Những câu chuyện truyền cảm hứng từ thành công của khách hàng

Truyền thông đáng tin cậy truyền năng lượng cho đội ngũ nhân lực làm việc hiệu quả. Khám phá những câu chuyện có thực về cách mọi người và các tổ chức sử dụng nền tảng Zoom một cách sáng tạo để kết nối, giao tiếp và cùng nhau hoàn thành được nhiều công việc hơn.

Products
 • Tất cả
 • Apps and Integrations
 • Developer
 • Events
 • Global Services
 • Meetings
 • Phone
 • Professional Services
 • Rooms and Workspaces
 • Team Chat
 • Webinars
Industries
 • Tất cả
 • Architecture
 • Chemical
 • Construction
 • Education
 • Education - Higher Education
 • Education - K-12
 • Energy
 • Entertainment
 • Environmental Products
 • Events
 • Financial Services
 • Government
 • Healthcare
 • Hospitality
 • Housing
 • Legal
 • Manufacturing
 • Marketing
 • Media
 • Nonprofit
 • Professional Services & Consulting
 • Real Estate
 • Retail
 • Sports
 • Technology
 • Telecommunications
 • Transportation
Countries
 • Tất cả
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Colombia
 • Egypt
 • France
 • Germany
 • Hong Kong
 • India
 • Ireland
 • Japan
 • Luxembourg
 • New Zealand
 • Singapore
 • Spain
 • Switzerland
 • Thailand
 • United Kingdom
 • United States

Các tổ chức toàn cầu tin tưởng Zoom có thể tiếp năng lượng cho toàn bộ việc giao tiếp của họ

Kết nối đội ngũ nhân lực hỗn hợp

Cho dù bạn đang trên đường trở lại văn phòng, làm việc tại nhà, hoặc là kết hợp cả hai, Zoom cung cấp các sản phẩm bạn cần để kết nối, chia sẻ ý tưởng và cùng nhau hoàn thành nhiều công việc hơn, bất kể nơi đâu.