Thông báo dành cho khách hàng về dịch vụ 911 của Zoom Voice Communications, Inc. đối với khách hàng ở Canada

Có hiệu lực từ tháng 3 năm 2019

Thông báo này chứa thông tin quan trọng về khả năng kết nối với các dịch vụ gọi khẩn cấp 911 bằng dịch vụ Zoom Phone. Vui lòng đọc kỹ.

Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 của Zoom Phone: Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 của Zoom Phone hoạt động khác với dịch vụ 911 thông thường. Ủy ban Phát thanh – Truyền hình và Viễn thông Canada (CRTC) yêu cầu chúng tôi tư vấn cho khách hàng của mình về các trường hợp mà cuộc gọi khẩn cấp 911 có thể không khả dụng, hoặc có thể bị giới hạn theo một cách nào đó so với dịch vụ 911 thông thường. Những trường hợp nói trên bao gồm:

(1) Luôn sẵn sàng ứng phó khi dịch vụ bị gián đoạn . Dịch vụ điện thoại Truyền giọng nói qua giao thức Internet (VoIP) không chỉ phụ thuộc vào việc duy trì đăng ký (và thanh toán) dịch vụ liên tục, mà còn dựa vào kết nối Internet và nguồn điện để hoạt động. Trong trường hợp mất điện, mạng lưới hay Internet (bao gồm nghẽn mạng), hoặc nếu dịch vụ của bạn bị ngắt kết nối hay tạm ngưng do không thanh toán, bạn có thể gặp tình trạng kết nối không thành công, bị gián đoạn hay trì hoãn trong dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên trang bị thêm dịch vụ điện thoại thay thế (chẳng hạn như điện thoại di động) tiện dụng để đảm bảo luôn truy cập được dịch vụ khẩn cấp khi xảy ra bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào.

(2) Không ngắt kết nối.Trừ khi bạn được bộ phận điều phối khẩn cấp yêu cầu, vui lòng không ngắt kết nối cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp 911. Nếu bạn vô tình bị ngắt kết nối, hãy gọi lại ngay lập tức.

(3) Cấu hình mạng. Nếu cấu hình mạng của công ty bạn không cho phép kết nối Dịch vụ Zoom Phone, công ty bạn sẽ không sử dụng được Dịch vụ Zoom Phone và do đó không sử dụng được các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911.

(4) Di dời dịch vụ và số điện thoại khác vùng.Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 truyền thống thường tự động chuyển cuộc gọi 911 tới tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp ở địa phương tương ứng hoặc trung tâm cuộc gọi khẩn cấp quốc gia, căn cứ vào số điện thoại của người dùng. Dịch vụ 911 truyền thống nâng cao (còn được gọi là E911) tự động gửi cuộc gọi 911 đến trung tâm cuộc gọi khẩn cấp tại địa phương hoặc trung tâm cuộc gọi khẩn cấp quốc gia thích hợp cùng địa chỉ và số điện thoại của người dùng. Do dịch vụ Zoom Phone cho phép khách hàng (và người dùng của khách hàng) sử dụng Dịch vụ Zoom Phone ở bất cứ nơi nào mà họ có quyền truy cập Internet băng thông rộng, và có thể sử dụng số điện thoại có thể không tương ứng với vị trí hiện tại của họ, Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp 911 của Zoom Phone hoạt động khác với dịch vụ 911 thông thường ở một số khía cạnh nhất định:

Do số điện thoại của người dùng không nhất thiết phải tương ứng với vị trí thực tế của họ, tất cả người dùng phải cung cấp Vị trí đăng ký của mình với Zoom Voice Communications, Inc. ("Zoom Voice") khi công ty thiết lập dịch vụ cho họ. Vị trí đăng ký là địa chỉ đường phố nơi người dùng sẽ sử dụng Dịch vụ Zoom Phone.

Nếu có thể, Zoom Voice sẽ tự động truyền Vị trí đăng ký của người dùng tới trung tâm cuộc gọi khẩn cấp phù hợp. Theo đó, nếu người dùng di chuyển thiết bị (ví dụ: máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị di động, điện thoại để bàn hoặc máy tính để bàn) được sử dụng để truy cập Dịch vụ Zoom Phone, người dùng phải cập nhật lại Vị trí đăng ký. Nếu người dùng không cập nhật Vị trí đăng ký, bất kỳ cuộc gọi nào tới số 911 mà người dùng thực hiện bằng Dịch vụ Zoom Phone sẽ được xác định dựa trên Vị trí đăng ký được cung cấp trước đó của người dùng, và do đó có thể không được chuyển đến trung tâm cuộc gọi khẩn cấp phù hợp với vị trí hiện tại của người dùng.

Khi người dùng thông báo cho Zoom Voice về sự thay đổi Vị trí đăng ký, có thể sẽ có sự chậm trễ trong việc cập nhật vị trí mới để định tuyến đúng cho các cuộc gọi 911 và tư vấn cho các trung tâm cuộc gọi khẩn cấp về Vị trí đăng ký của người dùng.

Nếu Vị trí đăng ký của người dùng không chính xác hoặc vì các lý do kỹ thuật khác, trung tâm cuộc gọi khẩn cấp có thể không có địa chỉ và số điện thoại của người dùng. Vì vậy, người dùng nên cung cấp tên, vị trí và số điện thoại của họ cho một trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp.

(5) Thông báo cho những người dùng khác. Bạn phải thông báo về tính chất và giới hạn của các cuộc gọi khẩn cấp 911 cho các nhân viên, khách truy cập hoặc người dùng tiềm năng khác sử dụng dịch vụ VoIP của bạn. Để thuận tiện hơn, hãy dán các nhãn do Zoom Voice cung cấp tại vị trí dễ thấy trên thiết bị của mình

(6) Các số máy lẻ chỉ dành cho cuộc gọi ra ngoài.Công ty của bạn có thể chọn kích hoạt một vài số máy lẻ nhất định sử dụng cho cuộc gọi ra bên ngoài. Số máy lẻ chỉ dành cho cuộc gọi ra bên ngoài sẽ không được chỉ định một số điện thoại để nhận cuộc gọi đến và có thể không được dùng để gọi 911.

(7) Giới hạn trách nhiệm pháp lý. Zoom Voice không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với việc, hoặc cách thức mà các trung tâm ứng phó khẩn cấp tại địa phương hoặc trung tâm cuộc gọi quốc gia trả lời hoặc phản ứng với các cuộc gọi khẩn cấp 911 được thực hiện bằng Dịch vụ Zoom Phone. Zoom Voice từ chối mọi trách nhiệm đối với hành vi của các trung tâm ứng phó khẩn cấp tại địa phương và trung tâm cuộc gọi khẩn cấp quốc gia. Zoom Voice dựa vào các bên thứ ba để định tuyến các cuộc gọi 911 đến các trung tâm ứng phó khẩn cấp địa phương và đến một trung tâm cuộc gọi khẩn cấp quốc gia. Zoom từ chối bất cứ và mọi trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm trong trường hợp bên thứ ba đó định tuyến cuộc gọi không chính xác hoặc dữ liệu được sử dụng để định tuyến cuộc gọi không chính xác. Cả Zoom Voice và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đối tác tiếp thị liên kết, đại lý và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác cung cấp dịch vụ liên quan đến Dịch vụ Zoom Phone cho bạn ("Bên được bảo lãnh của Zoom") đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc tổn thất nào, hay tiền phạt, hình phạt, chi phí và phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ 911 của Zoom Phone (gọi chung là "Khiếu nại"), và bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các Khiếu nại đó trừ khi Khiếu nại đó xuất phát từ sự sao nhãng, bất cẩn hay hành vi sai trái cố ý của Zoom. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và không gây thiệt hại cho Bên được bảo lãnh của Zoom với bất kỳ Khiếu nại nào của, hoặc thay mặt cho, bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc Dịch vụ Zoom Phone không được cung cấp, lỗi hoặc ngừng hoạt động, định tuyến không chính xác các cuộc gọi 911 và/hoặc không người dùng dịch vụ nào có thể sử dụng dịch vụ 911 hoặc kết nối với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Các quản trị viên tài khoản khách hàng phải xác nhận rằng họ đã đọc và hiểu thông báo này trước khi đăng ký người dùng trên Dịch vụ Zoom Phone. Các khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Vị trí đăng ký được cập nhật cho người dùng của họ, và tuân thủ tất cả các yêu cầu của thông báo 911.

Các chính sách của Zoom có thể phải sửa đổi để tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu quy định. Bất kỳ thay đổi nào như vậy trong chính sách của Zoom sẽ được đăng tại đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo cập nhật về chính sách của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email trong khung bên dưới.