Zoom dành cho Y tế

Truyền thông hợp nhất giúp bạn luôn kết nối và tuân thủ

Vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh để biết Thỏa thuận đối tác kinh doanh (BAA) đã ký tuân thủ theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), cũng như tìm hiểu về các gói trả trước 1, 2 và 3 năm.

Truyền thông hợp nhất hỗ trợ y tế cộng tác và y tế từ xa

Zoom dành cho Y tế giúp các bác sĩ lâm sàng và nhân viên chăm sóc y tế khác cung cấp giải pháp chất lượng cao nhất và hiệu quả chi phí, nhằm đáp ứng nhu cầu động của các tổ chức y tế. Một loạt các ứng dụng bao gồm y tế từ xa, y tế cộng tác, giáo dục y tế và chăm sóc theo dân số đang được sử dụng một cách hiệu quả trong toàn bộ hệ thống y tế cho bệnh nhân trên toàn cầu.

Phòng khám & nhà cung cấp nhỏ

Cần 9 hoặc ít giấy phép hơn? Nhấp vào Mua ngay để có tiện ích bổ sung BAA với giá từ 14,99 USD mỗi tháng.

Sở hữu một tổ chức doanh nghiệp lớn hơn?

Vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh cho BAA đã ký tuân thủ theo HIPAA với giá từ 19,99 USD mỗi tháng. Đặt câu hỏi về các gói trả trước 1, 2 và 3 năm của chúng tôi.

Mở rộng chăm sóc bệnh nhân và truyền thông

Cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân

Thúc đẩy sự cộng tác của nhân viên bệnh viện và chuyên gia nhằm chăm sóc bệnh nhân thông qua liên lạc video theo thời gian thực.

Tối đa hóa nguồn lực của bạn

Sử dụng tài nguyên và phần cứng bạn đã có và mở rộng tính năng cũng như các dịch vụ y tế từ xa của bạn.

Tăng cường truyền thông nội bộ

Thúc đẩy cộng tác và cuộc họp trực tiếp, đào tạo và tuyển dụng với những người tham gia ở bất kỳ vị trí nào.

Giải pháp dành cho y tế của Zoom

check-icon

Video và âm thanh định dạng HD

Video chất lượng cao nhất quán, ngay cả trong môi trường băng thông thấp.

check-icon

Tuân thủ và bảo mật

Đảm bảo tuân thủ HIPAA (BAA đã ký) và PIPEDA/PHIPA với dữ liệu sử dụng được mã hóa ở lớp ứng dụng bằng Chuẩn mã hóa cao cấp (AES).

check-icon

Đánh giá cuộc họp đã được ghi lại

Lưu các cuộc họp của bạn để thực hiện tư vấn và đánh giá.

check-icon

Các tính năng làm việc nhóm nâng cao

Cộng tác với các bác sĩ và chuyên gia khác bằng ghi chú trực tiếp trên màn hình được chia sẻ để tất cả người dự thính đều có thể nhìn thấy các ghi chú.

check-icon

Tích hợp mượt mà với Epic

Bắt đầu thăm khám video trực tiếp theo quy trình của Epic và các hệ thống công nghệ thông tin y tế khác.

check-icon

Tích hợp thiết bị y tế

Khám và điều trị bệnh nhân qua hình thức trực tuyến nhờ điều khiển camera tầm xa, hồ sơ y tế điện tử (EHR) và tích hợp thiết bị y tế, cũng như trong ca phẫu thuật nhờ hệ thống xe đẩy thăm khám từ xa.

Mở rộng tư vấn và điều trị y tế từ xa

Kết nối bác sĩ, bệnh nhân và chuyên gia cho các cuộc hẹn chăm sóc thường xuyên hoặc khẩn cấp. Dễ dàng chia sẻ màn hình kết quả hình ảnh và kiểm tra với tất cả người tham gia.

Đọc blog này để biết cách Butler Health System tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong đại dịch với ứng dụng Zoom.

Giáo dục sức khỏe cho nhân viên và bệnh nhân

Giảm thiểu việc di chuyển của nhân viên bằng chương trình giáo dục thường xuyên hiệu quả về chi phí và đào tạo liên tục cho các chuyên gia y tế.

Cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe tiếp diễn và chăm sóc phòng ngừa cho các nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.

Đọc sách trắng này nói về các xu hướng của truyền thông video trong y tế.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần qua hình thức trực tuyến

Mở rộng các chương trình sức khỏe hành vi và tâm thần bằng cách cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe hành vi và tâm thần qua hình thức trực tuyến trong phiên 1-1 hoặc phiên thăm khám theo nhóm mà bệnh nhân có thể tham gia tại nhà của họ.

Đọc blog này để tìm hiểu cách Dịch vụ Cộng đồng South Coast tận dụng Zoom để tiếp tục hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19.

Các bài đăng hàng đầu trên blog y tế

Chuyển đổi bối cảnh y tế: Y tế từ xa trước, trong và sau dịch COVID-19

Trước bối cảnh số lượng bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế từ xa của các nhà cung cấp tăng từ 50 đến 175 lần kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhiều người trong ngành y tế tin rằng dịch vụ y tế từ xa đã phát triển hơn trong vòng sáu tháng so với thập kỷ trước. Hãy xem đại dịch đã thay đổi cách chúng ta suy nghĩ như thế nào về dich vụ chăm sóc y tế, và những gì chúng ta có thể mong đợi sau dịch COVID.

Read More

Bác sĩ (ảo) đang trực: Cách Butler Health System tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong đại dịch

Tìm hiểu cách thức trong vòng vài ngày, nhóm CNTT của Butler Health System đã cấp 200 giấy phép mới và triển khai gói dịch vụ y tế an toàn, hỗ trợ tuân thủ HIPAA/PIPEDA của Zoom cho mạng lưới bác sĩ, nhà cung cấp và nhân viên tại hơn 30 văn phòng của nhà cung cấp.

Read More

Dịch vụ Cộng đồng South Coast tận dụng Zoom để tiếp tục hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19

Tìm hiểu cách Dịch vụ Cộng đồng South Coast (SCCS) có trụ sở tại California, một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần lớn nhất ở California, đã sử dụng Zoom để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân và các gia đình trong đại dịch COVID-19.

Read More

Các tổ chức ưa chuộng Zoom

Cùng Zoom khám phá hành trình của khách hàng

Bắt đầu sử dụng Zoom ngay hôm nay!