Zoom Events Oturum Sahibi Kullanım Şartları

Son Güncelleme: 18 Nisan 2022 Zoom Events’e Hoş Geldiniz.  Bu Şartlar’da kullanılan “Zoom,” “biz” “bize” veya “bizim” ifadeleri (aşağıda tanımlanan) Hizmet Sözleşmesini imzaladığınız Zoom kuruluşunu ifade etmektedir. Zoom Events Oturum Sahibi Kullanım Şartları (“Şartlar”), Müşteri’nin etkinlikleri oluşturmak, bunlara erişmek ve kullanmak için geçerli olan ek hüküm ve koşulları (“Events Platformu”) belirler.  Bu Koşullar, Hizmet Sözleşmesinde ve geçerli herhangi bir Sipariş Formunda yer alan hüküm ve koşulları tamamlamayı amaçlamaktadır.  Bu Şartların amaçları doğrultusunda, bir “Sipariş Formu”, referans olarak bu Şartları ve/veya Bayi Müşteri Sözleşmesini içeren herhangi bir çevrimiçi sipariş sürecini içerir. Sipariş Formu’nda ek şartlar da belirlenebilir ve Events Platformu’nun kullanımı ayrıca Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri, Zoom Events Gizlilik Bildirimi ve bu vesileyle referans olarak dahil edilen Events Platformu üzerinde belirtilen veya bunlara uygulanabilir diğer kural ve politikalara tabidir.  Etkinlikler Platformu iş amaçlıdır ve bu Şartları bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız, bunu yapma yetkisine sahip olduğunuzu bize beyan ve garanti edersiniz (ve açıklık için, bu terimlerdeki “siz” e yapılan diğer tüm referanslar söz konusu tüzel kişiliğe atıfta bulunur). Bu Şartlar ile Hizmet Sözleşmesinde yer alan herhangi bir hüküm veya Hizmet Sözleşmesi tarafından yönetilen herhangi bir Sipariş Formu arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda bu Şartlar, Events Platformu ile ilgili çelişki veya tutarsızlığı çözmek için gerekli olduğu ölçüde kontrol edecektir. Events Platformu, geçerli Hizmet Sözleşmesinde tanımlandığı şekilde Zoom “Hizmetleri”nin bir parçasıdır.  Siz Anlaşılırlık açısından bu Şartlar, Etkinlikler Platformu kullanılarak oluşturulmayan, düzenlenmeyen, ev sahipliği yapılmayan, yayınlanmayan veya yönetilmeyen Zoom Meetings veya Zoom Webinars için geçerli değildir.  Burada kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harfli terimler, geçerli Hizmet Sözleşmesinde veya Sipariş Formunda belirtilen anlamlara sahip olacaktır. Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre veya Birleşik Krallık’ta bulunuyorsanız, Events Platformu’nu kullanımınız için ek koşullar geçerlidir (aşağıdaki Bölüm 15’e bakın).

 1. Tanımlar
  1. Müşteri“, Zoom Events Lisansını satın alan ve Zoom Hizmet Şartları’nda ve Zoom Bayi Müşteri Hizmet Şartlarında “Siz”, Ana Abonelik Sözleşmesinde “Müşteri” veya Sipariş Formunda “Abone” olarak adlandırılan taraf anlamına gelir (her biri, geçerli olduğu şekilde).  Müşteri ayrıca bu Şartlarda “siz” ve “sizin” olarak da adlandırılır.
  2. Etkinlik Oturum Sahibi” çevrimiçi etkinlikler, performanslar, toplantılar veya benzer işlevler oluşturmak, düzenlemek, sahipliğini yapmak, tanıtmak, yönetmek ve listelemek için Events Platformu’nu kullanan Müşteri veya çalışanı, aracısı veya Müşteri adına hareket eden diğerleri anlamına gelir.
  3. Etkinlik Katılımcısı“, bir Etkinliğe katılmak için bilet satın alan veya edinen Events Platformu kullanıcıları anlamına gelir.
  4. Hizmet Sözleşmesi” doğrudan Zoom ile Hizmetlere abone olan müşteriler açısından Zoom Hizmet Şartları (https://explore.zoom.us/tr/terms/) veya Müşterinin ve Zoom’un ayrı olarak karşılıklı bir şekilde yazılı hizmet sözleşmesi akdetmesi halinde Ana Abonelik Sözleşmesi (veya eşdeğer hizmet sözleşmesi), Hizmetlere dolaylı olarak bir Bayi aracılığıyla abone olan müşteriler açısından Zoom Bayi Müşterisi Hizmet Şartları (https://explore.zoom.us/tr/eula-terms-of-service/) veya Müşterinin ve Zoom’un ayrıca karşılıklı olarak akdettiği yazılı bir hizmet sözleşmesi olması durumunda yazılı bir hizmet sözleşmesi anlamına gelir. 
  5. Kullanıcı“, Etkinlik Sahibi, Etkinlik Katılımcıları ve diğerleri de dahil olmak üzere Events Platformu’nun herhangi bir kullanıcısı anlamına gelir.
 2. Hizmetlere Erişim ve Kapsam
  1. Zoom Events Lisansı Zoom, Müşteriye, Bu Şartlara tabi olarak, İlk Abonelik Süresi ve Sipariş Formunda belirtilen yenileme süresi ve fiyatlandırma için Events Platformunu kullanması için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, dünya çapında, iptal edilebilir bir hak ve lisans verir.  Zoom, Etkinlik Platformu’nun özelliklerini geliştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar, ancak Müşteriye önceden yazılı bildirimde bulunmadan temel işlevselliği önemli ölçüde azaltmaz veya Etkinlikler Platformu’nu durdurmaz.  Müşteri, Zoom Etkinlikler Platformu’nda, Sipariş Formu’nda belirtilen süre boyunca Zoom tarafından genel kullanıma sunulan standart güncellemeleri alacaktır.  Ancak Zoom, ek bir maliyet karşılığında ek işlevsellik veya yüksek özellikli iyileştirmeleri sunma hakkını saklı tutar. Bunlar ise Müşteri tarafından Zoom veya varsa Müşteri Bayisi tarafından satın alınabilir.  Burada açıkça verilmeyen tüm haklar Zoom ve lisans verenleri tarafından saklıdır. Zoom ayrıca hizmet ücretleri, komisyonlar, telif hakları ve/veya bilet satış ücretleri de dahil olmak üzere Müşteriden ve Bayiden ek ücret talep etme hakkını saklı tutar, ancak Zoom bu tür ücretler hakkında önceden yazılı bildirimde bulunacaktır. Bununla birlikte, Zoom Events abonelikleri için lisans başı ücretteki herhangi bir artış, Müşterinin sonraki Yenileme Döneminin başlangıcında geçerli olacaktır.  
  2. Erişim ve Uygunluk. Events Platformu’na erişmek için ücretli bir Meetings Lisansına ve Zoom hesabına sahip olmanız gerekir.  Events Platformu (ve bunların belirli özellikleri) tüm ülkelerde kullanılamaz ve Zoom bölgenize göre erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar. 
  3. Bağımsız İlişki. Zoom ile ilişkiniz, herhangi bir nedenle Zoom’un çalışanı, acentesi, ortak girişimcisi, imtiyaz sahibi, satış temsilcisi veya ortağı değil, bağımsız bir üçüncü taraf olmakla sınırlıdır.  Zoom’un adına veya yararına değil, yalnızca kendi adınıza ve kendi yararınıza hareket ettiğinizi kabul etmektesiniz.  Zoom, bu Koşullar veya Etkinlikler Platformu’nun kullanımı kapsamında sizi veya performansınızı genel olarak yönlendirmez veya kontrol etmez.
  4. Kullanılabilirlik Garantisi Yoktur. Zoom, Etkinlikler Platformu’nun kesintisiz kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini garanti etmez.  Zoom, Etkinlik Platformu’nun, sunucularımızın güvenliğini veya bütünlüğünü korumak veya Etkinlik Platformu’nun bakımını yapmak için bildirimde bulunmadan Etkinlik Platformunun tamamının veya bir kısmının veya belirli özelliklerinin kullanılabilirliğini sınırlayabilir veya kısıtlayabilir.  Müşteriler, https://status.zoom.us adresindeki Zoom’un Durum web sayfası üzerinden e-posta bildirimlerine abone olarak Events Platformları için planlı bakım bildirimleri almayı tercih edebilir.
  5. Üçüncü Taraf Bağlantıları. Events Platformu, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”).Bu tür Üçüncü Taraf Hizmetleri farklı hüküm ve koşullara ve gizlilik uygulamalarına tabi olabilir. Zoom, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullanılabilirliği veya doğruluğundan, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinden elde edilen içerik, ürün veya hizmetlerden veya bunların gizlilik uygulamalarından sorumlu veya yükümlü değildir.Bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerine bağlantılar, bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerinin Zoom tarafından onaylanması anlamına gelmez ve bu Tür Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullanımının riski size aittir.
  6. Seyircilere karşı sorumluluğunuz. Etkinlikler Platformu’nu kullanmadan önce, cihazınızın kamerasının veya mikrofonunun kapsama alanında olan herkese, Kullanıcılar ve bulundukları yerde bulunan başkaları tarafında görülebileceklerini ve duyulabileceklerini söylemek sizin sorumluluğunuzdadır.  Bir Etkinlik sırasında başkalarının cihazınızın kamerasının veya mikrofonunun menzilinde olmasına izin veriyorsanız yasaların izin verdiği ölçüde, bu Şartlara ve Zoom Events Gizlilik Bildirimine onlar adına izin vermiş olursunuz. 
  7. Şartların Değiştirilmesi.  Zoom bu Şartları istediği zaman değiştirebilir. Bu Şartlarda önemli bir değişiklik yaptığımızda, güncellenmiş Şartları Events Platformu’nda yayınlayacağız ve bu Şartların en üstündeki “Son Güncelleme” tarihini güncelleyeceğiz. Ayrıca, bu Şartlardaki önemli değişiklikler hakkında bunların yürürlüğe girecekleri tarihten en az otuz (30) gün önce size bildirimde bulunuruz.  Zoom’un Şartlarda yaptığı değişiklik Müşterinin Etkinlik Platformu’nu kullanmasını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkilerse, Müşteri, e-posta bildiriminden sonraki 30 gün içinde Zoom’a yapılan yazılı bildirim üzerine bu Şartları feshedebilir. Yoksa müşterinin bu değişiklikten kaynaklanan fesih hakkı otomatik ve geri alınamaz şekilde feragat edilecektir. Bu Bölüm 2.7 uyarınca fesih durumunda, Müşterinin Events Platformunu kullanımı da sona eder ve Zoom, fesih tarihinden sonrasına karşılık gelen mevcut lisans süresinin geri kalanını (İlk Abonelik süresi veya Sipariş Formunda belirtildiği gibi Yenileme Süresi) yansıtan kullanılmayan Zoom Events Lisans ücretlerinin oransal esasa göre bir iadesini Müşteriye ödeyecektir.
 3. Kullanıcı İçeriği
  1. Kullanıcı İçeriği. Etkinlik listeleri ve canlı Etkinlikler de dahil olmak üzere, Bir Kullanıcı tarafından Events Platformu’nda belirtilen veya bunlar aracılığıyla dağıtılan bilgi, veri, resim, video, ses, materyal ve/veya grafik gibi tüm içerikler “Kullanıcı İçeriği” olarak bilinir.
  2. Kullanıcı İçeriği Üzerindeki Kısıtlamalar. Kullanıcı İçeriğinizden ve Kullanıcı İçeriğinizle ilgili tüm yasalara uymakla ilgili yükümlülüğünüz, gizlilik veya tanıtım hakları veya başkalarına ait içerikleri kullanmak için lisans almanızı gerektiren fikri mülkiyet yasaları, üçüncü bir tarafın Kullanıcı İçeriğini veya resimlerini kullanma izni dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ve burada bulunan video ve Kullanıcı İçeriği için üçüncü taraf hakları hakkında uygun bildirimleri sağlamaktır.  Ayrıca, Kullanıcı İçeriğinizde yer alan içerikte (ör. Kullanıcı İçeriğinde yer alan kaydedilmiş müzikler veya müzik kompozisyonları) gerekli tüm haklara sahip olmadıkça ve/veya lisans almadıysanız veya üçüncü taraf içeriği kamu malı değilse, Etkinlikler Platformu’nu kullanımınızla bağlantılı olarak telif hakkıyla korunan herhangi bir içeriği (müzik dahil) iletmemeyi kabul edersiniz.  Ayrıca, Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri veya Events Platformu için geçerli olan diğer Zoom koşul, standart veya politikalarını ihlal eden herhangi bir Kullanıcı İçeriğini göndermemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, sunmamayı veya iletmemeyi de kabul etmektesiniz.
  3. Kullanıcı İçeriğinin Zoom Tarafından Kullanımı.  Zoom ile aranızda yapılan herhangi bir anlaşmada aksine herhangi bir şey olmamasına rağmen, oluşturarak, yükleyerek, Events Platformu’nda veya Events Platformu aracılığıyla herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yayınlamak, göndermek, almak, depolamak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak için geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Bu Koşullara ve Zoom Events Gizlilik Bildirimine uygun bir şekilde Events Platformu hizmetini sağlamak için bu Kullanıcı İçeriğini denetlemek, analiz etmek, depolamak, kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, dağıtmak, yayınlamak, iletmek, yayınlamak ve yayımlamak için Zoom’a münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, iptal edilebilir bir lisans verirsiniz.  
  4. Kullanıcı İçeriği için Sahiplik ve Kısıtlamalar.  Burada belirtilenler dışında, Zoom herhangi bir Kullanıcı İçeriğinde herhangi bir sahiplik hakkı talep etmez.  Ancak Zoom, Kullanıcıların Etkinlik Platformu dışında Kullanıcı İçeriği paylaşmasını yasaklayarak, Kullanıcıların Kullanıcı İçeriğini kopyalamasını veya telif hakkıyla korunan içeriği kullanmasını önlemek için teknik sınırlamalar getirerek, Zoom’un bulutunda depolanan Kullanıcı İçeriğine isteğe bağlı erişim için paylaşılabilir bir bağlantı sağlamayı reddederek, ve üçüncü tarafların Etkinlik Platformu’nda Kullanıcı İçeriğini nasıl görüntüleyebileceğini belirterek bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların Kullanıcı İçeriğini nasıl kullanabileceklerini veya yararlanabileceğini kısıtlama hakkını saklı tutar.  Anlaşılır olması için, Kullanıcı İçeriği ayrıca daha önce canlı bir Etkinliğin kaydedilmiş bir sürümünü ve üçüncü taraf bir sosyal medya hizmetine yönlendirilen bir canlı yayını da içerir.
  5. Kullanıcı İçeriğinin Kaldırılması. Zoom, yasaların izin verdiği azami ölçüde, önceden bildirmeksizin veya size karşı bir yükümlülük üstlenmeksizin, Etkinlik listeleri veya meydana geldikleri anda canlı Etkinlikler dahil olmak üzere, Kullanıcı İçeriklerini değiştirmeye, kaldırmaya, iptal etmeye, veya devre dışı bırakmaya çalışabilir. Kullanıcı İçerikleri, Kullanıcı bildirimlerine veya Zoom’un politikalarına uygun olarak, yürürlükteki yasaları, Kullanıcılarını veya üçüncü tarafları ihlal edecek şekilde makul şekilde belirleyebilir veya Zoom’un, Kullanıcılarının veya üçüncü tarafların uğrayabileceği zararlara veya itiraz etmesine veya kuruluşların telif hakkıyla korunan içeriklerinin ihlal edildiğini iddia ettikleri yönündeki talepleri dahil olmak üzere yürürlükteki yasalara veya mahkeme kararına uygun hareket edebilir.  Zoom’un bu Şartlar uyarınca bir Etkinliği iptal etmesi durumunda (1) Etkinlik Sahiplerinin, önceden var olan iptal veya iade politikalarından bağımsız olarak, satın alınan bilet veya kayıtlar için bilet satın alanlara para iadesi yapması gerekebilir ve (2) Etkinlik Sahipleri iptal edilen etkinlikler, biletler veya kayıtlar için herhangi bir tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır.
  6. Kullanıcı İçeriğinin Bildirilmesi. Events Platformu özelliklerinin Etkinlik Kullanıcılarını Etkinlikler sırasında uygunsuz davranışları incelenmek üzere Zoom’un Güven ve Güvenlik ekibine bildirmesini ve bu özelliklerin Etkinlik Sahiplerinin Etkinlikler sırasında görebilecekleri herhangi bir etkinliğin ekran görüntülerini alıp Zoom’a göndermesini sağladığını kabul etmektesiniz.  Zoom, yükümlülükleri olmasa da, bu Şartlara ve yasalara uygunluğu sağlamak ve Kullanıcıların, Zoom ve diğerlerinin güvenliğinin, haklarının veya mülklerinin zarar görmesini önlemek için, Etkinlik listelerini, Olay incelemelerini ve Etkinlik Platformundaki diğer Kullanıcı İçeriklerini ve Etkinlikler sırasında uygunsuz davranış sergileyen Kullanıcı raporlarını izleme ve inceleme hakkını saklı tutar.  Zoom ile aranızda yapılan başka bir anlaşmada aksine herhangi bir şey olmamasına rağmen, Zoom, makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığı şekilde bu tür Kullanıcı İçeriğini ve diğer bilgileri kolluk kuvvetlerine veya diğer resmi kurumlara ifşa etme hakkını saklı tutar.
 4. Events Platformunun Kullanımı
  1. Etkinlikler. Etkinlik Sahipleri, müşteri desteği sağlamak da dahil olmak üzere kendi Etkinlik ve Etkinlik listelerinden sorumludur.  Etkinlikler Platformu üzerinden bir Etkinlik listesi oluştururken şunları sağlamalısınız: (1) Etkinliğiniz hakkında eksiksiz ve doğru bilgi sağlamak; (2) geçerli olabilecek herhangi bir kısıtlama ve gereksinimi (yeterlilik, ekipman, uygunluk gereksinimleri vb.) açıklamak; ve (3) diğer gerekli olabilecek bilgileri sağlamak. Netlik için, Hizmet Sözleşmesinde yer alan ve Hizmetlerden gelir elde etmenizi yasaklayan kısıtlamalar, bu Koşullara uygun olarak Events Platformunda listelediğiniz Etkinlikler için geçerli değildir.
  2. Etkinlik Biletleri. Bir Kullanıcı ücretsiz bir etkinlik de dahil olmak üzere bir bilet satın aldığında veya bir Etkinliğe kaydolduğunda, ilgili Etkinlikle ilgili olarak o Kullanıcı ile Etkinlik Sahibi arasında bir sözleşme oluşturulur.Zoom, Kullanıcılar arasındaki herhangi bir sözleşme ilişkisine taraf veya katılımcı değildir ve Zoom herhangi bir Kullanıcı için bir aracı olarak hareket etmemektedir.  Etkinlik Sahipleri, Etkinlikleri için bilet fiyatlarını belirlemekle tek başına sorumludur. Bir Etkinlik Sahibinin herhangi bir Etkinliği satabileceği veya sağlayabileceği bilet sayısı Zoom Events Lisansınız tarafından belirlenir.  Her Etkinlik bileti, bir Kullanıcı için bir Etkinliğe erişim sağlayan benzersiz bir bağlantıdır.  Etkinlik Sahipleri ve Etkinlik Katılımcıları diğer Kullanıcılara bilet hediye edebilir veya sağlayabilir.Bir Kullanıcının yetki alanında bilet düzenlenmesi veya satılması konusunda yürürlükte yasalar olabilir; buna, karaborsacılığı ve diğer ikincil bilet satış biçimlerini sınırlandıran yasalar da dahildir.Kullanıcılar söz konusu yasalara uymakla yükümlüdür ve Zoom, herhangi bir kişinin söz konusu yasaların herhangi bir Etkinlik biletine uygulanması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. 
  3. İndirim Kodları. Events Platformu, Etkinliklerinizin biletleri için indirim kodları oluşturmanızı sağlayabilir.  Etkinlik Sahipleri, bir Etkinlik Biletini indirimli bir fiyata satın almak için kullanılabilecek indirim kodlarını oluşturmaktan tek başına sorumludur ve Etkinlik Sahipleri, bu tür indirim kodlarının kullanımını düzenleyen koşulların yürürlükteki tüm yasalara uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.
  4. Etkinlik Katılımcı Bilgilerinin Kullanımı. Etkinlik Sahipleri şunları kabul eder: (1) Etkinlik Katılımcısı bilgilerini yalnızca uygun bir yasal dayanak uyarınca toplamak ve kullanmak ve gerektiğinde bu tür toplama ve kullanım için geçerli bir onay veya sözleşme almak; ve (2) Etkinlik Katılımcısı bilgilerini veya verilerini Etkinlik Sahibi’nin geçerli gizlilik politikasına ve veri koruma ve gizlilik, CAN-SPAM Yasası ve diğer yargı bölgelerindeki benzer geçerli mevzuatla ilgili olanlar da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplamak, kullanmak, sürdürmek ve iletmek.
  5. Kanun ve Yönetmeliklere Uygunluk: Events Platformunu kullanımınız yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
  6. Yasaklı Kullanımlar. Events Platformu’nu kullanımınızla bağlantılı olarak, başkalarına aşağıdakileri yapmalarına yardımcı olmayacaksınız ve bunu sağlamayacaksınız:
   1. yürürlükteki yasa veya yönetmelikleri, üçüncü taraflarla yapılan anlaşmaları, üçüncü taraf haklarını, bu Şartları, Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerini, Hizmet Sözleşmesini veya diğer geçerli politika veya kuralları ihlal veya etrafından dolanmak;
   2. herhangi bir suç faaliyetini teşvik etmek veya ilerletmek veya yasadışı faaliyetler hakkında eğitici bilgi sağlamak;
   3. Events Platformu’nu aldatıcı, hileli, yanlış veya yanıltıcı bir şekilde kullanmak;
   4. diğer Kullanıcılar hakkındaki kişisel veriler de dahil olmak üzere, bu Şartlara veya kendi geçerli gizlilik politikalarınıza aykırı olan veya Kullanıcıların veya üçüncü tarafların gizlilik haklarını veya geçerli yasaları ihlal eden herhangi bir bilgiyi kopyalamak, saklamak veya başka bir şekilde erişmek veya kullanmak;
   5. Zoom’a veya herhangi bir Zoom markasını herhangi bir şekilde ihlal etmek, kötülemek, seyreltmek, lekelemek veya başka bir şekilde zarar vermek;
   6. Events Platformu’nun performansını, güvenliğini veya düzgün çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek veya olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde hareket etmek;
   7. Events Platformu’ndan verilere veya diğer içeriğe erişmek veya bunları toplamak için diğer otomatik veya manuel araçları veya işlemleri taramak veya kullanmak;
   8. Events Platformu’nu, bu Koşullar tarafından açıkça izin verilmeyen ticari veya diğer amaçlar için veya Zoom’un Zoom’la olan ilişkinizi onayladığını, ortaklık yaptığını veya başka bir şekilde yanıltıcı imalar eden herhangi bir ticari veya başka amaç için kiralamak, kiraya vermek, yeniden satmak, dağıtmak veya kullanmak;
   9. üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya Events Platformu’nu kullanarak bu tür bir ihlali etkinleştirmek;
   10. Events Platformu’nun herhangi bir bölümünü kopyalamak, değiştirmek, çevirmek, yerelleştirmek, bağlantı noktası veya türevleri oluşturmak;
   11. 18 yaşın altındaki bireylere yönlendirilen veya pazarlanan Etkinlikleri listelemek veya ev sahipliği yapmak;
   12. “istenmeyen e-posta” veya diğer yasadışı talep veya promosyon iletişim biçimleri de dahil olmak üzere kabul edilemez ticari mesajların dağıtımıyla bağlantılı olarak Etkinlikler Platformu’nu veya Etkinlikler Platformu ile bağlantılı olarak elde edilen bilgileri kullanmak;
   13. Events Platformunu, Zoom’un takdirine bağlı olarak sakıncalı olacak, başka herhangi bir kişinin Events Platformu’nu kullanmasını veya keyfini çıkarmasını kısıtlayan veya engelleyen veya Zoom’u veya herhangi bir Kullanıcıyı herhangi bir türde zarara veya sorumluluğa maruz bırakabilecek şekilde kullanmak
  7. Ekip veya Kuruluş Olarak Sahiplik Yapmak. Etkinliğinize (Konferanslar dahil) veya Zoom Events Merkezine veya kuruluşuna yardımcı sahipler, alternatif sahipler, sponsorlar veya diğer Kullanıcılar ekleyebilirsiniz.  Eklendiğinde, bu Tür Kullanıcılar sizin adınıza Etkinlikler oluşturma, Etkinlikler barındırma ve Merkezinizi değiştirme gibi eylemlerde bulunabilir.  Bu Kullanıcıları eklemeyi seçmekle ve bu Kullanıcıların sizin adınıza gerçekleştirdiği eylemlerden tek başınıza siz sorumlusunuz.  Zoom’un, Etkinlikler Platformunun diğer Kullanıcılarının davranışları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve yasaların izin verdiği azami ölçüde, sizinle veya sizin adınıza Etkinlikleri düzenlemeye davet ettiğiniz herhangi biri ile aranızda akdedilen herhangi bir anlaşmadan kaynaklanan ya da bunlarla ilgili olarak ya da Zoom Etkinlik Merkezinize katılma konusundaki tüm sorumlulukları reddeder.
  8. Hesap Üyelerine Göre Etkinlik Katılımı.  Üçüncü taraflar tarafından oluşturulan Events Platformundaki Etkinliklere Erişim, Etkinlik Katılımcısı Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.
  9. Beta Özellikleri. Zoom, zaman zaman Etkinlikler Platformu’nun beta özelliği olarak sınıflandırılan özelliklerine veya bölümlerine erişim sunabilir.  Beta özelliklerine erişim ve beta özelliklerinin kullanımı ek sözleşmelere tabi olabilir.  Zoom, diğer kullanıcılara sunmadan önce Events için bazı beta özellikleri sunabilir. Zoom, bir beta özelliğinin genel kullanıma sunulacağına dair hiçbir beyanda bulunmaz ve bir beta özelliğini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar.  Beta özellikleri OLDUĞU GİBİ sağlanır, hatalar veya başka kusurlar içerebilir ve beta özelliğini kullanımınız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
 5. Ödeme Koşulları, Ücretler ve Vergiler
  1. Üçüncü Taraf Ödeme İşleme ve Ücretler. Etkinlik Sahipleri ve bilet satın alan ve bağış toplayanlar arasındaki işlemler de dahil olmak üzere Events Platformu için ödeme işlemleri bir veya daha fazla üçüncü taraf ödeme işlemcisi tarafından gerçekleştirilecektir.  Etkinlik Sahipleri, ücretli biletlerle Etkinlikler oluşturmak için ödeme işlemcisine uygun bir ödeme hesabı bağlamalıdır.Bir ödeme işlemcisi kullanımınız, siz ve ödeme işlemcisi arasında işlem ücretlerini içerebilecek ek hüküm ve koşullara tabi olacaktır. Zoom, bir ödeme işlemcinin performansından veya işleminizi reddetmek, fonlarınızı tutmak veya sizden ek bilgi istemek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir ödeme işlemcisi tarafından yapılan işlemlerden sorumlu veya yükümlü değildir.  Zoom, yalnızca ödeme işlemini etkinleştirmek için gerekli bilgileri toplayarak ve ilgili ödeme işlemcisine göndererek bu tür işlemleri kolaylaştırır.  İşletmeniz Stripe’ın Kısıtlı İşletmeler Listesi‘nde görünüyorsa Stripe’ı ödeme işlemcisi olarak kullanamazsınız.
  2. Vergiler. Zoom, etkinliğinize bilet veya kayıt satışıyla ilgili geçerli yasalara uygun olarak, bilet satın alan kişiden tahsil edilmesi ve herhangi bir vergi veya düzenleyici makama havale edilmesi gereken geçerli işlem bazlı vergileri veya ücretleri bilet fiyatına ekleyecektir.  Zoom Events KDV ve GST SSS‘de belirtildiği gibi, Zoom’un bilet satın alan kişiden alınan tutarın tamamına ilişkin Dolaylı Vergileri hesaplaması gerektiğinde, katılımcının ülkesindeki geçerli dolaylı vergi mevzuatına uygun şekilde, Zoom bilet alımlarıyla ilgili olarak dolaylı vergileri belirleyecek, hesaplayacak ve ilgili vergi dairelerine havale edecektir.  Bu vergi, Etkinlik tamamlandıktan sonra bir Etkinlik Sahibi’nin aldığı tutardan düşülür.  Diğer tüm durumlarda, Etkinlik Sahibi, dolaylı vergiler de dahil olmak üzere diğer tüm vergilerin belirlenmesi, hesaplanması ve yasaların gerektirdiği şekilde herhangi bir vergilendirme veya düzenleyici makama havale edilmesinde tek başına sorumludur.  Zoom, Zoom Events KDV ve GST SSS’lerini herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmadan güncelleme hakkını saklı tutar.
   1. Avustralya’da bulunan Etkinlik Sahipleri, Bir Elektronik Dağıtım Platformu olarak Zoom’un, Avustralya’da bulunan bilet alıcıları tarafından GST amacıyla yapılan bilet satın alımlarıyla ilgili olarak GST’yi belirlemek, hesaplamak ve havale etmekten sorumlu olduğunu kabul eder.
   2. Kanada’da bulunan Etkinlik Sahipleri, hem Etkinlik Sahibi hem de Zoom’un dolaylı vergi amaçları doğrultusunda acente olarak Zoom için ortaklaşa GST/HST ve QST’yi seçtiğini ve Etkinlik Katılımcılarının GST/HST ve QST amaçları doğrultusunda da yine Kanada’da ve QST amaçları doğrultusunda (“arz” bölümü bağlamında) Zoom Events üzerinden yaptıkları bilet alımlarıyla ilgili olarak da GST/HST ve QST’yi hesaba kattıklarını kabul ederler.  Etkinlik Sahibi ve Zoom, bu seçimin her iki tarafının da yerel yasalarda belirtilen belirli GST/HST ve QST yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu anlamışlardır.  Seçimin yürürlük tarihi, Zoom ve Etkinlik Sahibi tarafından ortaklaşa iptal edilene kadar bu Şartları kabul ettiğiniz tarihte başlar.
 6. İadeler ve İptaller
  1. İadeler ve İptaller. Tüm işlemler (üçüncü taraf bir ödeme işlemcisi tarafından işlenenler dahil) bir Etkinlik Sahibi ile ilgili bilet satın alanlar arasında olduğundan, Zoom satın alınan biletler için geri ödeme sağlamaktan sorumlu veya yükümlü değildir.  Etkinlik Sahibi tarafından Etkinliği için belirlenen geçerli iptal ve geri ödeme politikası Etkinlik listesinde yayınlanır.  Bilet satın alan veya Etkinlik Katılımcısı para iadesine izin veren satın alınmış bir bileti veya kaydı geçerli bir şekilde iptal ederse veya bir Etkinlik Sunucusu Etkinliği iptal ederse, bilet fiyatı otomatik olarak bilet alıcısına iade edilecektir. Etkinlik Sahibi tarafından aksi kabul edilmediği veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli olmadıkça, Etkinlik Sahipleri başka bir iptal veya iade talebini (yayınlanan geri ödeme politikası dışındakiler gibi) yerine getirmek zorunda değildir. Bilet alıcısı, üçüncü taraf ödeme işlemcisinin hüküm ve koşulları uyarınca izin verildiği şekilde geri ödeme isteyebilir.İlk işlem için kullanılan orijinal ödeme araçlarına geri ödeme yapılacaktır.  Bir biletin iade edilmesi durumunda (geçerli geri ödeme süresi içinde veya dışında veya Etkinlik Zoom veya Etkinlik Sahibi tarafından iptal edilirse), Etkinlik Sahibi işlemin geri ödemesini veya üçüncü taraf ödeme işlemcisi tarafından alınan diğer ücretleri alma hakkına sahip olmayacaktır. Herhangi bir para iadesi veya geri ödeme veya açıklanacak herhangi bir ön onay için zamanlama, kullanılan ödeme yöntemine ve tüm geçerli ödeme sistemlerine (örn. Visa, MasterCard vb.) veya üçüncü taraf ödeme işlemi kurallarına bağlı olarak değişir.  Etkinlik Sahipleri, tüm geri ödemeleri işlemek de dahil olmak üzere Events Platformu ile ilişkili ödeme hesabında yeterli miktarda para bulundurmalıdır.
 7. Puanlar ve Yorumlar
  1. Puanlar ve Yorumlar. Etkinlik Katılımcıları, katıldıkları Etkinlikler hakkında yıldız derecelendirmesi (“Derecelendirme”) gönderebilir ve/veya bir yorum (“Yorum”) yazabilirler.Değerlendirmeler ve Yorumlar Kullanıcı İçeriğidir ve bireysel Etkinlik Katılımcılarının görüşlerini yansıtır ve Zoom’un görüşünü yansıtmaz. Puanlar ve Yorumlar Zoom tarafından doğruluk açısından doğrulanmamıştır ve yanlış veya yanıltıcı olabilir.
  2. Puanlar ve Yorumlar için Yönergeler. Puanlar ve Yorumlar doğru olmalıdır ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Puanlar ve Yorumlar sistemini değiştiremezsiniz: (1) Puan veya Yorum göndermek için para veya başka bir ödül teklif etmek veya kabul etmek; (2) kendi Etkinliğiniz için bir Puan veya Yorum göndermek; (3) Rakip etkinlikleri için yanlış bir Puan veya Yorum sunmak; veya (4) başka bir Kullanıcıya bir Etkinlik Sahibi veya Etkinlik hakkında olumlu veya olumsuz bir Puan veya Yorum talimatı vermek veya talep etmek.
 8. Telif Hakkı ve Ticari Marka İhlali Telif hakkı ya da ticari marka sahibi ya da telif hakkı ya da ticari marka sahibinin aracısı iseniz ve Events Platformundaki herhangi bir içeriğin telif hakkınızı ya da ticari markanızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız Zoom’a Etkinlik listesinin en altındaki “Bu listeyi bildir” düğmesini kullanarak ya da Zoom’un Telif Hakkı (DMCA) ve Ticari Marka Takipleri sayfasında verilen talimatları izleyerek bildirim gönderebilirsiniz.
 9. Geri bildirim Events Platformu için geri bildirim ve önerileri (“Geri Bildirim”) memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz.  Zoom ile aranızda yapılan herhangi bir anlaşmada aksine herhangi bir şey olmasına bakılmaksızın, sağladığınız geri bildirimler gizli değildir ve bu vesileyle Zoom’a, bu Geri Bildirimi kullanmak ve/veya herhangi bir Zoom ürününe veya hizmetine (Etkinlikler Platformu dahil) dahil etmek için sürekli, geri alınamaz, telifsiz, tamamen ödenmiş, dünya çapında, münhasır olmayan bir lisans verirsiniz.
 10. Gizlilik Kişisel bilgilerinizi Zoom Events Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olarak kullanacağımızı lütfen unutmayın. Events Platformu’nu kullanımınızın yürürlükteki tüm veri koruma ve gizlilik yasa ve yönetmeliklerine ve kendi geçerli gizlilik politikanıza uygun olacağını kabul edersiniz.
 11. Yasal Uyarılar ETKİNLİK PLATFORMUNDAKİ FAALİYETİNİZDEN SADECE (BİZE VE BAŞKALARINA KARŞI) SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ.  YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ETKİNLİK PLATFORMUNU KULLANIMINIZ VE HERHANGİ BİR ETKİNLİĞE SAHİPLİK YAPMANIZ TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.  HERHANGİ BİR KULLANICI İÇERİĞİ VEYA ETKİNLİĞİYLE İLGİLİ OLARAK, BUNDAN KAYNAKLANAN, AÇIKÇA, YASAL VEYA ZIMNİ, HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEZ VEYA BU TÜR GARANTİLER VERMEYİZ.  HERHANGİ BİR KULLANICININ ARKA PLANINI VEYA YETERLİLİKLERİNİ DOĞRULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ.  GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ZOOM VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ, ETKİNLİK PLATFORMUNDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN EYLEM, HATA VEYA İHMALİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.  HERHANGİ BİR ETKİNLİKLE BAĞLANTILI OLARAK YAPTIĞINIZ SEÇİMLER VE ETKİNLİK PLATFORMUNU KULLANMANIZ KONUSUNDA TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİRSİNİZ.
 12. Tazminat Hizmet Sözleşmesindeki herhangi bir tazminat hükmünden bağımsız olarak Zoom’u, İştiraklerini, Bayilerini ve ilgili görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, alt yüklenicilerini, lisansörlerini ve tedarikçilerini, üçüncü bir şahıs tarafından başlatılan ve (temsilcileri veya çalışanları ya da Müşteri adına hareket eden diğer kişiler dahil) herhangi bir fikri mülkiyet hakkının veya geçerli yasaların herhangi bir şekilde ihlalinden veya ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her türlü dava, talep veya talep ve ilgili hasar, maliyet (makul avukatlık ücretleri dahil), hasar ve yükümlülük karşısında tazmin edeceğinizi, savunacağınızı ve koruyacağınızı kabul edersiniz.
 13.  Süre, Fesih ve Askıya Alma
  1. Fesih. Şartlar. Bu Şartlar Müşterinin bu Şartları Sipariş Formunda kabul etmesi üzerine yürürlüğe girer ve Sipariş Formunda belirtildiği şekilde İlk Abonelik Dönemi ve Yenileme Dönemi boyunca geçerli kalır.  Events Platformuna doğrudan Zoom aracılığıyla abone olan Müşteriler ile ilgili olarak Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe, taraflardan biri bir sonraki Yenileme Süresinin başlamasından en az otuz (30) gün önce yazılı fesih bildirimi göndermediği sürece, İlk Abonelik Süresi veya önceki Yenileme Süresi sona erdiği takdirde Yenileme Süresi otomatik olarak başlayacaktır. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse Bayi aracılığıyla Events Platformuna abone olan Müşteriler için bu aboneliğin başlangıç süresi Bayi Müşteri Sözleşmesinde belirtilecektir.
  2. Taraflardan Birinin Feshetmesi. Taraflardan herhangi biri, karşı tarafın bu Şartları maddi olarak ihlal ettiği ve söz konusu ihlalin yazılı bildiriminden sonraki otuz (30) gün içinde bu ihlali iyileştirmediği takdirde, bu Şartları (ve Müşterinin Etkinlikler Platformunu kullanması) yazılı fesih bildiriminde bulundurarak feshedebilir.  Zoom hesabınızın sonlandırılması veya kapatılması durumunda, bu Koşullar ve Etkinlikler Platformu’nu kullanımınız otomatik olarak sona erecektir.
  3. Zoom tarafından Askıya Alınması. Geçerli yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, (1) bu Şartları, Hizmet Sözleşmesini, Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerini, Events Platformunda yer alan veya Events Platformu için geçerli olan diğer kural ve politikaları ihlal etmiş olabileceğinizden makul şekilde şüphelenmemiz veya (2) Events Platformunu kullanımınızın, Events Platformunun performansını veya işleyişini olumsuz yönde etkilemesi durumunda Zoom her zaman, size karşı herhangi bir yükümlülük veya yükümlülük üstlenmeksizin kullanımınızı askıya alabilir veya sınırlandırabilir. 
  4. Müşteri Fesih Gereksinimleri. Bu Şartları feshetmeden önce (1) varsa bekleyen tüm Etkinlikleri iptal etmek de dahil olmak üzere tüm Kullanıcı İçeriğini kaldırmanız ve (2) daha sonra Events Platformunun tüm kullanımını durdurmanız gerekir.
  5. Feshin Etkisi. Bu Şartların feshi (ve Müşterinin Events Platformu’nu kullanması), Hizmet Sözleşmesi de dahil olmak üzere Zoom veya (varsa) Bayi ile yapmış olabileceğiniz diğer sözleşmeleri otomatik olarak feshetmez.  Bu Şartların doğası gereği fesihten sonra geçerli olacak tüm kısımları, (fesihten önceki işlemler için) ödemeler ve vergiler, feragatler ve tazminat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) fesihten sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Hiçbir durumda, Müşteri ve Bayi Arasında bu Şartlarda yer alan fesih veya para iadesi hakkının uygulanmasından Zoom sorumlu olmayacaktır.
 14. Genel Hükümler
  1. Tüm Sözleşme. Bu Şartlar, Hizmet Sözleşmesi ve referans olarak bu Şartlara dahil edilen belgeler, Etkinlikler Platformu ile ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve yazılı veya sözlü olsun veya bu Şartların konusuyla ilgili olarak özel, uygulama, politika veya emsal olarak belirlenmiş olsun, önceki tüm sözleşmelerin ve anlaşmaların yerini almaktadır.
  2. Bölünebilirlik. Bu Şartların maddelerinin her biri ayrı ayrı geçerlidir.Herhangi bir mahkeme veya ilgili makam, bunlardan herhangi birinin yasa dışı veya geçersiz olduğuna karar verirse, geri kalan maddeler tam olarak yürürlükte kalacaktır.
  3. Feragat Yokluğu. Zoom’un Events Platformuyla ilgili haklarından herhangi birini kullanmaması veya bu Şartların ihlal edilmesi, bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez.
  4. Üçüncü Taraf Lehtarları Yokluğu. İşbu Şartlarda açıkça belirtilmedikçe, işbu Şartlar herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir hak veya çözüm yolu sağlamayacaktır.
  5. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu Koşullar Hizmet Sözleşmesindeki Hukuk Seçimi ve Forum hükümlerine uygun olarak yorumlanacaktır.
  6. Bize Ulaşın. Sorularınız için bizimle şuradan iletişime geçebilirsiniz:Müşteri Hizmeti Talepleri Telefon numarası: 888.799.9666 AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLER (TOPLUCA “AB ŞARTLARI”), YALNIZCA AVRUPA EKONOMİK ALANINDA, İSVİÇRE’DE VEYA BİRLEŞİK KRALLIK’TA İKAMET EDİYORSANIZ GEÇERLİDİR.
 15. AB Şartları
  1. Yalnızca İş Amaçları.  Zoom Etkinlikleri, Müşteriler tarafından yalnızca iş amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  Müşteri, ticareti, işi, zanaatı veya mesleği ile ilgili olarak bu Şartlara uygun olduğunu beyan ve garanti eder. 
  2. Etkinlik Sahibi ve Etkinlik Katılımcısı arasındaki Satış Sözleşmesi. (a) Etkinlik Sahibi bir Etkinlik sattığında veya bir Etkinliğe bilet sağladığında ve bir Etkinlik Katılımcısı bu Etkinlik için satın aldığında veya kaydolduğunda ve bir onay e-postası aldığında, bu, Etkinlik Sahibi ve Etkinlik Katılımcısı (“Satış Sözleşmesi”) arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. Zoom, Satış Sözleşmesi’nin bir tarafı değildir ve Zoom, Etkinlik Sahibi veya herhangi bir Etkinlik Katılımcısı için bir aracı olarak hareket etmez. (b) Satış Sözleşmesi, Etkinlik Sahibinin Etkinlik listesinde açıklandığı gibi Etkinliği Etkinlik Katılımcısına sağlamasını gerektirir. Satış Sözleşmesinin şartları şunları içerecektir: (1) Etkinlik listesindeki bilgiler ve sipariş süreci; (2) Bölüm 15’te belirtilen bilgiler ve bu Şartların Etkinlik Sahibi tarafından Etkinliğin gerçekleştirilmesi ve Etkinlik Katılımcısının Etkinliğe katılımıyla ilgili diğer hükümleri.  c) Satış Sözleşmesi şu durumlarda sona erer: (1) Etkinlik Katılımcısının Etkinlik listesinde belirtilen iptal politikasına uygun olarak iptal etme hakkını kullanması durumunda; (2) Etkinlik tam olarak yapıldığında; veya (3) bir tarafın Zoom hesabı kapatıldığında.
  3. Verilere erişim. Etkinlik Sahipleri, Etkinlik Katılımcıları tarafından paylaşılan  kişisel veriler de dahil olmak üzere Etkinlikler Platformu’nun kullanımıyla oluşturulan kişisel ve diğer verilere erişime sahip olacaktır. Zoom, diğer toplu bilgilerin de Etkinlik Sahibi tarafından kullanılmasını sağlayabilir.  Zoom Events Gizlilik Bildirimi, topladığımız kişisel veriler ve diğer verilerin kategorilerini, Event Platformuyla bağlantılı olarak bunları nasıl kullandığımızı, işlediğimizi, ifşa ettiğimizi ve sakladığımızı ve Etkinlik Sahiplerinin bu verilere nasıl erişebileceğini ve veri haklarını nasıl kullanabildiğini ortaya koymaktadır.
  4. Zoom Tarafından Askıya Alma

   Zoom, aşağıdaki durumlarda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Events Platformunun kullanımını askıya alıp sınırlayabilir:

   (a) Zoom, Zoom’un Events Platformu’na erişiminizin tamamen veya kısmen sonlandırılmasını gerektiren yasal ve düzenleyici bir yükümlülüğe tabi olması;

   (b) geçerli kanunlar uyarınca zorunlu bir neden olması;

   (c) Zoom’un, işbu Şartları defalarca ihlal ettiğinizi gösterebilmesi; ya da

   (d) Zoom’un, bu tür bir faaliyetin veya denenen faaliyetin Etkinlik Sahibinin eylem veya ihmallerine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hesabınızın, herhangi bir hileli faaliyete veya kara para aklamaya (veya aynı türden bir teşebbüse) veya aşırı miktarlarda geri ödemeye konu olduğuna makul gerekçelerle inanması.

   Bu gibi durumlarda, Zoom (aşağıda belirtilenler hariç) Etkinlik Sahibine yazılı bir neden beyanı sağlayacaktır. Etkinlik Sahibi, burada belirtilen dahili şikayet sürecini kullanarak Etkinlik Sahibi hesabının askıya alınmasına veya feshedilmesine neden olan belirli gerçekleri ve koşulları açıklığa kavuşturabilir. Zoom, herhangi bir hukuki veya düzenleyici yükümlülüğe tabi olması durumunda, Zoom’un spesifik gerçekleri, durumları veya geçerli zemin ve gerekçeleri belirtmeme nedenlerini veya Zoom’un, Etkinlik Sahibi’nin bu Şartları tekrar tekrar ihlal ettiğini kanıtlayabileceği ve bunun sonucunda da Etkinlik Sahibi’nin Events Platformu kullanımının sona erdirilebileceği gerekçelerini içeren yazılı bir beyan vermeyecektir.

  5. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi. Bu Şartlar, İrlanda yasalarına tabidir.Yani, Etkinlik Platformu’na erişiminiz ve Etkinlik Platformu’yla veya bu Şartlarla (sözleşme dışı uyuşmazlıklar ve talepler de dahil olmak üzere) ilgili olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf veya talep İrlanda yasalarına tabi olacaktır.  Müşteri ve Zoom, bu Şartlardan veya bu Şartların konusu veya oluşturulmasıyla ilgili olarak doğabilecek her türlü ihtilafın veya iddianın (sözleşmeye bağlanmamış ihtilaflar veya talepler dahil) çözümü için İrlanda Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu kabul eder.
  6. İç şikayetlerin ele alınması süreci. Zoom, ücretsiz olarak Etkinlik Sahibi tarafından erişilebilen dahili bir şikayet yönetimi sistemine sahiptir.  Events Platformuyla ilgili şikayette bulunmak istiyorsanız lütfen Zoom ile şuradan iletişime geçin:Müşteri Hizmeti Talepleri Telefon numarası: 888.799.9666 Şikayetiniz, ticari olarak makul bir sürede ve şekilde dile getirdiğiniz kaygıyı dikkate almak üzere gözden geçirilecek ve ilgili iç kaynaklara iletilecektir. 
  7. Arabuluculuk. Şikayetinizin Zoom tarafından ele alınmasından memnun değilseniz veya Zoom’un şikayet işleme mekanizması altında bir anlaşmaya varılamazsa, taraflardan biri bu Koşullar kapsamındaki bir anlaşmazlığı arabuluculukla çözmek için başvurabilir.  Zoom, JAMS ve Amerikan Tahkim Birliği’ni arabuluculuk hizmeti verebilecek kurumlar olarak tanımladı. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, arabuluculuk gönüllülük esasına dayalıdır ve ne siz ne de Zoom anlaşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözmekle yükümlü değildir.
  8. Anlaşmazlıklar. Bu AB Şartları sizin için geçerliyse, bu AB Şartları ile Şartların diğer hükümleri arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, bu AB Şartları geçerli olacaktır.