Tuyên bố về quyền riêng tư dành cho ứng viên

Ngày hiệu lực: Tháng 3 năm 2022

Công ty Zoom Video Communications, các chi nhánh và đối tác tiếp thị liên kết của chúng tôi ("Zoom", "chúng tôi", "bởi chúng tôi", và "của chúng tôi") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư dành cho ứng viên (“Tuyên bố”) này mô tả các quy tắc thực hành quyền riêng tư áp dụng cho việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn với tư cách là ứng viên có thể xác định danh tính hoặc đã được xác định danh tính ("Dữ liệu cá nhân") khi bạn ("bạn", "của bạn" hoặc "Ứng viên") tương tác với chúng tôi để có cơ hội làm việc hoặc thực tập, thông qua bất kỳ phương pháp nào (gọi chung là "Trang web"), cũng như cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với Zoom và cam kết sẽ xử lý và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@zoom.us.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Để xử lý hồ sơ của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân về bản thân. Các thông tin này được bạn cung cấp tự nguyện và bạn quyết định lượng thông tin mình sẽ cung cấp cho Zoom. Tuy nhiên, một số thông tin có thể cần thiết để hoàn thành đánh giá hồ sơ của bạn; nếu không có những thông tin này, việc chúng tôi cân nhắc vai trò ứng viên của bạn có thể bị hạn chế.

Từ phía bạn

Là ứng viên, bạn cung cấp cho Zoom một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm thông tin về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, thông tin liên hệ và sở thích, bằng cấp công việc, giấy phép làm việc hoặc thông tin thị thực, và công việc hoặc các cơ hội nghề nghiệp khác mà bạn muốn ứng tuyển. Bạn cũng có thể chọn cách cung cấp thông tin bổ sung cho Zoom, như CV, sơ yếu lý lịch, hoặc bảng điểm của bạn; thư giới thiệu và thông tin liên quan; thông tin lương thưởng; và thông tin về các nhu cầu đặc biệt hoặc tình trạng sức khỏe và thông tin liên quan đến điều chỉnh công việc hoặc môi trường làm việc mà bạn có thể yêu cầu trong quá trình tuyển dụng.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Một số Dữ liệu cá nhân có thể được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo một số luật về quyền riêng tư. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm, ví dụ, số chứng minh thư do chính phủ cấp, thông tin liên quan đến chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị hoặc niềm tin tôn giáo, sức khỏe hoặc tình trạng thể chất hay tinh thần, khuynh hướng tình dục, hoặc tư cách thành viên công đoàn. Nó có thể bao gồm thông tin về hành vi phạm tội hoặc án hình sự của một cá nhân, cũng như bất kỳ thông tin nào khác được coi là nhạy cảm theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Zoom không yêu cầu Dữ liệu cá nhân nhạy cảm liên quan đến tuyển dụng trừ khi được luật pháp địa phương cho phép hoặc yêu cầu (ví dụ, để giám sát sự bình đẳng về cơ hội hoặc các chính sách nội bộ liên quan đến sự đa dạng và chống phân biệt đối xử). Khi nhận được yêu cầu từ luật bảo vệ dữ liệu hoặc quyền riêng tư hiện hành, chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn.

Từ bên thứ ba

Zoom cũng có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba có quyền hợp pháp trong việc chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ví dụ, liên quan đến kiểm tra lý lịch hoặc việc làm hoặc người giới thiệu. Ngoài ra còn có các trang mạng xã hội (như LinkedIn).

Trong trường hợp được pháp luật cho phép và trong phạm vi phù hợp, Zoom cũng có thể cần thực hiện kiểm tra lý lịch hoặc hình sự để xác định mức độ phù hợp của bạn đối với một vị trí hoặc cơ hội đang tuyển dụng.

Cơ chế tự động

Chúng tôi tự động thu thập Dữ liệu cá nhân từ các Trang web của mình, ví dụ, từ trang "Nghề nghiệp với Zoom", nơi bạn có thể truy cập và tìm kiếm các vị trí công việc đang tuyển dụng. Để biết thêm chi tiết về Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web của mình, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.

Chúng tôi dùng dữ liệu cá nhân của bạn thế nào

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong quy trình duyệt hồ sơ và tuyển dụng cho các mục đích bao gồm:

 • Đánh giá sự phù hợp về trình độ, kỹ năng và sở thích của bạn với vị trí tuyển dụng của chúng tôi;
 • Gửi cho bạn tin tức, thông báo và thông tin tiếp cận nghề nghiệp khác về nghề nghiệp tại Zoom;
 • Xác minh thông tin mà bạn hoặc người khác cung cấp và thực hiện kiểm tra đối chiếu hoặc tiến hành kiểm tra lý lịch (nếu có);
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng và phỏng vấn;
 • Chuẩn bị thư mời nhận việc, nếu bạn đạt điều kiện tuyển dụng;
 • Quản lý và cải thiện quy trình tuyển dụng của chúng tôi;
 • Lập các báo cáo quản lý có những phân tích liên quan đến các chỉ số tuyển dụng, như thời gian của quy trình tuyển dụng;
 • Tuân thủ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc các yêu cầu pháp lý có thể thi hành của chính phủ; hoặc
 • Chủ động tìm hiểu thông tin về trình độ học vấn, chuyên môn và kỹ năng của bạn, đồng thời liên hệ với bạn nếu chúng tôi thấy bạn phù hợp với một vị trí trong công ty chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin của bạn để bảo vệ quyền và tài sản của Zoom, của người dùng, người nộp đơn, ứng viên, nhân viên của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu của pháp luật hoặc được pháp luật cho phép.

Nếu bạn được mời làm việc và chấp nhận lời mời làm việc với Zoom, các thông tin được thu thập trong quá trình nộp đơn và tuyển dụng sẽ trở thành một phần trong hồ sơ việc làm của bạn.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn thế nào

Zoom sẽ không bán thông tin ứng tuyển của bạn cho các bên thứ ba không liên kết muốn sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị của mình. Chúng tôi chú trọng tới việc giới hạn quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ cấp quyền truy cập cho những người cần để thực hiện công việc và nhiệm vụ của mình và cho các bên thứ ba có mục đích hợp pháp trong việc truy cập dữ liệu đó. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Các công ty con và đối tác tiếp thị liên kết của chúng tôi, với những mục đích được mô tả ở trên.
 • Nhà thầu, chuyên gia tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ khác : Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ và với các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và các bên thứ ba khác (ví dụ: nhà tuyển dụng, tư vấn viên, luật sư và dịch vụ kiểm tra lý lịch cần thiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng, việc làm, quản trị doanh nghiệp, mua lại và các yêu cầu pháp lý hoặc quy định). Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này bảo vệ thông tin họ nhận được bằng các biện pháp bảo mật thích hợp và nghiêm cấm việc sử dụng thông tin cho mục đích riêng của họ hoặc bên ngoài phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
 • Theo yêu cầu tuân thủ pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc bên thứ ba có thẩm quyền: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi tin rằng việc này là cần thiết, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hay quy định, để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ (bao gồm cả việc hồi đáp các cơ quan công quyền để đáp ứng luật cơ hội bình đẳng, các yêu cầu an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật); hoặc để thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.
 • Chuyển nhượng doanh nghiệp: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn có liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ vụ sáp nhập, bán tài sản công ty, huy động vốn, mua lại, giải thể, tái cơ cấu công ty hoặc sự kiện tương tự. Chúng tôi sẽ thông báo cho bất kỳ người mua nào rằng thông tin của bạn sẽ chỉ được phép sử dụng theo Tuyên bố này.
 • Dưới sự cho phép của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào dưới sự cho phép của bạn.

Cơ sở pháp lý của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn ở Khu vực Kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ, theo các cách được mô tả trong Tuyên bố này, bao gồm:

 • Khi cần thiết để chuẩn bị và ký kết hợp đồng lao động với bạn
 • Phù hợp với các thỏa thuận cụ thể và bạn có thể đổi ý bất cứ lúc nào
 • Khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • Để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích của người khác
 • Khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của người khác), bao gồm cả ý định cân nhắc các ứng viên cho những cơ hội việc làm hiện tại và tương lai của chúng tôi và trong việc quản lý cũng như cải thiện quy trình tuyển dụng và thuê mướn của chúng tôi; trừ khi những lợi ích đó vượt qua lợi ích của bản thân bạn hoặc các quyền và tự do cơ bản, điều mà đòi hỏi phải bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu với các biện pháp bảo vệ đặc biệt.. Những thông tin, ví dụ như về sức khỏe, phải được bảo vệ đặc biệt theo luật của EU. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu này khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi hoặc dùng cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý của chúng tôi, hoặc với sự cho phép của bạn, hay để thực hiện các quyền của chúng tôi hoặc các quyền của bạn trong luật lao động hoặc an sinh xã hội. Ví dụ, chúng tôi có thể cần xử lý thông tin về sức khỏe của bạn để đáp ứng bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào mà bạn cần nếu bạn đến phỏng vấn tại chỗ.

Quyền riêng tư của bạn

Bạn có thể có quyền hợp pháp theo luật hiện hành (ví dụ: Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng cho dữ liệu cá nhân của cư dân EU, hoặc Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA) để truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ. Nếu bạn muốn xem xét, chỉnh sửa hoặc cập nhật Dữ liệu cá nhân của mình hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào để rút lại sự đồng ý của mình trong việc cho phép chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@zoom.us. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời (các) yêu cầu của bạn ngay khi phù hợp, thống nhất với luật hiện hành. Lưu ý, trong một số trường hợp và khi được phép, chúng tôi có thể tính phí cho các yêu cầu truy cập dữ liệu.

Chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn ra quốc tế

Zoom hoạt động trên phạm vi toàn cầu, có nghĩa là dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ và xử lý (ví dụ, được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu) ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có cơ sở vật chất, hoặc nơi chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả nơi chúng tôi đặt trung tâm dữ liệu. Khi sử dụng Zoom hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bạn thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ tại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác trên thế giới như đã nêu ở trên. Các quốc gia như vậy có thể có quy định bảo vệ dữ liệu khác biệt và có mức bảo vệ ít hơn quốc gia của bạn.

Zoom xử lý dữ liệu cá nhân ở (i) bất kỳ quốc gia nào chúng tôi có cơ sở, (ii) bất kỳ quốc gia nào chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ; hoặc (iii) bất kỳ quốc gia nào tổ chức sự kiện.

Cư dân thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA)

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Thụy Sĩ hay Anh Quốc, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi thông tin đó được chuyển ra bên ngoài EEA, Thụy Sĩ hay Anh Quốc bằng cách:

 • Xử lý thông tin trong phạm vi một lãnh thổ mà Ủy ban châu Âu đã xác định đủ khả năng cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân; hoặc
 • Nếu không, thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

Bảo mật

Chúng tôi coi trọng vấn đề bảo mật và sử dụng các biện pháp bảo mật mang tính tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn. Tuy vậy, không có quy trình bảo mật nào được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn cẩn thận khi tiết lộ Dữ liệu cá nhân trên mạng và sử dụng các công cụ, như bảo mật điểm cuối, tường lửa Internet, phần mềm chống vi-rút và chống phần mềm gián điệp, cũng như các công nghệ tương tự để bảo vệ bản thân trên mạng.

Cách chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận hợp đồng của chúng tôi, hoặc khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi, ví dụ như cân nhắc bạn cho các cơ hội việc làm hiện tại và tương lai khác tại Zoom.

Nếu bạn nộp đơn ứng tuyển thành công cho một vị trí làm việc tại Zoom, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình nộp đơn và thông tin về quy trình hồ sơ của bạn như một phần của hồ sơ nhân viên.

Nếu bạn không muốn chúng tôi giữ lại thông tin của bạn để xem xét cho các vai trò khác hoặc muốn chúng tôi cập nhật thông tin của bạn, vui lòng liên hệ privacy@zoom.us. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nếu pháp luật yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ chúng tôi khỏi các khiếu nại pháp lý.

Trách nhiệm của bạn

Bạn chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp cho Zoom và phải đảm bảo thông tin trung thực, chính xác, và không gây hiểu lầm dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin không chứa tài liệu mang tính thô tục, phỉ báng, hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào; không chứa mã độc; và không cấu thành hành động pháp lý. Hơn nữa, nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến bất kỳ người nào khác, chẳng hạn như các cá nhân bạn cung cấp làm người xác minh thông tin ("người giới thiệu"), bạn có trách nhiệm gửi bất kỳ thông báo nào và xin phép sự đồng ý cần thiết để Zoom thu thập và sử dụng thông tin đó như được mô tả trong Tuyên bố này trước khi bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân của người giới thiệu cho Zoom.

Các thay đổi đối với bản tuyên bố này

Zoom sẽ xem xét và cập nhật Tuyên bố này theo định kỳ để đáp ứng với sự thay đổi về pháp lý, kỹ thuật, và kinh doanh. Khi cập nhật Tuyên bố này, chúng tôi sẽ ghi rõ ngày sửa đổi gần nhất ở phía trên. Nếu thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố này, chúng tôi có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để thông báo cho bạn theo cách phù hợp với tầm quan trọng của những thay đổi chúng tôi thực hiện. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Tuyên bố này để biết thông tin về cách Zoom xử lý thông tin của bạn.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Tuyên bố này, bạn có thể email cho chúng tại địa chỉ privacy@zoom.us. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ này:

Zoom Video Communications, Inc.

Gửi: Nhân viên Bảo mật Dữ liệu

55 Almaden Blvd, Suite 600

San Jose, CA 95113

Nếu chúng tôi không thể giải quyết mối quan ngại của bạn, bạn có quyền liên hệ với cơ quan giám sát quyền riêng tư dữ liệu tại địa phương của mình hoặc liên hệ tòa án nếu bạn tin rằng yêu cầu thực hiện các quyền của mình chưa được tôn trọng.