Trust Center Security, Privacy, Blogs Additional Resources

Güvenlik Bülteni

Tüm Önem Dereceleri
 • Tüm Önem Dereceleri
 • Kritik
 • Yüksek
 • Orta
 • Düşük
Tüm Ortak Güvenlik Açıkları ve Teşhirler (CVE)
 • Tüm Ortak Güvenlik Açıkları ve Teşhirler (CVE)
 • CVE-2023-39209
 • CVE-2023-39214
 • CVE-2023-39213
 • CVE-2023-39212
 • CVE-2023-39211
 • CVE-2023-39210
 • CVE-2023-39218
 • CVE-2023-39217
 • CVE-2023-39216
 • CVE-2023-36535
 • CVE-2023-36534
 • CVE-2023-36533
 • CVE-2023-36532
 • CVE-2023-36541
 • CVE-2023-36540
 • CVE-2023-36538
 • CVE-2023-36537
 • CVE-2023-36536
 • CVE-2023-34119
 • CVE-2023-34118
 • CVE-2023-34117
 • CVE-2023-34116
 • CVE-2023-36539
 • CVE-2023-34115
 • CVE-2023-34114
 • CVE-2023-34113
 • CVE-2023-34122
 • CVE-2023-34121
 • CVE-2023-34120
 • CVE-2023-28603
 • CVE-2023-28602
 • CVE-2023-28601
 • CVE-2023-28600
 • CVE-2023-28599
 • CVE-2023-28598
 • CVE-2023-28597
 • CVE-2023-28596
 • CVE-2023-22883
 • CVE-2023-22881
  CVE-2023-22882
 • CVE-2023-22880
 • CVE-2022-36930
 • CVE-2022-36929
 • CVE-2022-36928
 • CVE-2022-36926
  CVE-2022-36927
 • CVE-2022-36925
 • CVE-2022-36924
 • CVE-2022-28768
 • CVE-2022-28766
 • CVE-2022-28764
 • CVE-2022-28763
 • CVE-2022-28762
 • CVE-2022-28761
 • CVE-2022-28760
 • CVE-2022-28758
  CVE-2022-28759
 • CVE-2022-28757
 • CVE-2022-28756
 • CVE-2022-28751
 • CVE-2022-28753
  CVE-2022-28754
 • CVE-2022-28755
 • CVE-2022-28750
 • CVE-2022-28749
 • CVE-2022-22788
 • CVE-2022-22787
 • CVE-2022-22786
 • CVE-2022-22785
 • CVE-2022-22784
 • CVE-2022-22783
 • CVE-2022-22782
 • CVE-2022-22781
 • CVE-2022-22780
 • CVE-2022-22779
 • CVE-2021-34426
 • CVE-2021-34425
 • CVE-2021-34424
 • CVE-2021-34423
 • CVE-2021-34422
 • CVE-2021-34421
 • CVE-2021-34420
 • CVE-2021-34419
 • CVE-2021-34418
 • CVE-2021-34417
 • CVE-2021-34416
 • CVE-2021-34415
 • CVE-2021-34414
 • CVE-2021-34413
 • CVE-2021-34412
 • CVE-2021-34411
 • CVE-2021-34408
 • CVE-2021-33907
 • CVE-2021-30480
 • CVE-2021-28133
 • CVE-2020-9767
 • CVE-2020-11443
 • CVE-2019-13567
 • CVE-2019-13450
 • CVE-2019-13449
Ara

Güvenlik Bülteni

Zoom, Zoom Güvenlik Bülteni nedeniyle bireysel müşterilere güvenlik açığının etkileri hakkında yönlendirme sağlamamakta ve bir güvenlik açığı hakkında ek bilgiler sunmamaktadır. Kullanıcıların en yeni düzeltme ve güvenlik iyileştirmelerini edinmek için Zoom yazılımını son sürümüne güncellemelerini öneririz.

ZSB Tarih Başlık Önem Derecesi CVE (varsa)
ZSB-23041 08/08/2023 Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi - Uygunsuz Giriş Doğrulaması Orta CVE-2023-39209

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.9

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L

Açıklama: 5.15.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Masaüstü İstemcisi'ndeki uygunsuz giriş doğrulaması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla veri ifşasını etkinleştirmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.5 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23039 08/08/2023 Zoom İstemcisi SDK’ları - Hassas Bilgilerin Açığa Çıkması Yüksek CVE-2023-39214

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.6

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H

Açıklama: 5.15.5 sürümünden önceki Zoom İstemcisi SDK'larındaki hassas bilgilerin açığa çıkması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla bir hizmeti reddedebilmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.5 sürümünden önceki Windows İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.15.5 sürümünden önceki iOS İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.15.5 sürümünden önceki Android İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.15.5 sürümünden önceki macOS İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.15.5 sürümünden önceki Linux İçin Zoom İstemci SDK'sı

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23038 08/08/2023 Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi ve Zoom VDI İstemcisi - Özel Bileşenlerin Uygunsuz Etkisizleştirilmesi Kritik CVE-2023-39213

Önem Derecesi: Kritik

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 9.6

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.15.2 sürümünden önceki Windows için Zoom Masaüstü İstemcisi ve Zoom VDI İstemcisi'nde özel bileşenlerin uygunsuz etkisizleştirilmesi, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla ayrıcalıkları yükseltebilmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.2 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.15.2 sürümünden önceki Zoom VDI İstemcisi

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23037 08/08/2023 Windows İçin Zoom Rooms - Güvenilir Olmayan Arama Yolu Yüksek CVE-2023-39212

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.9

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H

Açıklama: 5.15.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms'taki güvenilir olmayan arama yolu, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla bir hizmeti reddedebilmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23036 08/08/2023 Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi ve Windows İçin Zoom Rooms - Uygunsuz Ayrıcalık Yönetimi Yüksek CVE-2023-39211

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.15.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Masaüstü İstemcisi ve Windows için Zoom Rooms'taki uygunsuz ayrıcalık yönetimi, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla veri ifşasını etkinleştirmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.5 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü
 • 5.15.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23035 08/08/2023 Windows İçin Zoom İstemci SDK'sı - Hassas Bilgilerin Açık Metin Olarak Saklanması Orta CVE-2023-39210

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Açıklama: 5.15.0 sürümünden önceki Windows için Zoom İstemci SDK'sındaki hassas bilgilerin açık metin olarak saklanması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla veri ifşasını etkinleştirmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.0 sürümünden önceki Windows İçin Zoom İstemci SDK'sı

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23034 08/08/2023 Zoom İstemcileri - Sunucu Tarafındaki Güvenliğin İstemci Tarafından Zorlanması Orta CVE-2023-39218

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 6.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

Açıklama: 5.14.10 sürümünden önceki Zoom istemcilerinde sunucu tarafındaki güvenliğin istemci tarafından zorlanması, ayrıcalıklı bir kullanıcının yerel erişim yoluyla veri ifşasını etkinleştirmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.10 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.14.10 sürümünden önceki macOS İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.14.10 sürümünden önceki Linux İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.14.10 sürümünden önceki Zoom VDI Ana Bilgisayarı ve Eklentisi
 • 5.14.10 sürümünden önceki Android İçin Zoom Mobil Uygulaması
 • 5.14.10 sürümünden önceki iOS İçin Zoom Mobil Uygulaması
 • 5.14.10 sürümünden önceki iPad için Zoom Rooms
 • 5.14.10 sürümünden önceki Android İçin Zoom Rooms
 • 5.14.10 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Rooms
 • 5.14.10 sürümünden önceki macOs için Zoom Rooms

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23033 08/08/2023 Zoom SDK’ları - Uygunsuz Giriş Doğrulaması Orta CVE-2023-39217

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

Açıklama: 5.14.10 sürümünden önceki Zoom SDK'larındaki uygunsuz giriş doğrulaması, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla bir hizmeti reddedebilmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.10 sürümünden önceki Windows İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.14.10 sürümünden önceki iOS İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.14.10 sürümünden önceki Android İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.14.10 sürümünden önceki macOS İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.14.10 sürümünden önceki Linux İçin Zoom İstemci SDK'sı

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23032 08/08/2023 Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi - Uygunsuz Giriş Doğrulaması Kritik CVE-2023-39216

Önem Derecesi: Kritik

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 9.6

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.14.7 sürümünden önceki Windows için Zoom Masaüstü İstemcisi'ndeki uygunsuz giriş doğrulaması, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla ayrıcalıkları yükseltebilmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.7 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23031 08/08/2023 Zoom İstemcileri - Sunucu Tarafındaki Güvenliğin İstemci Tarafından Zorlanması Yüksek CVE-2023-36535

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L

Açıklama: 5.14.10 sürümünden önceki Zoom istemcilerinde sunucu tarafındaki güvenliğin istemci tarafından zorlanması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla veri ifşasını etkinleştirmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.10 sürümünden önceki Windows İçin Zoom İstemcileri
 • 5.14.10 sürümünden önceki macOS İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.14.10 sürümünden önceki Linux İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.14.10 sürümünden önceki Zoom VDI Ana Bilgisayarı ve Eklentisi
 • 5.14.10 sürümünden önceki Android İçin Zoom Mobil Uygulaması
 • 5.14.10 sürümünden önceki iOS İçin Zoom Mobil Uygulaması
 • 5.14.10 sürümünden önceki iPad için Zoom Rooms
 • 5.14.10 sürümünden önceki Android İçin Zoom Rooms
 • 5.14.10 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Rooms
 • 5.14.10 sürümünden önceki macOs için Zoom Rooms

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23030 08/08/2023 Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi - Yol Ağ Geçişi Kritik CVE-2023-36534

Önem Derecesi: Kritik

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 9.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:H

Açıklama: 5.14.7 sürümünden önceki Windows için Zoom Masaüstü İstemcisi'ndeki yol ağ geçişi, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla ayrıcalıkları yükseltebilmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.7 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23029 08/08/2023 Zoom SDK’ları - Kontrol Edilmeyen Kaynak Tüketimi Yüksek CVE-2023-36533

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:H

Açıklama: 5.14.7 sürümünden önceki Zoom SDK'larındaki kontrol edilmeyen kaynak tüketimi, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla bir hizmeti reddedebilmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.7 sürümünden önceki Windows İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.14.7 sürümünden önceki iOS İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.14.7 sürümünden önceki Android İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.14.7 sürümünden önceki macOS İçin Zoom İstemci SDK'sı
 • 5.14.7 sürümünden önceki Linux İçin Zoom İstemci SDK'sı

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23028 08/08/2023 Zoom İstemcileri - Arabellek Taşması Orta CVE-2023-36532

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.9

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.14.5 sürümünden önceki Zoom istemcilerindeki arabellek taşması, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla bir hizmeti reddedebilmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.5 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.14.5 sürümünden önceki macOS İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.14.5 sürümünden önceki Linux İçin Zoom Masaüstü İstemcisi
 • 5.14.5 sürümünden önceki Zoom VDI Ana Bilgisayarı ve Eklentisi
 • 5.14.5 sürümünden önceki Android İçin Zoom Mobil Uygulaması
 • 5.14.5 sürümünden önceki iOS İçin Zoom Mobil Uygulaması
 • 5.14.5 sürümünden önceki iPad için Zoom Rooms
 • 5.14.5 sürümünden önceki Android İçin Zoom Rooms
 • 5.14.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms
 • 5.14.5 sürümünden önceki macOS için Zoom Rooms

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23027 08/08/2023 Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi - Veri Orijinalliği Doğrulamasının Yetersizliği Yüksek CVE-2023-36541

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.14.5 öncesindeki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisindeki veri orijinalliği doğrulamasının yetersiz olması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının ağ erişimi üzerinden başkalarına ayrıcalık atamasına yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.5 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23026 08/08/2023 Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi - Güvenilir Olmayan Arama Yolu Yüksek CVE-2023-36540

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:L

Açıklama: 5.14.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Masaüstü İstemcisi yükleme aracındaki güvenilir olmayan arama yolu, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla ayrıcalıkları yükseltmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.5 sürümünden önceki Windows İçin Zoom Masaüstü İstemcisi

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23024 07/11/2023 Uygunsuz Erişim Denetimi Yüksek CVE-2023-36538

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.4

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:H

Açıklama: 5.15.0 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms'ta uygunsuz erişim denetimi, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla ayrıcalıkları yükseltmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.0 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23023 07/11/2023 Uygunsuz Ayrıcalık Yönetimi Yüksek CVE-2023-36537

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:L

Açıklama: 5.14.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms'ta uygunsuz ayrıcalık yönetimi, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla ayrıcalıkları yükseltmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23022 07/11/2023 Güvenilir Olmayan Arama Yolu Yüksek CVE-2023-36536

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.15.0 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms yükleme aracındaki güvenilir olmayan arama yolu, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla ayrıcalıkları yükseltmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.0 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23021 07/11/2023 Güvenilir Olmayan Geçici Dosya Yüksek CVE-2023-34119

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.15.0 sürümünden öncek Windows için Zoom Rooms yükleme aracındaki güvenilir olmayan geçici dosya, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla ayrıcalıkları yükseltmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.0 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23020 07/11/2023 Uygunsuz Ayrıcalık Yönetimi Yüksek CVE-2023-34118

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:L

Açıklama: 5.14.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms'ta uygunsuz ayrıcalık yönetimi, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla ayrıcalıkları yükseltmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.5 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23019 07/11/2023 Göreli Yol Ağ Geçişi Düşük CVE-2023-34117

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 3.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

Açıklama: 5.15.0 sürümünden önceki Zoom Client SDK'daki göreli yol ağ geçişi, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının yerel erişim yoluyla bilgilerin ifşa edilmesini etkinleştirmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.0 sürümünden önceki Zoom Client SDK

Kaynak: Microsoft'tan Dimitrios Valsamaras tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23018 07/11/2023 Uygunsuz Girdi Doğrulaması Yüksek CVE-2023-34116

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:L/A:H

Açıklama: 5.15.0 sürümünden önceki Windows için Zoom Masaüstü İstemcisi'ndeki uygunsuz girdi doğrulaması, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcının ağ erişimi yoluyla ayrıcalıkları yükseltmeyi etkinleştirmesine olanak tanıyabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.15.0 sürümünden önceki Windows için Zoom Masaüstü İstemcisi

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi.

ZSB-23025 06/29/2023 Hassas Bilgilerin Açığa Çıkması Orta CVE-2023-36539

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Açıklama: Bazı Zoom müşterileri tarafından şifrelenmesi amaçlanan bilgilerin açığa çıkması hassas bilgilerin ifşasına yol açabilir.

Zoom toplantı içi sohbet mesajlarını toplantı başına bir anahtar kullanarak şifreler ve sonrasında bu şifreli mesajları TLS şifreleme kullanarak kullanıcı cihazları ve Zoom arasında iletir. Etkilenen ürünlerde, Uçtan Uca Şifreli (E2EE) toplantılar sırasında gönderilen mesajlar dahil olmak üzere her bir toplantı içi sohbet mesajının bir kopyası da, toplantı başına anahtarlı olarak değil yalnızca TLS kullanılarak şifreli halde gönderilmiştir.

Kullanıcılar etkilenen sürümlerdeyken toplantı içi sohbeti kullanmaktan kaçınarak, mevcut güncellemeleri uygulayarak veya mevcut tüm güvenlik güncellemelerini içeren en yeni Zoom yazılımını https://zoom.us/download adresinden indirerek güvenliklerinin artmasına yardımcı olabilirler.

Etkilenen Ürünler:

 • Windows için Zoom Desktop Client 5.15.0 ve 5.15.1
 • macOS için Zoom Desktop Client yalnızca 5.15.0 sürümü
 • Linux için Zoom Desktop Client yalnızca 5.15.0 sürümü
 • iOS için Zoom Mobil Uygulaması yalnızca 5.15.0 sürümü
 • Android için Zoom Mobil Uygulaması yalnızca 5.15.0 sürümü
 • Windows için Zoom Rooms yalnızca 5.15.0 sürümü
 • macOS için Zoom Rooms yalnızca 5.15.0 sürümü
 • iPad için Zoom Rooms yalnızca 5.15.0 sürümü
 • Zoom Phone Appliance yalnızca 5.15.0 sürümü
 • Android için Zoom Meeting SDK yalnızca 5.15.0 sürümü
 • iOS için Zoom Meeting SDK yalnızca 5.15.0 sürümü
 • macOS için Zoom Meeting SDK yalnızca 5.15.0 sürümü
 • Windows için Zoom Meeting SDK yalnızca 5.15.1 sürümü
 • Windows için Zoom Video SDK yalnızca 1.8.0 sürümü
 • macOS için Zoom Video SDK yalnızca 1.8.0 sürümü
 • Android için Zoom Video SDK yalnızca 1.8.0 sürümü
 • iOS için Zoom Video SDK yalnızca 1.8.0 sürümü
 • Linux için Zoom Video SDK yalnızca 1.8.0 sürümü

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir.

ZSB-23017 06/13/2023 Girdi Boyutunu Kontrol Etmeden Arabellekte Kopyalama Orta CVE-2023-34115

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.0

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

Açıklama: 5.13.0 öncesindeki Zoom Meeing SDK'larda girdi boyutunu kontrol etmeden arabellekte kopyalama, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının potansiyel olarak yerel erişim üzerinden hizmet reddini etkinleştirmesine imkan tanıyabilir. Bu sorun Zoom Meeting SDK'nın çökmesine yol açabilir ve yeniden başlatılmasını gerektirebilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.0 öncesi Zoom Meeting SDK

Kaynak: Eugene Lim tarafından bildirilmiştir

ZSB-23016 06/13/2023 Kaynağın Yanlış Çevreye Açık Tutulması Orta CVE-2023-34114

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:N/A:N

Açıklama: 5.14.10 öncesindeki Zoom for Windows ve Zoom for macOS istemcilerinde kaynağın yanlış çevreye açık tutulması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının bilgileri ağ erişimi üzerinden ifşa edebilmesine yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.10 sürümünden önceki Zoom for Windows
 • 5.14.10 sürümü öncesindeki Zoom for macOS

Kaynak: Siddhi Katariya (chikorita) tarafından bildirilmiştir

ZSB-23015 06/13/2023 Veri Orijinalliği Doğrulamasının Yetersizliği Yüksek CVE-2023-34113

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.14.0 öncesindeki Zoom for Windows istemcilerinde veri orijinalliği doğrulamasının yetersiz olması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının ağ erişimi üzerinden başkalarına ayrıcalık atayabilmesine yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.0 sürümünden önceki Zoom for Windows istemcileri

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-23014 06/13/2023 Uygunsuz Girdi Doğrulaması Yüksek CVE-2023-34122

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:L

Açıklama: 5.14.0 öncesindeki Zoom for Windows istemcileri için kurulum programında girdi doğrulamasının düzgün olmaması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının yerel erişim üzerinden başkalarına ayrıcalık atayabilmesine yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.0 sürümünden önceki Zoom for Windows istemcileri

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-23013 06/13/2023 Uygunsuz Girdi Doğrulaması Orta CVE-2023-34121

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.9

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:N/A:N

Açıklama: 5.14.0 öncesindeki Zoom for Windows, Zoom Rooms, Zoom VDI Windows Meeting istemcilerinde girdi doğrulamasının düzgün olmaması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının yerel erişim üzerinden başkalarına ayrıcalık atayabilmesine yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.0 sürümünden önceki Zoom for Windows istemcileri
 • 5.14.0 sürümü öncesindeki Zoom Rooms for Windows istemcileri
 • 5.14.0 sürümü öncesindeki Zoom VDI Windows Meeting istemcileri

Kaynak: Mohit Rawat - ASPIA InfoTech tarafından bildirilmiştir

ZSB-23012 06/13/2023 Uygunsuz Ayrıcalık Yönetimi Yüksek CVE-2023-34120

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L

Açıklama: 5.14.0 öncesindeki Zoom for Windows, Zoom Rooms for Windows ve Zoom VDI for Windows istemcilerinde ayrıcalık yönetiminin düzgün olmaması, kimliği doğrulanmış bir kullanıcının yerel erişim üzerinden başkalarına ayrıcalık atayabilmesine yol açabilir. Atanan ayrıcalıklar yoluyla kullanıcılar, Zoom istemcisi tarafından tutulan üst seviye sistem ayrıcalıklarını, işlemleri çoğaltma amacıyla kullanılabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.0 sürümünden önceki Zoom for Windows istemcileri
 • 5.14.0 sürümü öncesindeki Zoom Rooms for Windows istemcileri
 • 5.14.0 sürümü öncesindeki Zoom VDI Windows Meeting istemcileri

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-23011 06/13/2023 Zoom VDI İstemci Yükleyicisinde Uygunsuz Erişim Kontrolü Yüksek CVE-2023-28603

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L

Açıklama: 5.14.0 öncesindeki Zoom VDI istemci yükleyicisi düzgün olmayan bir erişim kontrolü güvenlik açığını içeriyor. Kötü niyetli bir kullanıcı, doğru izinlere sahip olmadığı halde yerel dosyaları silebilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.0 sürümü öncesi Zoom VDI Windows Meeting yükleyicisi

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-23010 06/13/2023 Zoom İstemcilerinde Kriptografik İmzanın Düzgün Doğrulanmaması Düşük CVE-2023-28602

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 2.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N

Açıklama: 5.13.5 öncesi Zoom for Windows istemcileri kriptografik imzanın düzgün doğrulanmamasına bağlı bir güvenlik açığı içeriyor. Kötü niyetli bir kullanıcı, Zoom İstemcisi bileşenlerini önceki sürümlere düşürebilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.5 sürümü öncesindeki Zoom for Windows istemcileri

Kaynak: Kirin (Pwnrin) tarafından bildirilmiştir

ZSB-23009 06/13/2023 Zoom İstemcilerinde İşlemlerin bir Arabelleğin Sınırları Dahilinde Düzgün Kısıtlanamaması Düşük CVE-2023-28601

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.14.0 öncesi Zoom for Windows istemcileri, işlemlerin bir arabellek sınırları içinde düzgün kısıtlanmamasına bağlı bir güvenlik açığı içeriyor. Kötü niyetli bir kullanıcı, korunan Zoom arabelleğinde değişiklik yaparak Zoom İstemcisi dahilinde bütünlük sorunlarına yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.0 sürümünden önceki Zoom for Windows istemcileri

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-23008 06/13/2023 Zoom istemcilerinde uygunsuz erişim kontrolü Orta CVE-2023-28600

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 6.6

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:L

Açıklama: 5.14.0 öncesindeki Zoom for macOS istemcileri düzgün olmayan bir erişim kontrolü güvenlik açığını içeriyor. Kötü niyetli bir kullanıcı Zoom İstemci dosyalarını silebilir/değiştirebilmenin yanı sıra muhtemelen bütünlük ve Zoom İstemcisi kullanılabilirliği kaybına yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.14.0 sürümünden önceki Zoom Rooms for macOS istemcileri

Kaynak: Koh M. Nakagawa (@tsunekoh) tarafından bildirildi

ZSB-23007 06/13/2023 Zoom İstemcilerinde HTML Enjeksiyonu güvenlik açığı Orta CVE-2023-28599

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N

Açıklama: 5.13.10 öncesindeki Zoom istemcileri bir HTML enjeksiyonu güvenlik açığını içeriyor. Kötü niyetli bir kullanıcı, HTML'i kendi ekran adına enjekte ederek potansiyel olarak, bir kurbanın toplantı oluştururken kötü niyetli bir internet sitesine yönlendirilmesine yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.10 sürümü öncesindeki Zoom for Android, iOS, Linux, macOS ve Windows istemcileri

Kaynak: Mohit Rawat - ASPIA InfoTech tarafından bildirilmiştir

ZSB-23006 06/13/2023 Zoom Linux İstemcilerinde HTML enjeksiyonu Yüksek CVE-2023-28598

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Açıklama: 5.13.10 öncesindeki Zoom for Linux istemcileri bir HTML enjeksiyonu güvenlik açığını içeriyor. Bir kurban, kötü niyetli bir kullanıcı ile sohbete başladığında bu durum Zoom uygulamasının çökmesine neden olabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.10 sürümünden önceki Zoom for Linux istemcileri

Kaynak: Antoine Roly (aroly) tarafından bildirilmiştir

ZSB-23005 03/14/2023 Zoom İstemcilerinde SMB için uygun olmayan güven sınırı uygulaması [Updated 2023-04-07] Yüksek CVE-2023-28597

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.13.5 öncesi Zoom istemcileri uygunsuz bir güven sınırı uygulaması güvenlik açığı içeriyor. Kurban, bir SMB konumuna yerel bir kaydı kaydedip daha sonra Zoom'un web portalındaki bir linki kullanarak bunu açtığında kurban istemciye bitişik bir ağda konumlanan bir saldırgan, istemci isteklerine yanıt vermek için kötü amaçlı bir SMB sunucusu kurabilir. Bu da, istemcinin saldırgan tarafından kontrol edilen yürütülebilir dosyaları çalıştırmasına neden olur. Bu durumda saldırgan, kullanıcının cihazına ve verilerine erişebilir ve uzaktan kod çalıştırabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

*Değişiklikler - 2023-04-07 - Android ve iOS, “Etkilenen Ürünler” bölümünden kaldırılmıştır

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.5 sürümü öncesindeki Zoom (for Linux, macOS ve Windows) istemcileri
 • 5.13.5 sürümü öncesindeki Zoom Rooms (for Linux, macOS ve Windows) istemcileri
 • 5.13.10 sürümü öncesindeki Zoom VDI Windows Meeting istemcileri

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-23004 03/14/2023 Zoom for macOS Yükleyicisi için Yerel Ayrıcalık Yükseltme Orta CVE-2023-28596

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:L

Açıklama: Sürüm 5.13.5 öncesindeki Zoom Client for IT Admin macOS yükleyicileri yerel bir ayrıcalık yükseltme güvenlik açığı içeriyor. Düşük ayrıcalığa sahip bir yerel kullanıcı, ayrıcalıklarını köklendirmek için kurulum işlemi sırasında bir saldırı zinciri içinde bu güvenlik açığından yararlanabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.5 sürümü öncesindeki Zoom Client for Meetings for IT Admin macOS yükleyicileri

Kaynak: Koh M. Nakagawa (tsunekoh) tarafından bildirildi

ZSB-23003 03/14/2023 Zoom for Windows Yükleyicisi için Yerel Ayrıcalık Yükseltme Yüksek CVE-2023-22883

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H

Açıklama: Sürüm 5.13.5 öncesindeki Zoom Client for IT Admin Windows yükleyicileri yerel bir ayrıcalık yükseltme güvenlik açığı içeriyor. Düşük ayrıcalığa sahip yerel bir kullanıcı, ayrıcalıklarını SİSTEM kullanıcısına yükseltmek için yükleme işlemi sırasındaki bir saldırı zincirinde bu güvenlik açığından yararlanabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.5 sürümü öncesindeki Zoom Client for Meetings for IT Admin Windows yükleyicileri

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-23002 03/14/2023 Zoom İstemcilerinde Hizmet Reddi Orta CVE-2023-22881
CVE-2023-22882

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 6.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Açıklama: Sürüm 5.13.5 öncesindeki Zoom istemcileri bir STUN ayrıştırma güvenlik açığı içeriyor. Bir zararlı aktör, özel olarak hazırlanmış UDP trafiğini kurban Zoom istemcisine uzaktan göndererek istemcinin çökmesine, hizmet reddine neden olabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.5 sürümü öncesindeki Zoom (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) istemcileri

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-23001 03/14/2023 Zoom for Windows İstemcilerinde Bilgi Açıklaması Orta CVE-2023-22880

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 6.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N

Açıklama: Sürüm 5.13.3 öncesindeki Zoom for Windows istemcileri, sürüm 5.13.5 öncesindeki Zoom Rooms for Windows istemcileri ve sürüm 5.13.1 öncesindeki Zoom VDI for Windows istemcileri bir bilgi açıklama güvenlik açığı içeriyor. Etkilenen Zoom istemcileri tarafından kullanılan, kısa süre önceki bir Microsoft Edge WebView2 Runtime güncellemesi metni yerel Windows Spellcheck yerine Microsoft'un çevrimiçi Spellcheck'ine iletiyordu. Zoom'un güncellenmesi, bu özelliği devre dışı bırakarak bu güvenlik açığını düzeltiyor. Microsoft Edge WebView2 Runtime'ın en azından sürüm 109.0.1481.0'a güncellenmesi ve Zoom'un yeniden başlatılması Microsoft’un telemetri davranışını güncelleyerek bu güvenlik açığını düzeltiyor.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.3 sürümünden önceki Zoom for Windows istemcileri
 • 5.13.3 sürümü öncesindeki Zoom Rooms for Windows istemcileri
 • 5.13.1 öncesindeki Zoom VDI for Windows istemcileri

Kaynak: Zoom Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22035 01/06/2023 Windows Yükleyicileri için Zoom Rooms'ta Yerel Ayrıcalık Yükseltme Yüksek CVE-2022-36930

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: Sürüm 5.13.0 öncesindeki Zoom Rooms for Windows yükleyicileri yerel bir ayrıcalık yükseltme güvenlik açığı içeriyor. Düşük ayrıcalığa sahip yerel bir kullanıcı, ayrıcalıklarını SİSTEM kullanıcısına yükseltmek için bir saldırı zincirinde bu güvenlik açığından yararlanabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.0 sürümü öncesindeki Zoom Rooms for Windows yükleyicileri

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-22034 01/06/2023 Windows İstemcileri için Zoom Rooms'ta Yerel Ayrıcalık Yükseltme Yüksek CVE-2022-36929

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: Sürüm 5.12.7 öncesindeki Zoom Rooms for Windows istemcileri bir yerel ayrıcalık yükseltme güvenlik açığı içeriyor. Düşük ayrıcalığa sahip yerel bir kullanıcı, ayrıcalıklarını SİSTEM kullanıcısına yükseltmek için bir saldırı zincirinde bu güvenlik açığından yararlanabilir.
Kullanıcılar mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en yeni Zoom yazılım sürümünü https://zoom.us/download adresinden indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.12.7 sürümünden önceki Zoom Rooms for Windows istemcileri

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-22033 01/06/2023 Zoom for Android İstemcilerinde Yol Geçişi Orta CVE-2022-36928

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 6.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N

Açıklama: Sürüm 5.13.0 öncesindeki Zoom for Android istemcileri bir yol geçişi güvenlik açığı içeriyor. Bir üçüncü taraf uygulaması bu güvenlik açığını istismar ederek Zoom uygulama verileri dizinini okuyabilir ve bu dizine yazabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.13.0 sürümünden önceki Zoom for Android istemcileri

Kaynak: Microsoft'tan Dimitrios Valsamaras tarafından bildirilmiştir

ZSB-22032 01/06/2023 macOS İstemcileri için Zoom Rooms'ta Yerel Ayrıcalık Yükseltme Yüksek CVE-2022-36926
CVE-2022-36927

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: Sürüm 5.11.3 öncesindeki Zoom Rooms for macOS istemcileri bir yerel ayrıcalık yükseltme güvenlik açığı içeriyor. Düşük yetkiye sahip bir yerel kullanıcı, bu güvenlik açığından yararlanarak ayrıcalıklarını kök hâline getirebilir.
Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.11.3 sürümünden önceki Zoom Rooms for macOS istemcileri

Kaynak: Kirin (Pwnrin) tarafından bildirilmiştir

ZSB-22031 01/06/2023 macOS İstemcileri için Zoom Rooms için güvensiz anahtar oluşturma Orta CVE-2022-36925

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.4

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

Açıklama: Sürüm 5.11.4 öncesindeki Zoom Rooms for macOS istemcileri bir güvensiz anahtar oluşturma mekanizması içeriyor. Zoom Rooms hayalet hizmeti ile Zoom Rooms istemcisi arasındaki IPC için kullanılan şifreleme anahtarı, yerel bir düşük ayrıcalıklı uygulama tarafından alınabilen parametreler kullanılarak oluşturuluyordu. Bu anahtar daha sonra ayrıcalıklı işlevlerin çalıştırılması ve yerel bir hizmet reddine yol açmak amacıyla hayalet hizmetiyle etkileşim için kullanılabiliyor.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.11.4 sürümünden önceki Zoom Rooms for macOS

Kaynak: Kirin (Pwnrin) tarafından bildirilmiştir

ZSB-22030 11/15/2022 Windows için Zoom Rooms Yükleyicisinde Yerel Ayrıcalık Yükseltmesi Yüksek CVE-2022-36924

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.12.6'dan önceki Windows için Zoom Rooms Yükleyicisi, yerel bir ayrıcalık yükseltme güvenlik açığı içeriyor. Düşük ayrıcalığa sahip yerel bir kullanıcı, ayrıcalıklarını SİSTEM kullanıcısına yükseltmek için yükleme işlemi sırasında bu güvenlik açığından yararlanabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.12.6 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms Yükleyicisi

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-22029 11/15/2022 macOS için Zoom Client Yükleyicisinde Yerel Ayrıcalık Yükseltme Yüksek CVE-2022-28768

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.12.6 sürümünden önceki macOS için Zoom Client for Meetings (Standart ve BT Yöneticisi için) yerel bir ayrıcalık yükseltme güvenlik açığı içeriyor. Düşük ayrıcalığa sahip bir yerel kullanıcı, ayrıcalıklarını köklendirmek için bu güvenlik açığından yararlanabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.12.6 sürümü öncesi macOS için Zoom Client for Meetings (Standart ve BT Yöneticisi için)

Kaynak: Koh M. Nakagawa (tsunekoh) tarafından bildirildi

ZSB-22027 11/15/2022 Zoom Windows İstemcilerinde DLL enjeksiyonu Yüksek CVE-2022-28766

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:L

Açıklama: Zoom Client for Meetings'in 5.12.6'dan önceki Windows 32-bit sürümleri ve 5.12.6 sürümünden önceki Konferans Odası için Zoom Rooms sürümleri, DLL enjeksiyonu güvenlik açığına maruz kalabilir. Düşük ayrıcalığa sahip bir yerel kullanıcı, Zoom istemcisi bağlamında rastgele kod çalıştırmak için bu güvenlik açığından yararlanabilir.

Kullanıcılar mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en yeni Zoom yazılım sürümünü https://zoom.us/download adresinden indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.12.6 öncesi Windows (32 bit) için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.12.6 öncesi Zoom VDI Windows Meeting Client for Windows (32 bit)
 • 5.12.6 öncesi Windows (32 bit) için Zoom Rooms for Conference Room sürümleri

Kaynak: sim0nsecurity tarafından bildirildi

ZSB-22025 11/10/2022 Zoom İstemcilerinde yerel bilgi teşhiri Düşük CVE-2022-28764

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 3.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Açıklama: 5.12.6 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri, yerel bilgi teşhiri güvenlik açığına maruz kalabilir.

Bir toplantı sona erdikten sonra yerel bir SQL veritabanından verilerin temizlenememesi ve bu veritabanını şifreleyen yeterince güvenli olmayan bir cihaz başına anahtarın kullanılması, kötü niyetli yerel bir kullanıcının toplantı bilgilerini alabilmesine neden olur (bu yerel kullanıcı hesabından katılınmış önceki toplantıdan toplantı içi sohbet gibi).

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.12.6 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri
 • 5.12.6 öncesi Zoom VDI Windows Meeting Client sürümleri
 • 5.12.6 öncesi Zoom Rooms for Conference Room (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri

Kaynak: SySS GmbH'den Christian Zäske tarafından bildirildi

ZSB-22024 10/24/2022 Zoom İstemcilerinde uygun olmayan URL ayrıştırma Yüksek CVE-2022-28763

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.12.2 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri, URL ayrıştırma güvenlik açığına maruz kalabilir. Kötü amaçlı bir Zoom toplantı URL'si açılırsa kötü amaçlı bağlantı, kullanıcıyı rastgele bir ağ adresine bağlanmaya yönlendirebilir ve bu da oturumların ele geçirilmesi de dahil olmak üzere ek saldırılara yol açabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.12.2 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri
 • 5.12.2 öncesi Zoom VDI Windows Meeting Client sürümleri
 • 5.12.2 öncesi Zoom Rooms for Conference Room (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri

Kaynak: Zoom Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22023 10/11/2022 macOS için Zoom Client for Meetings'te Zoom Apps'in sorun giderme bağlantı noktasında yanlış yapılandırma Yüksek CVE-2022-28762

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L

Açıklama: 5.10.6 sürümünden başlayarak 5.12.0 sürümünden önce macOS için (Standart ve BT Yöneticisi için) Zoom Client for Meetings'te, sorun giderme bağlantı noktası yanlış yapılandırması var. Belli Zoom Apps uygulamalarını çalıştırarak Zoom Uygulama Katmanları API'sinin parçası olarak kamera modu işleme bağlamı etkinleştirildiğinde, Zoom istemcisi tarafından yerel bir hata ayıklama bağlantı noktası açılır. Kötü niyetli yerel bir kullanıcı, bu sorun giderme bağlantı noktasını kullanarak Zoom istemcisinde çalışan Zoom Apps'e bağlanıp bunu kontrol edebilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.10.6'dan başlayarak 5.12.0 sürümünden önce macOS için (Standart ve BT Yöneticisi için) Zoom Client for Meetings

Kaynak: Zoom Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22022 10/11/2022 Zoom Şirket İçi Dağıtımlar: Hatalı Erişim Kontrolü Orta CVE-2022-28761

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 6.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Açıklama: 4.8.20220916.131 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümlerinde hatalı erişim kontrolü güvenlik açığı bulunuyor. Sonuç olarak, bir toplantıda veya web seminerinde katılma yetkisi verilmiş zararlı bir aktör, katılımcıların ses ve videoyu almasını önleyip toplantıda sorunlara sebep olabilir.

Zoom Şirket İçi Dağıtımlar için BT yöneticileri şu bağlantıyı kullanarak Zoom yazılımlarını güncel tutabilir: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360043960031

Etkilenen Ürünler:

 • 4.8.20220916.131 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22021 09/13/2022 Zoom Şirket İçi Dağıtımlar: Hatalı Erişim Kontrolü Orta CVE-2022-28760

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 6.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Açıklama: 4.8.20220815.130 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümlerinde hatalı erişim kontrolü güvenlik açığı bulunuyor. Bu nedenle, zararlı bir aktör, katılma yetkisine sahip olduğu bir toplantıya diğer katılımcılara görünmeden katılabilir.

Zoom Şirket İçi Dağıtımlar için BT yöneticileri şu bağlantıyı kullanarak Zoom yazılımlarını güncel tutabilir: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360043960031

Etkilenen Ürünler:

 • 4.8.20220815.130 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22020 09/13/2022 Zoom Şirket İçi Dağıtımlar: Hatalı Erişim Kontrolü Yüksek CVE-2022-28758
CVE-2022-28759

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N

Açıklama: 4.8.20220815.130 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümlerinde hatalı erişim kontrolü güvenlik açığı bulunuyor. Sonuç olarak, zararlı bir aktör, katılma yetkisine sahip olmadığı bir toplantının ses ve video akışını elde edip toplantıda farklı sorunlara sebep olabilir.

Zoom Şirket İçi Dağıtımlar için BT yöneticileri şu bağlantıyı kullanarak Zoom yazılımlarını güncel tutabilir: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360043960031

Etkilenen Ürünler:

 • 4.8.20220815.130 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri

Kaynak: Zoom Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22019 08/17/2022 macOS Zoom Client for Meetings İçin Ses Güncelleyicisinde Yerel Ayrıcalık Yükseltme Yüksek CVE-2022-28757

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.7.3 (dahil) ile 5.11.6 (hariç) arası sürüme sahip macOS Zoom Client for Meetings'te (Standart ve BT Yöneticisi için), ses güncelleme işleminde bir güvenlik açığı bulunuyor. Düşük yetkiye sahip bir yerel kullanıcı, bu güvenlik açığından yararlanarak ayrıcalıklarını kök hâline getirebilir.

Not: Bu sorun, CVE-2022-28756'ya çözüm bulmak için 5.11.5'te düzenlenen yamanın atlanmasına olanak verir.

Kullanıcılar mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en yeni Zoom yazılım sürümünü https://zoom.us/download adresinden indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.7.3 (dahil) ile 5.11.6 (hariç) arası sürüme sahip macOS Zoom Client for Meetings (Standart ve BT Yöneticisi için)

Kaynak: Saldırı Güvenlik Ekibinden Csaba Fitzl (theevilbit) tarafından bildirilmiştir

ZSB-22018 08/13/2022 macOS Zoom ürünleri için Otomatik Güncelleyicide Yerel Ayrıcalık Yükseltme [Updated 2022-09-13] Yüksek CVE-2022-28756

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.7.3 (dahil) ile 5.11.5 (hariç) sürüme sahip macOS Zoom Client for Meetings'te (Standart ve BT Yöneticisi için) ve 5.11.6'dan eski sürüme sahip macOS Konferans Odası için Zoom Rooms'ta ses güncelleme işleminde bir güvenlik açığı bulunuyor. Düşük yetkiye sahip bir yerel kullanıcı, bu güvenlik açığından yararlanarak ayrıcalıklarını kök hâline getirebilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

*Değişiklikler - 2022-09-13 - Başlık ve açıklama güncellendi ve Zoom Rooms "Etkilenen Ürünler" bölümüne dahil edildi.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.7.3 (dahil) ile 5.11.5 (hariç) arası sürüme sahip macOS Zoom Client for Meetings (Standart ve BT Yöneticisi için)
 • 5.11.6 öncesi macOS Konferans Odası İçin Zoom Rooms sürümleri

Kaynak: Objective-See'den Patrick Wardle tarafından bildirildi

ZSB-22017 08/09/2022 macOS Zoom Client for Meetings'te Yerel Ayrıcalık Yükseltme Yüksek CVE-2022-28751

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.11.3 öncesi macOS Zoom Client for Meetings (Standart ve BT yöneticisi için) sürümlerinde güncelleme işlemi sırasında paket imza doğrulamada güvenlik açığı bulunuyor. Düşük yetkiye sahip bir yerel kullanıcı, bu güvenlik açığından yararlanarak ayrıcalıklarını kök hâline getirebilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.11.3 öncesi macOS Zoom Client for Meetings (Standart ve BT Yöneticisi için)

Kaynak: Objective-See'den Patrick Wardle tarafından bildirildi

ZSB-22014 08/09/2022 Zoom Şirket İçi Dağıtımlar: Hatalı Erişim Kontrolü Yüksek CVE-2022-28753
CVE-2022-28754

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N

Açıklama: 4.8.129.20220714 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümlerinde hatalı erişim kontrolü güvenlik açığı bulunuyor. Bu nedenle zararlı bir aktör, katılma yetkisine sahip olduğu bir toplantıya diğer katılımcılara görünmeden katılabilir, bekleme odasından kendisini toplantıya kabul edebilir, toplantı sahibi olabilir ve diğer toplantı sorunlarına sebep olabilir.

Zoom Şirket İçi Dağıtımlar için BT yöneticileri şu bağlantıyı kullanarak Zoom yazılımlarını güncel tutabilir: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360043960031

Etkilenen Ürünler:

 • 4.8.129.20220714 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22016 08/09/2022 Zoom İstemcilerinde uygun olmayan URL ayrıştırma [Updated 2022-10-24] Kritik CVE-2022-28755

Önem Derecesi: Kritik

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 9.6

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.11.0 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri, URL ayrıştırma güvenlik açığına maruz kalabilir. Kötü niyetli bir Zoom toplantı URL'si açıldığında, bu kötü amaçlı bağlantı kullanıcının rastgele bir ağ adresine bağlanmasına sebep olup bu rastgele yoldan gelen yürütülebilir dosyaları başlatarak olası bir uzaktan kod yürütme dahil diğer saldırılara sebep olabilir.

*Değişiklikler - 24/10/2022- "Etkilenen Ürünler" bölümüne Zoom Rooms eklendi.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.11.0 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22012 08/09/2022 Zoom Şirket İçi Dağıtımları: Toplantı Bağlayıcısında Yığın Arabelleği Taşması Yüksek CVE-2022-28750

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Açıklama: 4.8.20220419.112 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Bölge Kontrolörü (ZC) sürümleri, STUN hata kodlarını doğru bir şekilde ayrıştıramıyor. Bu durum bellek bozulmasına ve zararlı bir aktörün uygulamayı çökertmesine sebep olabiliyor. 4.8.12.20211115 öncesi sürümlerde bu güvenlik açığı ayrıca rastgele kod yürütecek şekilde kullanılabilir.

Zoom Şirket İçi Dağıtımlar İçin BT yöneticileri şu kılavuzu kullanarak Zoom yazılımlarını güncel tutabilir:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360043960031

Etkilenen Ürünler:

 • 4.8.20220419.112 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Kontrolörü (ZC) sürümleri

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-22011 06/14/2022 Toplantıya Katılım Sırasında Yetersiz Yetki Kontrolü Orta CVE-2022-28749

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 6.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Açıklama: 4.8.113.20220526 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri, bir Zoom toplantısına katılanların izinlerini düzgün bir şekilde kontrol edemiyor. Bunun sonucunda, Zoom'un bekleme odasında tehdit arz eden bir aktörün, oturum sahibinin onayı olmadan toplantıya katılması söz konusu olabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.8.113.20220526 Öncesi Şirket İçi Toplantı Bağlayıcıları

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB- 22010 06/14/2022 Zoom ve Zoom Rooms Clients için Zoom Opener yükleme aracında DLL enjeksiyonu Yüksek CVE-2022-22788

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: Zoom Opener yükleme aracı, Zoom Meeting Client yüklememiş olan ve bir toplantıya katılmaya çalışan bir kullanıcı tarafından "Launch Meeting" ("Toplantıyı Başlat") sayfasından indirilir. 5.10.3 öncesi Zoom Client for Meetings sürümü için ve 5.10.3 öncesi Windows için Zoom Rooms for Conference Room sürümü için Zoom Opener yükleme aracında DLL enjeksiyonu saldırısı görülebilir. Bu güvenlik açığı, kurbanın ana bilgisayarında rastgele kod yürütmek üzere kullanılabilir.

Kullanıcılar, Zoom Opener yükleme aracının daha eski sürümlerini kaldırarak ve "Launch Meeting" ("Toplantıyı Başlat") sayfasındaki “Download Now" (“Şimdi İndir") düğmesini kullanıp Zoom Opener yükleme aracının en son sürümünü çalıştırarak kendilerini güvende tutabilir. Kullanıcılar, https://zoom.us/download adresinden tüm mevcut güvenlik güncellemelerini içeren en son Zoom yazılımını indirerek de kendilerini koruyabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.10.3 öncesi Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.10.3 öncesi tüm Windows için Zoom Rooms for Conference Room sürümleri

Kaynak: James Tsz Ko Yeung tarafından bildirilmiştir

ZSB-22009 05/17/2022 Zoom Client for Meetings sunucu değişimi sırasında yetersiz ana bilgisayar adı doğrulaması Orta CVE-2022-22787

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.9

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L

Açıklama: 5.10.0 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri, sunucu değiştirme isteği sırasında ana bilgisayar adını düzgün bir şekilde doğrulayamamaktadır. Bu sorun, durumdan haberi olmayan bir kullanıcıyı Zoom hizmetlerini kullanmaya çalışırken istemcisini kötü amaçlı bir sunucuya bağlaması için kandırmayı amaçlayan daha karmaşık bir saldırıda kullanılabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.10.0 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri

Kaynak: Google Project Zero'dan Ivan Fratric tarafından bildirilmiştir

ZSB-22008 05/17/2022 Windows için Zoom Client for Meetings'de güncelleme paketi düşürme Yüksek CVE-2022-22786

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.10.0 öncesi Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri ve 5.10.0 öncesi Windows için Zoom Rooms for Conference Rooms sürümleri, güncelleştirme işlemi sırasında yükleme sürümünü düzgün bir şekilde denetleyememektedir. Bu sorun, bir kullanıcıyı Zoom istemcisini daha az güvenli bir sürüme düşürmesi için kandırmayı amaçlayan daha karmaşık bir saldırıda kullanılabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.10.0'dan eski tüm Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.10.0 öncesi tüm Windows için Zoom Rooms for Conference Room sürümleri

Kaynak: Google Project Zero'dan Ivan Fratric tarafından bildirilmiştir

ZSB-22007 05/17/2022 Zoom Clients for Meetings'de uygun olmayan şekilde kısıtlanmış oturum çerezleri Orta CVE-2022-22785

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.9

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L

Açıklama: 5.10.0 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri, oturum çerezlerini Zoom etki alanlarıyla düzgün şekilde kısıtlayamamaktadır. Bu sorun, bir kullanıcının Zoom kapsamlı oturum çerezlerini Zoom dışındaki bir etki alanına göndermeyi amaçlayan daha karmaşık bir saldırıda kullanılabilir. Bu durum, bir Zoom kullanıcısının dolandırılmasıyla sonuçlanabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.10.0 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri

Kaynak: Google Project Zero'dan Ivan Fratric tarafından bildirilmiştir

ZSB- 22006 05/17/2022 Zoom Client for Meetings'te Uygun Olmayan XML Ayrıştırma Yüksek CVE-2022-22784

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

Açıklama: 5.10.0 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri, XMPP iletilerindeki XML stanzalarını düzgün şekilde ayıramamaktadır. Bu durum, kötü niyetli bir kullanıcının mevcut XMPP iletisini bağlamından ayırmasına ve alıcı kullanıcının çeşitli eylemler gerçekleştirmesini sağlamak için yeni bir ileti bağlamı oluşturmasına imkân verebilir. Bu durum, sunucudaki XMPP iletilerinin sahtesini oluşturmayı amaçlayan daha karmaşık bir saldırıda kullanılabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.10.0 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri

Kaynak: Google Project Zero'dan Ivan Fratric tarafından bildirilmiştir

ZSB- 22005 04/27/2022 Zoom şirket içi Toplantı hizmetlerinde işlemci belleği ifşası Yüksek CVE-2022-22783

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/CR:H

Açıklama: Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Controller'ı sürüm 4.8.102.20220310 ve Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürüm 4.8.102.20220310'da bulunan bir güvenlik açığı, işlemci belleği parçalarını bağlı istemcilere ifşa ediyor ve pasif durumdaki saldırganlar tarafından fark edilebilir hale getiriyor.

Kullanıcılar, mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Controller'ı sürüm 4.8.102.20220310
 • Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürüm 4.8.102.20220310

Kaynak: Zoom Saldırı Güvenlik Ekibi

ZSB-22004 04/27/2022 Windows Zoom İstemcilerinde yerel ayrıcalık yükseltme Yüksek CVE-2022-22782

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.9

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H

Açıklama: 5.9.7 sürümünden önceki Windows için Zoom Clients for Meetings, 5.10.0 sürümünden önceki Windows için Zoom Rooms for Conference Room, 5.10.3 sürümünden önceki Windows için Microsoft Outlook için Zoom Eklentileri ve 5.9.6 sürümünden önceki Zoom VDI Windows Meeting İstemcileri; yükleyicinin onarım işlemi sırasında yerel bir ayrıcalık yükseltme sorunundan kolayca etkilenebiliyordu. Zararlı bir aktör bunu sistem düzeyindeki dosyaları veya klasörleri silmek için kullanabilir ve kullanıcının ana makinesinde bütünlük veya kullanılabilirlik sorunlarına neden olabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.9.7 öncesi tüm Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.10.0 öncesi tüm Windows için Zoom Rooms for Conference Room sürümleri
 • 5.10.3 öncesi tüm Windows için Microsoft Outlook için Zoom Eklentileri sürümleri
 • 5.9.6 öncesi tüm Zoom VDI Windows Meeting Client sürümleri

Kaynak: Zero Day Initiative tarafından bildirildi

ZSB-22003 04/27/2022 macOS Zoom Client for Meetings'te güncelleme paketi düşürme Yüksek CVE-2022-22781

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.9.6 öncesi macOS Zoom Client for Meetings (Standart ve BT yöneticisi için) sürümleri, güncelleme işlemi sırasında paket sürümünü düzgün şekilde kontrol edemiyordu. Bu durum, zararlı bir aktörün durumdan haberi olmayan bir kullanıcının mevcut yüklü sürümünü daha az güvenli bir sürüme güncellemesine sebebiyet verebilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.9.6 öncesi macOS tüm Zoom Client for Meetings (standart ve BT yöneticisi için) sürümleri

Kaynak: Objective-See'den Patrick Wardle tarafından bildirildi

ZSB-22002 02/08/2022 Zoom Team Chat Zip Bombasından Kolayca Etkilenebiliyor Orta CVE-2022-22780

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:N/A:L

Açıklama: Zoom Client for Meetings'in sohbet işlevi, şu ürün sürümlerinde Zip bombası saldırılarından kolayca etkilenebiliyordu: 5.8.6 öncesi Android sürümleri, 5.9.0 öncesi iOS sürümleri, 5.8.6 öncesi Linux sürümleri, 5.7.3 öncesi macOS sürümleri ve 5.6.3 öncesi Windows sürümleri. Bu durum, sistem kaynaklarını tüketerek istemci ana bilgisayarında kullanılabilirlik sorunlarına neden olabiliyordu.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.8.6 öncesi tüm Android için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.9.0 öncesi tüm iOS için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.8.6 öncesi tüm Linux için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.7.3 öncesi tüm macOS için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.6.3 öncesi tüm Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri

Kaynak: Walmart Global Tech'ten Johnny Yu tarafından bildirilmiştir

ZSB-22001 02/08/2022 macOS ve Windows için Keybase istemcilerinde saklanan ayrıntı dökümlü mesajlar Düşük CVE-2022-22779

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 3.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Açıklama: 5.9.0 öncesi macOS ve Windows için Keybase İstemcileri sürümlerinde, bir kullanıcı tarafından başlatılan ayrıntı dökümlü mesajlar düzgün bir şekilde kaldırılamıyor. Bu durum, mesajı alan kullanıcının sohbet olmayan bir özelliğe geçmesi ve gönderen kullanıcının mesaja ait ayrıntı dökümlerini almadan önce ana bilgisayarı uyku durumuna geçirmesi halinde oluşabiliyor. Bu durum, kullanıcının dosya sisteminden silinmesi amaçlanan hassas bilgilerin ifşa olmasına neden olabilir.

Kullanıcılar mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en yeni Keybase yazılımı sürümünü https://keybase.io/download adresinden indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.9.0 öncesi tüm Windows için Keybase İstemcisi sürümleri

Kaynak: Olivia O'Hara tarafından bildirildi

ZSB-21022 12/14/2021 Windows için Keybase İstemcisi'nde rastgele komut yürütme Orta CVE-2021-34426

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L

Açıklama: Windows için Keybase İstemcisi 5.6.0 öncesindeki sürümlerde, kullanıcılar komut satırında "keybase git lfs-config" komutunu yürüttüğünde bir güvenlik açığı oluştuğu keşfedilmiştir. 5.6.0 öncesi sürümlerde, bir kullanıcının Git deposuna yazma erişimi olan kötü niyetli aktörlerin bu güvenlik açığından faydalanarak kullanıcıların yerel sisteminde rastgele Windows komutları yürütmesi söz konusu olabilir.

Kullanıcılar mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en yeni Keybase yazılımı sürümünü https://keybase.io/download adresinden indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.6.0 öncesi tüm Windows için Keybase İstemcisi sürümleri

Kaynak: RyotaK tarafından bildirildi

ZSB-21021 12/14/2021 Zoom Client for Meetings'de Sunucu Tarafı İstek Sahtekârlığı Orta CVE-2021-34425

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

Açıklama: 5.7.3 öncesi Zoom Client for Meetings sürümlerinde (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için), sohbet içindeki "bağlantı önizlemesi" fonksiyonunda sunucu tarafı istek sahtekârlığına karşı bir güvenlik açığı mevcuttur. 5.7.3 öncesi sürümlerde; sohbetteki "bağlantı önizlemesi" özelliğini etkinleştiren bir kullanıcının kötü niyetli bir aktör tarafından kandırılması ve aktörün doğrudan ulaşamayacağı URL'lere rastgele HTTP GET istekleri göndermesi söz konusu olabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.7.3 öncesi tüm Zoom Client for Meetings sürümleri (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için)

Kaynak: Walmart Global Tech'ten Johnny Yu tarafından bildirilmiştir

ZSB-21020 11/24/2021 Zoom Client'ta ve diğer ürünlerde işleme belleği ifşası Orta CVE-2021-34424

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Açıklama: Bu bültenin "Etkilenen Ürünler" bölümünde listelenen ürünlerde, işlem belleği durumunun ifşa olmasına yol açabilecek bir güvenlik açığı keşfedilmiştir. Bu açıktan faydalananlar, ürün belleğindeki rastgele alanlar hakkında bilgi edinebilir.

Zoom, aşağıdaki bölümde listelenen ürünlerin en güncel sürümlerinde bu sorunu çözmüştür. Kullanıcılar, mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.8.4 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri
 • 5.8.1 öncesi Blackberry (Android ve iOS) için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.8.4 öncesi intune (Android ve iOS) için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.0.1 öncesi Chrome işletim sistemi için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.8.3 öncesi Zoom Rooms for Conference Room (Android, AndroidBali, macOS ve Windows için) sürümleri
 • 5.8.3 öncesi Zoom Rooms için Kontrolörler (Android, iOS ve Windows) sürümleri
 • 5.8.4 öncesi Zoom VDI Windows Meeting Client sürümleri
 • 5.8.4.21112 öncesi Zoom VDI Azure Sanal Masaüstü Eklentileri (Windows x86 veya x64, IGEL x64, Ubuntu x64, HP ThinPro OS x64 için) sürümleri
 • 5.8.4.21112 öncesi Zoom VDI Citrix Eklentileri (Windows x86 veya x64, Mac Genel Amaçlı Yükleyici ve Kaldırıcı, IGEL x64, eLux RP6 x64, HP ThinPro OS x64, Ubuntu x64, CentOS x 64, Dell ThinOS) sürümleri
 • 5.8.4.21112 öncesi Zoom VDI VMware Eklentileri (Windows x86 veya x64, Mac Genel Amaçlı Yükleyici ve Kaldırıcı, IGEL x64, eLux RP6 x64, HP ThinPro OS x64, Ubuntu x64, CentOS x 64, Dell ThinOS) sürümleri
 • 5.7.6.1922 öncesi Android için Zoom Meeting SDK sürümleri
 • 5.7.6.1082 öncesi iOS için Zoom Meeting SDK sürümleri
 • 5.7.6.1081 öncesi Windows için Zoom Meeting SDK sürümleri
 • 5.7.6.1340 öncesi Mac için Zoom Meeting SDK sürümleri
 • 1.1.2 öncesi Zoom Video SDK (Android, iOS, macOS ve Windows için) sürümleri
 • 4.8.12.20211115 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı sürümleri
 • 4.8.12.20211115 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri
 • 5.1.0.65.20211116 öncesi Zoom Şirket İçi Kayıt Bağlayıcısı sürümleri
 • 4.4.7266.20211117 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı sürümleri
 • 2.5.5692.20211117 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı Yük Dengeleyici sürümleri
 • 1.0.1058.20211116 öncesi Zoom Hybrid Zproxy sürümleri
 • 4.6.20211116.131_x86-64 öncesi Zoom Hybrid MMR sürümleri

Kaynak: Google Project Zero'dan Natalie Silvanovich tarafından bildirilmiştir

ZSB-21019 11/24/2021 Zoom Client'ta ve diğer ürünlerde arabellek taşması Yüksek CVE-2021-34423

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.3

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

Açıklama: Bu bültenin "Etkilenen Ürünler" bölümünde listelenen ürünlerde, arabellek taşması ile ilgili bir güvenlik açığı keşfedilmiştir. Bu durum kötü niyetli bir aktörün hizmeti veya uygulamayı çökertmesine veya bu güvenlik açığından faydalanarak rastgele kod yürütmesine neden olabilir.

Zoom, aşağıdaki bölümde listelenen ürünlerin en güncel sürümlerinde bu sorunu çözmüştür. Kullanıcılar, mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.8.4 öncesi Zoom Client for Meetings (Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için) sürümleri
 • 5.8.1 öncesi Blackberry (Android ve iOS) için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.8.4 öncesi intune (Android ve iOS) için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.0.1 öncesi Chrome işletim sistemi için Zoom Client for Meetings sürümleri
 • 5.8.3 öncesi Zoom Rooms for Conference Room (Android, AndroidBali, macOS ve Windows için) sürümleri
 • 5.8.3 öncesi Zoom Rooms için Kontrolörler (Android, iOS ve Windows) sürümleri
 • 5.8.4 öncesi Zoom VDI Windows Meeting Client sürümleri
 • 5.8.4.21112 öncesi Zoom VDI Azure Sanal Masaüstü Eklentileri (Windows x86 veya x64, IGEL x64, Ubuntu x64, HP ThinPro OS x64 için) sürümleri
 • 5.8.4.21112 öncesi Zoom VDI Citrix Eklentileri (Windows x86 veya x64, Mac Genel Amaçlı Yükleyici ve Kaldırıcı, IGEL x64, eLux RP6 x64, HP ThinPro OS x64, Ubuntu x64, CentOS x 64, Dell ThinOS) sürümleri
 • 5.8.4.21112 öncesi Zoom VDI VMware Eklentileri (Windows x86 veya x64, Mac Genel Amaçlı Yükleyici ve Kaldırıcı, IGEL x64, eLux RP6 x64, HP ThinPro OS x64, Ubuntu x64, CentOS x 64, Dell ThinOS) sürümleri
 • 5.7.6.1922 öncesi Android için Zoom Meeting SDK sürümleri
 • 5.7.6.1082 öncesi iOS için Zoom Meeting SDK sürümleri
 • 5.7.6.1340 öncesi macOS için Zoom Meeting SDK sürümleri
 • 5.7.6.1081 öncesi Windows için Zoom Meeting SDK sürümleri
 • 1.1.2 öncesi Zoom Video SDK (Android, iOS, macOS ve Windows için) sürümleri
 • 4.8.12.20211115 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Kontrolörü sürümleri
 • 4.8.12.20211115 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri
 • 5.1.0.65.20211116 öncesi Zoom Şirket İçi Kayıt Bağlayıcısı sürümleri
 • 4.4.7266.20211117 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı sürümleri
 • 2.5.5692.20211117 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı Yük Dengeleyici sürümleri
 • 1.0.1058.20211116 öncesi Zoom Hybrid Zproxy sürümleri
 • 4.6.20211116.131_x86-64 öncesi Zoom Hybrid MMR sürümleri

Kaynak: Kaynak: Google Project Zero'dan Natalie Silvanovich tarafından bildirilmiştir

ZSB-21018 11/09/2021 Windows için Keybase İstemcisi'nde dosya adları için yol geçişi Yüksek CVE-2021-34422

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N

Açıklama: 5.7.0 öncesi Windows için Keybase İstemcisi sürümlerinde, bir ekip klasörüne yüklenen dosya adının kontrol edilmesi sırasında oluşan bir yol geçişi güvenlik açığı mevcuttur. Kötü niyetli bir kullanıcı, özel hazırlanmış dosya adına sahip bir dosyayı paylaşımlı klasöre yükleyerek, kullanıcının aslında ana makinede yürütülmesi amaçlanmamış olan bir uygulamayı yürütmesine neden olabilir. Kötü niyetli kullanıcı bu sorunla birlikte Keybase istemcisinin ortak klasör paylaşım özelliğinden de faydalanarak uzaktan kod yürütme gerçekleştirebilir.

Keybase bu sorunu Windows için Keybase İstemcisi 5.7.0 sürümünde çözmüştür. Kullanıcılar mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en yeni Keybase yazılımı sürümünü https://keybase.io/download adresinden indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.7.0 öncesi Windows için Keybase İstemcisi sürümleri

Kaynak: m4t35z tarafından bildirilmiştir

ZSB-21017 11/09/2021 Android ve iOS için Keybase istemcilerinde saklanan ayrıntı dökümlü mesajlar Düşük CVE-2021-34421

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 3.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Açıklama: Android için Keybase İstemcisi 5.8.0 ve iOS için Keybase İstemcisi 5.8.0 öncesi sürümlerde; gönderen kullanıcının mesaja ait ayrıntı dökümlerini alması sırasında mesajı alan kullanıcının sohbet oturumunu arka plana alması halinde, kullanıcı tarafından başlatılan ayrıntı dökümlü mesajlar düzgün şekilde kaldırılamıyor. Bu durum, müşterinin cihazından silinmesi amaçlanan hassas bilgilerin ifşa olmasına neden olabilir.

Keybase bu sorunu 5.8.0 Android için Keybase İstemcisi ve 5.8.0 iOS için Keybase İstemcisi sürümlerinde çözmüştür. Kullanıcılar mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en yeni Keybase yazılımı sürümünü https://keybase.io/download adresinden indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.8.0 öncesi tüm Android için Keybase İstemcisi sürümleri
 • 5.8.0 öncesi tüm iOS için Keybase İstemcisi sürümleri

Kaynak: Olivia O'Hara, John Jackson, Jackson Henry ve Robert Willis tarafından bildirilmiştir

ZSB-21016 11/09/2021 Zoom Windows kurulumu yürütülebilir imza atlaması Orta CVE-2021-34420

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:L/A:N

Açıklama: Windows için Zoom Client for Meetings yükleyici 5.5.4 öncesi sürümlerinde .msi, .ps1 ve .bat uzantılı dosyaların imzaları düzgün şekilde doğrulanamıyor. Bu sorun, kötü niyetli bir aktörün müşterinin bilgisayarına kötü niyetli yazılım yüklemesine neden olabilir.

Zoom bu sorunu Windows için Zoom Client for Meetings 5.5.4 sürümünde çözmüştür. Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.5.4 öncesi tüm Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri

Kaynak: ManoMano'dan Laurent Delosieres tarafından bildirilmiştir

ZSB-21015 11/09/2021 Zoom Linux istemcisinde HTML enjeksiyonu Düşük CVE-2021-34419

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 3.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

Açıklama: Ubuntu Linux için Zoom Client for Meetings 5.1.0 öncesi sürümlerde, toplantı içinde ekran paylaşımı yapılırken bir kullanıcıya uzaktan kontrol isteği gönderildiğinde bir HTML enjeksiyonu hatası oluşuyor. Bu sorun, toplantı katılımcılarının sosyal mühendislik saldırıları için hedef alınmasına neden olabilir.

Zoom bu sorunu Ubuntu Linux için Zoom Client for Meetings 5.1.0 sürümünde çözmüştür. Kullanıcılar mevcut güncellemeleri yükleyerek veya tüm güncel güvenlik güncellemelerinin yer aldığı en yeni Zoom yazılım sürümünü https://zoom.us/download adresinden indirerek kendilerini bu duruma karşı korumaya alabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.1.0 öncesi Ubuntu Linux için Zoom Client for Meetings sürümleri

Kaynak: hackdefense'ten Danny de Weille ve Rick Verdoes tarafından bildirilmiştir

ZSB-21014 11/09/2021 Şirket içi web konsolunda kimlik doğrulama öncesi Boş işaretçi çökmesi Orta CVE-2021-34418

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.0

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

Açıklama: Bu bültenin "Etkilenen Ürünler" bölümünde listelenen ürünler için web konsolunun oturum açma hizmeti, kimlik doğrulama sırasında NULL (BOŞ) bayt gönderildiğini doğrulayamıyor. Bu, oturum açma hizmetinin çökmesine neden olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.6.239.20200613 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Kontrolörü sürümleri
 • 4.6.239.20200613 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri
 • 3.8.42.20200905 öncesi Zoom Şirket İçi Kayıt Bağlayıcısı sürümleri
 • 4.4.6344.20200612 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı sürümleri
 • 2.5.5492.20200616 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı Yük Dengeleyici sürümleri

Kaynak: Jeremy Brown tarafından bildirilmiştir

ZSB-21013 11/09/2021 MMR'de web konsolu aracılığıyla kök ayrıcalıkları ile kimliği doğrulanmış uzaktan komut yürütme Yüksek CVE-2021-34417

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.9

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N

Açıklama: Bu bültenin "Etkilenen Ürünler" bölümünde listelenen ürünlerin web portalındaki ağ proxy sayfası, ağ proxy parolasını belirlemeye yönelik isteklerde gönderilen girdileri doğrulayamıyor. Bu sorun, bir web portalı yöneticisi tarafından uzaktan komut enjeksiyonu yapılabilmesine neden olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.6.365.20210703 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Kontrolörü sürümleri
 • 4.6.365.20210703 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri
 • 3.8.45.20210703 öncesi Zoom Şirket İçi Kayıt Bağlayıcısı sürümleri
 • 4.4.6868.20210703 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı sürümleri
 • 2.5.5496.20210703 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı Yük Dengeleyici sürümleri

Kaynak: Jeremy Brown tarafından bildirilmiştir

ZSB-21012 09/30/2021 Web portalı aracılığıyla Şirket İçi İmajlara karşı Uzaktan Kod Yürütme Orta CVE-2021-34416

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N

Açıklama: 4.6.360.20210325 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı, 4.6.360.20210325 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR, 3.8.44.20210326 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Kayıt Bağlayıcısı, 4.4.6752.20210326 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı ve 2.5.5495.20210326 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı Yük Dengeleyici için ağ adresi yönetim ayarları web portalı, ağ yapılandırmasını güncelleme isteklerinde gönderilen girdileri doğrulayamıyor. Bu sorun, web portalı yöneticilerinin şirket içi imaja uzaktan komut enjeksiyonu yapabilmesine neden olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.6.360.20210325 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı sürümleri
 • 4.6.360.20210325 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri
 • 3.8.44.20210326 öncesi Zoom Şirket İçi Kayıt Bağlayıcısı sürümleri
 • 4.4.6752.20210326 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı sürümleri
 • 2.5.5495.20210326 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı Yük Dengeleyici sürümleri

Kaynak: Positive Technologies'ten Egor Dimitrenko tarafından bildirilmiştir

ZSB-21011 09/30/2021 Birden çok tahsisin yapılmasına neden olan PDU kullanımlı ZC çökmesi Yüksek CVE-2021-34415

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Açıklama: 4.6.358.20210205 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Kontrolörü sürümlerindeki Bölge Kontrolörü, gelen ağ paketlerinde gönderilen cnt alanını doğrulayamıyor ve bu da kaynakların tükenmesine ve sistemine çökmesine neden oluyor.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.6.358.20210205 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Kontrolörü sürümleri

Kaynak: Positive Technologies'ten Nikita Abramov tarafından bildirilmiştir

ZSB-21010 09/30/2021 Web portalı ağ proxy yapılandırması aracılığıyla Toplantı Bağlayıcısı sunucusuna karşı Uzaktan Kod Yürütme Orta CVE-2021-34414

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.2

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 4.6.348.20201217 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Kontrolörü, 4.6.348.20201217 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR, 3.8.42.20200905 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Kayıt Bağlayıcısı, 4.4.6620.20201110 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı ve 2.5.5495.20210326 sürümü öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı Yük Dengeleyici için web portalındaki ağ proxy sayfası, ağ proxy yapılandırmasını güncelleme isteklerinde gönderilen girdileri doğrulayamıyor. Bu sorun, bir web portalı yöneticisinin şirket içi imaja uzaktan komut enjeksiyonu yapabilmesine neden olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.6.348.20201217 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı Kontrolörü sürümleri
 • 4.6.348.20201217 öncesi Zoom Şirket İçi Toplantı Bağlayıcısı MMR sürümleri
 • 3.8.42.20200905 öncesi Zoom Şirket İçi Kayıt Bağlayıcısı sürümleri
 • 4.4.6620.20201110 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı sürümleri
 • 2.5.5495.20210326 öncesi Zoom Şirket İçi Sanal Oda Bağlayıcısı Yük Dengeleyici sürümleri

Kaynak: Positive Technologies'ten Egor Dimitrenko tarafından bildirilmiştir

ZSB-21009 09/30/2021 Zoom macOS Outlook Eklenti Yükleyici Yerel Ayrıcalık Yükseltme Düşük CVE-2021-34413

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 2.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N

Açıklama: 5.3.52553.0918 öncesi tüm macOS Microsoft Outlook Zoom Eklentisi sürümlerinde eklenti yükleme işlemi sırasında oluşan Kontrol zamanı/Kullanım zamanı (TOC/TOU) ilişkili bir güvenlik açığı bulunuyor. Bu sorun, standart bir kullanıcının eklenti dizinine kendi kötü amaçlı yazılımını yazabilmesine ve bu kötü amaçlı yazılımın ayrıcalıklı bağlamda yürütülebilmesine olanak verebilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.3.52553.0918 öncesi tüm macOS Microsoft Outlook Zoom Eklentisi sürümleri

Kaynak: Lockheed Martin Red Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-21008 09/30/2021 Zoom for Windows Yükleyici Yerel Ayrıcalık Yükseltme Orta CVE-2021-34412

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.4

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

Açıklama: 5.4.0 öncesi tüm Windows için Zoom Client for Meetings sürümlerinde yükleme işlemi yapılırken Internet Explorer'ın başlatılması mümkündür. Yükleyici, SCCM ile olana benzer yükseltilmiş ayrıcalıklarla başlatılmışsa bu durum yerel ayrıcalık yükseltmeye de neden olabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.4.0 öncesi Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri

Kaynak: Lockheed Martin Red Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-21007 09/30/2021 Zoom Rooms Yükleyici Yerel Ayrıcalık Yükseltme Orta CVE-2021-34411

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 4.4

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

Açıklama: 5.3.0 öncesi Windows için Zoom Rooms for Conference Room sürümleri için yükleme işlemi yapılırken Internet Explorer'ın yükseltilmiş ayrıcalıklar ile başlatılması mümkündür. Yükleyici, SCCM ile olana benzer yükseltilmiş ayrıcalıklarla başlatılmışsa bu durum yerel ayrıcalık yükseltmeye de neden olabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.3.0 öncesi Windows için Zoom Rooms for Conference Room sürümleri
 • 5.1.0 sürümü Zoom Rooms for Conference sürümleri

Kaynak: Lockheed Martin Red Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-21004 09/30/2021 Zoom MSI Yükleyicide Bağlantı Kullanımı ile Yükseltilmiş Yazma Yüksek CVE-2021-34408

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.0

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: 5.3.2 öncesi Windows için Zoom Client for Meetings sürümlerinin yüklenmesi sırasında oluşturulan ve kullanıcının yazım yapabildiği dizin, bir bağlantı kullanılarak başka bir konuma yönlendirilebilir. Bu durum, güvenlik saldırısını yapan kişinin normalde sınırlı yetkilere sahip bir kullanıcı tarafından değiştirilemeyecek dosyalar üzerine yazabilmesine olanak sağlar.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.3.2 öncesi Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri

Kaynak: Lockheed Martin Red Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-21003 09/30/2021 Windows Zoom Yükleyici Dijital İmza Atlama Yüksek CVE-2021-33907

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.0

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:L/MAC:H/MPR:N/MUI:R/MS:U/MC:H/MI:H/MA:H

Açıklama: 5.3.0 öncesi tüm Windows için Zoom Client for Meetings sürümlerinde, istemci güncellenirken .msi dosyalarının imzalanması için kullanılan sertifika bilgileri düzgün şekilde doğrulanamıyor. Bu sorun, yükseltilmiş bir ayrıcalıklı bağlamda uzaktan kod yürütülebilmesine olanak verir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.3.0 öncesi tüm Windows için Zoom Client for Meetings sürümleri

Kaynak: Lockheed Martin Red Ekibi tarafından bildirilmiştir

ZSB-21002 08/13/2021 XMPP mesajından statik arabellek işaretsiz yazımından yığın taşması Yüksek CVE-2021-30480

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 8.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:N/MAC:H/MPR:N/MUI:N/MS:U/MC:H/MI:H/MA:H

Açıklama: Zoom Client for Meetings 5.6.3 sürümünden önceki tüm masaüstü sürümlerinde yığın tabanlı arabellek taşması mevcuttur. Bu Bulgu, 2021 Pwn20wn Vancouver'ın bir parçası olarak Zoom'a bildirilmiştir. Pwn20wn sırasında gösterilen saldırı zinciri, 04/09/2021'de Zoom'un altyapısındaki sunucu tarafındaki bir değişiklikle hafifletilmiştir.

Pwn20wn sırasında bildirilen diğer iki sorun - bir Zoom Mağazası uygulaması URL'sine erişmek için bir XMPP mesajı gönderirken uygunsuz URL doğrulaması ve bir GIPHY görüntüsü görüntülerken uygunsuz URL doğrulaması - ile birleştirildiğinde, kötü niyetli bir kullanıcı bir hedefin bilgisayarında uzaktan kod çalıştırmayı başarabilir.
Bu saldırının başarılı olması için hedefin daha önce kötü niyetli kullanıcıdan gelen bir Bağlantı İsteğini kabul etmiş olması veya kötü niyetli kullanıcıyla çok kullanıcılı bir sohbette bulunması gerekir. Pwn20wn'de gösterilen saldırı zinciri hedefler tarafından yüksek oranda görülebilir ve birden fazla istemci bildiriminin gerçekleşmesine neden olabilir.

Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • Zoom Client for Meetings 5.6.3'ten önceki tüm masaüstü sürümleri

Kaynak: Computest'ten Daan Keuper ve Thijs Alkemade tarafından Zero Day Initiative aracılığıyla bildirildi

ZSB-21001 03/26/2021 Uygulama Penceresi Ekran Paylaşımı İşlevi Orta CVE-2021-28133

Önem Derecesi: Orta

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 5.7

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

Açıklama: Bir güvenlik açığı, tek tek uygulama pencerelerini paylaşırken Zoom Windows ve Linux İstemcilerinin paylaşım ekranı çalışmasını etkiledi, bu açıkta "paylaşan kişi" başka bir pencereyi küçültüyorsa, büyütüyorsa veya kapatıyorsa, ekranı paylaşan kullanıcılar tarafından açıkça paylaşılmayan uygulamaların ekran içeriği diğer toplantı katılımcıları tarafından kısa bir süre için görülebiliyor.

Zoom, Zoom Windows İstemcisi sürüm 5.6'da bu sorunun Windows kullanıcıları için oluşma olasılığını azaltan birkaç yeni güvenlik riski azaltıcı özellik getirdi. Etkilenen tüm platformlarda bu sorunu çözmek için ek önlemler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

Zoom bu sorunu ayrıca 1 Mart 2021 tarihinde 5.5.4. Zoom Linux Client sürümünde Ubuntu kullanıcıları için de çözmüştür. Kullanıcılar mevcut güncellemeleri uygulayabilir veya https://zoom.us/download adresinden tüm mevcut güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirebilir.

Etkilenen Ürünler:

 • Tüm Windows Zoom İstemcisi sürümleri
 • Ubuntu'da 5.5.4'den önceki Linux Zoom İstemcisi sürümleri
 • Desteklenen diğer dağıtımlardaki tüm Linux İstemci sürümleri

Kaynak: Michael Stramez ve Matthias Deeg tarafından keşfedildi.

ZSB-20002 08/14/2020 Zoom Paylaşım Hizmeti'ndeki Windows DLL Yüksek CVE-2020-9767

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: 7.8

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: Zoom Paylaşım Hizmeti'ne yüklenen Dinamik Bağlantı Kitaplığı ("DLL") ile ilgili bir güvenlik açığı, yerel bir Windows kullanıcısının ayrıcalıkları NT AUTHORITY/SYSTEM kullanıcısının ayrıcalıklarına yükseltebilmesine olanak verebilmektedir.

Güvenlik açığı, imzalı bir yürütülebilir dosya yüklenirken dinamik olarak yüklenen DLL'lerin imza denetimlerinin yetersizliği kaynaklıdır. Saldırgan, kötü amaçlı bir DLL'yi imzalı bir çalıştırılabilir Zoom dosyasına ekleyerek ve yükseltilmiş izinlere sahip işlemleri başlatmak için kullanarak bu güvenlik açığından yararlanabilir.

Zoom bu sorunu 5.0.4 istemci sürümünde ele almıştır. Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 5.0.4'den önceki Zoom Windows yükleyicisi (ZoomInstallerFull.msi) sürümleri

Kaynak: Context Bilgi Güvenliği'nden Connor Scott

ZSB-20001 05/04/2020 Windows için Zoom BT Yükleyicisi Yüksek CVE-2020-11443

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: Taban: 8.4

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:H

Açıklama: Dosyaları silerken Zoom Windows yükleyicisinin birleşimleri işleme biçimindeki bir güvenlik açığı, yerel bir Windows kullanıcısının kullanıcı tarafından silinemez dosyaları silmesine izin verebilir.

Güvenlik açığı, yükleyicinin dosyaları sildiği, standart kullanıcılar tarafından yazılabilen dizindeki bağlantı noktalarının yetersiz denetlenmesinden kaynaklanır. Kötü niyetli bir yerel kullanıcı, etkilenen dizinde korumalı sistem dosyaları veya kullanıcının izinleri olmayan diğer dosyaları gösteren bir bağlantı oluşturarak bu güvenlik açığından yararlanabilir. Zoom Windows yükleyicisini yükseltilmiş izinlerle çalıştırdıktan sonra, yönetilen dağıtım yazılımı aracılığıyla çalıştırıldığında olduğu gibi, bu dosyalar sistemden silinir.

Zoom bu sorunu 4.6.10 istemci sürümünde ele almıştır. Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.6.10'dan önceki Zoom Windows yükleyicisi (ZoomInstallerFull.msi) sürümleri

Kaynak: Lockheed Martin Kırmızı Ekibi sayesinde.

ZSB-19003 07/12/2019 ZoomOpener hayalet programı Yüksek CVE-2019-13567

Önem Derecesi: Yüksek

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: Taban: 7.5

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Açıklama: Zoom macOS istemcilerindeki bir güvenlik açığı, saldırganın kurbanın cihazına kötü amaçlı yazılım indirmesine olanak sağlayabilir.

Güvenlik açığı, yanlış giriş doğrulamasından ve ZoomOpener yardımcı uygulamasında karşıdan yüklenen yazılımın doğrulanmasından kaynaklanmaktadır. Saldırgan, bir kurbanın cihazından saldırgan adına dosya indirmesini istemek için bu güvenlik açığından yararlanabilir. Başarılı bir yetkisiz erişim ancak kurban daha önce Zoom İstemcisi'ni kaldırmışsa mümkündür.

Zoom bu sorunu 4.4.52595.0425 istemci sürümünde ele almıştır. Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.4.52595.0425 öncesi ve 4.1.27507.0627 sonrası Zoom macOS istemcisi sürümleri

Kaynak: Bilinmiyor.

ZSB-19002 07/09/2019 Varsayılan Video Ayarı Düşük CVE-2019-13450

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: Taban: 3.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

Açıklama: macOS Zoom ve RingCentral istemcilerindeki bir güvenlik açığı, kimliği doğrulanmamış uzak bir saldırganın, kullanıcıyı video kamera etkinken görüntülü aramaya katılmaya zorlamasına izin verebilir.

Güvenlik açığı, hangi sistemlerin 19421 numaralı bağlantı noktasında çalışan yerel Zoom Web sunucusuyla iletişim kurabileceğini denetlemek için yeterli yetkilendirme denetiminin yetersizliği nedeniyledir. Saldırgan, Zoom istemcisi'nin saldırgan tarafından ayarlanan bir toplantıya otomatik olarak katılmasına neden olan kötü amaçlı bir web sitesi oluşturarak bu güvenlik açığından yararlanabilir.

Zoom, 14 Temmuz 2019'da yayınlanan İstemci sürümü 4.4.5'te, bir toplantıya katılmadan önce kullanıcıya sunulan yeni bir Video Önizleme iletişim kutusunu uygulamaya koydu. Bu iletişim kutusu, video etkin olsun veya olmasın kullanıcının toplantıya katılmasını sağlar ve kullanıcının video için istediği varsayılan davranışı ayarlamasını gerektirir. Zoom, müşterilerinden https://zoom.us/download adresinde bulunan en son Zoom İstemcisi sürümünü yüklemelerini istemektedir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.4.5 öncesi Zoom macOS İstemcisi sürümleri
 • 4.4.5 öncesi RingCentral macOS istemcisi sürümleri

Kaynak: Jonathan Leitschuh tarafından geliştirildi.

ZSB-19001 07/09/2019 Hizmet reddi saldırısı - macOS Düşük CVE-2019-13449

Önem Derecesi: Düşük

Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) Puanı: Taban: 3.1

CVSS Vektör Dizesi: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

Açıklama: macOS Zoom istemcisindeki bir güvenlik açığı; uzak, kimlik doğrulaması olmayan bir saldırganın kurbanın sisteminde hizmet reddi koşulu tetiklemesine izin verebilir.

Güvenlik açığı, hangi sistemlerin 19421 numaralı bağlantı noktasında çalışan yerel Zoom Web sunucusuyla iletişim kurabileceğini denetlemek için yeterli yetkilendirme denetiminin yetersizliği nedeniyledir. Saldırgan, Zoom istemcisinin geçersiz bir toplantı kimliğiyle toplantıya tekrar tekrar katılmaya çalışmasına neden olan kötü amaçlı bir web sitesi oluşturarak bu güvenlik açığından yararlanabilir. Sonsuz döngü, Zoom istemcisinin çalışmaz hale gelmesine neden olur ve çalıştığı sistemin performansını etkileyebilir.

Zoom, sorunu gidermek için 28 Nisan 2019'da macOS istemcisinin 4.4.2 düzeltmesini yayınladı. Kullanıcılar geçerli güncellemeleri uygulayarak veya https://zoom.us/download adresinden tüm geçerli güvenlik güncellemeleri ile en son Zoom yazılımını indirerek kendilerini güvende tutmaya yardımcı olabilir.

Etkilenen Ürünler:

 • 4.4.5 öncesi Zoom macOS İstemcisi sürümleri
 • 4.4.5 öncesi RingCentral macOS istemcisi sürümleri

Kaynak: Jonathan Leitschuh tarafından geliştirildi.

No results found

Gelecekteki Zoom Güvenlik Bültenleri hakkında bildirim almak için lütfen bireysel e-posta adresinizi girin. (Not: E-posta takma isimleri bu bildirimleri almayacaktır.)