Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp Zoom Phone
Thông báo dành cho khách hàng đối với khách hàng toàn cầu

Có hiệu lực từ tháng 2 năm 2020

Thông báo này cung cấp thông tin quan trọng về khả năng kết nối tới dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp bằng Zoom Phone. Vui lòng đọc kỹ.

Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp Zoom Phone:  Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp Zoom Phone hoạt động khác so với các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp truyền thống. Zoom Phone được yêu cầu thông báo với khách hàng về những trường hợp mà cuộc gọi khẩn cấp có thể không khả dụng hoặc có thể bằng cách nào đó bị hạn chế thông qua so sánh với dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp truyền thống. Vui lòng lưu ý những thông tin quan trọng dưới đây.

(1) Luôn sẵn sàng ứng phó khi xảy ra bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào. Dịch vụ điện thoại Truyền giọng nói qua giao thức Internet (VoIP) không chỉ phụ thuộc vào việc duy trì đăng ký (và thanh toán) dịch vụ liên tục, mà còn dựa vào kết nối Internet và nguồn điện để hoạt động. Trong trường hợp mất điện, mạng hay Internet (bao gồm nghẽn mạng), hoặc nếu dịch vụ của bạn bị ngắt kết nối hay tạm ngưng do không thanh toán, bạn có thể kết nối không thành công, bị gián đoạn hay trì hoãn trong dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên trang bị thêm dịch vụ điện thoại thay thế (chẳng hạn như điện thoại di động) tiện dụng để đảm bảo luôn truy cập được dịch vụ khẩn cấp khi xảy ra bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào.

(2) Không ngắt kết nối. Trừ khi bạn được bộ phận điều phối khẩn cấp yêu cầu làm vậy, vui lòng không ngắt kết nối cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp. Nếu bạn vô tình bị ngắt kết nối, hãy gọi lại ngay lập tức.

(3)  Cấu hình mạng. Nếu cấu hình mạng của công ty bạn không cho phép dịch vụ Zoom Phone kết nối, công ty bạn sẽ không sử dụng được dịch vụ Zoom Phone và do đó không sử dụng được các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp.

(4) Di dời dịch vụ và số điện thoại khác vùng. Các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp truyền thống tự động gửi cuộc gọi khẩn cấp tới tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương thích hợp, căn cứ vào số điện thoại của người dùng. Các dịch vụ Cuộc gọi khẩn cấp nâng cao truyền thống tự động gửi các cuộc gọi khẩn cấp tới tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương thích hợp, cùng với số điện thoại và địa chỉ của người dùng. Dịch vụ Zoom Phone cho phép khách hàng (và người dùng của khách hàng) sử dụng dịch vụ Zoom Phone ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet băng thông rộng, và dùng số điện thoại có thể không tương ứng với vị trí hiện tại của họ. Do đó, Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp Zoom Phone hoạt động khác dịch vụ Cuộc gọi khẩn cấp truyền thống ở một số khía cạnh nhất định:

Vì số điện thoại của người dùng không nhất thiết tương ứng với vị trí thực tế của người dùng đó, do vậy tất cả người dùng phải cung cấp Vị trí đăng ký của họ cho Zoom Phone khi công ty thiết lập sử dụng dịch vụ. Vị trí đăng ký là địa chỉ đường phố nơi mà người dùng sẽ sử dụng dịch vụ Zoom Phone.

Zoom Phone sẽ, khi có thể, tự động chuyển Vị trí đăng ký của người dùng tới tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương thích hợp. Theo đó, nếu người dùng chuyển vị trí thiết bị (ví dụ, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị di động, điện thoại bàn hay máy tính để bàn) được sử dụng để truy cập Dịch vụ Zoom Phone, người dùng phải cập nhật lại Vị trí đăng ký. Nếu người dùng không cập nhật Vị trí đăng ký, khi thực hiện bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp nào bằng Dịch vụ Zoom Phone, người dùng sẽ được định tuyến dựa trên Vị trí đăng ký được cung cấp trước đó. Như vậy cuộc gọi có thể không được định tuyến đến đúng tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương phù hợp với vị trí hiện tại của người dùng.

Khi người dùng thông báo cho Zoom Phone về việc thay đổi Vị trí đăng ký, quá trình cập nhật Vị trí đăng ký mới để định tuyến đúng cuộc gọi khẩn cấp và thông báo cho tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương về Vị trí đăng ký của người dùng có thể bị chậm trễ.

Nếu Vị trí đăng ký của người dùng không chính xác, hoặc vì các lý do kỹ thuật khác, tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương có thể không có địa chỉ và số điện thoại của người dùng. Theo đó, người dùng nên luôn sẵn sàng cung cấp tên, vị trí và số điện thoại của mình cho tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương khi cuộc gọi được kết nối.

(5) Thông báo cho những Người dùng khác. Bạn phải thông báo cho nhân viên, khách hay những người dùng tiềm năng khác về bản chất và những hạn chế của cuộc gọi khẩn cấp khi sử dụng dịch vụ VoIP. Để thuận tiện hơn, bạn có thể dán nhãn do Zoom Phone cung cấp tại vị trí dễ nhìn thấy trên thiết bị của mình.

(6) Các số máy lẻ chỉ dành cho cuộc gọi ra ngoài. Công ty bạn có thể chọn kích hoạt các số máy lẻ nhất định chỉ dành cho cuộc gọi ra ngoài. Các số máy lẻ chỉ dành cho cuộc gọi ra ngoài sẽ không được chỉ định một số điện thoại để nhận cuộc gọi đến. Nếu bạn dùng số máy lẻ chỉ dành cho cuộc gọi ra ngoài của Zoom Phone để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, cuộc gọi đó sẽ được định tuyến bằng địa chỉ chính của công ty, và tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp sẽ nhận địa chỉ chính và số điện thoại chính của công ty được Zoom chỉ định làm số gọi lại.

(7) Giới hạn trách nhiệm pháp lý. Zoom Phone không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với việc, hoặc cách thức mà tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương trả lời hay phản hồi các cuộc gọi khẩn cấp thực hiện qua dịch vụ Zoom Phone. Zoom Phone từ chối mọi trách nhiệm về hành vi của tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương. Zoom Phone sử dụng dịch vụ của các bên thứ ba để định tuyến cuộc gọi khẩn cấp tới tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp địa phương. Zoom từ chối bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm trong trường hợp bên thứ ba đó định tuyến cuộc gọi không chính xác hoặc dữ liệu dùng để định tuyến cuộc gọi không chính xác. Zoom Phone hay cán bộ, giám đốc, nhân viên, đối tác tiếp thị liên kết, đại lý và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác của Zoom cung cấp dịch vụ cho bạn liên quan tới Dịch vụ Zoom Phone (“Bên được bảo lãnh của Zoom”) không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hay mất mát, hình phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan tới Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp Zoom Phone (gọi chung là “Khiếu nại”), và bạn từ bỏ bất kỳ và toàn bộ Khiếu nại đó trừ khi Khiếu nại đó phát sinh do sự sao nhãng, bất cẩn rõ ràng hay hành vi sai trái cố ý của Zoom. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và không gây thiệt hại cho Bên được bảo lãnh của Zoom với bất kỳ Khiếu nại nào của, hoặc thay mặt cho, bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc Dịch vụ Zoom Phone không được cung cấp, lỗi hoặc ngừng hoạt động, định tuyến không chính xác các cuộc gọi 911 và/hoặc không người dùng dịch vụ nào có thể sử dụng dịch vụ 911 hoặc kết nối với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Quản trị viên tài khoản khách hàng phải xác nhận rằng họ đã đọc và hiểu rõ thông báo này trước khi đăng ký người dùng trên Zoom Phone. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Vị trí đăng ký được cập nhật với người dùng của họ, và tuân thủ tất cả những yêu cầu của thông báo dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp.

Các chính sách của Zoom có thể phải sửa đổi để tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu quy định. Bất kỳ thay đổi nào như vậy trong chính sách của Zoom sẽ được đăng tại đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo cập nhật về chính sách của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email trong khung bên dưới.