Nhật ký cập nhật Tiêu chuẩn cộng đồng

CHI TIẾT THAY ĐỔI
THAY ĐỔI NGÀY HIỆU LỰC MÔ TẢ CHÍNH SÁCH CŨ CHÍNH SÁCH MỚI
Tạo lập Tiêu chuẩn cộng đồng Zoom Tháng 10 năm 2020 Cập nhật cần thiết để xác định thêm nội dung và hành vi được phép và bị nghiêm cấm trên Zoom. Chính sách sử dụng chấp nhận được thông qua Điều khoản dịch vụ của Zoom Tiêu chuẩn cộng đồng
Chính sách vũ khí Ngày 31 tháng 1 năm 2022 Cập nhật cần thiết để xác định thêm các trường hợp có nội dung và hành vi liên quan đến vũ khí bị nghiêm cấm trên Zoom. Bạn không được dùng Zoom để quảng bá, giao dịch hoặc tham gia vào các vấn đề sau:

Vũ khí, bao gồm súng cầm tay, đạn dược và chất nổ, hướng dẫn chế tạo vũ khí (ví dụ: bom, súng in 3D, v.v.).
Bạn không được dùng Zoom để quảng bá, giao dịch hoặc tham gia vào các vấn đề sau:

Nội dung liên quan đến vũ khí - bao gồm súng cầm tay các loại, đạn dược và chất nổ - xảy ra bên ngoài môi trường an toàn và được kiểm soát. Bạn không thể sử dụng Zoom cho nội dung liên quan đến vũ khí tự chế, bao gồm bom, súng in 3D, v.v. Bạn cũng không thể sử dụng Zoom để tham gia các hoạt động liên quan tới vũ khí vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng khác hoặc Điều khoản Dịch vụ của Zoom.
Chuyển từ "Tiêu chuẩn cộng đồng" sang "Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được" Ngày 16 tháng 12 năm 2022 Cần cập nhật để phản ánh tốt hơn và phù hợp hơn với cách tiếp cận của Zoom đối với lĩnh vực tin cậy và an toàn. Tiêu đề cũ của các chính sách liên quan đến nội dung của Zoom là "Tiêu chuẩn cộng đồng". Tiêu đề mới của các chính sách liên quan đến nội dung của Zoom là "Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được".