Customer Stories

Nonprofit

Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới

Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới cùng Zoom tạo ra kết nối để thay đổi tích cực

Với nền tảng Zoom, WWF giúp hoạt động cộng tác toàn cầu giữa 100 văn phòng trở nên hiệu quả và lan tỏa rộng rãi thông điệp quan trọng của tổ chức.

"Công việc bảo tồn của chúng tôi vô cùng đa dạng, và điều này cũng đúng với những kết nối mà chúng tôi cần tạo dựng để làm công việc đó - Zoom là một công cụ quan trọng đối với công việc hàng ngày và giúp chúng tôi tạo ra những kết nối như vậy".

Bonnie Chia

Giám đốc Thương hiệu tại Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF)

"Công việc bảo tồn của chúng tôi vô cùng đa dạng, và điều này cũng đúng với những kết nối mà chúng tôi cần tạo dựng để làm công việc đó - Zoom là một công cụ quan trọng đối với công việc hàng ngày và giúp chúng tôi tạo ra những kết nối như vậy".

Bonnie Chia

Giám đốc Thương hiệu tại Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF)

Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, một tổ chức phi lợi nhuận, tập trung vào hoạt động bảo vệ thiên nhiên vì lợi ích của cả con người và động vật hoang dã, điều đó đòi hỏi một nỗ lực mạnh mẽ trải rộng khắp các văn phòng trên toàn thế giới.

Với nền tảng Zoom, WWF giúp hoạt động cộng tác toàn cầu giữa 100 văn phòng trở nên hiệu quả và lan tỏa thông điệp của tổ chức thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác, cộng đồng địa phương và cá nhân, từ đó tạo ra một môi trường trực tuyến nơi có thêm nhiều người tham gia và đóng góp. WWF cũng sử dụng Zoom để hỗ trợ sự kiện Giờ trái đất, phong trào cơ sở lớn nhất thế giới về vấn đề môi trường, lôi cuốn nhiều người tham gia. Sự kiện này đóng vai trò là chất xúc tác cho sự thay đổi và hành động tích cực tại hơn 192 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tạo ra hơn 9,6 tỷ lượt hiển thị trên phương tiện truyền thông xã hội.

Explore what's possible with Zoom

Our customers inspire us! See how organizations are using our platform to connect, communicate, and get more done together.

Reach the World dùng Zoom mang thế giới đến với phòng học trên cả nước.

Read Case Study

Save the Children, một tổ chức phi lợi nhuận, đã tận dụng Zoom để tinh giản hoạt động...

Read Case Study

Nhờ có điện thoại đám mây của Zoom, Hassan Allam Holding đã nâng cấp được trải nghiệm truyền...

Read Case Study

Đối với ứng dụng tiên phong về dịch vụ giao hàng và chuyển phát nhanh tại hơn 1.500...

Read Case Study

Hãy xem cách Zoom mang tới những giải pháp cho Công thức 1 như cộng tác theo thời...

Read Case Study

European Tour tận dụng Zoom để giúp tinh giản hoạt động cho 100 giải đấu gôn mỗi năm,...

Read Case Study

BPAY Group đơn giản hóa phương thức giao tiếp và cộng tác dành cho lực lượng lao động...

Read Case Study

Bridgewater Associates chia sẻ việc các nhóm của họ cho phép cộng tác hiệu quả như thế nào...

Read Case Study