Sách trắng về vị trí lưu dữ liệu

Trong bối cảnh công nghệ thường xuyên thay đổi ngày nay, Zoom tiếp tục đi đầu về phương pháp hiện đại để tiếp cận hoạt động truyền thông video bảo mật và riêng tư, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với lựa chọn của khách hàng, trong đó lòng tin luôn là kim chỉ nam cho mọi điều chúng tôi làm. Ví dụ: chúng tôi hiểu rằng khách hàng muốn có quyền kiểm soát và tính minh bạch cho dữ liệu của họ, từ cách lưu trữ và truyền dữ liệu đến cách Zoom giúp bảo đảm an toàn cho dữ liệu. Tâm niệm điều này, chúng tôi muốn chia sẻ bản xem trước quan điểm của Zoom về chủ đề vị trí lưu dữ liệu. Trong sách trắng này, chúng tôi vạch ra các nguyên tắc hướng dẫn để hỗ trợ về vị trí lưu dữ liệu, cung cấp thêm thông tin cho các sáng kiến và đổi mới trong thời gian tới của chúng tôi.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Tải xuống sách trắng.