Tahmini uygulama süresi: 10-20 dakika

Bekleme Sorusu

Öğrencilere yanıtlarını bütün bir grup olarak ve eğlenceli şekilde aynı anda paylaşma olanağı sunun. Bu strateji öğrencilerin birbirlerinden öğrenmesini ve sanal galeri gezintisi sırasında ortak dizileri analiz etme olanağı sunacağı gibi eğitimciye de durumu hızlıca anlama ve hem birey hem de sınıf düzeyinde yanlış anlaşılan konuları belirleme imkânı verir.

Etkili öğrenmeyi etkileyen temel unsurlar:

Sosyal Açıdan Bağlantıda Olmak

Eşli öğrenme ve iş birliği

Aktif Şekilde Etkileşim Kurma

Bilgi etkinleştirme ve düşünme

Neden

Öğrencilerle uzaktan ve/veya hibrit bir düzende çalışmalar yürütürken herkesin eşit oranda paylaşımda bulunmasını ve etkileşim kurmasını sağlamak zorlu bir iş olabilir. Çoğu zaman, yüz yüze öğretimde de olduğu gibi, bir grup öğrencinin soruları sürekli olarak yanıtlaması ve paylaşımda bulunmaya daha hazır olması, daha az özgüvenli olan diğer öğrencilerin aktif katılım fırsatı bulmamasına neden olur. Öğrencilerin etkileşim kurabilmesini sağlamakla kalmayıp tüm öğrencilerin rahat bir şekilde etkileşim kurmasını sağlamak için, katılım ve paylaşım için dersin işlenişini açısından düşük öneme sahip, eğlenceli aktiviteler oluşturmak önemlidir. Sohbet işlevini yaratıcı şekillerde kullanan öğrenciler soruları açık ve özgür bir şekilde yanıtlayabilirken ve sınıf arkadaşlarından da öğrenebilir.

Özellik:

Toplantı İçin Ekip Sohbeti

Zoom'un toplantı için sohbet işlevi aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı şekillerde kullanılabilir:

  • Soruları yanıtlamak
  • Tek bir kullanıcıya özel bir mesaj göndermek
  • Tüm sınıfla fikirler paylaşmak
  • İş birliği vb.

Öğretmen (veya oturum sahibi) hangi katılımcıların sohbet edebileceğini seçebilir veya öğretmenler sohbet özelliğini tamamen devre dışı bırakabilir. Birçok okul, öğrencilerin öğretmenleri dışında başka herhangi bir kişiye doğrudan mesaj gönderememesi için tüm sistemi devre dışı bırakmaktadır. Bu uygulama, öğrencilerin ders sırasında kendileri arasında konuşmamasını veya özelliği uygunsuz şekilde kullanmamasını sağlar.

 

Uygulama

Tüm öğrencilerin katılımını ve uzaktan öğretim sırasında eş zamanlı olarak katılım göstererek (örn.; aynı anda hep birlikte çalışmaları) sorulara yanıt vermesini sağlamanın bir yolu da onlara "Bekleme Soruları" sormaktır. Bu tekniği kullanmak isteyen öğretmenlerin ilk olarak öğrencilere evet/hayır sorularına göre daha fazla düşünme gerektiren bir soru sorması gerekir. Soru paylaşıldığında öğrencilere "Enter" tuşuna basmadan sohbette soruyu yanıtlamaları için belirli bir süre verilir ve soruyu yanıtsız bırakma seçeneği sunulmaz. Süre dolduğunda öğretmen öğrencilerle birlikte beşten geriye sayar ve öğrencilere "Enter" tuşuna basmalarını işaret eder. Tüm öğrenciler Enter tuşuna bastığında yanıtlar sohbete yağmur gibi yapmaya başlar. Ardından öğrencilerden tüm yanıtları okuyup ortak temaları belirlemeleri, sorular sormaları ve ardından birbirleriyle tartışmaları istenir.

Bu teknik öğrencilerin şunları yapabilmesini sağlar:

  1. Herkes aynı anda yanıtladığı için dersin akışını etkilemeden soru yanıtlama
  2. Farklı yanıtlar için sanal "galeri gezintisi" yaparak arkadaşlarından öğrenme
  3. Diğer yanıtları ve bakış açılarını görerek yanlış anladığı yerleri netleştirme

Bu teknik ayrıca öğretmene öğrencilerin konuyu ne ölçüde anladığını (hem bireysel hem de sınıf olarak) ölçme olanağı da sağlar. Böylelikle öğretmen yanlış anlaşılan yerleri düzeltebilir, ek destek sunabilir veya tüm öğrenciler mevcut materyali tam olarak anladıysa bir sonraki konuya geçebilir.

Katkıda bulunanlar: