Thực thi nguyên tắc sử dụng chấp nhận được

Tổng quan

Tại Zoom, chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng cho người dùng đồng thời duy trì văn hóa về sự tin tưởng, an toàn và tôn trọng. Vào tháng 10 năm 2020, chúng tôi đã xuất bản Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được đầu tiên, với tên gọi chính thức là “Tiêu chuẩn Cộng đồng” để quản lý hoạt động của toàn bộ nền tảng Zoom. Nguyên tắc này mô tả loại nội dung và hành vi mà chúng tôi nghiêm cấm. Nguyên tắc này, cùng với Điều khoản dịch vụ, giúp Zoom hoạt động tốt và giảm nguy cơ gây hại và gián đoạn trên nền tảng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi tiếp cận các biện pháp Tin cậy và an toàn, cũng như thực thi Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được, vui lòng truy cập Trung tâm an toàn của chúng tôi.

Báo cáo này đưa ra những dữ liệu mới nhất về các hành động thực thi Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của chúng tôi. Khoảng hàng tháng, thông tin trong báo cáo được cập nhật với lượng tăng lên của cả tháng đó. Dữ liệu ở đây bao gồm báo cáo mà chúng tôi đã xử lý trong một tháng cụ thể, chứ không phải là báo cáo chúng tôi nhận được trong một tháng cụ thể. Chúng tôi có báo cáo riêng về yêu cầu của chính phủ. Bạn có thể truy cập báo cáo này tại đây.

Trên thực tế, loại sự cố đôi khi có thể khác với sự cố đã được báo cáo, do người báo cáo có thể chọn “loại sự cố”.

Báo cáo đã thực hiện

Định nghĩa

Loại sự cố

Những điều này được định nghĩa trong Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi giải quyết những kiểu lạm dụng này, vui lòng truy cập trang Trust Center của đội ngũ Tin cậy và An toàn.

Biện pháp đã được thực hiện

Bị bỏ qua: Không có hành động nào.

Trùng lặp: Hai hoặc nhiều báo cáo về cùng một sự cố của cùng một người báo cáo.

Hoãn (các) sự kiện: Zoom kết thúc hoặc không cho phép một sự kiện nào đó diễn ra.

Tạm dừng vai trò của (những) người chủ trì sự kiện OnZoom/Zoom Events: Zoom chặn một hoặc nhiều người chủ trì sự kiện OnZoom hoặc Zoom Events.

Ban hành cảnh cáo: Người dùng đã nhận được một cảnh cáo. Cảnh cáo sẽ hết hạn sau 180 ngày và không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng nền tảng của người dùng trừ khi các cảnh cáo được tích lũy. Tùy thuộc vào lý do của cảnh cáo, việc xuất hiện một hoặc hai cảnh cáo khác trong cùng khoảng thời gian 180 ngày sẽ khiến người dùng bị ngắt dịch vụ.

Ngắt dịch vụ của (những) người dùng: Người dùng bị hủy kích hoạt và/hoặc chặn. Họ bị cấm sử dụng Zoom trừ khi họ kháng nghị thành công đối với quyết định đó.

Quốc gia của người báo cáo

Thông tin này dựa trên địa chỉ IP của người báo cáo tại thời điểm gửi báo cáo. Địa chỉ IP thường tương ứng với nơi xác định vị trí địa lý của người gửi báo cáo, trừ khi họ sử dụng mạng riêng ảo (VPN) hoặc máy chủ proxy.

Quy trình đánh giá của chúng tôi

Khi người dùng báo cáo hành vi vi phạm về Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được hoặc Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, đội ngũ Tin cậy và An toàn sẽ điều tra và, nếu cần, sẽ hành động nhanh nhất có thể.

Quy trình đánh giá theo cấp của chúng tôi bắt đầu giai đoạn đầu với một nhóm các nhà phân tích xem xét các loại báo cáo và cờ gắn khác nhau. Trước tiên, báo cáo được chia thành hàng đợi theo loại vấn đề hoặc kiểu người báo cáo. Các thành viên trong nhóm luân phiên đánh giá các hàng đợi khác nhau để tất cả chúng tôi có được kinh nghiệm khái quát. Khi chúng tôi xử lý báo cáo, thông tin về chủng loại báo cáo và cách giải quyết sẽ được đưa vào bảng điều khiển. Bảng điều khiển cung cấp cho chúng tôi dữ liệu có ý nghĩa để phát hiện xu hướng, thử nghiệm công cụ ngăn ngừa lạm dụng hoặc thấy được nhu cầu tăng đột biến, từ đó chúng tôi có thể tinh chỉnh quy trình theo thời gian.

Các nhà phân tích báo cáo những trường hợp khó xử lý hoặc mơ hồ lên các cấp cao hơn. Cấp độ cao nhất là Hội đồng Kháng nghị của chúng tôi. Thành viên Hội đồng Kháng nghị hoạt động với nhiệm kỳ một năm, có kiến thức nền tảng, mức độ kinh nghiệm, thâm niên khác nhau cũng như đến từ các phòng ban của Zoom.

Người dùng bị Zoom ngắt dịch vụ có thể kháng nghị tại đây.