Thông báo dành cho khách hàng về dịch vụ 911 của Zoom Phone Communications, Inc.

Có hiệu lực từ tháng 3 năm 2019

Thông báo này chứa thông tin quan trọng về khả năng kết nối với các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 bằng Dịch vụ Zoom Phone. Vui lòng đọc kỹ.

Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 của Zoom Phone: Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 của Zoom Phone hoạt động khác với dịch vụ 911 thông thường. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) yêu cầu chúng tôi tư vấn cho khách hàng của mình các trường hợp mà cuộc gọi khẩn cấp 911 có thể không khả dụng, hoặc có thể bị giới hạn theo một cách nào đó so với dịch vụ 911 thông thường. Những trường hợp nói trên bao gồm:

(1) Lỗi kết nối Internet. Nếu kết nối Internet sử dụng cho dịch vụ Zoom Phone bị gián đoạn, bạn và/hoặc công ty của bạn sẽ không có quyền truy cập vào Dịch vụ Zoom Phone trong thời gian gián đoạn và do đó sẽ không  có quyền truy cập vào dịch vụ 911 trong thời gian gián đoạn này.

(2) Cấu hình mạng. Nếu cấu hình mạng của công ty bạn không cho phép kết nối Dịch vụ Zoom Phone, công ty bạn sẽ không sử dụng được Dịch vụ Zoom Phone và do đó không sử dụng được các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911.

(3) Di dời dịch vụ và số điện thoại khác vùng. Các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 dạng truyền thống thường tự động chuyển cuộc gọi 911 tới đơn vị ứng phó khẩn cấp địa phương tương ứng, hoặc Điểm trả lời an toàn công cộng ("PSAP"), căn cứ vào số điện thoại của người dùng. Dịch vụ 911 truyền thống nâng cao (còn được gọi là E911) tự động gửi cuộc gọi 911 đến Điểm trả lời an toàn công cộng thích hợp cùng địa chỉ và số điện thoại của người dùng. Do Dịch vụ Zoom Phone cho phép khách hàng (và người dùng của khách hàng) sử dụng dịch vụ Zoom Phone ở bất cứ nơi nào mà họ có quyền truy cập Internet băng thông rộng và sử dụng số điện thoại có thể không tương ứng với vị trí hiện tại, Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 của Zoom Phone hoạt động khác với dịch vụ 911 thông thường ở một số khía cạnh nhất định:

Do số điện thoại của người dùng không nhất thiết phải tương ứng với vị trí thực tế của họ, tất cả người dùng phải cung cấp Vị trí đăng ký của mình với Zoom Phone Communications, Inc. ("Zoom Phone") khi công ty thiết lập dịch vụ cho họ. Vị trí đăng ký là địa chỉ đường phố nơi người dùng sẽ sử dụng Dịch vụ Zoom Phone.

Nếu có thể, Zoom Phone sẽ tự động truyền Vị trí đăng ký của người dùng tới Điểm trả lời an toàn công cộng nếu có thể. Theo đó, nếu người dùng di chuyển thiết bị (ví dụ: máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị di động, điện thoại để bàn hoặc máy tính để bàn) được sử dụng để truy cập Dịch vụ Zoom Phone, người dùng phải cập nhật lại Vị trí đăng ký. Nếu người dùng không cập nhật Vị trí đăng ký, bất kỳ cuộc gọi tới số 911 nào mà người dùng thực hiện bằng Dịch vụ Zoom Phone sẽ được xác định dựa trên Vị trí đăng ký được cung cấp trước đó của người dùng, và do đó có thể không được chuyển đến Điểm trả lời an toàn công cộng phù hợp với vị trí hiện tại của người dùng.

Khi người dùng thông báo cho Zoom Phone về sự thay đổi Vị trí đăng ký, có thể sẽ có sự chậm trễ trong việc cập nhật vị trí mới để định tuyến đúng cho các cuộc gọi 911 và tư vấn cho các Điểm trả lời an toàn công cộng về Vị trí đăng ký của người dùng.

Trong trường hợp không thể định tuyến trực tiếp đến Điểm trả lời an toàn công cộng, Zoom Phone sẽ chuyển các cuộc gọi 911 đến một trung tâm cuộc gọi khẩn cấp 24/7, và các nhân viên được đào tạo tại đây sẽ yêu cầu người gọi 911 cung cấp tên, vị trí và số điện thoại và sẽ liên hệ với Điểm trả lời an toàn công cộng thích hợp để gửi trợ giúp. Tổng đài sẽ không tự động nhận được địa chỉ và số điện thoại của người dùng.

(4) Mất điện.Trừ khi có một hệ thống cấp điện dự phòng cho kết nối Internet và các thiết bị dùng để truy cập Dịch vụ Zoom Phone, các dịch vụ điện thoại và dịch vụ 911 sẽ không khả dụng trong bất kỳ sự cố mất điện nào.

(5) Các số máy lẻ chỉ dành cho cuộc gọi ra ngoài.Công ty của bạn có thể chọn kích hoạt một vài số máy lẻ nhất định sử dụng cho cuộc gọi ra bên ngoài. Các số máy lẻ sử dụng cho cuộc gọi ra bên ngoài sẽ không được chỉ định một số điện thoại để nhận các cuộc gọi đến và có thể không được dùng để gọi 911.

Các quản trị viên tài khoản khách hàng phải xác nhận rằng họ đã đọc và hiểu thông báo này trước khi đăng ký người dùng trên Dịch vụ Zoom Phone. Các khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Vị trí đăng ký được cập nhật cho người dùng của họ, và tuân thủ tất cả các yêu cầu của thông báo 911.

Các chính sách của Zoom có thể phải sửa đổi để tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu quy định. Bất kỳ thay đổi nào như vậy trong chính sách của Zoom sẽ được đăng tại đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo cập nhật về chính sách của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email trong khung bên dưới.