Cơ hội tài trợ cho chính phủ tiểu bang và địa phương

Dùng các khoản trợ cấp và tài trợ cho chính phủ tiểu bang và địa phương để tăng cường sự tham gia của công chúng, đồng thời giúp cơ quan có thể cộng tác mượt mà.

Liên hệ với chuyên gia về lĩnh vực tài trợ

Triển khai tài trợ liên bang để cải thiện các dịch vụ công

Bộ luật gần đây đã duyệt hàng tỷ đô la cho hoạt động tài trợ nhằm kích thích kinh tế và đưa ra các chương trình trợ cấp liên bang khác nhằm hỗ trợ cơ quan chính phủ tại tiểu bang và địa phương hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT cũng như viễn thông, đồng thời mở rộng tiếp cận với các dịch vụ công, hỗ trợ triển khai văn phòng hoạt động theo hình thức kết hợp và cải thiện hoạt động.

Tìm hiểu về hoạt động tài trợ sẵn có cũng như cách tận dụng cơ hội tài trợ và trợ cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu và ngày càng phát triển của cơ quan và cộng đồng.

Tài trợ dành cho tiểu bang và địa phương theo Đạo luật về gói cứu trợ Hoa Kỳ (ARPA): Quỹ dự án vốn trong đại dịch vi-rút corona (CCPF) Chương trình Hỗ trợ lính cứu hỏa (AFG) Chương trình kết nối băng thông rộng tại khu vực của thổ dân da đỏ (TBCP)

Một nền tảng giúp thu hút công dân và cộng tác trong cơ quan

Các cơ quan tiểu bang và địa phương có thể sử dụng Zoom — hoặc Zoom dành cho chính phủ nếu họ cần tuân thủ những yêu cầu về an ninh của liên bang — để hiện đại hóa phương thức phục vụ cử tri. Với các giải pháp mượt mà và an toàn của Zoom, các bộ ngành và cơ quan chính phủ có thể cắt giảm chi phí, tăng cường cộng tác nội bộ và mở rộng các dịch vụ dành cho công dân.

Tăng cường khả năng tiếp cận công lý

Nền tảng dễ sử dụng của chúng tôi giúp tăng khả năng tiếp cận công lý thông qua nhiều tính năng trợ năng và thành phần tích hợp của bên thứ ba, từ đó giúp phòng xử án theo hình thức kết hợp hay trực tuyến trở thành một môi trường thân thiện với tất cả mọi người.

Cải thiện kết nối với cử tri

Các phiên điều trần công khai, phiên họp hội đồng thành phố và các sự kiện cộng đồng khác được tổ chức qua Zoom Webinars hoặc Zoom Meetings giúp các quan chức dễ dàng tiếp cận hơn với công chúng khi người dân có thể tham gia buổi diễn thuyết theo hình thức trực tuyến từ nhà của mình.

Mở rộng năng lực cứu trợ, tìm kiếm và cứu hộ trong hoàn cảnh thiên tai

Thành viên của đội ngũ tại hiện trường có thể cộng tác với nhân viên từ xa thông qua Zoom để liên lạc theo thời gian thực về các tình huống khẩn cấp, duy trì nhận thức tình huống và tăng chất lượng thông tin có sẵn.

Tăng cường tính liên tục trong kinh doanh và tính di động cho nhân viên

Thông qua sử dụng Zoom Phone, người đại diện tại địa phương có thể cho phép tiếp cận vào bất cứ lúc nào từ thiết bị mà họ chọn, nhờ đó gia tăng tính di động. Quản trị viên của chính phủ tiểu bang có thể sử dụng các công cụ quản lý tinh giản như tính năng định tuyến cuộc gọi của Zoom Phone, từ đó ủy quyền quản trị giữa các phòng ban và đội ngũ.

Hỗ trợ các sở y tế địa phương

Tổ chức y tế địa phương có thể sử dụng Zoom Team Chat để nhanh chóng cộng tác và cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng hoặc sử dụng Zoom Rooms Digital Signage để hiển thị thông tin sức khỏe quan trọng cho công chúng, tất cả đều trong môi trường đảm bảo tuân thủ Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế.

Khám phá nguồn lực tài trợ công nghệ dành cho tiểu bang và địa phương của chúng tôi

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Cách thức chính phủ tiểu bang và địa phương sử dụng khoản tài trợ có sẵn

xem hội thảo trực tuyến
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Trợ giúp theo Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Bối cảnh Đại dịch Vi-rút Corona (CARES) dành cho chính phủ tiểu bang, địa phương và thổ dân da đỏ

xem hội thảo trực tuyến

Hãy trao đổi với đối tác tài trợ của chúng tôi

Các chuyên gia về lĩnh vực tài trợ tại Learn Design Apply luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn định hướng cơ hội tài trợ và sử dụng khoản tài trợ đủ tư cách.

Tìm hiểu cách thức giúp chương trình hoặc cơ quan của chính phủ có thể tăng cường thu hút công dân và cung cấp dịch vụ.

Vui lòng nhập thông tin của bạn

* Thông tin bắt buộc

Thông tin bổ sung liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn*

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.