Zoom Phone Numaralandırma Politikası

Eylül 2021'den itibaren geçerlidir

Zoom Phone Hizmetinin kullanımı, hem Zoom Phone Hizmetleri ile kullanılmak üzere Zoom'dan alınan yeni numaralar hem de başka bir operatörden veya hizmetten Zoom Phone'a taşınan mevcut numaralar için geçerli olan bu Numaralandırma Politikasına tabidir.

 1. Numaralandırma Kaynakları. Telefon numaraları, ilgili telekomünikasyon düzenleme otoritesinin bir kaynağıdır. Zoom; Kanun, yürürlükteki yönetmelikler veya politikalar gereğince, teknik nedenlerle veya Zoom'a bağlı telekomünikasyon hizmeti sağlayıcılarının gereksinimleri nedeniyle, kullanılan bir numaranın taşınması ve/veya yeni bir numara ile değiştirilmesi de dahil olmak üzere, Müşterilerin numaralarını istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Müşteriler, Zoom Phone aracılığıyla kendilerine atanan telefon numaraları üzerinde veya bunlarla ilgili herhangi bir mülkiyet hakkına sahip değildir.
 2. Numara Uygunluğu. Bir numaranın "uygun" numaralar listesine alınması, bu numaranın sağlama, atama veya kullanım için gerçekten uygun olduğuna dair bir garanti teşkil etmez.
 3. Numara Taşıma. Telefon numaralarının taşınması (Müşteri Hesabının içine veya dışında) için, Müşterinin yasalara ve endüstri standartlarına uymak için Zoom'un taşıma süreciyle uyumlu bir çalışma yapması gerekir.Herhangi bir numara taşıma talebinin yerine getirilmesi, Müşterinin ve/veya diğer hizmet sağlayıcıların neden olduğu gecikmeler de dahil olmak üzere Zoom'un kontrolü dışındaki faktörlere bağlıdır. Yerine getirme zaman dilimleri önceden belirlenmiş son tarihler değildir.
  1. Hesaba Taşıma Talepleri. Müşteri, bir telefon numarasını Zoom Phone'a taşımak için Zoom'un taşıma departmanının talimatlarına uymalı ve mevcut hizmetini aktif tutmalıdır.  Müşteri, talep edildiğinde taşıma için bir yetki belgesi veya acente ("LOA") sağlamalıdır.
  2. Hesap Dışına Taşıma Talepleri. Mevcut durumda bir Müşteri Hesabına atanmış olan bir telefon numarasını başka bir telekomünikasyon sağlayıcısına taşımak isteyen Müşteriler, Zoom'un taşıma departmanı tarafından belirtilen talimatları izlemeli ve Zoom, ilgili diğer hizmet sağlayıcıları veya diğer ilgili üçüncü taraflarca talep edilen tüm bilgileri sağlamalıdır.
  3. Yetkisiz Dışarı Taşımalar.  Yasalar gereği, Zoom'un geçerli tüm taşıma taleplerine uyması gerekmektedir.  Bununla birlikte, telefon numaraları üçüncü tarafların eylemleri veya ihmalleri nedeniyle bir Müşteri Hesabının dışına taşınabilir.  Zoom, (i) bu tür yetkisiz dışarı taşıma işlemleri (ii) bir Müşteri Hesabından dışarı taşınan numaraların alınması veya (iii) bu numaraları Zoom'a taşınıp ve bir Müşteri Hesabına verilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz. Zoom'un bu tür Dışarı Taşımalar nedeniyle hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur.
  4. Doğru Taşıma Bilgileri.Müşteri (veya Müşteri adına hareket eden herhangi bir taraf) tarafından Zoom Phone Hizmetlerine veya Zoom Phone Hizmetlerinin Dışına numara taşımaya yönelik herhangi bir taleple bağlantılı olarak sağlanan tüm bilgiler doğru, tam ve güncel olmalıdır.
  5. Taşıma Yasalarına Uygunluk.  Telefon numarası taşıma, telekomünikasyon yasalarına ve diğer Yasalara tabidir, ayrıca üçüncü taraf hüküm ve koşullarına tabi olabilir. Müşteri (ve/veya Müşteri adına hareket eden herhangi biri); (i) herhangi bir Yasayı ihlal etmeyecek veya taşıma talepleri veya faaliyetleriyle bağlantılı olarak aldatıcı veya hileli davranışlarda bulunmayacaktır; (ii) "talep etmeden hizmet sağlayıcı değiştirme" (geleneksel bir kablolu telefon şirketini izinsiz yerel, yerel ücretli veya uzun mesafeli hizmet için değiştirmenin yasadışı olarak gerçekleştirilmesi) veya bir telefon numarasını dışa aktarma faaliyetlerinde bulunmayacak, bu tür faaliyetlere aracılık etmeyecek veya herhangi bir tarafın telefon hizmet sağlayıcısını öncesinde uygun, gerekli onayları ve yetkileri almadan değiştirmeyecek veya değiştirmeye teşebbüs etmeyecektir; (iii) diğer hizmet sağlayıcılara veya üçüncü taraflara karşı sözleşmeden doğan veya diğer yükümlülükleri ihlal etmeyecektir.
 4. Numaraların Serbest Bırakılması. Müşteri Hesabının feshedilmesi veya iptal edilmesi durumunda, Müşteri Hesabı ile ilişkilendirilen ve daha önce başka bir sağlayıcıya taşınmamış olan tüm telefon numaraları, yürürlükteki yasalara tabi olarak, 30 gün sonra serbest bırakılabilir ve diğer müşteriler tarafından kullanılabilir.Müşteriler, Müşteri Hesabının veya Zoom Phone Hizmetlerinin feshedilmesinden veya iptal edilmesinden önce herhangi bir numarayı taşımak için yeni üçüncü taraf sağlayıcısıyla çalışmaktan yalnızca kendisi sorumludur.
 5. Müşteri Tarafından Yayınlanmadan Önce Numara Onayı. Zoom tarafından yapılan tüm yeni numara atamaları, Zoom tarafından doğrulanana ve Müşteri tarafından onaylanana kadar geçicidir. Müşteri, bu numarayı/numaraları kullandığını ve düzgün çalıştığını onaylamadığı müddetçe ve onaylayana kadar, herhangi bir numarayı listelemeyecek, yayınlamayacak veya başka bir şekilde iletmeyecek veya bu numarayı/numaraları yansıtan herhangi bir materyal veya medya için herhangi bir maliyet veya masrafı karşılamakla yükümlü olmayacaktır.  Bir Zoom Phone dışı hizmet planından bu tür numaralara yapılan test aramaları, kabul edilebilir onay yöntemleri arasındadır.

Güncellemeler

Geçerli yasal ve mevzuata ilişkin zorunluluklara uymak için Zoom politikalarında değişiklik yapılması gerekebilir. Zoom politikalarında yapılan bu tür değişiklikler Zoom'un Hukuk ve Uyumluluk Kaynakları Sayfasında yayımlanacaktır.

Geçerli yasal ve mevzuata ilişkin zorunluluklara uymak için Zoom politikalarında değişiklik yapılması gerekebilir. Zoom politikalarında yapılan bu tür değişiklikler burada yayınlanacaktır. Politikalarımızla ilgili güncelleme bildirimlerini almak isterseniz lütfen aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi girin.