba là gì?

Nhà xử lý phụ bên thứ ba là nhà cung cấp được Zoom sử dụng để thay mặt cho khách hàng xử lý dữ liệu, khách hàng là người kiểm soát dữ liệu đó.

Quy trình ký kết với nhà xử lý phụ bên thứ ba của Zoom

Zoom yêu cầu các nhà xử lý phụ phải đáp ứng các nghĩa vụ tương đương như được yêu cầu từ Zoom (với tư cách là Nhà xử lý dữ liệu) như được nêu trong Thỏa thuận xử lý dữ liệu (DPA) của Zoom bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu:

 • xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của người kiểm soát dữ liệu (tức là Khách hàng) (như Zoom đã thông báo cho nhà xử lý phụ liên quan);
 • với các hoạt động xử lý phụ, chỉ giao cho nhân viên đáng tin cậy và tuân theo nghĩa vụ ràng buộc theo hợp đồng nhằm tuân thủ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu trong phạm vi áp dụng và theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành;
 • kịp thời thông báo cho Zoom về mọi vi phạm bảo mật; và
 • hợp tác với Zoom để giải quyết các yêu cầu từ người kiểm soát dữ liệu, chủ thể dữ liệu hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu nếu có.

Ngoại trừ những trường hợp được nêu dưới đây, Zoom sở hữu hoặc kiểm soát quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng quản lý dữ liệu cá nhân thời gian thực và được lưu trữ (nếu Khách hàng chọn lưu trữ nội dung đó, ví dụ: bản ghi và bản chép lại). Dữ liệu cá nhân có thể được thay đổi giữa các trung tâm dữ liệu trong một khu vực để đảm bảo hiệu năng và tính khả dụng của Zoom. Zoom cũng hợp tác với các nhà xử lý phụ của các dịch vụ được liệt kê dưới đây để cung cấp các chức năng phổ biến.

Bảng dưới đây mô tả các quốc gia và thực thể pháp nhân do Zoom liên kết để xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân, đóng vai trò là nhà xử lý dữ liệu thay mặt cho khách hàng hay người kiểm soát dữ liệu.

Nhà xử lý phụ bên thứ ba được ủy quyền của Zoom
Tên Mục đích Dữ liệu được chia sẻ với nhà xử lý phụ Vị trí Cơ chế chuyển giao quốc tế Các biện pháp bảo vệ bổ sung

(liên kết đến tài nguyên của nhà xử lý phụ)

Amazon Web Services Nhà cung cấp dịch vụ đám mây
 • Lưu lượng truy cập cuộc họp và hội thảo trực tuyến thời gian thực
 • Bản ghi cuộc họp và cuộc gọi (nếu được Khách hàng lưu trên đám mây
 • Bản chép lại của bản ghi cuộc họp hoặc cuộc gọi (nếu Khách hàng ghi lại và lưu cuộc họp trên đám mây)
 • Tệp đã tải lên
Úc, Brazil, Canada, Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hoa Kỳ SCC Sách trắng về rủi ro và tuân thủTrung tâm bảo mật Dịch vụ web của Amazon
Anthropic Nhà cung cấp dịch vụ tính năng thông minh Nhà cung cấp dịch vụ tính năng thông minh Anthropic sẽ chỉ xử lý các dữ liệu sau khi Quản trị viên bật riêng tính năng này:

 • Nội dung và ngữ cảnh của khách hàng
Hoa Kỳ SCC Chính sách quyền riêng tư
Apple Gửi thông báo đẩy trên điện thoại iOS Khách hàng có thể chọn không sử dụng dịch vụ này.
 • Thông báo tin nhắn trò chuyện
 • Thông báo tin nhắn SMS
 • Thông báo tin nhắn Tổng đài điện thoại nội bộ (PBX) (cuộc gọi điện thoại)
Hoa Kỳ SCC Tổng quan về Dịch vụ thông báo đẩy của Apple
Cloudflare Bảo mật
 • Địa chỉ IP
Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ  SCC
Trang tuân thủ Cloudflare
,

Trang tuân thủ GDPR
Nền tảng đám mây Google Nhà cung cấp dịch vụ đám mây
 • Lưu lượng truy cập cuộc họp và hội thảo trực tuyến thời gian thực
Đài Loan SCC Trung tâm Tài nguyên về Quyền riêng tư
Google Firebase Gửi thông báo đẩy trên điện thoại Android Khách hàng có thể chọn không sử dụng dịch vụ này.
 • Thông báo tin nhắn trò chuyện
 • Thông báo tin nhắn SMS
 • Thông báo tin nhắn Tổng đài điện thoại nội bộ (PBX) (cuộc gọi điện thoại)
Hoa Kỳ SCC Quyền riêng tư và bảo mật trong Firebase
MaestroQA Đảm bảo chất lượng hỗ trợ Hỗ trợ liên quan đến Nội dung truyền thông như bản ghi trên đám mây hay bản phiên âm nội dung trò chuyện trong cuộc họp CÓ THỂ được chia sẻ với MaestroQA chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp các nội dung đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom qua quá trình trao đổi về vấn đề hỗ trợ, tức là dưới dạng tệp đính kèm của phiếu hỗ trợ. Ireland, Hoa Kỳ SCC Chính sách quyền riêng tư
Microsoft Nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
 • Lưu lượng truy cập cuộc họp và hội thảo trực tuyến thời gian thực
 • Bản ghi cuộc họp và cuộc gọi (nếu được Khách hàng lưu trên đám mây
 • Bản chép lại của bản ghi cuộc họp hoặc cuộc gọi (nếu Khách hàng ghi lại và lưu cuộc họp trên đám mây)
 • Tệp đã tải lên
Thụy Sĩ SCC Tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft
OneTrust Cổng yêu cầu đối tượng dữ liệu, trung tâm tùy chọn cookie
 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Loại tài khoản
 • Quốc gia
 • Địa chỉ IP
 • Báo cáo DSAR
 • Tùy chọn cookie của người dùng
Hoa Kỳ SCC Trang Tin cậy
OpenAI Nhà cung cấp dịch vụ tính năng thông minh OpenAI sẽ chỉ xử lý dữ liệu sau nếu Quản trị viên kích hoạt riêng biệt tính năng này:

 • Nội dung và ngữ cảnh của khách hàng
Hoa Kỳ SCC Tuyên bố về quyền riêng tư của OpenAI
Oracle Nhà cung cấp dịch vụ đám mây
 • Lưu lượng truy cập cuộc họp và hội thảo trực tuyến thời gian thực
 • Địa chỉ bản ghi cuộc họp và cuộc gọi
 • Bản chép lại của bản ghi cuộc họp hoặc cuộc gọi
Mexico, Hoa Kỳ Nguyên tắc ràng buộc doanh nghiệp (BCR) Sách trắng tổng hợp kỹ thuật
Qualtrics Phản hồi, đánh giá và các trả lời khảo sát Nếu một khách hàng chọn cung cấp phản hồi, đánh giá hoặc các trả lời khảo sát cho Zoom thì Qualtrics có thể xử lý:

 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ IP
 • Thông tin tài khoản
 • Nội dung của khách hàng hoặc bất kỳ dữ liệu nào mà khách hàng chọn cung cấp trong phản hồi, khảo sát hoặc đánh giá
Đức, Hoa Kỳ SCC Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu
SendSafely Dịch vụ truyền tệp được mã hóa Nội dung truyền thông như tệp đính kèm CÓ THỂ được chia sẻ với SendSafely chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp các tệp đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom qua quá trình trao đổi về vấn đề hỗ trợ (tức là dưới dạng tệp đính kèm của phiếu hỗ trợ). Hoa Kỳ SCC Chính sách quyền riêng tư | SendSafely | Mã hóa đầu cuối
ServiceNow Nền tảng dịch vụ khách hàng dựa trên đám mây Các nội dung liên lạc như bản ghi lại trên đám mây hoặc bản chép lại phần trò chuyện trong cuộc họp CÓ THỂ được chia sẻ với ServiceNow nhưng chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp nội dung đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom thông qua hoạt động tương tác hỗ trợ. Đức, Hoa Kỳ SCC Tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)
TaskUS Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ Nội dung truyền thông như bản ghi trên đám mây hay bản phiên âm nội dung trò chuyện trong cuộc họp CÓ THỂ được chia sẻ với TaskUS chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp các nội dung đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom qua quá trình trao đổi về vấn đề hỗ trợ. Philippines SCC Bảo mật nội dung
Twilio Gửi email thông báo đến những người nhận lời mời của khách hàng Nếu khách hàng chọn gửi email thông báo tới những người nhận lời mời qua Zoom thì Twilio sẽ xử lý dữ liệu sau:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Chủ đề cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến
 • ID cuộc họp/hội thảo trực tuyến
 • Ngày và thời gian bắt đầu cuộc họp
Hoa Kỳ SCC Sách trắng về Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Twilio
Zendesk Nền tảng dịch vụ khách hàng dựa trên đám mây Các nội dung liên lạc như bản ghi lại trên đám mây hoặc bản chép lại phần trò chuyện trong cuộc họp CÓ THỂ được chia sẻ với Zendesk nhưng chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp nội dung đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom thông qua hoạt động tương tác hỗ trợ. Hoa Kỳ BCR Chứng nhận tuân thủ và Tư cách thành viên

Để biết nhà xử lý phụ bổ sung dành riêng cho Zoom Events, vui lòng xem bên dưới. Để biết thêm thông tin về Zoom Events, vui lòng xem Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events.

Nhà xử lý phụ được ủy quyền của Zoom Events
Tên Mục đích Dữ liệu được chia sẻ với nhà xử lý phụ Vị trí Cơ chế chuyển giao quốc tế Các biện pháp bảo vệ bổ sung

(liên kết đến tài nguyên của nhà xử lý phụ)

Stripe Xử lý thanh toán Thông tin giao dịch và thanh toán như tên, email, chi tiết tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ thanh toán, ngày/giờ/số tiền giao dịch và tên người bán. Hoa Kỳ SCC Trung tâm quyền riêng tư của Stripe

Cập nhật

Khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi lớn mạnh và phát triển, những Bên xử lý phụ mà chúng tôi sử dụng cũng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho chủ tài khoản của Khách hàng thông báo về bất kỳ Bên xử lý phụ mới nào trong phạm vi được yêu cầu theo thỏa thuận hợp đồng, cùng với việc đăng các cập nhật đó tại đây.

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu dưới đây để đăng ký cập nhật.

 

 

Đối tác tiếp thị liên kết của Zoom là gì?

Đối tác tiếp thị liên kết của Zoom là bất kỳ tổ chức nào mà Zoom trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý. Cùng với Zoom Video Communications, Inc., những đối tác tiếp thị liên kết này tạo thành Zoom Group.

Chuyển dữ liệu quốc tế trong Zoom Group

Tất cả các bên của Zoom Group đã tham gia một thỏa thuận chuyển dữ liệu trong đó đặt ra các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu và các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu (“SCC”).

Công ty liên kết của Zoom
Tên pháp nhân Vị trí đã đăng ký
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. Delaware, Hoa Kỳ
ZVC JAPAN K.K. Nhật Bản
ZVC Netherlands B.V. Amsterdam, Hà Lan

Na Uy (Văn phòng chi nhánh)
ZVC- Australia Pty Ltd. New South Wales, Úc
ZVC UK Ltd.  Anh
Xứ Wales
Zoom Voice Communications, Inc. Delaware, Hoa Kỳ

Hồng Kông (Đăng ký kinh doanh)
ZVC France SAS Paris, Pháp
ZVC India Pvt. Ltd. Mumbai, Ấn Độ
ZVC Canada, Ltd. Đăng ký tại:
New Brunswick, Canada

Các đăng ký bổ sung cấp tỉnh:
Alberta
British Columbia
Manitoba
Ontario
Quebec
Keybase, LLC Delaware, Hoa Kỳ
ZVC Singapore Pte. Ltd. Singapore
ZVC Germany GmbH Đức
Zoom Video Communications (Hong Kong) Limited Hồng Kông
Zoom Video Communications (Shanghai) Co., Ltd. Trung Quốc
Saasbee Inc. (Hefei) Ltd.  Trung Quốc
Saasbee Software (Hangzhou) Co., Ltd. Trung Quốc
Zoom Video Communications (Suzhou) Inc. Trung Quốc
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Workvivo Ireland

 

 

Ngày thay đổi Thay đổi Ghi chú
Ngày 03 tháng 11 năm 2023 Đã thêm Hoa Kỳ làm địa điểm xử lý cho ServiceNow.
Ngày 23 tháng 10 năm 2023 Đã thêm Workvivo làm công ty con.

Đã thêm Mexico làm địa điểm xử lý cho Oracle.

Ngày 28 tháng 7 năm 2023 Thêm Anthropic làm nhà xử lý phụ.
Ngày 10 tháng 5 năm 2023 Đã xóa CSS Corps khỏi danh sách Nhà xử lý phụ.

Đã thêm OpenAI, Qualtrics và ServiceNow làm các nhà xử lý phụ.

Đã cập nhật Cloudflare, MaestroQA và Twilio để có thông tin chính xác.

Đã thêm Stripe làm nhà xử lý phụ cho Zoom Events.

CSS Corps không còn là nhà cung cấp của Zoom.
Ngày 05 tháng 10 năm 2022 Đã thêm Đài Loan làm địa điểm xử lý cho Amazon Web Services.

Đã thêm Google Cloud Platform để chỉ xử lý tại Đài Loan.

Đã thêm SendSafely làm nhà xử lý phụ.

 
Ngày 25 tháng 4 năm 2022 Thêm Microsoft như một nhà xử lý phụ.  
17 tháng 2 năm 2022 Đã loại bỏ Karlsruhe Information Technology Solutions khỏi danh sách Đối tác tiếp thị liên kết.

Đã thêm MaestroQA, OneTrust và Cloudflare vào danh sách Nhà xử lý phụ để có thông tin chính xác.

Đã cập nhật danh sách địa điểm Dịch vụ web của Amazon để có thông tin chính xác.
Karlsruhe Information Technology Solutions được sát nhập vào ZVC Germany GmbH.

Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi xác định thiếu 3 nhà cung cấp. Các nhà cung cấp này luôn được Zoom sử dụng cho mục đích trên chứ không phải là nhà xử lý phụ mới.
Ngày 30 tháng 12 năm 2021 Đã thêm Twilio, CSS Corp, TaskUS để có thông tin chính xác.

Đã thêm Công ty con của Zoom để đảm bảo tính minh bạch.
Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi xác định không có mặt bốn nhà cung cấp. Các nhà cung cấp này luôn được Zoom sử dụng cho mục đích trên chứ không phải là nhà xử lý phụ mới.
Ngày 11 tháng 2 năm 2021 Đã cập nhật vị trí theo khu vực của các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ đám mây Đã cập nhật vị trí theo khu vực của các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ đám mây để đảm bảo chính xác
Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Đã loại bỏ các nhà cung cấp được phân loại nhầm thành bên xử lý dữ liệu thứ ba Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi đã xác định một số nhà cung cấp được liệt kê trước đây nhưng trên thực tế không xử lý bất kỳ dữ liệu khách hàng nào của bộ xử lý dữ liệu Zoom. Vì vậy, chúng tôi đã loại bỏ các nhà cung cấp đó.
Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Đã bổ sung Apple và Google Firebase để đảm bảo độ chính xác. Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi đã xác định hai nhà cung cấp thông báo đẩy trên điện thoại di động này chưa được liệt kê. Các nhà cung cấp này luôn được Zoom sử dụng cho mục đích trên chứ không phải là nhà xử lý phụ mới.