THỜI LƯỢNG ƯỚC TÍNH: 5 PHÚT

Nhanh chóng giơ tay

Để đảm bảo tất cả học viên có thể tham gia bình đẳng trong trải nghiệm học tập, giáo viên có thể sử dụng tính năng giơ tay của Zoom một cách hiệu quả. Khi học viên nhanh chóng giơ tay ảo đồng thời, tất cả họ đều có thể chọn nhấp nút ngay hoặc sau một lúc. Sau đó, có thể sử dụng danh sách tham gia do học viên tạo để chọn học viên chia sẻ, tương tác và/hoặc trả lời câu hỏi ở thời điểm hiện tại hoặc trong suốt bài học.

Các động lực chính giúp học tập hiệu quả:

Kết nối xã hội

Quyền tự quyết và lựa chọn

Tích cực tham gia

Xây dựng mối quan hệ và lòng tin

Những lý do

Khi làm việc với các học viên từ xa và/hoặc trong bối cảnh kết hợp, việc mọi học viên có khả năng tham gia bình đẳng có thể là một thử thách. Để đảm bảo học viên không chỉ có thể tham gia, mà còn có thể tham gia thoải mái, điều quan trọng là mang đến cho tất cả học viên cơ hội chia sẻ, tham gia và thậm chí là trả lời câu hỏi theo các đầy hứng thú. Khi ở môi trường trực tiếp, nhiều nhà giáo dục sẽ dùng các cách như que kem để gọi tên bất chợt và/hoặc điểm danh lần lượt để đảm bảo mỗi học viên đều có lượt,
nhưng điều này có thể khó thực hiện trong môi trường kết hợp. Một cách để giải quyết thử thách này là “Giơ tay nhanh”, trong đó học viên sẽ thấy đồng hồ đếm ngược 3-2-1 để giơ tay cùng lúc và, qua đó, tạo danh sách cho giáo viên sử dụng để tham gia vào thời điểm đó hoặc sử dụng trong suốt ngày học.

Điểm nổi bật:

Giơ tay

  • Học viên có thể giơ tay trực tuyến bằng cách dùng một nút trong phần “Phản ứng” dưới cùng cửa sổ Zoom. Tính năng giơ tay được thiết kế để báo hiệu cho người chủ trì (giáo viên trong quá trình giảng bài) rằng học viên muốn phát biểu. Khi học viên giơ tay, biểu tượng bàn tay hiển thị trong hộp Zoom của họ cũng như bên cạnh tên họ trong danh sách người tham gia. Học viên cũng sẽ được chuyển lên trên cùng bên trái của chế độ xem thư viện.
  • Khi một nhóm học viên giơ tay cùng lúc, ngay lập tức họ sẽ được đưa vào danh sách xếp thứ tự theo tốc độ giơ tay. Khi học viên giơ tay, biểu tượng bàn tay cũng hiển thị trong hộp Zoom của họ cũng như bên cạnh tên họ trong danh sách, nhờ đó giáo viên có thể kiểm tra trực quan để đảm bảo tất cả các học viên đã tham gia danh sách. Khi học viên đã phát biểu, học viên đó hoặc giáo viên có thể hạ tay của học viên đó xuống và học viên này quay lại nửa dưới danh sách người tham gia để cho thấy họ đã thực hiện lượt của mình.

Triển khai thực hiện

Xác định bài học yêu cầu tất cả học viên tích cực tham gia (ví dụ: học viên trình bày một dự án, thực hiện các câu hỏi đánh giá, chia sẻ ý tưởng từ nhiều góc độ, v.v.) Vào đầu lớp học, khi tất cả học viên đã đăng nhập…

  • Đếm ngược từ 3 và cho phép tất cả học viên giơ tay trực tuyến bằng cách dùng nút “giơ tay”.
  • Kiểm tra nhanh rằng mọi bàn tay đã giơ lên bằng cách kiểm tra trực quan biểu tượng bàn tay trong mỗi cửa sổ Zoom hoặc trong danh sách người tham gia.
  • Danh sách tham gia, được tạo theo tốc độ học viên “giơ tay”, giờ đây đóng vai trò là thứ tự mà giáo viên có thể gọi học viên trả lời câu hỏi, đọc hoặc tham gia theo cách khác.

 

Hoạt động nhanh này đảm bảo tất cả học viên được bao gồm trong danh sách tham gia, đồng thời cho phép học viên thực hiện nhanh hơn hoặc chậm hơn, với mong muốn tên họ xuất hiện gần nửa đầu hoặc nửa cuối danh sách hơn tùy theo mức độ sẵn sàng chia sẻ của học viên. Điều này cho phép tất cả học viên có cơ hội tương tác trong lớp và đảm bảo những người phát biểu nhiều hơn không chi phối cuộc thảo luận. Thực hiện điều này cũng cho phép những học viên
không đủ tự tin có cơ hội dừng lại một chút sau thời gian đếm ngược, để họ có thể ở nửa dưới của danh sách và tham gia lớp học sau đó, sau khi xem các bạn khác làm mẫu hoạt động. Điều này giúp học viên cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và sẵn sàng tương tác khi họ thấy thoải mái hơn.

Được phát triển với