Tahmini uygulama süresi: 15-45 dakika

Sanal Yollar

Öğrencilere belirli içerikler, destek türleri ve ihtiyaçlarla ilgili kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri elde edebilecekleri farklı sanal gruplara ayrılma olanağı sunun. Bu sanal gruplar öğrencilerin tercihine göre olabilir veya eğitimci tarafından önceden belirlenebilir.

Etkili öğrenmeyi etkileyen temel unsurlar:

Hedefe Yönelik Olma ve Uygunluk

Farklı yollar ve materyaller

Sosyal Açıdan Bağlantıda Olmak

Eşli öğrenme ve iş birliği

Aktif Şekilde Etkileşim Kurma

Seçme ve söz sahibi olma

Neden

Tıpkı yüz yüze öğrenme ortamında olduğu gibi, uzak ve hibrit öğrenme ortamlarında da küçük gruplar halinde çalışmak, çeşitli nedenlerle öğrenciler açısından faydalı olabilir:

Akran etkileşimi, öğretmen desteği veya bağımsız çalışmaya yönelik seçenekler ve fırsatlar sunmak, öğrencilerin kendilerine fayda sağlayacak ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortam oluşturmasını mümkün kılar.

 • İçerik Desteği: Bir ders sırasında öğrencilerin farklı içeriklere odaklanması gerekebilir. Örneğin; bir bilim sınıfındaki öğrenciler her birinde farklı bir organ sistemine odaklanılan farklı gruplara ayrılabilir. Öğrenciler, ilgilerini çeken konuları seçme olanağı elde edebilir veya öğretmenler ihtiyaçlarına bağlı olarak öğrencileri belirli bir konuya veya konu başlığına atayabilir.
 • Kişiselleştirilmiş Çalışma Ortamı: Öğretmenler, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi farklı çalışma ortamlarına sahip farklı odalar oluşturabilir:
  • öğrencilerin iş birliği yapabildiği ve birbirlerine sorular sorabildiği bir konuşma odası
  • öğrencilerin kendi başlarına sessizce çalışabildiği sessiz bir alan
  • öğrencilerin küçük gruplar halinde veya öğretmenle birebir çalışabildiği öğretmen yardımı odası

Özellik:

Ara Odaları Yönetme

Öğretmenler, kullandıkları Zoom odasında oturum sahibi veya ortak oturum sahibi olarak Ara Odalar düğmesine tıklayıp ara odalar oluşturabilir. Bu işlemin ardından odaların sayısını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Oda atama işlemi sırasında öğretmenler, öğrencilere hangi odaya gideceklerini seçme veya kendilerini odaya atama olanağı sunabilir. Kendilerine oda seçme olanağı sunulan öğrenciler Ara Odalar düğmesine tıklayıp gitmek istedikleri odayı seçebildikleri gibi oda değiştirme olanağına da sahip olur. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerini ara odalara önceden atayabilir.

 • Öğretmenler odalar arasında gezerek öğrencilerinin verilen çalışmayı yaptığından emin olabilir ve gelen soruları yanıtlayabilir.
 • Ara Odalar penceresinde "Tüm Odaları Kapat" seçeneğine tıklayarak ara oturumları sonlandırabilirsiniz.
 • Öğretmenler ayrıca Ara Odalar penceresinde "Mesajı herkese yayımla" seçeneğine tıklayarak tüm öğrencilere mesaj gönderebilir. Öğrencilerle odada ne kadar sürelerinin kaldığına ilişkin güncel zaman bilgileri paylaşmak da yararlı bir yaklaşım olabilir.

 

Uygulama

Ara odaları kullanarak Sanal Yolları ilk kez uygulamadan önce bunları yapmanız önemlidir:

 • Ek destek almaları, iş birliği yapmaları veya bireysel çalışma sürelerini uzatmaları için öğrencilerin gruplar çalışmaları yapmaları gereken öğrencilerin olduğu bir sınıf belirleyin.
 • Sanal Yollar hem öğrencilere içeriklerle ve çalışma ortamlarıyla ilgili seçenek sunmak hem de eşli öğrenme veya ek öğretmen desteği yoluyla içeriklerin daha derinlemesine kavranmasını sağlamak amacıyla öğretmenlerin homojen ve heterojen gruplar tasarlayabilmesi için kullanılabileceğinden ara odaları neden oluşturduğunuzu açık bir şekilde söyleyin.
 • Öğrencilerin nasıl gruplandırılacağına karar verin. Öğretmenler öğrencileri bir odaya atamayı tercih edebilir veya öğrencilerin odalarını seçme olanağına sahip olmasını isteyebilir. Öğrencileri öğretmenler atıyorsa öğrencileri ara odalara önceden atamayı unutmayın.
 • Grup çalışması normlarını ve beklentilerini belirleyin. Yaşı büyük olan öğrenciler yetişkin gözetiminde olmadan bir odada bulunabileceğinden öğrencilere uymaları ve incelemeleri için bir beklentiler listesi vermeniz yararlı bir yaklaşım olacaktır. Bu beklentilere uyulmaması halinde ne yapabileceklerini (örn., odaya gelmesini istemek için öğretmene e-posta göndermek) öğrencilerle paylaştığınızdan emin olun.
 • Öğretmenler ek yetişkin desteği alıyorsa (örn.; ortak öğretmen, asistan, özel eğitim desteği vb.) kimin ne zaman odalarda olacağını belirleyin.
 • Dersin işleyişi açısından düşük öneme sahip durumlarda ara odaları kullanma alıştırması yapın. (Örneğin; dört köşe aktivitesini öğrencilerin fiziksel olarak farklı köşelere gitmek yerine tercih ettikleri ara odaya gitmesi şeklinde yapabilirsiniz.)

Öğrenciler bu özelliği kullanma konusunda rahat hissettiğine kısa ara sohbetleri, iş birliğine dayalı çalışmalar ve/veya ek öğretmen desteği için odalar ayarlayın. Sanal yollar uygulaması sırasında öğretmenler bu süreyi öğrencilerini çağırıp hedefleri hakkında birebir görüşmeler yapmak, odaklı destek sağlamak veya yalnızca durumları hakkında konuşmak için de kullanabilir. Sanal yollar, öğrencilere yalnızca neler öğrenecekleri konusunda değil öğrenme ortamları hakkında da söz hakkına sahip olma olanağı sağlar. Böylece, öğrenecekleri konuyu daha güçlü sahiplenip daha fazla zaman ve emek harcamaları sağlanır. Ayrıca, özellikle ilk başlarda, öğrencilerin verilen çalışmaları yaptığından emin olmak için öğretmenlerin ders boyunca habersiz şekilde farklı odalara girmesi önemlidir.

Katkıda bulunanlar: