Khảo sát: Cán bộ điều hành cũng chuộng hình thức làm việc linh hoạt

Zoom tiến hành khảo sát Morning Consult¹ vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022 để tìm hiểu thêm về cảm nghĩ của các nhà lãnh đạo cấp cao về công việc trong tương lai. Kết quả cho thấy thậm chí bản thân các nhà lãnh đạo hàng đầu cũng ưa thích hình thức làm việc kết hợp và nhận thấy nhiều lợi ích gắn với mô hình làm việc linh hoạt.

Khảo sát: Cán bộ điều hành cũng chuộng hình thức làm việc linh hoạt

Theo một cuộc bình chọn gần đây, nhân viên đánh giá cao sự lựa chọn — chỉ hơn 2/3 (69%) nhân viên cho biết điều quan trọng với họ là có thể chọn làm việc tại chỗ, từ xa hay kết hợp.

Mọi người muốn điều chỉnh cách thức và lịch trình làm việc theo nhu cầu của mình — và họ sẽ sẵn sàng thay đổi nếu tổ chức không đáp ứng được lựa chọn đó. Sự linh hoạt về địa điểm, thời gian và cách thức làm việc cho thấy xu hướng tuyển dụng và giữ chân nhân tài với khoảng một nửa (45%) người trả lời trong một cuộc bình chọn của Momentive cho biết họ có xu hướng tìm công việc mới nếu không thể làm việc ở địa điểm lý tưởng cho họ.

Việc này yêu cầu các nhà lãnh đạo xác định và thiết lập những chính sách mới nhằm giải quyết những nhu cầu của nhân viên, trong đó nhiều người thiết lập loại hình kết hợp giữa làm việc trực tiếp và làm việc từ xa như một quy chuẩn mới.

Rõ ràng là nhân viên coi trọng sự linh hoạt về nơi làm việc, vậy còn các nhà lãnh đạo trong công ty của họ thì sao? Họ ưa chuộng điều gì hơn? Những người ban hành những chính sách này thực sự cảm thấy thế nào về chúng? Họ có tin rằng những chính sách này có tác động tích cực tới nhân viên không? Họ có cho rằng mô hình làm việc kết hợp có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp không?

Đó là những câu hỏi mà Zoom quyết định khám phá bằng việc hợp tác với Fortune để tổ chức cuộc khảo sát Morning Consult¹ nhằm xem xét cảm nghĩ của các nhà lãnh đạo về mô hình làm việc kết hợp và tác động tổng thể của nó đến sự hài lòng của nhân viên, văn hóa công ty và các mục tiêu kinh doanh. Những người trả lời khảo sát cần phải là những người làm việc tại một tổ chức đã áp dụng mô hình làm việc kết hợp hoặc làm việc hoàn toàn từ xa trong vòng sáu tháng qua. Một vài phát hiện hàng đầu nổi bật từ cuộc khảo sát này:

  • Các nhà lãnh đạo cũng thích lịch làm việc linh hoạt — hơn 90% nói rằng họ ưa thích môi trường làm việc kết hợp hoặc làm việc từ xa hơn là chỉ làm việc tại chỗ.
  • Khi được hỏi về mức độ ưa chuộng của họ về nơi làm việc của nhân viên, các nhà lãnh đạo tham gia khảo sát thiên về loại hình làm việc từ xa — chia trung bình thời gian làm việc từ xa 60% và làm việc tại văn phòng 40%.
  • Họ tin rằng hình thức làm việc kết hợp và từ xa có nhiều tác động tích cực hơn là tiêu cực, đặc biệt là về trải nghiệm của nhân viên. Bảy mươi mốt phần trăm tin rằng mô hình làm việc kết hợp và từ xa đã có tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên.
  • Nhiều người tin rằng mô hình làm việc kết hợp và từ xa không có tác động hoặc có tác động tích cực đến chất lượng kết nối với 31% cảm thấy mô hình làm việc từ xa giúp tăng chất lượng kết nối giữa họ và nhân viên cấp dưới và 54% cảm thấy chất lượng không đổi.
  • Số đông (84%) đồng ý rằng có thể xây dựng mối quan hệ công việc bền vững ở nơi làm việc hoàn toàn tại chỗ và con số tương tự (85%) cũng nói vậy về không gian làm việc kết hợp.

Đọc thêm để tìm hiểu sâu hơn các kết quả của khảo sát.

Đúng vậy, hình thức làm việc trong tương lai sẽ là mô hình kết hợp

Đúng vậy, hình thức làm việc trong tương lai sẽ là mô hình kết hợp

Các nhà lãnh đạo thấy rõ tương lai phía trước — họ biết mô hình làm việc kết hợp sẽ được chấp nhận rộng rãi. Có hơn 4 trên 5 (86%) người tham gia khảo sát đồng ý với câu “hình thức làm việc trong tương lai sẽ theo mô hình kết hợp”, trong khi chỉ có 4% không đồng tình. Suy nghĩ này cũng xuất hiện ở cấp độ cá nhân khi có gần 56% người tham gia khảo sát cho biết cá nhân họ thích môi trường làm việc kết hợp hơn, trong khi 35% thích làm việc từ xa hoàn toàn và chỉ 9% thích làm việc hoàn toàn trực tiếp.

Họ cũng có tầm nhìn tương tự cho nhân viên khi một nửa (50%) số người tham gia khảo sát thích môi trường kết hợp cho nhân viên, 24% thích làm việc từ xa hoàn toàn và 18% sẽ để nhân viên tự quyết định. Chỉ 8% cho biết họ thích môi trường làm việc hoàn toàn trực tiếp cho nhân viên.

Môi trường làm việc lý tưởng của nhà lãnh đạo

Môi trường làm việc ưa thích cho nhân viên

Vì sao các nhà lãnh đạo thích làm việc linh hoạt hơn

Vì sao các nhà lãnh đạo thích làm việc linh hoạt hơn

Có nhiều yếu tố đằng sau việc người trả lời khảo sát thích mô hình làm việc kết hợp, trong số đó chủ yếu là: công việc có ý nghĩa và chất lượng cho nhân viên.

Khi được đề nghị xếp hạng các yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định cách tổ chức công việc tốt nhất cho công ty của mình (trên thang điểm từ 1-6, trong đó 1 là quan trọng nhất), các nhà lãnh đạo tham gia khảo sát đã xếp hạng năng suất làm việc là yếu tố quan trọng nhất (2,86), tiếp theo là tăng sự cộng tác trong nhóm (3,44) và việc duy trì văn hóa công ty vững chắc (3,56).

Xếp hạng các yếu tố quan trọng để quyết định môi trường làm việc

Một nhà lãnh đạo đã xác nhận việc tập trung vào năng suất này khi nói:

Điều này mang đến kết quả tốt nhất cho cả hai bên. Năng suất tốt hơn cho nhà tuyển dụng và sự cân bằng công việc-cuộc sống tốt hơn cho nhân viên.” – Nhà lãnh đạo thích môi trường kết hợp cho nhân viên

Mô hình làm việc kết hợp sẽ như thế nào

Mô hình kết hợp sẽ như thế nào

Không có phương pháp nào là phù hợp cho tất cả mọi người trong mô hình làm việc kết hợp. Nhà lãnh đạo ở mỗi nơi đều điều chỉnh cách phân chia giữa môi trường từ xa và tại văn phòng cho phù hợp với nhu cầu riêng của công ty. Nhưng trong số các nhà lãnh đạo được khảo sát, phân tích chi tiết nghiêng nhiều hơn về phía làm việc từ xa khi người trả lời cho rằng có thể phân chia 60% thời gian làm việc từ xa và 40% thời gian làm việc trực tiếp.

Phân chia làm việc trực tiếp và từ xa

Tác động to lớn của tính linh hoạt trong công việc

Tác động to lớn của tính linh hoạt

“Vì họ cảm thấy có thể kiểm soát được tình hình và cân bằng cuộc sống, họ sẽ hài lòng hơn và làm việc hiệu quả hơn”, một trong các nhà lãnh đạo được khảo sát cho hay.

Theo các nhà lãnh đạo được khảo sát, sự linh hoạt về không gian làm việc có hiệu ứng lan tỏa khá tích cực. Phát hiện của Morning Consult cho thấy các nhà lãnh đạo nhận thấy nơi làm việc kết hợp và từ xa có nhiều tác động tích cực hơn là tiêu cực, đặc biệt là về sự hài lòng của nhân viên và chất lượng kết nối.

Bảy mươi mốt phần trăm số người tham gia khảo sát tin rằng mô hình làm việc kết hợp và từ xa đã có tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên, 58% tin vào tác động đến mức giữ chân nhân viên, 57% tin vào tác động đến việc giao tiếp toàn công ty và 52% tin vào tác động đến sự kết nối đội ngũ.

Tác động của mô hình làm việc từ xa kết hợp

Thực tế, một chủ đề khảo sát phổ biến đó là mô hình làm việc từ xa và kết hợp đã gần như củng cố hoặc không tác động đến kết nối với đồng nghiệp và chất lượng của các kết nối này. Ba mươi tư phần trăm số người tham gia khảo sát cảm thấy kết nối hơn với nhân viên cấp dưới do làm việc từ xa, trong khi 51% cảm thấy không có tác động nào cả.

Tác động của mô hình làm việc từ xa kết hợp đến sự kết nối

Câu chuyện tương tự khác về chất lượng kết nối. Ba mươi mốt phần trăm số người tham gia khảo sát cảm thấy làm việc từ xa đã làm tăng chất lượng kết nối giữa họ và nhân viên cấp dưới và 54% cảm thấy chất lượng như cũ, trong khi 31% cảm thấy làm việc từ xa đã làm tăng chất lượng kết nối với lãnh đạo công ty và 55% cảm thấy chất lượng không thay đổi.

Chất lượng kết nối

Không có gì quá ngạc nhiên khi các nhà lãnh đạo cấp cao này nhận thấy nhiều lợi ích của nơi làm việc từ xa và kết hợp hơn so với môi trường trực tiếp. Khi được cung cấp danh sách các lợi ích tiềm năng đối với mỗi môi trường làm việc, 35% nhà lãnh đạo tham gia khảo sát đã chọn “Không lợi ích nào trong số này” cho loại hình làm việc trực tiếp, so với 13% cho loại hình làm việc kết hợp và 17% cho loại hình làm việc hoàn toàn từ xa. Những lợi ích hàng đầu của loại hình làm việc kết hợp bao gồm tăng sự linh hoạt cho nhân viên (57%), cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên (57%), cải thiện cân bằng công việc/cuộc sống (56%) và tăng năng suất (53%).

Mỗi môi trường làm việc mang lại lợi ích ra sao cho công ty

Tương tự, họ đã xác định nhiều thách thức hơn với mô hình làm việc trực tiếp so với mô hình làm việc từ xa và kết hợp. Khi được cung cấp danh sách các thách thức tiềm ẩn đối với mỗi môi trường làm việc, 18% nhà lãnh đạo tham gia khảo sát đã chọn “Không thách thức nào trong số này” cho mô hình làm việc trực tiếp, so với 41% cho mô hình làm việc kết hợp và 27% cho mô hình làm việc từ xa. Các thách thức hàng đầu được xác định cho hình thức làm việc trực tiếp bao gồm rủi ro sức khỏe (59%), tác động môi trường tiêu cực (55%) và tăng chi phí của công ty (52%).

Các thách thức đi kèm với mỗi môi trường làm việc

Xây dựng kết nối thông qua các hoạt động chiến lược

Xây dựng kết nối thông qua các hoạt động chiến lược

Theo định nghĩa, kết hợp nghĩa là một số hoạt động công việc diễn ra cả từ xa và trực tiếp. Các nhà lãnh đạo có lựa chọn ưu tiên về những hoạt động này.

Theo khảo sát của Morning Consult, có thêm nhiều nhà lãnh đạo tin rằng các sự kiện như cuộc họp toàn công ty (56%) và họp nhóm lớn (54%) phù hợp với hình thức trực tuyến hơn là trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều người thích hình thức trực tiếp hơn hình thức trực tuyến khi tham gia các sự kiện xã hội nhóm (57%), phỏng vấn ứng viên xin việc (56%) và các cuộc họp với khách hàng (50%).

Các hình thức họp được ưa thích

Lựa chọn cuộc họp toàn công ty theo hình thức trực tuyến của các nhà lãnh đạo cũng có thể giúp củng cố văn hóa công ty. Khi được hỏi những hoạt động nào mà họ thấy có ích trong việc tăng cường sự kết nối giữa các thành viên nhóm, họ đã liệt kê các cuộc họp toàn công ty và cuộc họp công khai (79%), đào tạo nhân viên (75%) và hoạt động xây dựng nhóm (77%) đều ít nhiều hoặc rất hữu ích.

Các phương pháp củng cố kết nối đội ngũ

Đơn giản hóa mô hình làm việc kết hợp bằng công nghệ

Đơn giản hóa mô hình làm việc kết hợp bằng công nghệ

Các nhà lãnh đạo muốn tạo môi trường cho phép làm việc năng suất, tăng sự cộng tác nhóm và giúp đóng góp vào văn hóa công ty vững mạnh. Và hầu hết các nhà lãnh đạo ở đây tin rằng họ có thể có được tất cả những điều này trong môi trường làm việc kết hợp, nơi nhân viên cảm thấy hài lòng nhất. Vì vậy, sau khi đã thiết lập được việc kết hợp hình thức làm việc từ xa và tại văn phòng phù hợp, thì bước tiếp theo là các nhà lãnh đạo sẽ cần xác định đối tác công nghệ có thể giúp họ thực hiện tầm nhìn kết hợp.

Điều này bắt đầu với việc áp dụng công nghệ thúc đẩy khả năng đứng vững của tổ chức — các giải pháp được tối ưu hóa cho xây dựng kết nối. Nhân viên muốn tham gia cuộc họp toàn công ty tại nhà? Được. Muốn tạo cơ hội gắn kết nhóm, bất kể là nhóm ở đâu? Không vấn đề. Chiến lược công nghệ phù hợp cho phép bạn đạt được cả hai mục tiêu.

Tại Zoom, chúng tôi mang đến nền tảng truyền thông ưu tiên trải nghiệm được tối ưu hóa cho mô hình làm việc linh hoạt mới này cho tương lai:

  • Zoom One, sản phẩm cộng tác và giao tiếp tích hợp mọi tính năng được thiết kế để kết nối nhóm của bạn dù họ ở bất cứ đâu
  • Zoom Rooms Smart Gallery, được thiết kế để tạo ra trải nghiệm toàn diện thúc đẩy tính công bằng cho cả nhân viên từ xa và trực tiếp thông qua công nghệ AI
  • Phụ đề theo thời gian thực để thực sự mang mọi người lại gần nhau, cho phép nhân viên làm việc trên toàn cầu trong khi vẫn cảm thấy mình được lắng nghe, kết nối, hòa nhập và bình đẳng

Các nhóm có sự kết nối và hài lòng có thể làm việc tốt nhất dù ở bất cứ đâu — làm việc với cảm nhận về con người và mục đích, thay vì địa điểm. Kết quả sẽ mang đến lợi ích to lớn về lâu dài, củng cố văn hóa công ty vững mạnh, khiến cho khách hàng hài lòng hơn và tổ chức kiên cố hơn.

Phương pháp luận

Khảo sát này được thực hiện trên 250 nhà lãnh đạo cấp cao tại Hoa Kỳ, những người được xác định với chức danh Phó Chủ tịch hoặc cao hơn, bao gồm Chủ sở hữu, Đối tác, Chủ tịch, Nhà sáng lập và Nhà đồng sáng lập. Những người trả lời khảo sát cần phải là những người làm việc tại một tổ chức mà vận hành loại hình làm việc kết hợp hoặc hoàn toàn từ xa trong vòng sáu tháng qua và sử dụng phần mềm cộng tác như hội nghị video, trò chuyện và tin nhắn hoặc hội thảo trực tuyến.

Khảo sát này được thực hiện trực tuyến từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022 và từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022. Sai số cho toàn bộ mẫu là cộng hoặc trừ 6 điểm phần trăm.

Kết nối ngay hôm nay

Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng nền tảng truyền thông hợp nhất của chúng tôi để tinh giản việc cộng tác nhóm, củng cố kết nối và cải thiện cách bạn làm việc.

Connect Your Hybrid Team with Unified Communications
Blue half circle