Çok teşekkür ederiz!

Abone oldunuz

Geçerlilik tarihi: 10 Mayıs 2023.
Bkz. değişiklik günlüğü

Üçüncü Taraf Alt İşleyici Nedir?

Alt işleyiciler Zoom'un, işlenecek verilerin veri denetleyicileri olan müşterilerimiz adına bu verileri işlemesi için birlikte çalıştığı tedarikçilerdir.

Zoom'un Alt İşleyicilerle Sözleşme Süreci

Zoom, alt işleyicilerinin aşağıdakilerle ilgili gereklilikler dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak üzere Zoom’un Veri İşleme Anlaşmasında (DPA) belirtilen ve Zoom’un (Veri İşleyen) uyması gerekenlerle eş değer nitelikte olan yükümlülükleri karşılamasını gerekli kılar:

 • Kişisel verileri, veri denetleyicisinin (Müşterinin) talimatlarına (Zoom tarafından ilgili alt işleyiciye iletilir) göre işleme
 • Alt işleme etkinliklerinde, yalnızca güvenilir ve veri gizliliğiyle güvenliğini gözetmeye dair geçerli veri koruma yasaları altında uygulanabilecek en yüksek düzeyde sözleşme yükümlülüklerine bağlı personellerle çalışma
 • Herhangi bir güvenlik açığı durumunda Zoom'a anında haber verme
 • Geçerli durumlarda veri denetleyicileri, veriyle ilişkili kişiler veya veri koruma yetkililerinin taleplerini karşılamak üzere Zoom ile iş birliği yapma

Aşağıda sağlananlar haricinde Zoom, gerçek zamanlı ve depolanan kişisel verileri (Müşterinin kayıtlar ve dökümler gibi içerikleri depolamak istediği durumlarda) barındıran altyapıya olan erişimin sahibidir veya bu erişimi kontrol eder. Kişisel veriler, Zoom'un faaliyetlerini ve kullanılabilirliğini sürdürmek amacıyla bölgedeki veri merkezleri arasında aktarılabilir. Ayrıca Zoom, belirli işlevleri sunmak için aşağıda listelenen alt işleyicilerle birlikte çalışır.

Aşağıdaki tabloda, veri işleyen olarak Zoom tarafından kişisel verilerin, veri denetleyicileri olarak görülen müşterileri adına işlenmesinde ve depolanmasında yer alan ülkelerle tüzel kişilikler verilmiştir.

Zoom Tarafından Yetkilendirilmiş Alt İşleyiciler

Ad

Amaç

Alt İşleyiciyle Paylaşılan Veriler

Konum

Uluslararası Aktarım Mekanizması

Ek Güvenlik Önemleri

(alt işleyici kaynakları bağlantıları)

Amazon Web Services

Bulut Hizmeti Sağlayıcısı  

 • Gerçek zamanlı toplantı ve web semineri trafiği
 • Toplantı ve çağrı kayıtları (Müşteri tarafından buluta kaydedildiği durumlarda)
 • Toplantıların veya çağrı kayıtlarının transkriptleri (toplantının Müşteri tarafından kayıt altına alınıp buluta kaydedildiği durumlarda)
 • Yüklenen dosyalar

Avustralya, Brezilya, Kanada, Avrupa, Hindistan, Japonya, Singapur, Tayvan, ABD

SCC'ler

Risk ve Uyumluluk teknik incelemesi ve AWS Security Center

Apple

iOS telefonlarda anlık bildirimler gönderme. Müşteriler bu hizmeti kullanmamayı tercih edebilir. 

 • Sohbet Mesajı Bildirimi
 • SMS Mesajı Bildirimi
 • PBX (Telefon Görüşmesi) Mesajı Bildirimi

Amerika Birleşik Devletleri 

SCC'ler

Apple Anlık Bildirim Hizmetine Genel Bakış

Cloudflare

Güvenlik

 • IP adresi

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri 

SCC'ler


Cloudflare Uyumluluk Sayfası
,

GDPR ile Uyumluluk Sayfası

Google Bulut Platformu

Bulut Hizmeti Sağlayıcısı

 • Gerçek zamanlı toplantı ve web semineri trafiği

Tayvan

SCC'ler

Gizlilik Kaynak Merkezi

Google Firebase

Android telefonlarda anlık bildirimler gönderme. Müşteriler bu hizmeti kullanmamayı tercih edebilir.

 • Sohbet Mesajı Bildirimi
 • SMS Mesajı Bildirimi
 • PBX (Telefon Görüşmesi) Mesajı Bildirimi

Amerika Birleşik Devletleri

SCC'ler

Firebase'de Gizlilik ve Güvenlik

MaestroQA

Destek Kalite Güvencesi

Buluta kayıtlar veya toplantı içi sohbet dökümleri gibi destekle ilgili İletişim İçerikleri, MaestroQA ile PAYLAŞILABİLİR ancak bunun için Müşterinin söz konusu içerikleri destek etkileşimi aracılığıyla (ör. destek biletinin eki olarak) doğrudan Zoom destek temsilcisine vermeyi tercih etmesi gerekir.

İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri

SCC'ler

Gizlilik Politikası

Microsoft

Bulut Hizmeti Sağlayıcısı.

 • Gerçek zamanlı toplantı ve web semineri trafiği
 • Toplantı ve çağrı kayıtları (Müşteri tarafından buluta kaydedildiği durumlarda)
 • Toplantı veya çağrı kayıtlarının dökümleri (toplantı Müşteri tarafından kaydedilmiş ve buluta yüklenmişse)
 • Yüklenen dosyalar

İsviçre

SCC'ler

Microsoft Gizlilik Bildirimi

OneTrust

Veri Sahipleri Talep Portalı, Tanımlama Bilgisi Tercihi Merkezi

 • Ad
 • E-posta adresi
 • Hesap türü
 • Ülke
 • IP adresi
 • DSAR raporları
 • Kullanıcı tanımlama bilgisi tercihleri

Amerika Birleşik Devletleri

SCC'ler

Güven Sayfası

OpenAI

Akıllı Özellikler Hizmet Sağlayıcısı

  OpenAI, yalnızca Yöneticinin bu özelliği etkinleştirmesi hâlinde aşağıdaki verileri işler:

 • Müşteri İçeriği ve bağlamı

Amerika Birleşik Devletleri

SCC'ler

OpenAI Gizlilik Bildirimi

Oracle

Bulut Hizmeti Sağlayıcısı

 • Gerçek zamanlı toplantı ve web semineri trafiği
 • Toplantı ve çağrı kayıtları adresi
 • Toplantıların veya çağrı kayıtlarının dökümleri

Amerika Birleşik Devletleri

Bağlayıcı Şirket Kuralları (BCR'ler)

Teknik Özet Raporu

Qualtrics

Geri Bildirim, İncelemeler ve Anket Yanıtları

  Bir müşterinin Zoom'a geri bildirim, inceleme veya anket yanıtı sağlamayı tercih etmesi hâlinde Qualtrics şunları işleyebilir:

 • E-posta adresi
 • IP adresi
 • Hesap bilgileri
 • Müşteri İçeriği veya müşterinin geri bildirimde, ankette veya incelemede sağlamayı tercih ettiği veriler

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri

SCC'ler

Verilerin Korunması ve Gizliliği

SendSafely

Şifreli dosya aktarım hizmeti

Ekler gibi İletişim İçerikleri, ancak Müşteri bir destek etkileşimi yoluyla (yani, bir destek biletine ek olarak) doğrudan bir Zoom destek temsilcisine sağlamayı tercih ederse SendSafe ile PAYLAŞILABİLİR.

Amerika Birleşik Devletleri

SCC'ler

Gizlilik Politikası | SendSafe | Uçtan Uca Şifreleme

ServiceNow

Bulut Tabanlı Müşteri Hizmetleri Platformu

Buluta kayıtlar veya toplantı içi sohbet dökümleri gibi İletişim İçerikleri, ServiceNow ile PAYLAŞILABİLİR ancak bunun için Müşterinin söz konusu içerikleri destek etkileşimi aracılığıyla doğrudan Zoom destek temsilcisine vermeyi tercih etmesi gerekir.

Almanya

SCC'ler

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uyum

TaskUS

Destek Sağlayıcıları

Buluta kayıtlar veya toplantı içi sohbet transkriptleri gibi İletişim İçerikleri TaskUS ile PAYLAŞILABİLİR ancak bunun için öncelikle Müşterinin bu bilgileri sağlamayı tercih ettiğini destek ekibiyle etkileşime geçerek doğrudan Zoom destek temsilcisine iletmesi gerekir.

Filipinler

SCC'ler

İçerik Güvenliği

Twilio

Müşterilerin davet ettiği kişilere bildirim e-postaları gönderir

  Müşteriler, davet edilen kişilere Zoom aracılığıyla bildirim e-postaları göndermeyi seçerse Twilio aşağıdaki verileri işleyecektir:

 • Ad
 • E-posta adresi
 • Toplantı veya web seminerinin konusu
 • Toplantı/web semineri kimliği
 • Toplantı tarihi ve başlangıç saati

Amerika Birleşik Devletleri

SCC'ler

Twilio GDPR Raporu

Zendesk

Bulut Tabanlı Müşteri Hizmetleri Platformu

Buluta kayıtlar veya toplantı içi sohbet dökümleri gibi İletişim İçerikleri, Zendesk ile PAYLAŞILABİLİR ancak bunun için Müşterinin söz konusu içerikleri destek etkileşimi aracılığıyla doğrudan Zoom destek temsilcisine vermeyi tercih etmesi gerekir.

Amerika Birleşik Devletleri

BCR'ler

Uyumluluk Sertifikaları ve Üyelikler

Zoom Events'e özel ek alt işleyiciler işin aşağı bakın. Zoom Events ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen Zoom Events Gizlilik Bildirimi'ne bakın.

Zoom Events Tarafından Yetkilendirilmiş Alt İşleyiciler

Ad

Amaç

Alt İşleyiciyle Paylaşılan Veriler

Konum

Uluslararası Aktarım Mekanizması

Ek Güvenlik Önemleri

(alt işleyici kaynakları bağlantıları)

Stripe

Ödeme İşleniyor

Ad, e-posta adresi, banka hesap bilgileri, ödeme kartı bilgileri, işlemin tarihi/saati/tutarı ve satıcı ismi gibi ödeme ve işlem bilgileri.

Amerika Birleşik Devletleri

SCC'ler

Stripe Gizlilik Merkezi

Güncellemeler

Şirketimiz büyüyüp geliştikçe birlikte çalıştığımız Alt İşleyiciler de değişebilir. Yeni tüm Alt İşleyicileri, bağlayıcı sözleşme altında zorunlu tutulan düzeye kadar Müşteri hesabının sahibine bildirecek ve bu tür güncellemeleri burada paylaşacağız.

Dilerseniz aşağıdaki formu doldurarak güncellemelere abone de olabilirsiniz.

 

 

Zoom İştiraki nedir?

Zoom iştiraki, Zoom’un doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği bir kuruluştur. Zoom Video Communications, Inc. ile birlikte bu iştirakler Zoom Group’u oluşturur.

Zoom Group içinde Uluslararası Aktarımlar

Zoom Group’un tüm tarafları, veri koruma gerekliliklerini belirleyen ve uygun AB Standart Sözleşme Maddelerini (“SCC’ler”) içeren veri aktarım anlaşması imzalamıştır.

Zoom İştirakleri

Kuruluş Adı

Resmi Kayıtlı Konum

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.

Delaware, ABD

ZVC JAPAN K.K.

Japonya

ZVC Netherlands B.V.

Amsterdam, Hollanda

Norveç (Şube Ofisi)

ZVC- Australia Pty Ltd. 

New South Wales, Avustralya

ZVC UK Ltd. 

İngiltere
Galler

Zoom Voice Communications, Inc. 

Delaware, ABD

Hong Kong (İşletme Kaydı)

ZVC France SAS

Paris, Fransa

ZVC India Pvt. Ltd. 

Mumbai, Hindistan

ZVC Canada, Ltd. 

Resmi Kayıt Konumu:
New Brunswick, Kanada

Ek Şehir Kayıtları:
Alberta
British Columbia
Manitoba
Ontario
Quebec

Keybase, LLC

Delaware, ABD

ZVC Singapore Pte. Ltd. 

Singapur

ZVC Germany GmbH

Almanya

Zoom Video Communications (Hong Kong) Limited

Hong Kong

Zoom Video Communications (Shanghai) Co., Ltd. 

Çin

Saasbee Inc. (Hefei) Ltd. 

Çin

Saasbee Software (Hangzhou) Co., Ltd.

Çin

Zoom Video Communications (Suzhou) Inc. 

Çin

 

 

Değişiklik Tarihi

Değişiklik

Notlar

10 Mayıs 2023

CSS Corp, alt işlemci listesinden çıkarıldı.

Alt işlemci olarak OpenAI, Qualtrics ve ServiceNow eklendi.

Doğruluğu artırmak için Cloudflare, MaestroQA ve Twilio güncellendi.

Stripe, Zoom Events için alt işlemci olarak eklendi.

CSS Corp, artık Zoom'un bir tedarikçisi değildir.

5 Ekim 2022

Amazon Web Services için işleme konumu olarak Tayvan eklendi.

Google Bulut Platformu yalnızca Tayvan'da işleme için eklendi.

SendSafe alt işlemci olarak eklendi.

25 Nisan 2022

Microsoft, alt işlemci olarak eklendi.

17 Şubat 2022

Karlsruhe Information Technology Solutions, İştirakler listesinden kaldırıldı.

Doğruluğu sağlamak için Alt İşlemciler listesine MaestroQA, OneTrust ve Cloudflare eklendi.

Doğruluğu sağlamak için AWS konumları listesi güncellendi.

Karlsruhe Information Technology Solutions, ZVC Germany GmbH ile birleşti.

Şirket içi bir değerlendirme sonrasında, üç tedarikçinin listede olmadığını belirledik. Zoom bu tedarikçilerle her zaman bu amaç için çalışmıştır. Söz konusu tedarikçiler yeni alt işleyiciler değildir.

30 Aralık 2021

Doğruluk sağlamak için Twilio, CSS Corp, TaskUS eklendi.

Şeffaflık sağlamak için Zoom İştirakleri eklendi.

Şirket içi bir değerlendirme sonrasında dört tedarikçinin eksik olduğunu tespit ettik. Zoom, ilgili tedarikçileri bu amaçla uzun süredir kullanmaktadır dolayısıyla bu tedarikçiler, yeni alt işleyici olarak sayılmaz.

11  Şubat 2021

Bulut hizmeti altyapısı sağlayıcılarının bölgesel konumları güncellendi

Doğruluğu artırmak amacıyla bulut hizmeti altyapısı sağlayıcılarının bölgesel konumları güncellendi

14  Ekim 2020

Yanlışlıkla alt işleyiciler olarak sınıflandırılan tedarikçiler kaldırıldı.

Şirket içi bir değerlendirme sonrasında, daha önce listelenmiş tedarikçilerden bazılarının, Zoom'un veri işleyen olduğu hiçbir müşteri verisini işlemediğini tespit ettik. Bu nedenle, bu alt işleyicileri kaldırdık. 

14 Ekim 2020

Doğruluğu sağlamak için Apple ve Google Firebase eklendi. 

Şirket içi bir değerlendirme sonrasında mobil anlık bildirimler için birlikte çalıştığımız iki tedarikçinin eksik olduğunu tespit ettik. Zoom bu tedarikçilerle her zaman bu amaç için çalışmıştır. Söz konusu tedarikçiler yeni alt işleyiciler değildir.