Products
 • Tất cả
 • AI Companion
 • Apps and Integrations
 • Contact Center
 • Developer
 • Events
 • Global Services
 • Meetings
 • Phone
 • Professional Services
 • Revenue Accelerator
 • Rooms and Workspaces
 • Team Chat
 • Webinars
 • Whiteboard
 • Workvivo
Industries
 • Tất cả
 • Agriculture
 • Architecture
 • Chemical
 • Construction
 • Education
 • Education - Higher Education
 • Education - K-12
 • Energy
 • Entertainment
 • Environmental Products
 • Events
 • Financial Services
 • Government
 • Healthcare
 • Hospitality
 • Housing
 • Human Resources
 • Legal
 • Manufacturing
 • Marketing
 • Media
 • Nonprofit
 • Professional Services & Consulting
 • Real Estate
 • Retail
 • Sports
 • Technology
 • Telecommunications
 • Transportation
Countries
 • Tất cả
 • Australia
 • Austria
 • Bangladesh
 • Belgium
 • Canada
 • Colombia
 • Egypt
 • France
 • Germany
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Luxembourg
 • Mexico
 • New Zealand
 • Nigeria
 • Singapore
 • South Korea
 • Spain
 • Switzerland
 • Thailand
 • United Kingdom
 • United States

Các tổ chức toàn cầu tin tưởng Zoom có thể tiếp năng lượng cho toàn bộ việc giao tiếp của họ

Kết nối đội ngũ nhân lực hỗn hợp

Cho dù bạn đang trên đường trở lại văn phòng, làm việc tại nhà, hoặc là kết hợp cả hai, Zoom cung cấp các sản phẩm bạn cần để kết nối, chia sẻ ý tưởng và cùng nhau hoàn thành nhiều công việc hơn, bất kể nơi đâu.