Hãy bắt đầu nào.

Chọn (các) tùy chọn phần cứng mà bạn quan tâm. Việc gửi biểu mẫu này không tạo ra một đơn đặt hàng, mà chỉ là một yêu cầu giúp chúng tôi bắt đầu với đơn hàng của bạn.

Điện thoại bàn

Poly Edge B20

B20

$3/tháng

Poly VVX 250

$5/tháng

Ethernet/Wifi tùy chọn với bộ điều hợp

Poly VVX 350

$6/tháng

Ethernet/Wifi tùy chọn với bộ điều hợp

Poly VVX 450

$7/tháng

Ethernet/Wifi tùy chọn với bộ điều hợp

Yealink T33G

$3/tháng

Ethernet

Yealink T46U

$6/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Yealink T54W

$7/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Yealink T58W

Yealink T58W

$14/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

AudioCodes 405HD

$4/tháng

AudioCodes 445HD

$7/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

AudioCodes C450HD

$14/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Yealink CP965

Yealink CP965

$50/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Poly VVX D230

Điện thoại cầm tay

$3/tháng

Ethernet/DECT

Poly VVX D230

Điện thoại cầm tay với trạm gốc

$6/tháng

Ethernet/DECT

Yealink W56H

$3/tháng

Ethernet/DECT

Yealink W76P

Yealink W76P

$6/tháng

Ethernet/DECT

Poly VVX EM50

$7/tháng

Yealink EXP43

Yealink EXP43

$3/tháng

Mô-đun mở rộng AudioCodes

$5/tháng

Yealink EXP50

$3/tháng

Bộ điều hợp Wi-Fi Poly

(OBiWiFi5G)

$2/tháng

Poly CCX 600 kèm camera

Poly CX660

$45/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Poly CCX 700

$40/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Yealink VP59

$40/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Yealink MP54

Yealink MP54

$7/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Yealink MP56

Yealink MP56

$9/tháng

Ethernet/Wifi/Bluetooth

Chúng tôi cần thêm một số chi tiết:

Người dùng cần mua giấy phép phần mềm Zoom Phone để sử dụng chương trình Hardware as a Service. Chương trình này chỉ được phân phối và sử dụng ở Hoa Kỳ và một số khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Phi (EMEA) nhất định. Chương trình Hardware as a Service tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung. Mọi mức giá hiển thị cho các dịch vụ Zoom Phone không bao gồm các loại thuế gián thu (ví dụ thuế địa phương và tiểu bang ở Hoa Kỳ, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và thuế tiêu thụ hài hòa (HST) hay các loại thuế tiêu thụ khác), thuế dịch vụ kỹ thuật số và thuế môi trường trong phạm vi áp dụng.

Bạn đã chọn:

    Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.