Video SDK Hizmet Şartları

Güncelleme tarihi: 22 Eylül 2021

 

Bu Video SDK Hizmet Şartları ("SDK Şartları"), Müşterinin bir Sipariş Formu altında SDK Hizmetini satın alması, bunlara erişmesi ve kullanması için geçerli olan ek hüküm ve koşulları belirler.  Bu SDK Şartları, Hizmet Sözleşmesinde (aşağıda tanımlanmıştır) ve geçerli herhangi bir Sipariş Formunda yer alan hüküm ve koşulları tamamlamayı amaçlamaktadır. Bu Şartların amaçları doğrultusunda, bir "Sipariş Formu", referans olarak bu Şartları içeren herhangi bir çevrimiçi sipariş sürecini içerir. Sipariş Formunda ek şartlar da belirlenebilir. Bu Şartlar ile Hizmet Sözleşmesinde yer alan herhangi bir hüküm veya Hizmet Sözleşmesi tarafından yönetilen herhangi bir Sipariş Formu arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, bu Şartlar, SDK Hizmeti ile ilgili çelişki veya tutarsızlığı çözmek için gerekli olduğu ölçüde kontrol edecektir. Burada kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harfli terimler, geçerli Hizmet Sözleşmesinde veya Sipariş Formunda belirtilen anlamlara sahip olacaktır.

Zoom, kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman bu SDK Şartlarını değiştirebilir veya tamamlayabilir. Zoom, işbu SDK Şartlarında yapılması gereken önemli değişiklikleri Size bildirmek için ticari açıdan makul tüm ticari çabayı gösterecektir. Bu SDK Şartlarında yapılan değişiklikleri gönderdikten sonraki on (10) iş günü içinde (veya bildirim tarihinden itibaren on (10) iş günü içinde, bu durum sağlanmışsa, Müşteri için bağlayıcı olacaktır. Eğer müşteri değişiklikleri kabul etmiyorsa, SDK Hizmetini kullanmayı bırakmalıdır. Eğer Müşteri bu on günlük süreden sonra SDK Hİzmetini kullanmaya devam ederse, bu SDK Şartlarında yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

 1. Tanımlar
  1. "Yıllık Abonelik", Müşterinin Sipariş Formundan satın abileceği SDK Hizmetine yıllık abonelik anlamına gelir.
  2. "API", tüm ilişkili araçlar, öğeler, bileşenler ve yürütülebilir dosyalar dahil olmak üzere Zoom'un SDK ile bağlantılı olarak kullanıma hazır hale getirdiği her türlü makineye erişilebilir uygulama programlama arabirimi veya web kancası anlamına gelir (aşağıda tanımlanmıştır).
  3. "Bileşenler" yazılım, bileşenler, bilgisayarlar, donanım, ağlar, sistemler ve diğer altyapı anlamına gelir.
  4. "Gizli Bilgiler", Zoom tarafından veya müşteri adına somut veya maddi olmayan biçimde ifşa edilen ve "gizli" (veya benzer bir gösterge ile) olarak etiketlenen veya bilgilerin niteliği veya ifşa edildiği koşullar göz önüne alındığında makul bir kişinin gizli olduğunu anlayacağı tüm bilgiler anlamına gelir. Gizli Bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, özel bilgileri, teknik verileri, ticari sırları, teknik bilgileri (know-how), kaynak kodunu, ikili yürütülebilirleri, belgeleri, araştırmaları, ürün planlarını ve diğer iş bilgilerini içerebilir. Yukarıdaki bilgilere bakılmaksızın, Gizli Bilgiler (i) Gizlilik yükümlülüğü olmaksızın Zoom tarafından veya adına ifşa edildiği sırada Müşteri tarafından zaten bilinen bilgileri içermez; (ii) Müşteri tarafından bu tür bilgilerle ilgili gizlilik yükümlülüğü altında olduğu bilinmeyen üçüncü bir taraftan elde edilmiş veya elde edilmiş olması; (iii) bu SDK Şartlarının veya Hizmet Sözleşmesinin ihlali dışında kamuya açık veya genel kullanıma açık hale gelir; veya (iv) Müşteri tarafından Gizli Bilgiler kullanılmadan bağımsız olarak geliştirilmiştir veya geliştirilmektedir.
  5. "Müşteri Uygulaması", Müşteri tarafından geliştirilen ve İzin Verilen Uygulama olan ve Zoom İşaretlerini görüntülemeyen bir web, mobil veya başka bir yazılım hizmeti veya uygulaması anlamına gelir.
  6. "Müşteri Verileri", SDK Hizmeti tarafından erişilen veya başka bir şekilde işlenen Müşteri Uygulaması aracılığıyla toplanan veya kullanılan tüm bilgiler, veriler ve diğer içerikler anlamına gelir.
  7. "Müşteri Kişisel Verileri", Kişisel Verileri oluşturan tüm Müşteri Verileri anlamına gelir.Müşteri Kişisel Verileri, SDK Kullanım Verilerini veya Zoom'un iş bağlantılarıyla ilgili bilgileri içermez.
  8. "DPA", bu SDK Koşullarının bir parçasını oluşturan ve dahil edilen Zoom Global Veri İşleme Eki anlamına gelir. Bu SDK Koşullarının amaçları doğrultusunda, bu DPA yalnızca Müşteri Kişisel Verilerini oluşturan Kişisel Veriler (DPA'da tanımlandığı şekilde) için geçerlidir ve SDK Hizmeti ile ilgili kontroller.Burada kullanılan "Geçerli Veri Koruma Kanunu", "Kişisel Veriler", "İşlem" ve "İşleme" terimleri DPA'da verilen anlamlara sahiptir.
  9. "Fikri Mülkiyet Hakları", dünyanın herhangi bir yerindeki patentler, icatlar, telif hakları, ticari markalar, alan adları, ticari sırlar, know-how ve diğer fikri mülkiyet ve/veya mülkiyet hakları anlamına gelir.
  10. "Kötü Amaçlı Yazılım", SDK Hizmetinin, Zoom Bileşenlerinin veya Zoom'un ürün veya hizmetlerinin performansına herhangi bir şekilde zarar veren veya zarar vermeyi amaçlayan veya zarar vermeyi amaçlayan veya Zoom'un diğer donanım, yazılım veya ağlarından veya SDK Hizmetinin diğer kullanıcılarından bilgi veya veri ayıklamayı amaçlayan veya bu kod anlamına gelir.
  11. "Kullandıkça Öde", Müşterinin Sipariş Formundan satın abileceği SDK Hizmetine aylık abonelik anlamına gelir.
  12. "İzin Verilen Uygulama", SDK Hizmetini kullanan ve SDK Belgelerine, Zoom Politikalarına ve bu SDK Koşullarına uygun bir web, mobil veya başka bir yazılım hizmeti veya uygulaması anlamına gelir.
  13. "Örnek Kod", (i) Müşteri Uygulamalarının geliştirilmesine ve test edilmesine yardımcı olmak için Zoom tarafından sağlanan ve (ii) Müşteri tarafından belirtilen amaçlar için kullanılabilecek örnek kod gibi kaynak kodunda Zoom tarafından açıkça belirlenmiş herhangi bir örnek bilgisayar kaynak kodu anlamına gelir.
  14. "SDK Dokümantasyonu", https://marketplace.zoom.us/docs/sdk/custom adresinde bulunan ve zaman zaman Zoom tarafından güncellenebilen SDK Hizmetinin kullanımı için geçerli olan geliştirici dokümantasyonları anlamına gelir.
  15. "SDK Kullanım Verileri", (a) SDK Hesap Bilgileri (aşağıda tanımlandığı gibi) ve bir SDK Hesabının kullanımıyla ilgili diğer tüm bilgiler (aşağıda tanımlandığı gibi) ve (b) SDK Hizmetinin ve çalıştırdıkları sistemlerin (birimler, frekanslar ve günlük, izleme ve tanılama dosyaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanımından ve çalışmasından kaynaklanan anonimleştirilmiş veya toplanmış tüm veriler anlamına gelir.
  16. "Hizmet Sözleşmesi", Müşteri ve Zoom'un karşılıklı olarak gerçekleştirilen ayrı bir yazılı hizmet sözleşmesine girmesi durumunda Zoom Hizmet Şartları (https://explore.zoom.us/tr/terms/) veya bir Ana Abonelik Sözleşmesi (veya eşdeğer hizmet sözleşmesi) anlamına gelir. Bu SDK Şartlarında kullanıldığı gibi "Müşteri", SDK Hizmetini satın alan ve Zoom Hizmet Şartlarında "Siz", Ana Abonelik Sözleşmesinde "Müşteri" veya Sipariş Formunda "Abone" olarak adlandırılan taraf anlamına gelir (her biri, geçerli olduğu şekilde).
  17. "Spam", toplu veya istenmeyen iletişim anlamına gelir.
  18. "Zoom Marks", Zoom ve Zoom'un diğer ürün ve hizmet adları, ticari markaları, hizmet markaları, marka ve logoları anlamına gelir.
  19. "Zoom Politikaları", SDK Hizmeti için geçerli olan Zoom politikaları anlamına gelir ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri (https://explore.zoom.us/tr/community-standards/), bu politikalar zaman zaman Zoom tarafından güncellenebilir.
  20. "Kullanıcılar" herhangi bir Müşteri Uygulamasının kullanıcılarıdır.

 2. SDK Hizmeti Açıklaması

  Video SDK hizmeti, Zoom'un geliştirici müşterilerinin Zoom tarafından sağlanan ses ve video hizmetlerinin yanı sıra ilgili özellikleri entegre eden Müşteri Uygulamaları geliştirmelerine izin vermek amacıyla Zoom'un tamamen özelleştirilebilir yazılım geliştirme kitine ("SDK") ve API'lerine erişmelerini sağlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yazılımları (programlar, araçlar, Örnek Kodlar, şablonlar, kitaplıklar ve arayüzler dahil), bilgileri, verileri, dosyaları, belgeleri ve diğer materyalleri, her ne biçim veya ortamda olursa olsun, müşterinin bir Sipariş Formuna ("SDK Hizmeti") yansıtıldığı gibi Video SDK hizmetine aboneliği uyarınca Müşteriye Zoom tarafından sunulan güncellemeler de dahil olmak üzere içerir. SDK Hizmetinin başarılı bir şekilde etkinleştirilmesi ve uygulanmasından sonra, Müşteri Uygulaması kullanıcılarının uygulama içi toplantı oturumlarını (her biri bir "Toplantı Oturumu") anında başlatmalarını ve SDK Belgelerinde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi hizmet özelliklerine erişmelerini sağlayabilir. SDK Hizmetinin kullanımı, Müşteri veya Kullanıcıları tarafından başlatılan Toplantı Oturumlarına atfedilebilecek bir ayda kullanılan toplam Toplantı Oturumu dakikasına ("Toplantı Oturum Dakikaları") göre ölçülecektir.

 3. Kayıt, Yetkilendirme ve Lisans
  1. SDK Hesabı.SDK Hizmetini kullanmak ve erişmek için, Müşterinin Zoom ile zaten sahip olabileceği mevcut zoom hesabından ayrı ve ek bir Zoom hesabına kaydolması gerekir ("SDK Hesabı"). Müşteri (i) Müşteri ve işletmesi hakkında doğru, doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlayacaktır ("SDK Hesap Bilgileri") ve (ii) SDK Hesap Bilgilerini doğru, doğru, güncel ve eksiksiz tutmak için derhal saklayacak ve güncelleyecektir. Varsa, Müşteri, SDK Hizmetine erişim için Zoom tarafından belirlenen diğer kayıt veya kimlik bilgileri gereksinimlerini takip edecektir. Müşteri, Müşterinin parolasının, SDK Hesabının ve SDK anahtarlarının ve kimlik bilgilerinin ("Token") güvenliğinden ve Müşterinin SDK Hesabı altında veya Müşterinin Tokenini kullanarak gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca müşteri sorumludur. Müşteri, Müşterinin SDK Hesabı kullanıcı adını, parolasını veya Tokenini paylaşmaz veya herhangi bir üçüncü tarafın Müşterinin bilgilerini kullanarak oturum açmasına izin vermez. Müşteri, Müşterinin hesabının, Tokeninin veya kimlik bilgilerinin yetkisiz kullanımı veya Müşterinin haberdar olduğu diğer güvenlik ihlallerini derhal Zoom'a bildirmeyi kabul eder.
  2. SDK Hesap Onayı. Müşteri, Bölüm 3.1'de özetlenen hesap oluşturma işlemi sırasında ve bundan sonraki herhangi bir zamanda Müşterinin SDK Hizmeti'ne etkin bir aboneliği olduğu ve bir Sipariş Formu'na yansıtıldığı gibi, Zoom'un Müşterinin SDK Hizmetini ve Müşteri Uygulamasını amaçlanan veya gerçek kullanımını gözden geçirmesi için Zoom tarafından makul bir şekilde talep edilen tüm bilgileri derhal sağlayacaktır. Zoom, Müşterinin SDK Hizmetini satın almasını veya kullanmasını tamamen Zoom'un takdirine bağlı olarak onaylama veya reddetme hakkını saklı tutar.
  3. Lisans. Vergiler ve hizmet ücretleri, kurulum ücretleri, aşım ücretleri, abonelik ücretleri veya ilgili diğer herhangi bir ücret veya ücret dahil olmak üzere SDK Hizmeti için ödenmesi gereken ve ödenmesi gereken tüm geçerli tutarların ödenmesi de dahil olmak üzere bu SDK Koşullarının hüküm ve koşullarına tabidir. SDK Hesabı, Zoom, Müşteri'ye Müşteri'nin Sipariş Formu'nda belirtilen abonelik süresi boyunca sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilemeyen, dünya çapında (geçerli tüm ihracat kontrol yasalarına tabi), iptal edilebilir bir hak ve lisans verir:
   1. SDK Hizmetinin makul sayıda kopyasını yalnızca SDK Belgelerinde açıklanan şekilde ve yalnızca Müşteri Uygulamaları geliştirmek, test etmek, desteklemek ve hata ayıklamak amacıyla kullanmak;
   2. Örnek Kodun SDK Hizmetinin bir parçası olarak sağlandığı ölçüde, Örnek Kodu yalnızca Müşteri Uygulamalarını geliştirmek, test etmek ve hata ayıklamak amacıyla kullanmak, değiştirmek ve derlemek (yukarıdakilere bakılmaksızın, Müşterinin SDK Hizmeti'nde yer alan herhangi bir başlık dosyasını değiştiremeyebileceği koşuluyla) ve
   3. (i) bu Örnek Müşteri Uygulamasının SDK Hizmetine önemli birincil işlevsellik eklemesi koşuluyla, Örnek Kodu bir Müşteri Uygulaması ile derlenmiş olarak dağıtmak; ve (ii) bu Örnek Kod yalnızca yürütülebilir biçimde dağıtılır.
 4. Ücretler ve Vergiler
  1. Zoom, yinelenen ücretler ("Abonelik Ücretleri") veToplantı Oturum Dakikalarının kullanımına ("Kullanım Ücretleri") dayalı ücretler de dahil olmak üzere, ilgili Sipariş Formunda belirtilen SDK Hizmetine erişim ve kullanım için ücret alır. Zoom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak SDK Hizmetinin ücretlerini zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar; sağlanan, Zoom müşteriye bu tür bir ücret değişikliği hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır.Müşterinin Zoom'a ödemekle yükümlü olduğu ücretler, satış, kullanım, iletişim, tüketim, franchise, katma değer, mal ve hizmetler ve tüketim vergileri ("Vergiler") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere vergileri ve diğer tüm resmi dayatmaları içerir.Müşteri, bu SDK Koşulları ile bağlantılı olarak faaliyetlerine ilişkin tüm Vergileri ödemekle sorumludur.
  2. Vergi Muafiyetleri.Müşterinin herhangi bir Vergiden muaf olması durumunda, Müşteri, bu SDK Koşulları yürürlüğe geldiğinde, Zoom'a söz konusu muafiyet durumunu doğrulamak için ilgili vergi dairelerine uygun tüm vergi kimlik numaralarını, vergi muafiyet sertifikalarını ve/veya diğer belgeleri tatmin edici bir şekilde sağlayacaktır.
  3. Stopaj Vergisi. Müşteri tarafından ödenecek tutarlar stopaj vergilerine tabi olduğu ölçüde, ödenecek tutar, ödeme yapılırken Müşteri tarafından karşılanacaktır, böylece stopaj vergileri net olarak ödenen tutar Zoom tarafından faturalanan tutara eşit olacaktır.
  4. Müşteri, Zoom'un Müşterinin kredi kartından veya Müşteri tarafından seçilen ve Zoom tarafından onaylanan, geçerli Vergiler ve Abonelik Ücretleri, Kullanım Ücretleri veya Müşterinin hesabıyla ilişkili herhangi bir ücret veya ödeme (toplu olarak "Ücretler") dahil olmak üzere SDK Hizmetinin kullanımı ve erişimi nedeniyle tüm tutarları talep edebileceğini kabul eder. Müşteri, SDK Hizmetinin ücretsiz denemesi için kaydolduysa, Lisans Sahibinden Müşterinin ücretsiz deneme süresi sona erene kadar Abonelik Ücretleri alınmayacaktır; ancak, Müşterinin geçerli herhangi bir deneme kullanım sınırlamasını aşması durumunda, söz konusu deneme süresi boyunca Müşteri'den Kullanım Ücretleri tahsil edilebilir ve Müşteri'nin bu ücretleri ödemesi halinde Müşteri bu ücretleri ödemeyi kabul eder. Bu SDK Şartlarında açıkça belirtilenler dışında, tüm ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen tüm tutarlar iade edilmez.Ek faturalandırma ve ödeme koşulları Sipariş Formu'nda belirlenebilir.
 5. Zoom'un SDK Hizmeti Üzerindeki Kontrol Hakları
  1. Zoom, Bu SDK Koşullarını, Zoom Politikalarını, SDK Belgelerini, Hizmet Sözleşmesini, yürürlükteki yasa veya yönetmelikleri ihlal ediyorsa veya olduğu iddia ediliyorsa, Zoom'un makul takdirine bağlı olarak Müşterinin SDK Hizmetini veya Müşterinin SDK Hesabını ve/veya Tokenlerini kullanımını veya erişimini derhal sınırlayabilir, askıya alabilir veya devre dışı bırakabilir, SDK Hizmetinin veya Zoom Bileşenlerinin performansını veya çalışmasını olumsuz yönde etkiler veya Müşteriye önceden bildirimde veya sorumluluk olmaksızın Zoom'a yakın zarar vermelerini önlemek için gereklidir. Zoom, makul ölçüde pratik ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu tür eylemleri Müşteriye bildirimde sunmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir.
  2. SDK Hizmet Değişiklikleri
   1. Zoom, Hizmet Sözleşmesi uyarınca, SDK Hizmetini kısmen veya tamamen uygun gördüğü şekilde istediği zaman düzenleyebilir, düzeltebilir, değiştirebilir veya kullanımdan kaldırabilir ("SDKHizmet Değişikliği"). Zoom, makul olan en kısa sürede Müşteriye bu tür eylemler hakkında önceden bildirimde bulunmak için ticari olarak uygun çabayı gösterecektir. Müşteri, herhangi bir SDK Hizmet Değişikliğinin ilk bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün (veya SDK Hizmet Değişikliği bildiriminde belirtilen daha kısa süre) içinde ("Uyum Sağlama Süresi" ) (i) SDK Hizmetinin en güncel sürümünü uygulayarak ve kullanarak, (ii) söz konusu SDK Hizmeti Değişikliği sonucunda Müşteri Uygulamalarında gerekebilecek değişiklikleri yaparak, (iii) Müşteri Uygulamalarının tüm önceki sürümlerinin dağıtımını durdurmak için ticari olarak makul çabalar ve (iv) Müşteri Uygulamalarının o sırada kullanımda olan tüm önceki sürümlerini en son sürüme yükseltmek için ticari olarak makul çabalar göstererek işbirliği yapacaktır.
   2. Müşteri, bir SDK Hizmet Değişikliğinin Müşteri Uygulamaları üzerinde, tasarlanıldığı gibi çalışmaması dahil olmak üzere önemli bir olumsuz etkisi olabileceğini kabul eder. Zoom, bu tür SDK Hizmet Değişiklikleri veya bu SDK Hizmet Değişikliklerinden kaynaklanan herhangi bir olumsuz etki ile ilgili olarak Müşteriye veya herhangi bir Müşteri Uygulaması Kullanıcısına karşı hiçbir bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 6. Güvenlik ve Gizlilik
  1. Güvenlik Önlemleri. Müşteri, Müşteri Uygulamasının herhangi bir güvenlik açığı içermediğini ve SDK Hizmeti ile güvenli bir şekilde çalışmak üzere geliştirildiğini ve Müşteri'nin ağının, işletim sisteminin ve Müşteri'nin sunucularının, veritabanlarının ve bilgisayar sistemlerinin yazılımlarının, Müşteri Uygulamasını güvenli bir şekilde çalıştırmak ve Müşteri Verilerini güvenli bir şekilde toplamak, kullanmak ve depolamak için uygun şekilde yapılandırıldığını beyan ve garanti eder. Müşteri ve Müşteri Uygulaması:
   1. Geçerli Veri Koruma Yasaları dahil olmak üzere yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak;
   2. Müşteri Verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak ve
   3. Güvenlik İhlallerini (aşağıda tanımlandığı üzere) engellemek için makul teknik, idari ve fiziksel korumaları kullanacaktır.     
  2. Güvenlik İhlalleri. Müşterinin; SDK Hizmetinin, Müşteri Verilerinin, Müşteri Uygulamasının, Müşteri Uygulamasının bağlı olduğu bilgi teknolojisi sistemlerinin ve tesislerinin veya Zoom’un uygulamalarının veya sistemlerinin tesadüfi, yasa dışı veya yetkisiz olarak erişilme, ifşa edilme, değiştirilme, kaybolma veya imha edilme durumundan haberdar olması durumunda (belirtilen her durum bir "Güvenlik İhlali"dir), Müşteri Zoom'u söz konusu Güvenlik İhlali hakkında derhal veya fark edildikten sonra en geç 72 saat içinde bilgilendirecektir.Müşteri, Güvenlik İhlali ile ilgili kanıtları korumayı ve Zoom'a Güvenlik İhlalinin niteliği ve temel nedeni, etkilenen kişi ve/veya kuruluşların kategorileri ve yaklaşık sayısı, etkilenen kayıtların kategorileri ve yaklaşık sayısı, Güvenlik İhlalinin olası sonuçları ve düzeltici eylemin açıklaması da dahil olmak üzere Güvenlik İhlali ile ilgili uygun olarak talep edilen bilgileri sağlamayı kabul eder.Bir Güvenlik İhlali hakkında halkla (örneğin, basın bültenleri, bloglar, sosyal medya, ilan panoları aracılığıyla) veya herhangi bir üçüncü tarafla iletişim kurmadan önce Müşteri, Zoom'a yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler tarafından izin veriliyorsa ve Müşterinin Güvenlik İhlalini araştırmasına veya düzeltmesine veya Müşterinin Güvenlik İhlali hakkında bildiride bulunmaya dair yasal yükümlülüklerine uymasına makul olmayan bir şekilde müdahil olmuyorsa bu tür bir açıklamayla ilgili olarak Zoom'a danışacak ve yapılacak bildirinin yazılı bir kopyasını verecektir.
  3. Güvenlik İncelemesi, Gözlemleme ve Geliştirme. Zoom ve/veya (Zoom'un yönlendirmesiyle hareket eden) Zoom tarafından seçilen bağımsız bir üçüncü taraf, masraflar ve karar sadece Zoom'a ait olmak üzere, Müşteri Uygulamalarının bu SDK Koşullarına uyduğundan ve Zoom'un hizmetlerinin, yazılımının, uygulamalarının veya SDK Hizmetinin ("Güvenlik İncelemesi") güvenliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini veya performansını tehdit etmediğinden emin olmak için Müşteri Uygulamalarını gözlemleyebilir veya güvenlik incelemesinden geçirebilir. Zoom, Müşteriye herhangi bir Güvenlik İncelemesi hakkında önceden yazılı bildirimde bulunacaktır. Müşteri, Zoom'dan hiçbir ücret talep etmeden Müşteri Uygulamalarına kullanıcı düzeyinde tam erişim sağlayacak, Güvenlik İncelemesi'nde Zoom ile işbirliği yapacak ve Zoom'un Güvenlik İncelemesini tamamlamak için makul olarak talep edebileceği bilgileri sağlayacaktır.Geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında Zoom, Güvenlik İncelemesi sonuçlarını gizli tutacaktır.Zoom, uygun gördüğü takdirde ve Müşterinin SDK Hizmetini kullanımını göz önünde tutarak, SDK Hizmetini kullanmak veya kullanmaya devam etmek için Müşteri Uygulamasının güvenlik standartlarında veya işlemlerinde değişiklikler veya iyileştirmeler yapmasını talep edebilir. Müşteri, Müşteri Uygulamasındaki güvenlik açıklarının raporlanmasını, tanımlanmasını ve düzeltilmesini teşvik etmek için işlemleri sürdürecek ve Müşteri Uygulamasının bağlantısı veya SDK Hizmetinin kullanılmasına dair her türlü güvenlik açığını fark ettikten hemen sonra Zoom'u yazıyla haberdar edip uygun bir şekilde detaylandırarak açıklayacaktır. Zoom'un bir Güvenlik İncelemesi gerçekleştirmesi veya bir Güvenlik İhlali veya güvenlik açığı bildirimine yanıt vermeme kararı, Müşteri Uygulamasının veya güvenlik önlemlerinin onayı, garantisi veya belgelendirilmesi olarak anlaşılmayacak veyahut Müşterinin bu SDK Koşullarının herhangi bir hükmüne uyma sorumluluğunu sınırlandırmayacak veya kaldırmayacaktır.Müşteri, bir Güvenlik İncelemesinin yapılmasını, sonuçlarını ve tüm haberleşme sürecini Gizli Bilgi olarak ele alacaktır. Şüpheye yer bırakmamak için, Müşteri bu bilgileri Müşteri Uygulamalarının herhangi bir pazarlamasında veya reklamında kullanmayacaktır.
  4. Verilerin Korunması. Taraflar ve Zoom, Müşterilerin Kişisel Verilerini yalnızca DPA'nın koşullarına uygun olarak işleneceğini kabul eder.  Müşteri, Zoom Gizlilik Bildirimini okuyup anladığını ve Zoom'un Kişisel Verileri oluşturan SDK Kullanım Verilerini nasıl işleyeceğini açıkladığını kabul eder.Müşteri, Geçerli Veri Koruma Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerine uyacak ve Müşteri Uygulamasının ve tarafların müşteri verilerinin işleyişinde gerekli olabilecek tüm bildirimleri yapılmasını ve Kullanıcılar ve Geçerli Veri Koruma Kanununa göre gerekli olabilecek diğer kişilerden Müşteri Uygulamasının çalışmasını ve bu SDK şartlarına uygun olarak tarafların Müşteri Verilerinin İşlenmesi için gerekli olan bütün izinlerin alınmasını sağlayacaktır (ve bunu sağlamakla sorumludur).
 7. Müşterinin Sorumlulukları
  1. Müşteri Uygulamaları ile ilgili olarak Müşteri, Zoom'un Kullanıcılara karşı herhangi bir mükellefiyeti, sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını tasdik ve kabul eder. Müşteri, tüm Kullanıcıların kullanım şartları, yasal olarak yeterli bir gizlilik politikası ve/veya her Müşteri Uygulamasının doğrudan Müşteri ile kullanımını düzenleyen diğer sözleşmeleri (toplu olarak "Müşteri Koşulları") yapmasını sağlayacaktır.
  2. Müşteri Uygulamaları bu SDK Koşullarını, SDK Belgelerini veya Zoom Poliçelerini ihlal etmemelidir. Zoom'un makul şartlarda Müşteri Uygulamasının önceki belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal ettiğine kanaat getirmesi durumunda, Müşteri Zoom'dan yazılı olarak alınan bildirim üzerine masrafları tamamen Müşteriye ait olmak üzere derhal Müşteri Uygulamasını değiştirecek ve yeniden dağıtacak, ve Kullanıcıların SDK Koşullarını ihlal eden Müşteri Uygulamasının önceki sürümlerini devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde engellemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.
  3. Müşteri Uygulamaları, Zoom'un kendi müşterisini veya büyük ölçüde benzer bir işlevi sunduğu platformlardaki (iOS veya Android gibi) işlevler veya müşteriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Zoom tarafından sunulan ürün veya hizmetlerle rekabet edemez veya bunları önemli ölçüde kopyalayamaz. Müşteri, Zoom'un Müşteri Uygulamalarına benzer veya başka bir şekilde rekabet eden uygulamalar geliştirebileceğini ve yayınlayabileceğini kabul eder. Zoom'un rakip bir uygulama yayınlaması durumunda Zoom, bu SDK Koşullarını ve ilgili sipariş formunu derhal feshedebilir ve talep üzerine Müşteriye feshedilen SDK Hizmeti ile ilgili kullanılmayan, ön ödemeli ücretlerin eşit olarak iadesini sağlayacaktır.
  4. Müşteri Uygulamaları, benzer kıyaslama veya rekabet amaçları için SDK Hizmetinin kullanılabilirliğini, performansını veya işlevselliğini izleme veya olası güvenlik açıklarını belirleme, bunlardan yararlanma veya kamuya açıklama için SDK Hizmetini kullanamaz, bunlara erişemez veya arayamaz.
  5. Bu SDK Koşullarının açıkça izin verdiği bir Müşteri Uygulaması dışında, Müşteri hiçbir koşulda SDK Hizmetini yeniden paketlemeyecek veya yeniden satmayacaktır.
  6. Müşteri:
   1. SDK Hizmetinin herhangi bir özelliğine, işlevine veya güvenlik denetimine müdahale etmeye, değiştirmeye veya devre dışı bırakmaya;
   2. SDK Hizmeti için herhangi bir koruma mekanizmasını yenmeye, önlemeye, atlamaya, kaldırmaya, devre dışı bırakmaya veya başka bir şekilde atlatmaya;
   3. SDK Hizmeti'nden organizasyon şeklini, kaynak kodunu, temel fikirlerini, algoritmalarını ve yapısını; tersine mühendislik yapmaya, geri derlemeye, kaynak kod oluşturmaya veya türetmeye;
   4. yukarıdaki Bölüm 3.3'te açıkça izin verdiği durumlar dışında SDK Hizmetinin değişikliğini yapmaya veya türev çalışmalar yapmaya;
   5. SDK Hizmeti'ni, SDK Hizmeti ile birleştirildiğinde, Zoom'un veya başka bir kişi veya kuruluşun SDK Hizmetinin tamamını veya bir kısmını ifşa etmesini, lisanslamasını, dağıtmasını veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirmesini gerektiren lisanslara veya kısıtlamalara (örneğin, açık kaynaklı yazılım lisansları) tabi olan herhangi bir yazılım veya diğer materyallerle kullanmaya;
   6. SDK Hizmetini, SDK Hizmetinin veya Zoom Bileşenlerinin, Müşterinin SDK Hesabının veya SDK Hizmetine veya Zoom'un güvenlik sistemlerine bağlı herhangi bir sunucu veya ağın güvenliğine veya performansına zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yük bindirebilecek, bozabilecek, baltalayacak, kötüye kullanacak, müdahale edebilecek veya bozabilecek veya kesintiye uğratabilecek herhangi bir şekilde kullanmaya;
   7. SDK Hizmeti'nde yer alan telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer mülkiyet veya atıf bildirimlerini kaldırmaya, değiştirmeye veya gizlemeye;
   8. Ve burada açıkça izin verilmedikçe SDK Hizmetini veya herhangi bir kısmını kopyalamaya (ancak, bu alt bölümün amaçları doğrultusunda veya "kopyalama", SDK Hizmetinin beyanlarının ve talimatlarının veya bunların, içinde açıklanan amaçlara uygun ve bu amaçlar için kullanıldığında normal program yürütmesi ve SDK Belgeleri veya standart endüstri iş uygulamalarına uygun olarak SDK Hizmetinin düzenli yedeklemesinin bir parçası olarak SDK Hizmetinin veya SDK Belgelerinin değiştirilmemiş kopyalarının oluşturulması sırasında doğal olarak meydana gelen herhangi bir bölümünün kopyalanmasını içermemelidir.) çalışmayacak ve teşebbüs dahi etmeyecektir.
  7. Zoom ve Müşteri arasında olduğu üzere Müşterinin ve Kullanıcılarının SDK Hizmetini kullanmasından, bu SDK Koşullarına ve Zoom Politikalarına ve Müşteri Uygulamasına uygunluğundan yalnızca Müşteri sorumludur. Müşteri, SDK Hizmetinin kullanımı ve Kullanıcılarının Müşteri Uygulamasını kullanması ile bağlantılı olarak yürürlükteki tüm yasalara uyacak ve bunlara uyulmasını sağlayacaktır. Müşteri, (i) Müşteri Uygulamalarının içeriği, geliştirilmesi, işletilmesi, satışı, desteklenmesi, güvenliği veya bakımından; veya (ii) Müşterinin, SDK Koşullarının ve ilgili Sipariş Formlarının feshi veya sona ermesi nedeniyle herhangi bir Müşteri Uygulamasını (kısmen veya tamamen) sağlamaya devam edememesinden yalnıca kendisinin sorumlu olduğunu, Zoom'un herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan eder. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, Müşteri; Müşteri Uygulamalarının herhangi bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan ve bu Müşteri Uygulaması artık herhangi bir nedenle mevcut olmadığında Kullanıcıları uygulamadan çıkarmaktan yalnızca kendisi sorumlu olacaktır.
  8. Yasaklı Kullanımlar. Müşteri ayrıca, Müşterinin doğrudan veya dolaylı olarak Müşteri Uygulamasını, SDK Hizmetini veya burada Zoom'dan erişilen veya elde edilen herhangi bir bilgi, veri veya içeriği doğrudan veya dolaylı olarak şu amaçlar için kullanmayacağını (ve tüm Kullanıcıların kullanmamalarını şart koşacağını) kabul eder:
   1. SDK Şartlarında, Zoom Politikasında veya SDK Belgelerinde açıkça izin verilenler dışında herhangi bir amaç için;
   2. Kötüleyici bir şekilde veya başkalarının, Zoom'u veya kullanıcılarını kötülemesine sebep olacak bir şekilde;
   3. Aldatıcı, hileli, yanlış veya yanıltıcı bir şekilde;
   4. Aşağıdakiler dahil olmak üzere yürürlükteki yasaları veya düzenlemeleri ihlal eden bir şekilde:
    1. Çocuk pornografisi, kumar, korsanlık, telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet yasalarının ihlali gibi yasadışı faaliyetler;
    2. Reşit olmayanları herhangi bir şekilde istismar etme niyetinde olmak;
    3. Zaman zaman güncellenen, Zoom tarafından listelenen Kısıtlı Ülkeler ve Bölgeler de dahil olmak üzere ABD hükümeti tarafından ambargo uygulanan ülkelerden SDK Hizmetine veya Zoom çevrimiçi hizmetlerine veya uygulamalarına erişmek veya erişim yetkisi vermek; 
    4. Yürürlükteki Veri Koruma Yasaları;
   5. Arıza güvenlikli performans gerektiren (örneğin; acil tıbbi bakım, riskli faaliyetler) veya Müşteri Uygulamasının başarısızlığı, SDK Hizmetine erişim veya kullanımı veya Zoom'un çevrimiçi hizmetleri veya uygulamaları ölüme, kişisel yaralanmaya veya maddi veya çevresel hasara yol açabilecek herhangi bir ortam veya bağlamda;
   6. Herhangi bir tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal edecek yasa dışı, hukuki sorumluluğa yol açan veya cezai suç oluşturabilecek davranışlar teşkil eden veya teşvik eden herhangi bir içerik veya materyali yaymak veya spam engelleyici, ihracat kontrolü, gizlilik, bilgi güvenliği, veri koruma ve terörle mücadele yasa ve yönetmelikleri ile ses, video veya diğer iletişimlerin kaydedilmesini veya dinlenmesini veya ses ve video kayıtlarındakilerin rızasının gerekliliğini düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki yasa veya yönetmeliklerin ihlali;
   7. SDK Hizmeti üzerinden erişilebilen veya SDK Hizmetlerine bağlanılabilen hizmetlere, sunuculara, cihazlara veya ağlara yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak, engellemek, bozmak;
   8. SDK Hizmetinin olası güvenlik açıklarını belirlemek, bunlardan yararlanmak veya kamuya açıklamak;
   9. Müşteri Uygulaması Kullanıcılarını Zoom'un çevrimiçi hizmetlerinin veya uygulamalarının herhangi birinden başka yere taşımak;
   10. Olası güvenlik açıklarını belirlemek, kullanmak veya herkese açık olarak yayınlamak veya
   11. SDK Hizmetini, Zoom'un takdirine ve kararına göre, Kullanıcılar veya başkaları için mantıksız bir gizlilik veya bilgi güvenliği riski oluşturabilecek şekilde kullanmak.
  9. Müşteri, Müşteri Uygulamasının tasarlanması ve uygulanmasında SDK Hizmeti ve ve SDK şartlarının kısıtlamalarının teknik ve polikayla kararlaştırılmış sınırlamalarına saygı gösterecek ve uyacaktır.
  10. Müşteri, Zoom ile herhangi bir bağlantısı olduğunu veya Zoom'un Müşteri Uygulamasına sponsor olduğu, onayladığı veya garanti ettiği veya Müşterinin Zoom'un ortağı olduğunu iddia etmeyecektir.
 8. Müşterinin Beyanları, Garantileri ve Antlaşmaları
  1. Müşteri şunları beyan, garanti ve vaat eder:
   1. Müşteri Uygulamaları, bu tür Müşteri Uygulamalarının Kullanıcılar tarafından kullanımı ve Zoom tarafından SDK Koşullarının şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu Müşteri Uygulamaları ile ilgili faaliyetler, Zoom'un veya herhangi bir kişi veya kuruluşun Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal edemez, kötüye kullanamaz;
   2. Müşteri ve Müşteri Uygulamaları, yürürlükteki tüm ihracat kontrol yasaları ve Geçerli Veri Koruma Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm yabancı ve iç yasa ve düzenlemelere uyacak ve Müşteri, Müşteri Uygulamalarını geliştirmek, uygulamak ve yayınlamak için gerekli tüm lisansları, izinleri ve diğer izinleri idame ettirecektir;
   3. Müşteri, Zoom tarafından uygulanan herhangi bir güvenlik önlemini bilerek atlatmaya çalışmayacaktır;
   4. Müşteri Uygulamaları Spam gönderilmesini kolaylaştıracak bir tasarıma sahip değildir;
   5. Müşteri Uygulamaları, bu SDK Koşullarını, SDK Belgelerini veya Zoom Politikalarını ihlal etmek veya ihlal etmeyi kolaylaştırmak için tasarlanamaz ve
   6. Müşteri, Zoom'a verilen işbu lisansları verme hakkına, gücüne ve yetkisine sahiptir.
 9. Sahiplik
  1. Bu SDK Şartlarında açıkça sağlanan sınırlı lisanslara tabi olarak, SDK Şartlarındaki hiçbir şey, Müşteri Uygulamalarında veya diğer teknolojilerinde Müşterinin Fikri Mülkiyet Haklarını Zoom'a aktaramaz veya atamaz.
  2. Zoom ve Müşteri arasında olduğu gibi, Zoom yalnızca SDK Koşulları'na sahiptir ve bu SDK Şartlarındaki hiçbir şey, SDK Hizmeti, Zoom Markaları, SDK Kullanım Verileri veya Zoom'un diğer Bileşenleri, teknolojisi, ürünleri veya hizmetlerindeki fikri mülkiyet haklarını Müşteriye aktarmaz veya atamaz.
  3. Geri bildirim. Bu Bölüm 9.3 yalnızca aynı konunun Hizmet Sözleşmesi'nde ele alınmadığı ölçüde geçerlidir. Müşteri, Zoom'a fikir, öneri, belge ve/veya teklifleri("Geri Bildirim") göndererek şunları anlar ve kabul eder: (a) Müşterinin Geri Bildirimi gizli veya özel bilgiler içermez; (b) Zoom, Geri Bildirim ile ilgili olarak açık veya örtülü hiçbir gizlilik yükümlülüğü altında değildir; (c) Zoom, halihazırda Geri Bildirim ile ilgili bir çözüm veya çözüm bileşeni geliştiriyor olabilir; ve (d) Müşteri, Zoom'a, Geri Bildirimi herhangi bir amaçla, Müşteriye tazminat ödemeden kullanması, ticarileştirmesi ve yayınlaması için münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, geri alınamaz, alt lisanslanabilir, sürekli bir lisans verir.
 10. Destek ve Hizmet Düzeyleri
  1. Zoom, SDK Hizmeti ile ilgili olarak Müşteriye ticari olarak makul derecede teknik destek sağlayacaktır; ancak Zoom, herhangi bir Müşteri Uygulaması için Müşteriye herhangi bir destek sağlamakla yükümlü değildir.
  2. Müşteri, Müşteri Uygulamalarının geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden ve Kullanıcılarına Müşteri Uygulamaları ile ilgili tüm destek ve teknik yardımı sağlamaktan yalnız kendisi sorumludur. Müşteri, Kullanıcılarına destek sağlamak için ticari olarak makul çabayı kullanmayı kabul eder.
  3. Müşteri, Müşteri Uygulamaları ile ilgili olarak, Zoom'un Müşterinin Kullanıcılarına destek veya teknik yardım sağlamayacağını ve Müşteri'nin Kullanıcılarına Zoom'un bu desteği sağlamak için uygun olduğunu beyan etmeyeceğini anlar ve kabul eder.
  4. Zoom, SDK Hizmetinin Müşteriye sunulmasını sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Yukarıda belirtilenlere ve Hizmet Sözleşmesi'ndeki belirtilen herhangi bir duruma rağmen, Zoom SDK Hizmetinin herhangi bir çalışma süresini, kullanılabilirliğini, performansını veya bütünlüğünü garanti etmez ve SDK Hizmetinin herhangi bir kapalı kalma süresi veya işlevsellik sorunuyla ilişkili hizmet kredisi veya sonlandırma hakkı sunmaz. Ayrıca Zoom, SDK Hizmetinin kullanılamamasından veya SDK Hizmetinin özelliklerine uygun performans gösterememesinden Müşteriye veya Kullanıcılarına karşı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, SDK Hizmeti ile ilgili olarak Kullanıcılarına herhangi bir kullanılabilirlik veya performans düzeyi beyan etmeyecektir.
  5. Zoom'un, Müşteriye veya Kullanıcılarına SDK Hizmetinin planlı veya plansız kapalı kalma süresi hakkında önceden bildirimde bulunmaları gerekmez.
 11. Gizlilik
  1. Bu Bölüm 11 yalnızca aynı konunun Hizmet Sözleşmesi'nde ele alınmadığı ölçüde geçerlidir. Müşteri zaman zaman Gizli Bilgilere erişebilir. Müşteri, Gizli Bilgileri yalnızca bu SDK Koşulları kapsamındaki haklarını kullanmak için gerekli olduğu ölçüde kullanabilir ve başka bir amaç için kullanamaz. Müşteri, Zoom'un önceden açık yazılı izni olmadan Gizli Bilgileri üçüncü bir tarafa ifşa edemez. Müşteri, kendisinin bu SDK Koşulları kapsamındaki diğer yükümlülüklerini sınırlamadan, Gizli Bilgileri, Müşterinin benzer nitelikteki kendi gizli ve özel bilgilerini korumak için kullanacağı dikkat derecesinden daha az olmamak üzere yetkisiz kullanım, erişim veya ifşaya karşı koruyacağını kabul eder.
  2. Müşterinin Gizli Bilgilerin açıklanmasını gerektiren veya gerekli başka bir zorunlu işleme maruz kalması durumunda, Müşteri önce (a) Zoom'u yazılı olarak bilgilendirecek, (b) Zoom'un Gizli Bilgilerin açıklanmasını önlemek veya sınırlamak için koruyucu bir emir veya başka bir çözüm aramayı seçmesi durumunda Zoom ile makul bir şekilde iş birliği yapacaktır ( "Koruma Emri") ve (c) Zoom kendi takdirine bağlı olarak Bölüm 11 uyarınca bu tür Gizli Bilgilere Koruma Emri verene veya reddedene kadar hiçbir Gizli Bilgiyi ifşa etmeyecektir. Müşterinin bu Bölüm 11.2'ye uyduğu halde Gizli Bilgileri ifşa etmesi gerekmesi durumunda, Müşteri bu bilgileri yalnızca yasal olarak gerekli olduğu ölçüde açıklayacaktır.
 12. Garanti Koşulları
  1. SDK HİZMETİ, YALNIZCA İZİN VERİLEN UYGULAMALARLA BAĞLANTILI OLARAK GENEL İŞ KULLANIMINA YÖNELİKTİR. ARIZA EMNİYETLİ PERFORMANS GEREKTİREN ORTAMLARDA (ÖRN. ACİL TIBBİ BAKIM, RİSKLİ FAALİYETLER) VEYA SDK HİZMETİNDE SORUN YAŞANMASININ ÖLÜME, KİŞİSEL YARALANMALARA VEYA CİDDİ FİZİKSEL VEYA ÇEVRESEL HASARA YOL AÇABİLECEĞİ DURUMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANIP ÜRETİLMEMİŞTİR VE BU DURUMLARDA KULLANILMASI AMAÇLANMAMIŞTIR VE ÖNERİLMEZ. ZOOM, YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER VEYA HİZMETLER İÇİN AÇIK VEYA ZIMNİ UYGUNLUK GARANTİLERİNİ ÖZELLİKLE REDDEDER.
  2. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, TÜM SUNUCU VE AĞ BİLEŞENLERİ, WEB HİZMETLERİ, YAZILIM VE SDK BELGELERİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SDK HİZMETI, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ESASINA GÖRE SAĞLANIR. ZOOM, SATILABİLİRLİK, UNVAN, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. MÜŞTERI, ZOOM'UN SDK HİZMETİNİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, HATASIZ VEYA VİRÜS VEYA DİĞER KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARDAN ARINMIŞ OLACAĞINI VEYA SDK HİZMETTEKİ HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEDİĞİNİ KABUL EDER. BUNA EK OLARAK, ZOOM, SDK HİZMETİNİN HERHANGİ BİR MÜŞTERİ UYGULAMASIYLA VEYA HERHANGİ BİR MÜŞTERİ UYGULAMASININ YÜKLÜ OLDUĞU VEYA KULLANILDIĞI HERHANGİ BİR BİLGİSAYAR VEYA CİHAZLA İLGİLİ KESİNTİLERE, HATALARA, VERİ KAYBINA, KULLANIM KAYBINA VEYA DİĞER SORUNLARA NEDEN OLMAYACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. ZOOM, MÜŞTERİ UYGULAMALARININ VEYA SDK HİZMETİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. MÜŞTERİ, KULLANICI VEYA DIĞER ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA ZOOM'DAN ELDE EDİLEN HİÇBİR BİLGİ VEYA TAVSİYE, SDK ŞARTLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ TAKDİRDE HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.
 13. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. HİZMET SÖZLEŞMESİNE AKSİ YÖNDE HİÇBİR ŞEY HİÇBİR KOŞULDA VE HİÇBİR YASAL TEORİ ALTINDA (SÖZLEŞMEDE, HAKSIZ FİİLDE, İHMALDE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) ZOOM, ÜYELERİNE VEYA İLGİLİ MEMURLARINA, YÖNETİCİLERİNE, ÇALIŞANLARINA, TEMSİLCİLERİNE, KİRACILARINA VEYA TEDARİKÇİLERİNE; MÜŞTERİLER, KULLANICILAR VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN, KAYIP KAR, KAYIP SATIŞ VEYA İŞ, KAYIP VERI, İŞ KESİNTİSİ VEYA MÜŞTERİ, KULLANICILARI VEYA BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN SDK ŞARTLARI VEYA SDK HİZMETİYLE BAĞLANTILI OLARAK MARUZ KALDIĞI DİĞER KAYIPLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR SEBEPLE TESADÜFİ, ÖZEL, ÖRNEK, SONUÇ VEYA CEZAİ OLARAK, ZOOM'A BU TÜR ZARARLARIN ÖNGÖRÜLEBİLECEĞI VEYA ÖNGÖRÜLMÜŞ OLABİLECEĞINE BAKILMAKSIZIN, ZARAR VERİLMEYECEKTİR.
  2. BU SDK ŞARTLARINDA VEYA HİZMET SÖZLEŞMESİNDE AKSİNE HERHANGİ BİR ŞEY OLMASI HALİNDE, ZOOM'UN MÜŞTERİYE, KULLANICILARINA VEYA BU SDK ŞARTLARINDAN VEYA SDK HİZMETİYLEİLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI TALEP EDİLEN TOPLAM BORÇ, MÜŞTERİNİN TALEPTE BULUNULAN OLAYDAN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇİNDE SDK HİZMETLERİ İÇİN ZOOM'A ÖDEDİĞİ ÜCRET MİKTARINI HİÇBİR ŞEKİLDE AŞMAYACAKTIR. BU SDK ŞARTLARINDAN VEYA SDK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR TALEP, İDDİAYA YOL AÇAN OLAYLARDAN SONRAKİ ON SEKIZ (18) AY İÇİNDE ORTAYA KONULMALIDIR.
  3. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına veya kazai ve sonuç olarak meydana gelen zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermez, bu da yukarıdaki sınırlamalardan bazılarının Müşteri için geçerli olmayabileceği anlamına gelir. BU YARGI ALANLARINDA ZOOM'UN SORUMLULUĞU YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKİLDE YOK SAYILACAKTIR. Bu Bölüm 13'te belirtilen sınırlamalar, bu SDK Koşullarının feshinden veya sona ermesinden sonra da geçerlidir ve bu SDK Şartlarında belirtilen herhangi bir sınırlı çözümün yetersiz olduğu tespit edilmiş olduğunda bile geçerlidir.
 14. Teminat
  1. Müşteri Zoom'u, bağlı kuruluşlarını ve ilgili memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, taşeronlarını ve satıcılarını, üçüncü bir tarafın (Müşterinin Kullanıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sunduğu (i) bu SDK Koşullarının Müşteri veya Kullanıcıları tarafından ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili adına hareket eden herhangi birini, (ii) Müşteri veya Kullanıcıları veya Müşteri Uygulaması tarafından yürürlükteki yasa veya düzenlemenin ihlali, (iii) Müşterinin ağır ihmali, pervasızlığı veya kasıtlı suistimali veya (iv) Müşteri Uygulaması veya Müşterinin SDK Hizmetini kullanması ile alakalı bir dava, talep veya iddiaya ve ilgili kayıplara, maliyetlere, masraflara (makul avukatlık ücretleri dahil), zararlara ve yükümlülüklere karşı tazmin edecek ve savunacaktır.
  2. Zoom, SDK Hizmetinin üçüncü bir tarafın Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal ettiği veya kötüye kullandığı iddialarından üçüncü taraflarca getirilen dava, talep veya talepler ile ilgili kayıplar, maliyetler, masraflar (makul avukatlık ücretleri dahil), zarar ve yükümlülüklerden Müşteriyi tazmin edecek ve savunacaktır.Bu tazminat, ihlalin SDK Hizmetinin Zoom tarafından sağlanamayan yazılım, donanım, içerik, veri veya diğer öğelerle birleştirilmesinden ortaya çıktığını ima eden bir iddia için geçerli olmayacaktır.SDK Hizmetinin veya Zoom'un tek görüşünün, bu bölümde açıklanan ihlal türü nedeniyle dahil olması durumunda, Zoom, kendi seçimi ve pahasına, (a) ilgili materyalleri işlevsel olarak eşdeğer ihlal etmeyen teknolojiyle değiştirebilir veya (b) veya, önceki alternatif Zoom için makul bir şekilde mevcut değilse, Müşterinin SDK Hizmetini veya önemli ölçüde benzer bir hizmeti kullanmaya devam etmesi için bir lisans alabilir, (c) bu SDK Koşullarını ve ilgili Sipariş Formlarını feshedilmesi ve talep üzerine Zoom, Müşteriye feshedilen SDK Hizmetiyle ilgili kullanılmayan, ön ödemeli ücretlerin eşit olarak iadesini sağlayacaktır.
  3. Tazmin İşlemleri. Bu Bölüm 14 kapsamında herhangi bir tazmin talebinde bulunan tazmin edilen taraf, tazmin eden tarafın tazmin yükümlülüğü kapsamında olduğuna inandığı herhangi bir iddiayı derhal bildirecektir.Tazmin edilen taraf, kendi pahasına, isterse savunmaya yardımcı olabilir, ancak tazmin eden taraf, bu tür bir iddianın çözümüne göre savunmayı ve tüm görüşmeleri kontrol edecektir.Tazmin edilen tarafı bağlamayı amaçlayan herhangi bir uzlaşma, tazmin edilen tarafın yazılı onayı olmadan nihai olmayacaktır, bu da rıza makul olmayan bir şekilde engellenmeyecek veya geciktirilmeyecektir.
 15. Tanıtım
  Zoom, Müşteri Uygulamaları ile bağlantılı olarak Müşteri'ni SDK Hizmetinin bir kullanıcısı olarak herkese açık olarak tanımlayabilir. Müşteri, bu amaçlarla bağlantılı olarak Müşterinin adını, ticari markalarını, hizmet markalarını, tasarımlarını, logolarını ve sembollerini kullanmak, çoğaltmak, yayınlamak ve görüntülemek için Zoom'a, Bağlı Kuruluşlarına ve ilgili temsilcilerine geri alınamaz, kalıcı, dünya çapında, münhasır olmayan, alt lisans verilebilir, devredilebilir, tamamen ödenmiş, telifsiz bir lisans verir.
 16. Dönem ve Fesih
  1. Fesih. Bu SDK Koşulları, Müşterinin bu SDK Koşullarını bir Sipariş Formunda kabul etmesi üzerine yürürlüğe girecektir ve bu Bölüm 16 uyarınca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.
  2. Ön Ödeme'nin Sona Ermesi. Müşteri Ön Ödeme satın aldıysa, Müşteri veya Zoom, diğer Tarafa otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunduktan sonra bu SDK Koşullarını ve Müşterinin SDK Hesabını herhangi bir zamanda feshedebilir. Müşteri, geçerli fesih tarihine kadar tahakkuk eden ücretlerden sorumlu olacaktır.
  3. Yıllık Aboneliğin Sonlandırılması. Müşteri Yıllık Abonelik satın almışsa, taraflardan herhangi biri bu SDK Koşullarını ve Müşterinin SDK Hesabını şu şekilde feshedebilir: (a) ödenmemiş tüm Sipariş Formları için tüm abonelik koşullarının sona ermesi veya feshedilmesi koşuluyla, diğer Tarafa sebep belirtilmemiş yazılı fesih bildiriminde bulunma veya (b) diğer Tarafın bu SDK Koşullarını maddi olarak ihlal etmesi ve otuz (30) içinde bu ihlali iyileştirmemiş olması durumunda sebebi belirtilmiş yazılı fesih bildiriminde bulunma. Müşteri, geçerli fesih tarihine kadar tahakkuk eden ücretlerden sorumlu olacaktır. Müşterinin Zoom tarafından yapılan bir ihlal nedeniyle bu SDK Koşullarını feshetmesi durumunda, Zoom, talep üzerine Müşteriye feshedilen SDK Hizmeti ile ilgili kullanılmayan, ön ödemeli ücretlerin eşit olarak iadesini sağlayacaktır.
  4. Müşterinin SDK Hesabının feshi, bu SDK Koşullarının otomatik olarak feshine neden olacaktır.
  5. Fesih Sonrası. Fesihten sonra, Zoom tarafından burada verilen tüm lisansların süresi derhal sona erer ve Müşteri, SDK Hizmetine erişimi ve hizmeti kullanmayı derhal durdurmalı, SDK'nın kopyalarını silmeli ve Müşteri Uygulamalarının gelecekteki sürümlerinden herhangi bir Örnek Kodu kaldırmalıdır. Bölüm 1, 3.2, 4, 5.2.2, 6-9, 11-15, 16.5 ve 17; bu SDK Koşullarının herhangi bir şekilde feshedilmesi durumunda geçerliliğini koruyacaktır
 17. Muhtelif
  1. Bu Bölüm 17.1 yalnızca aynı konunun Hizmet Sözleşmesi'nde ele alınmadığı ölçüde geçerlidir. Zoom, bu SDK Koşullarını ve işbu hak ve yükümlülüklerini istediği zaman atayabilir. Müşteri, Zoom'un yazılı izni olmadan bu SDK Koşullarını veya bu SDK Şartları kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinin hiçbirini devredemez veya atayamaz. Bu bölümü ihlal eden herhangi bir devir veya temlik geçersizdir. Önceden bahsedilen şartlar bağlayıcıdır ve tarafların, haleflerinin, izin verilen atamaların ve yasal temsilcilerin faydasına olacak şekilde yürürlüğre girecektir.
  2. Bu SDK Şartlarındaki hiçbir şeyin, taraflar arasında istihdam, ortaklık, dernek, ortak girişim, ajans veya güven verici bir ilişki teşkil ettiği veya yarattığı kabul edilmeyecek veya anlaşılmayacaktır.
  3. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmelere dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, bu SDK Şartları veya Müşterinin SDK Hizmetini kullanımı için geçerli değildir.
  4. Bu SDK Şartlarında üçüncü taraf lehtar yoktur.
  5. Bu SDK Şartlarındaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeye dayalı bir etkisi yoktur.
  6. Bu SDK Şartları, Sipariş Formu ve Hizmet Sözleşmesi ile birlikte, bu SDK Koşullarının konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.