Nhà cung cấp Exchange

Kết nối Zoom Phone với các đối tác yêu thích của bạn

Khi bạn cần gọi và liên hệ với những người ở ngoài doanh nghiệp, hệ thống điện thoại của bạn cần kết nối với mạng PSTN. Nếu công ty của bạn có nhiều địa điểm toàn cầu, việc có nhiều lựa chọn và sự linh hoạt trong sử dụng các tùy chọn kết nối phù hợp với các nhà cung cấp thích hợp là rất quan trọng.

Nhà cung cấp Exchange

Kết nối Zoom Phone với các đối tác yêu thích của bạn

Khi bạn cần gọi và liên hệ với những người ở ngoài doanh nghiệp, hệ thống điện thoại của bạn cần kết nối với mạng PSTN. Nếu công ty của bạn có nhiều địa điểm toàn cầu, việc có nhiều lựa chọn và sự linh hoạt trong sử dụng các tùy chọn kết nối phù hợp với các nhà cung cấp thích hợp là rất quan trọng.

Các tùy chọn kết nối PSTN cho Zoom Phone

Zoom Phone cung cấp lựa chọn các gói cuộc gọi riêng và BYOC. Sàn giao dịch các nhà cung cấp, được xây dựng trên nền tảng đám mây nâng cao, đưa dịch vụ lên một tầm cao mới bằng việc dễ dàng tìm hiểu về nhà cung cấp và việc tự cung cấp các số điện thoại.

Zoom Gốc

PBX đám mây với các số PSTN và kết nối tại hơn 48 quốc gia/vùng lãnh thổ

Kết nối ngang hàng trên đám mây

PBX đám mây với việc 'Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ của riêng bạn' – Theo cách SaaS, không cần phần cứng tại chỗ

Cơ sở ngang hàng

PBX đám mây và việc 'Sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào của riêng bạn'. Kết nối với nhà cung cấp dịch vụ của bạn thông qua SBC tại chỗ

Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ của riêng bạn

Lợi ích

  • Cho phép bạn dễ dàng tìm hiểu và kết nối với nhà cung cấp của mình, đồng thời nhận các số điện thoại được cung cấp trong Zoom Phone

  • Mang đến các đối tác đa dạng cung cấp nhiều loại dịch vụ phù hợp với nhu cầu PSTN phức tạp của bạn

  • BYOC theo cách SaaS: Không cần phần cứng. Không có cơ sở hạ tầng

Trải nghiệm đơn giản và trực quan

01

Tìm nhà cung cấp của bạn

(từ cổng quản trị Zoom)

02

Nhận ứng dụng Nhà cung cấp

(từ Zoom Marketplace)

03

Kết nối với Zoom

(từ Cổng thông tin nhà cung cấp)

04

Số điện thoại cung cấp

(từ Cổng thông tin nhà cung cấp)

Đối tác

Tìm hiểu thêm về Chương trình đối tác ngang hàng trên đám mây của Zoom ngay hôm nay

Điền vào biểu mẫu dưới đây để liên lạc với nhóm Bán hàng của chúng tôi.

* Thông tin bắt buộc

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng việc gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ..