Tự tử và tự làm tổn thương bản thân

Tại Zoom, chúng tôi coi trọng sự an toàn và phúc lợi của người dùng. Đôi khi, các cuộc họp và sự kiện có thể đi sâu vào các chủ đề liên quan đến tự tử hoặc tự làm tổn thương bản thân (“SSH”). Chúng tôi mong muốn ngăn chặn tài liệu khuyến khích hành vi này mà không can thiệp vào nội dung được thiết kế để ngăn chặn hành vi đó. Nói cách khác, mặc dù chúng tôi cho phép các cuộc họp như các buổi trị liệu hoặc các phiên nhóm hỗ trợ đề cập đến SSH, nhưng nội dung quảng bá điều đó vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi.

Nếu bạn hoặc người thân đang gặp nguy hiểm ngay lập tức, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với sở cảnh sát địa phương của bạn. Bạn có thể thông báo cho tổng đài viên rằng ai đó đang đối phó với trường hợp khẩn cấp về tâm thần và yêu cầu sự giúp đỡ từ các nhân viên cảnh sát đã được đào tạo về can thiệp khủng hoảng. Nếu bạn liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, bạn có thể hướng dẫn họ đến phần Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách yêu cầu dữ liệu từ Zoom.

Nếu bạn thấy bất kỳ thông tin nào trên Zoom cho thấy rằng ai đó có thể làm tổn thương chính họ, vui lòng gửi báo cáo này để cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt. Khi chúng tôi nhận được báo cáo rằng ai đó đang đe dọa sẽ tự tử hoặc tự làm tổn thương bản thân họ, chúng tôi có thể thực hiện một số biện pháp để trợ giúp, bao gồm cả việc cung cấp cho người có nguy cơ thông tin liên hệ của những nhân viên tư vấn khủng hoảng đã qua đào tạo.

Các tài liệu sau đây cung cấp sự hỗ trợ miễn phí, bí mật và ngay lập tức.

 

 

Đường dây nóng Ngăn chặn Tự tử Quốc gia

Gọi 800-273-TALK (8255).

 

 

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang gặp khủng hoảng, cho dù họ có đang cân nhắc sẽ tự tử hay không, vui lòng gọi Đường dây nóng miễn cước theo số 800-273-TALK (8255) để nói chuyện với một tư vấn viên đã qua đào tạo về khủng hoảng 24/7.

Đường dây nóng Ngăn chặn Tự tử Quốc gia sẽ kết nối bạn với trung tâm xử lý khủng hoảng trong mạng lưới Đường dây nóng gần vị trí của bạn nhất. Cuộc gọi của bạn sẽ được trả lời bởi một nhân viên xử lý khủng hoảng đã qua đào tạo, người này sẽ lắng nghe bạn một cách thấu cảm và không phán xét. Nhân viên xử lý khủng hoảng sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bạn cảm thấy an toàn và chia sẻ thông tin về các dịch vụ sức khỏe tâm thần trong khu vực của bạn. Cuộc gọi của bạn là bí mật và miễn phí.

 

 

Đường dây Nhắn tin về Khủng hoảng

Soạn tin NAMI gửi 741-741

 

 

Đường dây Nhắn tin về Khủng hoảng sẽ kết nối bạn với một nhân viên tư vấn về khủng hoảng đã qua đào tạo để nhận được sự hỗ trợ miễn phí về khủng hoảng 24/7 qua tin nhắn văn bản.

 

Để tìm một trung tâm xử lý khủng hoảng trong khu vực của bạn, bạn có thể truy cập trang web của Hiệp hội Quốc tế về Phòng chống Tự tử.

Xin lưu ý rằng Zoom không chịu trách nhiệm về thông tin do các nguồn bên ngoài cung cấp.

Tùy thuộc vào tính chất của một trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật. Zoom có thể báo cáo các vấn đề liên quan đến các sự cố đe dọa tính mạng sắp xảy ra cho Trung tâm Điều hành Mối đe dọa Quốc gia FBI (“NTOC”), Khai thác Truyền thông Xã hội (“SOMEX”) hoặc các tổ chức khác theo yêu cầu của pháp luật.