Thời lượnng ước tính: 5-10 phút

Bỏ phiếu có chủ đích

Giáo viên có thể sử dụng tính năng bỏ phiếu để kiểm tra nhanh khả năng hiểu của học viên nhằm xây dựng nhóm chiến lược, hỗ trợ tập trung khi cần thiết, đồng thời cũng nắm bắt nhanh được nhu cầu “phòng trực tuyến”. Bỏ phiếu có thể được sử dụng cho mục đích hiểu rõ nội dung cũng như hiểu nhu cầu cảm xúc - xã hội của học viên. Cuộc bình chọn có thể chính thức hoặc không chính thức để thực sự hiểu nhu cầu cũng như mức độ hiểu bài của học viên.

Các động lực chính giúp học tập hiệu quả:

Có mục tiêu và sự phù hợp

Lộ trình và tài liệu khác biệt

Tích cực tham gia

Áp dụng kiến thức và suy ngẫm

Định hướng tăng trưởng

Giám sát và báo cáo tiến độ

Những lý do

Giáo viên cần đảm bảo bao gồm các bài đánh giá quá trình (không chính thức và chính thức) trong suốt quá trình giảng dạy để đánh giá mức độ hiểu bài của học viên. Thông tin này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc, giúp giáo viên xây dựng những nhóm nhỏ hiệu quả và xác định điều gì hỗ trợ nhu cầu cụ thể của các học viên. Giáo viên cũng có thể nhanh chóng giải quyết những cách hiểu sai trong một phiên toàn nhóm nếu cuộc bình chọn cho thấy phần đông lớp học chưa hiểu một khái niệm. Việc học từ xa so với học trực tiếp cũng có thể khiến việc đánh giá học viên đang như thế nào về mặt cảm xúc – xã hội trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi học viên tắt camera. Hỏi ý kiến học viên bằng cách bỏ phiếu để biết họ đang cảm thấy thế nào vào các thời điểm khác nhau trong lớp có thể mang lại thông tin sâu sắc về bầu không khí chung của lớp và những học viên nào cần được hỗ trợ theo dõi.

Điểm nổi bật:

Bỏ phiếu cho các cuộc họp

Là người chủ trì, giáo viên cung có thể tải xuống một báo cáo đầy đủ về các câu hỏi bình chọn để có thể thấy mỗi học viên đã chọn câu trả lời nào.

 • Trong phiên Zoom, nhấp vào Cuộc bình chọn và chọn cuộc bình chọn để khởi chạy.
 • Tất cả học viên sẽ thấy một cửa sổ bật lên, yêu cầu họ trả lời (các) câu hỏi.
 • Khi học viên trả lời câu hỏi, giáo viên có thể thấy kết quả trực tiếp về tỷ lệ phần trăm học viên đã lựa chọn từng câu trả lời.
 • Giáo viên sẽ quyết định thời điểm kết thúc cuộc bình chọn bằng cách nhấp vào Kết thúc bình chọn. Giáo viên cũng có thể chia sẻ kết quả với lớp.

Tính năng bỏ phiếu cho phép giáo viên nhúng cuộc bình chọn mà các học viên trả lời xuyên suốt một phiên Zoom. Cuộc bình chọn có thể được tạo trong phiên hoặc tạo trước và khởi chạy trong
phiên.

Triển khai thực hiện

Kiểm tra mức độ hiểu của học viên trong suốt bài học là điều thiết yếu để đảm bảo học viên nắm được nội dung và để giáo viên hỗ trợ và điều chỉnh phù hợp nhằm giúp học viên hiểu bài. Để thực hiện Bỏ phiếu có chủ đích một cách hiệu quả, sẽ có ích khi:

 • Xem lại kế hoạch bài học và xem đâu là những thời điểm cần tạm dừng trong bài học để đánh giá mức độ hiểu của học viên.
 • Viết trước các câu hỏi để có thể sẵn sàng khởi chạy chúng trong lớp. Dù các cuộc bình chọn tự phát cũng có thể hữu ích, những cuộc bình chọn này thường tốn nhiều thời gian để khởi chạy hơn.
 • Bố trí các cuộc bình chọn rải rác trong suốt bài học. Đây là một cách tuyệt vời để tương tác với học viên trong suốt lớp học trực tuyến.
 • Sau khi chia sẻ một cuộc bình chọn, chia sẻ kết quả với lớp và dùng điều này để khởi xướng một cuộc thảo luận. Yêu cầu học viên đã chọn một câu trả lời giải thích lý do họ chọn câu trả lời đó và
  yêu cầu những học viên khác đưa ra ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với học viên đó. Học viên có thể chọn làm điều này trong hộp thoại trò chuyện
  hoặc giơ tay để chia sẻ phản hồi bằng lời.
 • Suy ngẫm về dữ liệu. Nếu giáo viên nhận thấy phần lớn học viên đang đưa ra câu trả lời sai, họ có thể sử dụng điều này làm thời điểm để tạm ngừng và giảng lại. Giáo viên cũng có thể tải xuống kết quả của cuộc bình chọn và xem các phản hồi mà mỗi học viên đã chọn. Nếu chỉ có ít học viên chọn câu trả lời sai, giáo viên có thể lưu thông tin này và đưa các học viên đó vào phòng theo nhóm để sửa lỗi và/hoặc cung cấp tài liệu và hoạt động để học viên hoàn thành nhằm giải quyết
  thông tin hiểu sai của họ.

 

Cuộc bình chọn cũng có thể được dùng để kiểm tra trạng thái cảm xúc – xã hội của học viên bằng việc tạo cuộc bình chọn hỏi về cảm xúc của học viên (các phản hồi mẫu bao gồm cảm thấy tập trung, sao nhãng, vui, buồn, chán). Giáo viên có thể sử dụng cuộc bình chọn này vài lần xuyên suốt lớp học để cảm nhận được bầu không khí của lớp và điều chỉnh khi cần. Giáo viên cũng có thể sử dụng những kết quả đó để tiếp cận các học viên cụ thể cho thấy tâm trạng tiêu cực thường xuyên nhằm kiểm tra tình trạng của họ và/hoặc kết nối họ với các nguồn hỗ trợ như người cố vấn hướng dẫn.

Được phát triển với