Gói dịch vụ và mức giá Zoom Phone

Lựa chọn (các) gói mà bạn quan tâm. Đây không phải là thao tác đặt hàng mà là nhằm hỗ trợ các chuyên gia sản phẩm Zoom Phone của chúng tôi cải thiện chất lượng phục vụ.

Gói toàn cầu

$20/tháng-người-dùng

Gói tổng đài điện thoại nội bộ (PBX) Pro tính phí

$8/tháng-người-dùng

Được khuyến nghị

Zoom One kinh doanh nâng cao

$30/tháng-người-dùng

Chúng tôi cần thêm một số chi tiết:

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Tuyên bố về quyền riêng tư.