Chuyên viên Giải quyết Khiếu nại - Ấn Độ

Sau đây là thông tin về cách gửi khiếu nại về lạm dụng trên Zoom hoặc các yêu cầu thực thi pháp luật.

Việc gửi khiếu nại hoặc yêu cầu thực thi pháp luật thông qua các biểu mẫu trên web chuyên dụng của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ được chuyển đến đội ngũ thích hợp và được xử lý nhanh chóng.

Biểu mẫu trang web cho khiếu nại của người dùng: Nhấn vào đây

Biểu mẫu trên trang web cho các yêu cầu thực thi pháp luật: Nhấn vào đây.

Zoom Trust Center là một nơi cung cấp tất cả thông tin liên quan đến Bảo mật, Quyền riêng tư, Pháp lý và tuân thủ, Tin cậy và an toàn, và Tính minh bạch. Phần Tin cậy và An toàn có hướng dẫn về cách (1) báo cáo các vi phạm Nguyên tắc sử dụng chấp nhận đượcĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi và (2) đưa ra các yêu cầu thực thi pháp luật. Nhấn vào đây để truy cập phần Tin cậy và an toàn.

Ngoài ra, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp về yêu cầu của chính phủHướng dẫn về yêu cầu của chính phủ của Zoom để biết thêm thông tin về cách chúng tôi đánh giá và xử lý các yêu cầu thực thi pháp luật.

Nhấn vào đây để đọc Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom.

Bạn cũng có thể liên hệ Chuyên viên Giải quyết Khiếu nại cho thị trường Ấn Độ bằng cách gửi thư đến địa chỉ sau:

Zoom Video Communications, Inc.
Người nhận: Lynn Haaland, Chuyên viên Giải quyết Khiếu nại
55 Almaden Boulevard, Suite 600
San Jose, California 95113

Hoa Kỳ