Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada İçin Zoom Phone ve Contact Center Kısa Mesaj Politikası

Ağustos 2022'den itibaren geçerlidir

SMS ve MMS özelliklerinden yararlanarak metin mesajı ("Metin Mesajı") gönderip almak için Zoom hizmetlerinin kullanılması her zaman bu Mesajlaşma Politikasına ("Politika") tabidir. SMS veya "Kısa Mesaj Hizmeti" en fazla 160 karakter içeren mesajların mobil cihazlar arasında gönderilmesi ve alınması için kullanılan bir hizmettir. MMS veya "Multimedya Mesaj Hizmeti" multimedya ve 160 karakterden uzun olan mesajların gönderilmesi ve alınması için kullanılan bir hizmettir.

Bu Politika, Metin Mesajlaşması için geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyumluluk için kapsamlı bir kılavuz görevi görmemektedir. Zoom, bu Politikanın gereksinimlerinin karşılaşmasının aynı zamanda geçerli tüm uluslararası ve federal yasalara, eyalet yasalarına/yerel yasalara, iç tüzüklere, yönetmeliklere ve emirlere ("Geçerli Yasalar") uymayı garanti edeceği yönünde herhangi bir temsil taahhüdü vermemektedir.

Zoom Kısa Mesaj hizmeti "en iyi çaba" temeline dayanan bir hizmettir. Zoom, Kısa Mesajları size göndermek için kablosuz operatörlerden hizmet alır ve kısa mesajlarınızın teslim edilmesini veya gönderimin herhangi bir hizmet kalitesini sağlamasını garanti edememektedir. Çoğu kablosuz operatör, Mesajlaşma Kural ve Gereksinimleri bölümünde belirtildiği şekilde kısa mesajların gönderimi ve belli kullanımlarla ilgili kısıtlamalar hakkında kendi politikalarını uygulamaktadır. İhlaller cezalara neden olabileceğinden size, Mesajlaşma Kural ve Gereksinimleri ve ayrıca Geçerli Yasalarla uyumluluğu temin etmek amacıyla tasarlanmış politika ve prosedürler oluşturup uygulamanızı öneririz.

Zoom bu Politikayı dilediği zaman değiştirebilir. Zoom'un Kısa Mesaj Gönderme özelliklerinden yararlandığınızda, bu Politikaya uymayı kabul edersiniz.

Mesajlaşma Kuralları ve Gereksinimleri

1. Kampanya Kayıt Defteri. Giden kısa mesajınızın gönderilme olasılığını artırmak için Zoom Yönetici portalından Kampanya Kayıt Defterine kayıt yapmanız gerekir. Büyük kablosuz iletişim operatörleri, mesaj gönderenlerin, kablosuz iletişim operatörlerinin müşterilerine 10DLC (10 basamaklı uzun kod) numarasından (yani bir telefon numarasından) herhangi bir metin mesajı göndermek için Kampanya Kayıt Defteri'ne kaydolmasını zorunlu kılmaktadır. Kayıt defterini tanımlamak için "kampanya" sözcüğünü kullansalar da büyük kablosuz iletişim operatörleri, Zoom gibi bulut hizmeti sağlayıcılarından gelen tüm mesajlaşmaları, kayıt gereksinimine tabi olan A2P (Uygulamadan Kişiye) mesajlaşma olarak kabul eder. Kayıt süreci, marka tescilini ve ardından operatör onayı için kampanya tescilini içerir. Kayıt olmadığınız ve kablosuz iletişim operatörlerinin gönderebileceğiniz mesaj sayısına uyguladığı üst sınırlara uymadığınız takdirde, bir veya daha fazla operatör aşağıdaki eylemlerden birini uygulayabilir:

1.1. Gönderdiğiniz metin mesajlarının bir kısmını veya tamamını engelleme veya kısıtlama

1.2. Belirli bir kampanyanın, 10DLC numarasının veya mesaj gönderenin askıya alınması veya sonlandırılması

1.3. Tanımlanamayan veya bilinmeyen ileti gönderenler, istenmeyen posta önleme politikalarının kullanılmasına neden olabilir

Bir kablosuz operatörün mesaj gönderene yukarıdaki kısıtlamalardan herhangi birini uygulaması durumunda Zoom hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kampanya Kayıt Defterine kaydolmazsanız Zoom müşteriler tarafından gönderilen kısa mesajların teslim edilmesini veya gönderimin herhangi bir hizmet kalitesini sağlamasını garanti edemez.

2. Mesajlaşma Kampanyaları İçin İzin. Mesajı gönderen, gönderdiği her mesajlaşma kampanyası için uygun izni almalıdır. Gönderilen mesajlar, alıcının almayı kabul ettiği mesaj türüyle aynı türde olmalı ve yalnızca alıcının sağladığı numaraya gönderilmelidir. Numarasını bir amaç için paylaşan kişiler, yalnızca belirli bir amaca yönelik olarak ve söz konusu mesajı gönderenden mesaj almak için onay verir. Mesaj gönderen tüzel kişinin kimliği, onay alınmadan önce açıkça bildirilmelidir. Aldatıcı yöntemler kullanılarak onay alınamaz.

Onay başka birine aktarılamaz veya devredilemez. Mesaj gönderen kişi, bir üçüncü taraf için tüketici onayı alıyorsa, gönderici üçüncü tarafın kim olduğunu tüketiciye açık bir şekilde belirtmeli ve verilen onayın yalnızca üçüncü taraftan gelecek iletişimler için geçerli olduğunu beyan etmelidir.

2.1 Onay Kayıtları. Mesaj gönderenler, kişilerin verdiği tüm onayların kayıtlarını en az dört yıl süreyle saklamalıdır. Zoom veya operatörleri, herhangi bir zamanda tüketicinin dahil olma onayına ilişkin kayıt talebinde bulunabilir. Kabul edilebilir onay kayıtları şunları içerebilir:

2.1.1 Onay alımının zaman damgası

2.1.2 Onayın alındığı ortam

2.1.3 Onay alımına konu olan spesifik kampanya

2.1.4 Mesajlaşma alma izninin verildiği telefon numarası

2.2 Devre Dışı Bırakma. Mesaj alıcıları, herhangi bir makul yolla onaylarını iptal edebilir ve gelecekteki mesajları almaktan vazgeçebilir. Mesajlaşma programları, en azından "durdur", "sonlandır", "iptal et", "abonelikten çık" ve "çık" evrensel anahtar kelimelere yanıt vermelidir. Yinelenen mesajlarda, programı etkinleştirme aşamasındayken devre dışı bırakma talimatları ve düzenli aralıklarla servis mesajlarını gösterilmelidir. Zoom veya mesajlaşma operatörleri, belirli bir Mesajlaşma Kampanyasını askıya alabilir veya sonlandırabilir ve/veya çok sayıda veya büyük oranda devre dışı bırakma mesajları aldıktan sonra numaraların gönderilmesini engelleyebilir. Mesaj gönderenlerin, Mesajlaşma Kampanyalarından vazgeçmeye yönelik makul taleplerden kaçınmak için Zoom'u kullanmaları yasaktır.

3. Yasaklı İçerikler. Zoom, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nı ihlal eden Metin Mesajlaşmalarını da yasaklar.

3.1 Yetişkinlere Yönelik İçerik. Cinsellik, nefret, alkol, ateşli silahlar, tütün, kumar, çekiliş, yarışma ve diğer yaş kısıtlamalı içerik unsurlarını içeren Kısa Mesajlar bazı yargı bölgelerinde açıkça yasaklanmıştır ve ek gereksinimlerin devreye girmesine sebep olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve dünyanın farklı yerlerindeki diğer yargı bölgelerinde, 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik pazarlama iletişimleri için ek yasal gereksinimler geçerlidir. Mesajların alındığı yargı bölgelerinde yürürlükteki tüm yasalarına uymak mesajı gönderenin sorumluluğundadır.

3.1.1 Mesaj gönderenler, hedeflenen mesajın alıcısını yetişkin içerikle ilgili yaş sınırlamasına tabi tutmak için bir yaş doğrulama mekanizmasına sahip olmalı ve bunu etkinleştirmelidir. Yaş sınırlama mekanizmasına, katılma onayı verirken tüketicinin doğum tarihinin doğrulandığı bir adım da eklenmelidir. Yalnızca "evet" veya "hayır" yanıtlarını içeren yaş sınırlama mekanizmaları kabul edilmez.

3.1.2 Mesaj gönderenler, yetişkin içeriği düzenleyen yerel yasalarla ilgili onay kanıtı sağlanmasına yönelik Zoom'dan veya kolluk kuvvetlerinden gelen taleplere uymalıdır.

4. Yasaklı Mesajlaşma Teknikleri. Mesaj gönderenler, mesajlaşma gereksinimlerine ve endüstri standartlarına uyum sağlanması için Zoom veya bir operatör tarafından uygulanan hiçbir önlemden kaçınamazlar. Zoom veya operatörleri, aşağıdaki mesajlaşma tekniklerini içeren faaliyetlerde bulunmanız durumunda Kısa Mesajlaşmayı Sizin Tarafınızdan askıya alabilir veya sonlandırabilir:

4.1 Sahtekarlık. Sahtekarlıkla ilgili yürürlükteki tüm yasalara uymanızı zorunlu kılıyoruz.

4.2 Snowshoe Spam Gönderme.

4.3 URL Kısaltıcılar. Operatörler bunları içeren mesajları engelleyebileceğinden, URL kısaltıcıların kullanılması önerilmez.

4.4 URL Yönlendirmeleri.

4.5 Gömülü Telefon Numaraları. Mesajlar, telefon numaralarının sahibi (bir kişi veya yasal olarak kayıtlı ticari kuruluş) kısa mesajda açıkça belirtilmedikçe, yayınlanmamış telefon numaralarına atanan veya iletilen telefon numaraları içermemelidir.

5. Yasal Sorumluluklar. Zoom, mesajlarınızın içeriğinin, zamanlamasının veya alıcılarının tüm Geçerli Yasalara uymasını sağlamaktan sorumlu değildir. Geçerli Yasalara ve CTIA Mesajlaşma İlkelerine uymaktan yalnızca siz sorumlu olursunuz. "CTIA Mesajlaşma İlkeleri", CTIA Kablosuz Birliği veya CTIA tarafından yayınlanan diğer benzer belgeler veya yönergeler tarafından zaman zaman değiştirilen, üzerine ekleme yapılan ve/veya hükümsüz kılınan CTIA Mesajlaşma İlkeleri ve En İyi Uygulamaları (Temmuz 2019) anlamına gelir.

Zoom'u mesajlaşma amacıyla kullanan bir platform veya yazılım sağlayıcısıysanız müşterilerinizin bu Politikada, Yürürlükteki Yasalarda ve CTIA Mesajlaşma İlkeleri'nde sözü edilen gereksinimlere uymalarını da zorunlu kılmanız gerekir. Zoom'un, müşterilerinizden herhangi biriyle veya Mesajlaşmayı kullanarak herhangi bir hizmet sunduğunuz başka kişi veya kuruluşlarla hiçbir ilişkisi veya bu kişi ve kuruluşlara karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

6. Cezalar. Zoom, Politikamıza veya Yürürlükteki Yasalara uymayan tüm müşterileri askıya alma ve Zoom platformundan kaldırma hakkını saklı tutar. Ek olarak, operatörler şartlarını ihlal eden mesaj gönderenlere cezalar uygulayabilir. Bir operatör veya herhangi bir üçüncü taraf, Zoom'un mesajlaşma servisi kullanılarak gönderilen mesajlar için Zoom'dan para cezası tahsil ederse, Zoom bu tür cezaları Size fatura edebilir.

Geçerli yasal ve mevzuata ilişkin zorunluluklara uymak için Zoom politikalarında değişiklik yapılması gerekebilir. Zoom politikalarında yapılan bu tür değişiklikler burada yayınlanacaktır. Politikalarımızla ilgili güncelleme bildirimlerini almak isterseniz lütfen aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi girin.