Hệ thống đánh giá theo cấp độ của chúng tôi

Tổng quan

Để tuân thủ luật pháp và tiếp tục mang đến niềm hạnh phúc cho người dùng, chúng tôi đã triển khai hệ thống đánh giá theo cấp độ để định hướng các quyết định của chúng tôi về các vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng và Điều khoản dịch vụ. Sau khi chúng tôi nhận được một báo cáo, đội ngũ chuyên trách về Tin cậy và An toàn của Zoom sẽ đánh giá báo cáo để xác định xem có vi phạm về Điều khoản dịch vụ hoặc Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi hay không.

Chúng tôi đã thiết lập một quy trình chuyển cấp và đánh giá được ghi lại vào tư liệu cho các báo cáo phức tạp. Hệ thống đánh giá bốn cấp độ của chúng tôi đảm bảo rằng mọi báo cáo đều được quan tâm ở mức độ thích hợp tùy theo yêu cầu, từ đó chúng tôi có thể mang đến cho người dùng trải nghiệm mở và đa dạng đồng thời loại bỏ những hoạt động độc hại.

 

Cấp độ I

Các chuyên viên đánh giá Cấp độ I của chúng tôi được đào tạo về Tiêu chuẩn cộng đồng, đã vượt qua cuộc kiểm tra khả năng phục hồi và có sẵn các tài liệu về sức khỏe tâm thần. Cấp độ I sẽ đánh giá những báo cáo về các loại vi phạm khác nhau do con người hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) gắn cờ hoặc gửi, bao gồm tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), thư rác, các nhóm cực đoan bạo lực, hành vi thù địch và các vi phạm khác. Những quyết định mà chuyên viên đánh giá Cấp độ I không thể tự đưa ra nhanh chóng hay với sự tham khảo ý kiến của đồng nghiệp hoặc người giám sát sẽ được chuyển cấp lên Cấp độ II.

 

Cấp độ II

Ngoài việc đánh giá những báo cáo được chuyển cấp lên từ Cấp độ I, trong bước đầu tiên, đội ngũ Cấp độ II của chúng tôi sẽ đánh giá một số loại vi phạm, bao gồm những vi phạm tiềm ẩn về bản quyền hoặc vi phạm nhãn hiệu. Những quyết định mà chuyên viên đánh giá Cấp độ II không thể tự đưa ra nhanh chóng hay với sự tham khảo ý kiến của đồng nghiệp hoặc người giám sát sẽ được chuyển cấp lên Cấp độ III.

 

Cấp độ III

Ngoài việc đánh giá những báo cáo được chuyển cấp lên từ Cấp độ II, Cấp độ III sẽ đánh giá các báo cáo gây tranh cãi, khó phân loại. Các quyết định ở Cấp độ III được đưa ra trên cơ sở đồng thuận. Nếu đội ngũ này không thể đạt được sự đồng thuận, trường hợp sẽ được chuyển lên Cấp độ IV. Chúng tôi ghi nhớ các quyết định của Cấp độ III để chúng tôi có thể học hỏi từ mỗi quyết định trong tương lai.

 

Cấp độ IV (Ban hội thẩm)

Cấp độ IV — còn được gọi là Ban hội thẩm — là cấp độ cuối cùng trong hệ thống và sẽ đánh giá các báo cáo được chuyển cấp lên từ Cấp độ III.

Các tham luận viên Cấp độ IV được lựa chọn cẩn thận thông qua một quy trình bổ nhiệm được thiết kế kỹ lưỡng. Chúng tôi cam kết tìm kiếm những tham luận viên sẽ là những người phân xử tận tụy và hiệu quả. Ngoài việc có lý lịch chuyên môn đã được chứng minh về việc đưa ra quyết định với khả năng phân xử tốt, chúng tôi cũng tìm kiếm những tham luận viên là những người cởi mở, biết lắng nghe hiệu quả, và đến từ nhiều lĩnh vực, mức độ kinh nghiệm, nhiệm kỳ và bộ phận khác nhau tại Zoom.

Các tham luận viên sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ một năm. Khi kết thúc một nhiệm kỳ, một nửa số tham luận viên sẽ được miễn nhiệm. Nếu chưa đến một nửa số tham luận viên chọn rời khỏi ban hội thẩm, thì những người còn lại nằm trong số một nửa tham luận viên được miễn nhiệm sẽ được chọn ngẫu nhiên. Sẽ có ít nhất một số tham luận viên tiếp tục phục vụ để mỗi ban hội thẩm đều có một số bộ nhớ của tổ chức. Sẽ không có tham luận viên nào phục vụ tổng cộng hơn hai năm. Các tham luận viên mới sẽ được bổ nhiệm mỗi năm để thay thế những người đã được miễn nhiệm.

Các quyết định ở Cấp độ IV được đưa ra theo đa số. Để đảm bảo tính khách quan, các tham luận viên không được phép thảo luận về các trường hợp bên ngoài Ban hội thẩm cho đến khi một quyết định được đưa ra. Giống như các quyết định Cấp độ III, chúng tôi ghi nhớ các quyết định Cấp độ IV để chúng tôi có thể học hỏi từ mỗi quyết định.

Để cân nhắc cho người dùng và các nhân viên của chúng tôi trong đội ngũ Tin cậy và An toàn, chúng tôi không bình luận về các vấn đề Tin cậy và an toàn đang chờ xử lý.