Chính sách Cookie

Cập nhật: Ngày 1 tháng 1 năm 2020

Zoom Video Communications, Inc. ("Zoom") và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để phân tích xu hướng, quản trị và theo dõi xu thế hoạt động của người dùng trong quá trình bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, và thu thập thông tin về bạn, nơi bạn truy cập trang web hoặc Sản phẩm của chúng tôi, cách bạn sử dụng Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm Zoom mà bạn có thể muốn mua.

Cookie là gì và Zoom có Sử dụng Cookie không?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được các trang web và dịch vụ mà bạn truy cập tạo ra trên máy tính của bạn. Cookie được sử dụng rộng rãi để tăng hiệu quả hoạt động và vận hành của các trang web và dịch vụ, và để cung cấp thông tin về trải nghiệm của người dùng trong quá trình sử dụng hoặc tương tác với các trang web, sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi. Một số cookie chỉ tồn tại trong khoảng thời gian truy cập web của bạn và sẽ hết hạn khi bạn thoát khỏi trình duyệt của mình; các cookie khác có thể tồn tại lâu hơn phiên truy cập web của bạn, bao gồm cả sau khi bạn thoát khỏi trình duyệt của mình, ví dụ bằng cách ghi nhớ bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Bảng dưới đây giải thích các cookie được Zoom và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi sử dụng và lý do.

Cookie

Loại

Mục đích

Cookie Bắt buộc

Lõi

Các cookie này là bắt buộc để kích hoạt chức năng trang web cơ bản như cung cấp thông tin đăng nhập an toàn và ghi nhớ tiến trình của bạn trong quá trình đặt hàng.

Hiệu suất

Zoom sử dụng cookie hiệu suất để cân bằng việc tải dữ liệu, để đảm bảo rằng các trang web và sản phẩm hoạt động.

Cookie Chức năng

Tùy chọn và Cài đặt

Các cookie này được sử dụng để ghi lại lựa chọn và cài đặt của người dùng, với mục đích cho phép các trang web và sản phẩm của chúng tôi hoạt động chính xác hoặc duy trì tùy chọn của bạn theo thời gian và có thể được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Ví dụ: Zoom lưu các tùy chọn, như cài đặt ngôn ngữ, trình duyệt và cài đặt đa phương tiện, cho phép trình duyệt ghi nhớ các cài đặt này mỗi khi bạn quay lại trang web.

Đăng nhập và Xác thực

Khi bạn đăng nhập vào một trang web hoặc sản phẩm bằng tài khoản Zoom của mình, chúng tôi sẽ lưu một số ID duy nhất, và thời gian bạn đăng nhập, trong cookie được mã hóa trên thiết bị của bạn. Cookie này cho phép bạn chuyển từ trang này sang trang khác trên trang web mà không cần phải đăng nhập lại trên mỗi trang. Bạn cũng có thể lưu thông tin đăng nhập của mình, vì vậy bạn không phải đăng nhập mỗi khi quay lại trang web.

Phân tích

Để cung cấp sản phẩm của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn trên các trang web và với Sản phẩm của chúng tôi, Zoom sử dụng cookie và các giá trị nhận dạng khác để thu thập dữ liệu sử dụng và hiệu suất. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để đếm số lượng khách truy cập duy nhất vào một trang web hoặc dịch vụ hoặc vào blog của chúng tôi, và để phát triển các số liệu thống kê khác về hoạt động của sản phẩm của chúng tôi. Nhóm này bao gồm các cookie từ Zoom và từ các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng thông tin để biên soạn báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web và Sản phẩm của mình.

Cookie Quảng cáo

Quảng cáo Dựa trên Sở thích

Zoom sử dụng cookie để thu thập dữ liệu về hoạt động trực tuyến của bạn, và xác định sở thích của bạn để chúng tôi có thể cung cấp quảng cáo phù hợp nhất với bạn. Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ Zoom theo nội dung đã được mô tả trong phần Cách Kiểm soát Cookie thuộc phần chính sách cookie này và trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Khi chọn không tham gia "bán" thông tin cá nhân của mình, người dùng sẽ không nhận được quảng cáo dựa trên sở thích từ chúng tôi trên thiết bị của họ. Lưu ý: Nếu bạn chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, chúng tôi sẽ lưu trữ tùy chọn về việc chọn không tham gia của bạn trong cookie trên thiết bị của bạn.

Cookie Mạng Xã hội

Một số trang web và sản phẩm của chúng tôi có chứa đoạn mã được các công ty mạng xã hội cung cấp, chúng có thể nhận biết việc bạn đăng nhập vào một tài khoản mạng xã hội nhất định để bạn có thể dễ dàng chia sẻ nội dung Zoom với những người dùng mạng xã hội khác thông qua tài khoản đó. Các đoạn mã này đọc các cookie cài đặt trước đó bởi nội dung web của công ty mạng xã hội khi bạn đăng nhập và duyệt nội dung này trên các trang web mạng xã hội đó.

Các công ty mạng xã hội sẽ không thể nhận biết việc bạn đã đăng nhập vào một tài khoản mạng xã hội nhất định nếu bạn tắt Cookie Quảng cáo. Lưu ý: Nếu bạn chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, chúng tôi sẽ lưu trữ tùy chọn về việc chọn không tham gia của bạn trong cookie trên thiết bị của bạn.

Chúng tôi nhúng video từ kênh YouTube của Zoom bằng chế độ tăng cường quyền riêng tư của YouTube. Chế độ này có thể cài đặt trên cookie trên máy tính của bạn sau khi bạn nhấp vào trình phát video YouTube. YouTube sẽ không lưu trữ thông tin cookie nhận dạng cá nhân để phát lại video được nhúng nếu bạn tắt Cookie Quảng cáo.

Cách Kiểm soát Cookie

Bạn có thể tắt Cookie Quảng cáo và Cookie Chức năng bất cứ lúc nào bằng cách truy cập liên kết Tùy chọn Cookie của chúng tôi ở chân trang này.

Bạn cũng có thể kiểm soát cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trong trình duyệt internet của mình. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng sẽ cung cấp các quyền điều khiển cho phép bạn chặn hoặc xóa cookie. Ví dụ: trong hầu hết các trình duyệt hiện đại, bạn có thể chặn hoặc xóa cookie bằng cách nhấp vào Cài đặt > Quyền > Cookies. Nội dung hướng dẫn cách chặn hoặc xóa cookie trong các trình duyệt khác có thể có trong tài liệu về quyền riêng tư hoặc trợ giúp của mỗi trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được đặt, cách quản lý và xóa cookie, hãy truy cập www.aboutcookies.org.

Một số tính năng nhất định của sản phẩm và dịch vụ của Zoom phụ thuộc vào cookie. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn chặn cookie, bạn có thể không thể đăng nhập hoặc sử dụng các tính năng đó, và các tùy chọn phụ thuộc vào cookie có thể bị mất. Nếu bạn chọn xóa cookie, thì các cài đặt và tùy chọn được kiểm soát bởi các cookie đó, bao gồm cả tùy chọn quảng cáo, sẽ bị xóa và có thể cần được tạo lại.

Liên hệ với Chúng tôi

Zoom Video Communications, Inc.

Người nhận: Nhân viên Quyền riêng tư

Số 55 Đại lộ Almaden, Phòng 600

San Jose, CA 95113

Email: privacy@zoom.us

Sửa đổi Chính sách Cookie của Chúng tôi

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Cookie này theo thời gian. Các cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Cookie cập nhật lên trang web của mình. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho

Các chính sách của Zoom có thể cần sửa đổi để tuân thủ luật pháp hiện hành và các quy định. Mọi thay đổi như vậy với chính sách của Zoom sẽ được đăng tại đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo cập nhật về chính sách của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email vào khung bên dưới.