Çok teşekkür ederiz!

Abone oldunuz

3 Kasım 2023'ten İtibaren Geçerli
Değişiklik günlüğüne bakın

Üçüncü Taraf Alt İşleyici Nedir?

Alt işleyiciler Zoom'un, işlenecek verilerin veri denetleyicileri olan müşterilerimiz adına bu verileri işlemesi için birlikte çalıştığı tedarikçilerdir.

Zoom'un Alt İşleyicilerle Sözleşme Süreci

Zoom, alt işleyicilerinin aşağıdakilerle ilgili gereklilikler dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak üzere Zoom’un Veri İşleme Anlaşmasında (DPA) belirtilen ve Zoom’un (Veri İşleyen) uyması gerekenlerle eş değer nitelikte olan yükümlülükleri karşılamasını gerekli kılar:

 • Kişisel verileri, veri denetleyicisinin (Müşterinin) talimatlarına (Zoom tarafından ilgili alt işleyiciye iletilir) göre işleme
 • Alt işleme etkinliklerinde, yalnızca güvenilir ve veri gizliliğiyle güvenliğini gözetmeye dair geçerli veri koruma yasaları altında uygulanabilecek en yüksek düzeyde sözleşme yükümlülüklerine bağlı personellerle çalışma
 • Herhangi bir güvenlik açığı durumunda Zoom'a anında haber verme
 • Geçerli durumlarda veri denetleyicileri, veriyle ilişkili kişiler veya veri koruma yetkililerinin taleplerini karşılamak üzere Zoom ile iş birliği yapma

Aşağıda sağlananlar haricinde Zoom, gerçek zamanlı ve depolanan kişisel verileri (Müşterinin kayıtlar ve dökümler gibi içerikleri depolamak istediği durumlarda) barındıran altyapıya olan erişimin sahibidir veya bu erişimi kontrol eder. Kişisel veriler, Zoom'un faaliyetlerini ve kullanılabilirliğini sürdürmek amacıyla bölgedeki veri merkezleri arasında aktarılabilir. Ayrıca Zoom, belirli işlevleri sunmak için aşağıda listelenen alt işleyicilerle birlikte çalışır.

Aşağıdaki tabloda, veri işleyen olarak Zoom tarafından kişisel verilerin, veri denetleyicileri olarak görülen müşterileri adına işlenmesinde ve depolanmasında yer alan ülkelerle tüzel kişilikler verilmiştir.

Zoom Tarafından Yetkilendirilmiş Alt İşleyiciler
Ad Amaç Alt İşleyiciyle Paylaşılan Veriler Konum Uluslararası Aktarım Mekanizması Ek Güvenlik Önlemleri

(alt işleyici kaynakları bağlantıları)

Amazon Web Services Bulut Hizmeti Sağlayıcısı  
 • Gerçek zamanlı toplantı ve web semineri trafiği
 • Toplantı ve çağrı kayıtları (Müşteri tarafından buluta kaydedildiği durumlarda)
 • Toplantıların veya çağrı kayıtlarının transkriptleri (toplantının Müşteri tarafından kayıt altına alınıp buluta kaydedildiği durumlarda)
 • Yüklenen dosyalar
Avustralya, Brezilya, Kanada, Avrupa, Hindistan, Japonya, Singapur, Tayvan, ABD SCC'ler Risk ve Uyumluluk teknik incelemesi ve AWS Security Center
Anthropic Akıllı Özellikler Hizmet Sağlayıcısı Akıllı Özellikler Hizmet Sağlayıcısı Anthropic, sadece bir Yöneticinin bu özelliği ayrı olarak etkinleştirmesi durumunda aşağıdaki verileri işler:

 • Müşteri İçeriği ve bağlamı
Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Gizlilik Politikası
Apple iOS telefonlarda anlık bildirimler gönderme. Müşteriler bu hizmeti kullanmamayı tercih edebilir. 
 • Sohbet Mesajı Bildirimi
 • SMS Mesajı Bildirimi
 • PBX (Telefon Görüşmesi) Mesajı Bildirimi
Amerika Birleşik Devletleri  SCC'ler Apple Anlık Bildirim Hizmetine Genel Bakış
Cloudflare Güvenlik
 • IP adresi
Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri  SCC'ler
Cloudflare Uyumluluk Sayfası
,

GDPR İle Uyumluluk Sayfası
Google Bulut Platformu Bulut Hizmeti Sağlayıcısı
 • Gerçek zamanlı toplantı ve web semineri trafiği
Tayvan SCC'ler Gizlilik Kaynak Merkezi
Google Firebase Android telefonlarda anlık bildirimler gönderme. Müşteriler bu hizmeti kullanmamayı tercih edebilir.
 • Sohbet Mesajı Bildirimi
 • SMS Mesajı Bildirimi
 • PBX (Telefon Görüşmesi) Mesajı Bildirimi
Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Firebase'de Gizlilik ve Güvenlik
MaestroQA Destek Kalite Güvencesi Buluta kayıtlar veya toplantı içi sohbet dökümleri gibi destekle ilgili İletişim İçerikleri, MaestroQA ile PAYLAŞILABİLİR ancak bunun için Müşterinin söz konusu içerikleri destek etkileşimi aracılığıyla (ör. destek biletinin eki olarak) doğrudan Zoom destek temsilcisine vermeyi tercih etmesi gerekir. İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Gizlilik Politikası
Microsoft Bulut Hizmeti Sağlayıcısı.
 • Gerçek zamanlı toplantı ve web semineri trafiği
 • Toplantı ve çağrı kayıtları (Müşteri tarafından buluta kaydedildiği durumlarda)
 • Toplantı veya çağrı kayıtlarının dökümleri (toplantı Müşteri tarafından kaydedilmiş ve buluta yüklenmişse)
 • Yüklenen dosyalar
İsviçre SCC'ler Microsoft Gizlilik Bildirimi
OneTrust Veri Sahipleri Talep Portalı, Tanımlama Bilgisi Tercihi Merkezi
 • Ad
 • E-posta adresi
 • Hesap türü
 • Ülke
 • IP adresi
 • DSAR raporları
 • Kullanıcı tanımlama bilgisi tercihleri
Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Güven Sayfası
OpenAI Akıllı Özellikler Hizmet Sağlayıcısı OpenAI, yalnızca Yöneticinin bu özelliği etkinleştirmesi hâlinde aşağıdaki verileri işler:

 • Müşteri İçeriği ve bağlamı
Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler OpenAI Gizlilik Bildirimi
Oracle Bulut Hizmeti Sağlayıcısı
 • Gerçek zamanlı toplantı ve web semineri trafiği
 • Toplantı ve çağrı kayıtları adresi
 • Toplantıların veya çağrı kayıtlarının dökümleri
Meksika, Amerika Birleşik Devletleri Bağlayıcı Şirket Kuralları (BCR'ler) Teknik Özet Raporu
Qualtrics Geri Bildirim, İncelemeler ve Anket Yanıtları Bir müşterinin Zoom'a geri bildirim, inceleme veya anket yanıtı sağlamayı tercih etmesi hâlinde Qualtrics şunları işleyebilir:

 • E-posta adresi
 • IP adresi
 • Hesap bilgileri
 • Müşteri İçeriği veya müşterinin geri bildirimde, ankette veya incelemede sağlamayı tercih ettiği veriler
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Verilerin Korunması ve Gizliliği
SendSafely Şifreli dosya aktarım hizmeti Ekler gibi İletişim İçerikleri, ancak Müşteri bir destek etkileşimi yoluyla (yani, bir destek biletine ek olarak) doğrudan bir Zoom destek temsilcisine sağlamayı tercih ederse SendSafe ile PAYLAŞILABİLİR. Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Gizlilik Politikası | SendSafe | Uçtan Uca Şifreleme
ServiceNow Bulut Tabanlı Müşteri Hizmetleri Platformu Buluta kayıtlar veya toplantı içi sohbet dökümleri gibi İletişim İçerikleri, ServiceNow ile PAYLAŞILABİLİR ancak bunun için Müşterinin söz konusu içerikleri destek etkileşimi aracılığıyla doğrudan Zoom destek temsilcisine vermeyi tercih etmesi gerekir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uyum
TaskUS Destek Sağlayıcıları Buluta kayıtlar veya toplantı içi sohbet transkriptleri gibi İletişim İçerikleri TaskUS ile PAYLAŞILABİLİR ancak bunun için öncelikle Müşterinin bu bilgileri sağlamayı tercih ettiğini destek ekibiyle etkileşime geçerek doğrudan Zoom destek temsilcisine iletmesi gerekir. Filipinler SCC'ler İçerik Güvenliği
Twilio Müşterilerin davet ettiği kişilere bildirim e-postaları gönderir Müşteriler, davet edilen kişilere Zoom aracılığıyla bildirim e-postaları göndermeyi seçerse Twilio aşağıdaki verileri işleyecektir:

 • Ad
 • E-posta adresi
 • Toplantı veya web seminerinin konusu
 • Toplantı/web semineri kimliği
 • Toplantı tarihi ve başlangıç saati
Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Twilio GDPR Raporu
Zendesk Bulut Tabanlı Müşteri Hizmetleri Platformu Buluta kayıtlar veya toplantı içi sohbet dökümleri gibi İletişim İçerikleri, Zendesk ile PAYLAŞILABİLİR ancak bunun için Müşterinin söz konusu içerikleri destek etkileşimi aracılığıyla doğrudan Zoom destek temsilcisine vermeyi tercih etmesi gerekir. Amerika Birleşik Devletleri BCR'ler Uyumluluk Sertifikaları ve Üyelikler

Zoom Events'e özel ek alt işleyiciler işin aşağı bakın. Zoom Events ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen Zoom Events Gizlilik Bildirimi'ne bakın.

Zoom Events Tarafından Yetkilendirilmiş Alt İşleyiciler
Ad Amaç Alt İşleyiciyle Paylaşılan Veriler Konum Uluslararası Aktarım Mekanizması Ek Güvenlik Önlemleri

(alt işleyici kaynakları bağlantıları)

Stripe Ödeme İşleniyor Ad, e-posta adresi, banka hesap bilgileri, ödeme kartı bilgileri, işlemin tarihi/saati/tutarı ve satıcı ismi gibi ödeme ve işlem bilgileri. Amerika Birleşik Devletleri SCC'ler Stripe Gizlilik Merkezi

Güncellemeler

Şirketimiz büyüyüp geliştikçe birlikte çalıştığımız Alt İşleyiciler de değişebilir. Yeni tüm Alt İşleyicileri, bağlayıcı sözleşme altında zorunlu tutulan düzeye kadar Müşteri hesabının sahibine bildirecek ve bu tür güncellemeleri burada paylaşacağız.

Dilerseniz aşağıdaki formu doldurarak güncellemelere abone de olabilirsiniz.

 

 

Zoom İştiraki nedir?

Zoom iştiraki, Zoom’un doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği bir kuruluştur. Zoom Video Communications, Inc. ile birlikte bu iştirakler Zoom Group’u oluşturur.

Zoom Group içinde Uluslararası Aktarımlar

Zoom Group’un tüm tarafları, veri koruma gerekliliklerini belirleyen ve uygun AB Standart Sözleşme Maddelerini (“SCC’ler”) içeren veri aktarım anlaşması imzalamıştır.

Zoom İştirakleri
Kuruluş Adı Resmi Kayıtlı Konum
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. Delaware, ABD
ZVC JAPAN K.K. Japonya
ZVC Netherlands B.V. Amsterdam, Hollanda

Norveç (Şube Ofisi)
ZVC- Australia Pty Ltd.  New South Wales, Avustralya
ZVC UK Ltd.  İngiltere
Wales
Zoom Voice Communications, Inc.  Delaware, USA

Hong Kong (İşletme Kaydı)
ZVC France SAS Paris, Fransa
ZVC India Pvt. Ltd.  Mumbai, Hindistan
ZVC Canada, Ltd.  Kayıtlı Olduğu Yer:
New Brunswick, Canada

Bölge Dışı Kayıtlar:
Alberta
British Columbia
Manitoba
Ontario
Quebec
Keybase, LLC Delaware, ABD
ZVC Singapore Pte. Ltd.  Singapur
ZVC Germany GmbH Almanya
Zoom Video Communications (Hong Kong) Limited Hong Kong
Zoom Video Communications (Shanghai) Co., Ltd.  Çin
Saasbee Inc. (Hefei) Ltd.  Çin
Saasbee Software (Hangzhou) Co., Ltd. Çin
Zoom Video Communications (Suzhou) Inc.  Çin
Workvivo Limited İrlanda

 

 

Değişiklik Tarihi Değişiklik Notlar
03 Kasım 2023 Amerika Birleşik Devletleri, ServiceNow için işleme konumu olarak eklendi.
23 Ekim 2023 Workvivo, bir iştirak olarak eklendi.

Meksika, Oracle için bir işleme konumu olarak eklendi.

28 Temmuz 2023 Anthropic, alt işlemci olarak eklendi.
10 Mayıs 2023 CSS Corp, Alt işleyici listesinden kaldırıldı.

OpenAI, Qualtrics, ve ServiceNow alt işleyiciler olarak eklendi.

Cloudflare, MaestroQA, ve Twilio doğruluk için güncellendi.

Stripe, Zoom Events için alt işleyici olarak eklendi.

CSS Corp, artık Zoom'un bir tedarikçisi değildir.
5 Ekim 2022 Tayvan, Amazon Web Services için işleme konumu olarak eklendi.

Google Bulut Platformu, yalnızca Tayvan'da işlemek için ekendi.

SendSafely alt işleyici olarak eklendi.

 
25 Nisan 2022 Microsoft, alt işlemci olarak eklendi.  
17 Şubat 2022 Karlsruhe Information Technology Solutions İştirakler listesinden çıkarıldı.

MaestroQA, OneTrust, ve Cloudflare, Alt İşleyiciler listesine doğruluk için eklendi.

AWS listesi konumları, doğruluk için güncellendi.
Karlsruhe Information Technology Solutions, ZVC Germany GmbH ile birleşmiştir.

Şirket içi bir değerlendirme sonrasında, üç tedarikçinin listede olmadığını belirledik. Zoom bu tedarikçilerle her zaman bu amaç için çalışmıştır. Söz konusu tedarikçiler yeni alt işleyiciler değildir.
30 Aralık 2021 Doğruluk sağlamak için Twilio, CSS Corp, TaskUS eklendi.

Şeffaflık sağlamak için Zoom İştirakleri eklendi.
Şirket içi bir değerlendirme sonrasında dört tedarikçinin eksik olduğunu tespit ettik. Zoom, ilgili tedarikçileri bu amaçla uzun süredir kullanmaktadır dolayısıyla bu tedarikçiler, yeni alt işleyici olarak sayılmaz.
11  Şubat 2021 Bulut hizmeti altyapısı sağlayıcılarının bölgesel konumları güncellendi Doğruluğu artırmak amacıyla bulut hizmeti altyapısı sağlayıcılarının bölgesel konumları güncellendi
14  Ekim 2020 Yanlışlıkla alt işleyiciler olarak sınıflandırılan tedarikçiler kaldırıldı. Şirket içi bir değerlendirme sonrasında, daha önce listelenmiş tedarikçilerden bazılarının, Zoom'un veri işleyen olduğu hiçbir müşteri verisini işlemediğini tespit ettik. Bu nedenle, bu alt işleyicileri kaldırdık. 
14 Ekim 2020 Doğruluğu sağlamak için Apple ve Google Firebase eklendi.  Şirket içi bir değerlendirme sonrasında mobil anlık bildirimler için birlikte çalıştığımız iki tedarikçinin eksik olduğunu tespit ettik. Zoom bu tedarikçilerle her zaman bu amaç için çalışmıştır. Söz konusu tedarikçiler yeni alt işleyiciler değildir.