Nghiên cứu tính năng phiên âm và dịch của Zoom

Giúp tất cả mọi người dễ tiếp cận Zoom hơn

Để hỗ trợ tốt hơn cho một loạt các ngôn ngữ, chủ đề và chất giọng đa dạng, chúng tôi đang tìm kiếm những người dùng tham gia chương trình nghiên cứu của chúng tôi.

Hãy đăng ký để tham gia danh sách chờ!

Sign Up to Join the Waitlist!

* Required information

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

By submitting this form, I am subscribing to the latest news, resources, and promotions from Zoom. I may unsubscribe at any time. Read our Privacy Statement to learn more.

Cách thức hoạt động của chương trình

Sau khi tham gia chương trình, các cuộc họp của bạn sẽ tự động được ghi lại. **

Bạn có thể dừng ghi hoặc rời chương trình bất cứ lúc nào.

Dữ liệu âm thanh và video của bạn sẽ được dùng cho các mục đích phát triển sản phẩm, bao gồm việc nâng cao tính năng phiên âm và dịch.

Lời cám ơn của chúng tôi đến bạn

Lưu trữ trên đám mây Zoom miễn phí
1 GB lưu trữ miễn phí cho các bản ghi trên đám mây
Quà tặng cho tài khoản miễn phí
Tiếp tục sử dụng tài khoản miễn phí của bạn

** Chúng tôi sẽ bảo vệ và bảo mật dữ liệu của bạn vào mọi thời điểm. Đọc Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu thêm.