Zoom Hizmetler Tanımı

Geçerlilik Tarihi: 20 Mart 2023

Bu Zoom Hizmetleri Tanımı, bir Sipariş Formuyla ya da Bayi Müşteri Sözleşmesi aracılığıyla sipariş edilebilen veya Zoom tarafından sağlanan Hizmetleri tanımlar ve Zoom'un Hizmetleri sunumu ve Müşterinin Hizmetleri kullanmasıyla ilgili geçerli olabilecek Hizmete özgü diğer hüküm ve şartları belirler. Burada tanımlanmamış büyük harfli sözcükler, Hizmet Şartları ("TOS"), Ana Abonelik Sözleşmesi ("MSA"), Zoom Bayi Müşteri Hizmet Şartları ve Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin diğer hizmet sözleşmelerinde kendilerine verilen anlamlara sahip olacaktır.

Bu belgede geçen "Müşteri" referansları, Hizmet Şartları'nda tanımlanan "Siz" ve "Sizin" referansı olacaktır.

A. Tanımlar. Bu Zoom Hizmetleri Tanımının amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

"Donanım Programları" , müşterilerin ekipman üreticileriyle ayrı şartlara tabi olarak veya ayrı program koşullarında belirtildiği gibi Zoom Meeting Hizmetleri veya Zoom Phone Hizmetleri ile kullanılmak üzere donanım cihazları tedarik etmelerini sağlayan Hizmet veya Programları belirtir.

"Oturum Sahibi", Müşterinin Toplantılara oturum sahipliği yapma hakkını atadığı, belirli bir çalışan, yüklenici veya temsilci olan bir kişiyi belirtir. Oturum Sahibi, İlk Abonelik Dönemi veya Yenileme Dönemi (varsa) sırasında sınırsız sayıda Toplantı gerçekleştirebilir ancak Oturum Sahibinin eş zamanlı olarak oturum sahipliği yapabileceği Toplantı sayısı, Müşterinin Sipariş Formunda Eş zamanlı Toplantılar paketi sipariş edip etmediğine bağlı olarak değişir. Oturum Sahipliği aboneliği, Oturum Sahibi olmak için atanan kişi dışında herhangi biri tarafından paylaşılamaz veya kullanılamaz.

“Toplantı”, bir Zoom Video toplantısını ifade eder.

“Katılımcı”, Oturum Sahibinin izni ve bilgisi olsun veya olmasın, Hizmetlere erişen veya hizmeti kullanan Oturum Sahibi dışındaki bir kişi anlamına gelir.

"Zoom Belgeleri", bu Zoom Hizmetler Tanımı, Zoom web sitesi (www.zoom.us) ve bu Sözleşmeye dahil edilebilecek ek Hizmet tanımları anlamına gelir.

"Zoom Meeting Hizmetleri", Müşterinin Sipariş Formunda sipariş edebileceği çeşitli video konferans, web konferansı, web semineri, toplantı odası, ekran paylaşımı, sohbet, bağlayıcılar, ses planları, bulut depolama ve Zoom Video tarafından sunulan diğer işbirliği hizmetleri anlamına gelir.

"Zoom Phone Hizmetleri", birbirine bağlı gezici VoIP hizmetleri, doğrudan arama numaralarının sağlanması, iki yönlü sesli arama ve özel birim santrali (PBX) işlevi ve Müşterinin Sipariş Formunda sipariş edebileceği ilgili hizmetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sesli bağlantı hizmetleri anlamına gelir.

B. Zoom Meeting Hizmetleri. Zoom Meeting Hizmetleri, Oturum Sahiplerinin Toplantılar planlayıp başlatmasını ve böylece Katılımcılara ses, video ve ekran paylaşım işlevlerini kullanarak iş birliği yapmak amacıyla Toplantılara katılma imkanı sunmasını sağlar. Her toplantının en az bir Toplantı Sahibi olacaktır. Sohbet özellikleri oturum dışı bire bir veya grup iş birliğine olanak sağlar. Diğer özellikler, işlevler ve çözümler www.zoom.us adresinde açıklanmıştır.

1. Eşzamanlı Toplantılar. Eş Zamanlı Toplantılar özelliği, Müşterinin Sipariş Formunda sipariş edebileceği Eş Zamanlı Toplantılar paketinin belirli sınırlamaları geçerli olacak şekilde, Oturum Sahibinin aynı anda birden fazla Toplantıya oturum sahipliği yapmasını sağlar.

C. Zoom for Education (12 Yıllık). Zoom for Education (12 Yıllık Eğitim/İlk ve Orta Dereceli Okullar); ilkokullar, ortaokullar, okul bölgeleri ve okul sistemlerinin ("Okul Aboneleri") Zoom Meeting Hizmetlerini eğitim amaçlı kullanmalarına olanak tanır. Zoom, GDPR ve Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Yasası (FERPA) ve yürürlükteki eyalet yasaları ("Gizlilik Yasaları") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere öğrenci gizlilik yasalarının geçerli gerekliliklerine uymak için tasarlanmış politika ve prosedürleri sürdürmektedir. Gizlilik Yasaları, öğrencilere veya ebeveynlerine kişisel bilgilerinde belirli haklar sağlayabilir. Müşteri bir ebeveyn veya öğrenci ise ve Gizlilik Yasaları veya Müşterinin ilgili haklarına ilişkin soruları varsa, lütfen Müşterinizin okul yönetimiyle iletişime geçin. Müşteri "12 Yıllık Eğitim Hesabı Kullanıcısı" (diğer deyişle öğretmenler, müdürler veya okul aboneleri tarafından 12 Yıllık Eğitim Hesabını kullanmak üzere yetkilendirilmiş diğer eğitmenler veya okul personelleri) ise Müşteri, Okul Abonesi tarafından bir hesap oluşturmak, Zoom Meeting Hizmetlerini kullanmak ve bu sözleşme koşullarını kabul etmek için usulüne uygun olarak yetkilendirildiğini beyan ve garanti eder. Müşteri ayrıca hesabını yalnızca eğitim amaçlı ve yalnızca Okul Abonesinin ve öğrencilerinin yararına kullanmayı kabul eder. Müşteri, ABD yasaları veya benzeri yasalara tabi bir 12 Yıllık Eğitim Hesabı Kullanıcısıysa kendisi ve Okul Abonesi için Zoom'un 12 Yıllık Eğitim/İlk ve Orta Dereceli Okullar Gizlilik Bildirimi uyarınca 16 yaşın altındaki kişiler de dahil olmak üzere öğrenci olan Son Kullanıcılarının kişisel bilgilerinin Zoom tarafından toplanmasına, kullanılmasına ve paylaşmasına izin vermekte ve Zoom'a, öğrenci olan Son Kullanıcıların kişisel verilerini bu politikaya uygun olarak işlemesi için talimat vermektedir. Müşteri, GDPR veya benzeri bir yasaya tabi bir 12 Yıllık Eğitim Hesabı Kullanıcısıysa verilerin işlenmesinin yasal dayanağını, araçlarını ve amaçlarını belirler ve Zoom'a, 16 yaşın altındaki çocuklar da dahil olmak üzere öğrenci olan Son Kullanıcıların kişisel bilgilerini Zoom'un https://explore.zoom.us/tr/schools-privacy-statement/ adresinde bulunan 12 Yıllık Eğitim/İlk ve Orta Dereceli Okullar gizlilik bildirimi uyarınca işlemesi için talimat verir.

1. Connecticut Okul Aboneleri için Ek. Connecticut Okul Aboneleri için geçerli bu Sözleşme, Connecticut Okul Aboneleri İçin Zoom Hizmet Şartları Ek Bildirimine ("Ek") atıfta bulunarak, Connecticut Öğrenci Veri Gizliliği ile İlgili Yasanın gerekliliklerine uymak üzere tasarlanmıştır. Conn. Gen. İst. Ann. § 10-234aa-dd.

D. Zoom Phone Hizmetleri.

1. Tanımlar: Zoom Phone Hizmetlerinin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

"Cihaz", bir hesap içinde veya Müşterinin yönlendirmesiyle veya isteği üzerine Zoom tarafından kurulan sanal bir uzantıya veya bireysel dijital hatta atanan cihaz anlamına gelir.

"Telefon Oturum Sahibi", Zoom Telefon Hizmetinin kullanılmasını sağlayan bir numaraya atanan kişi anlamına gelir. Telefon Oturum Sahibi, Son Kullanıcı tanımı açısından bir “Oturum Sahibi”dir.

2. Zoom Phone Hizmeti Sağlayıcısı. ABD dışında bulunan müşterilerin Zoom Phone Hizmetleri sağlayıcısı Zoom'dur. ABD'de bulunan müşterilerin Zoom Phone Hizmetleri sağlayıcısı Zoom Voice Communications, Inc. (“Zoom Voice”) olup, Zoom Phone Hizmetlerinin hükümlerini, koşullarını ve ücretlerini de bu şirket belirler.

3. Hizmetlerin Tanımı. Zoom Phone Hizmetleri, Müşteri tarafından bir Sipariş Formunda seçilen ve https://explore.zoom.us/tr/trust/resources/ adresinde bulunan Zoom Phone Hizmeti Ek Şartları ve Politikalarına tabi olarak Müşteriye aşağıdaki hizmetleri ve işlevleri sağlamak için internet üzerinden ses protokolü (VoIP) kullanan bulut tabanlı telefon hizmetleridir:

a. Zoom Phone Hizmeti. Zoom Telefon Hizmeti, iki yönlü sesli arama ve özel santral (PBX) işlevi ve zoom.us web sitesinde açıklandığı gibi ayarlanan bir özelliği sağlayan bulut tabanlı bir telefon hizmetidir.

b. Kamu Telefon Şebekesi İletişimi (PSTN) Erişimi. Telefon Oturum Sahipleri ve Son Kullanıcılar, PSTN'ye arama yapmak ve almak için yetkilendirilebilir ve bu kişilere, bir Zoom Phone Arama Planı aracılığıyla doğrudan gelen arama telefon numarası (DID) atanabilir.

c. Kendi Operatörünüzü getirin (BYOC). BYOC, müşterilerin PSTN erişimi ve gelen DID numaraları sağlamak için seçtikleri telekomünikasyon operatörünü kullanmalarına izin verir. Zoom, BYOC müşterilerine On Net Erişimde ve bir dizi Zoom çağrı yönetimi özelliğine ve işlevine erişim sağlayan bir yazılım sunar. BYOC, müşterilerin (i) Zoom'un PSTN Erişimi sunmadığı bölgelerde PSTN özelliğine sahip olmalarını, (ii) şu anda görevlendirilmiş operatörlerle ilişkileri sürdürmelerini ve/veya (iii) kullanımlarını esneklik ve yedeklilik için yapılandırmalarını sağlar. Müşteri, operatörün yasal tüm telekomünikasyon hizmetlerini ve telekomünikasyon mevzuatına uyum sağladığından emin olmalıdır.

d. SMS Özellikleri. Zoom Phone Hizmeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki temel SMS özelliklerini destekler. Amaçlanan SMS kullanım örneklerinin Zoom Belgelerinde desteklendiğini onaylamak Müşterinin sorumluluğundadır.

e. Ek Zoom Phone Özellikleri. Sipariş formunda açıklandığı gibi, ortak alan telefonlarının etkinleştirilmesi vb. ek işlevlerin yanı sıra ek Ücretsiz ve DID telefon numaraları satın alınabilir.

f. Yasal İletişim Hizmetlerinin Sağlanması. Zoom, örneğin Müşterinin yerel yargı bölgesi içinde yerel aramalar yapmasını ve/veya yerel genel anahtarlamalı telefon şebekesine (PSTN) bağlanmasını sağlamak için belirli yasal iletişim hizmetlerini yerel sağlayıcılar üzerinden sağlayabilir. Zoom'un yerel lisanslı İştirakleri, bu tür Zoom İştiraklerinin lisanslı olduğu ülkelerde Müşteriye sunulan tüm telekomünikasyon hizmetlerini sağlar. Zoom, bu hizmetlerle ilgili tüm sözleşme, faturalandırma ve müşteri desteğinden sorumludur.

4. Zoom Phone Politikaları. Müşteri, https://explore.zoom.us/tr/trust/resources/ adresinde bulunan ek Zoom Phone politikalarının Müşterinin Zoom Phone Hizmetlerini kullanımı için geçerli olduğunu doğrular ve kabul eder.

5. Acil Durum Çağrısı (E911). Zoom acil durum hizmet sağlayıcısı ise Müşteri, Zoom Voice Communications, Inc. şirketinin www.zoom.us/legal adresinde bulunan Acil Durum Çağrısını veya 911 Müşteri Bildirimini okuyup anladığını doğrular ve kabul eder. Zoom acil durum hizmet sağlayıcısı değilse, Müşterinin temel operatörünün acil hizmet veya 911 bildirim politikaları geçerli olur.

6. Ekipman. Bir Donanım Programıyla açıkça belirtilmedikçe ne Zoom ne de Zoom Voice, Zoom Phone Hizmetleriyle ilişkili olarak kullanılan herhangi bir cihaz veya başka bir ekipman sağlar. Zoom Voice, bunların Zoom Phone platformu tarafından desteklenip desteklenmediğini belirlemek için (pazardaki tüm olası cihazları ve ekipmanları test etmemiş olsa da) belirli cihazları ve ekipmanları test eder. Zoom Voice'un Zoom Phone platformu tarafından desteklendiğini belirlediği bugüne kadarki test edilmiş cihaz ve ekipmanların listesi talep üzerine sağlanabilir. Müşteri, diğer Cihazları ve ekipmanları çalıştırmadan önce duruma göre Zoom'a veya Zoom Voice'a danışmalıdır.

E. Zoom Rooms. Zoom Rooms, tek tıkla toplantıya katılma, kablosuz çoklu paylaşım, etkileşimli beyaz tahta ve kullanımı kolay oda kontrolleri dahil olmak üzere oda içi ve sanal katılımcılar için iş birliği deneyimi sağlayan yazılım tabanlı bir konferans odası sistemidir. Zoom Rooms; planlama ekranı, dijital tabelalar ve uzaktan oda yönetimi gibi konferans odasına özgü özellikler içermektedir.

F. Zoom Donanım Programı. Donanım Programları müşterilerin ek hüküm ve koşullara bağlı olarak Zoom Meeting Hizmetleri veya Zoom Phone hizmetleriyle çalışan ve bunlara erişim sağlayan donanım ürünlerini tedarik etmelerini sağlar. Zoom Meeting Hizmetleri veya Zoom Phone Hizmetleri için ayrı bir abonelik gerekir.

1. Zoom Hardware as a Service Zoom'un Hardware-as-a-Service Programı ("HaaS Programı"), müşterilerin belirli kiralanan cihazları, Zoom Meeting Hizmetleri veya Zoom Phone Hizmetleri için ilişkili bir temel abonelikle birlikte ve aynı abonelik dönemi için alt kiralama ile kiralamalarına olanak sağlar. HaaS Programına yönelik ilave şartlara buradan erişebilirsiniz.

G. Zoom for Government kapsamında; Zoom tarafından FedRAMP yetkili bir bulut ortamında sunulan Zoom Meeting Hizmetleri, Zoom Phone Hizmetleri, Zoom Conference Room Connector, Zoom Rooms, Zoom Team Chat ve Zoom API'leri bulunur. Zoom for Government, müşterilerin, Zoom'un standart ticari bulut ortamından bağımsız olarak ABD kıtasındaki Amazon Web Services Government Cloud ve Zoom'un birleştirilmiş veri merkezlerinde (San Jose, CA ve New Jersey'de) barındırılan ayrı, FedRAMP yetkili bir bulut ortamında Hizmetlerin sınırlı bir sürümünden yararlanmasını sağlar. Belirli özellikler, işlevler ve çözümler https://www.zoomgov.com/ adresinde açıklanmıştır. Standart ticari Zoom platformu ve Zoom for Government bağımsız ortamlardır ve bu nedenle, anlık ileti verileri veya sohbet verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aralarında veri alışverişi yapılamaz.

1. Zoom for Government, FedRAMP Moderate ATO'da yetkilendirilmiştir. TLS 1.2 veya üzeri sürüm gereklidir.

2. Zoom for Government Genel Özellikleri. Zoom for Government platformu, bulut video konferansını, bulut telefon sistemini, mesajlaşmayı, sade çevrimiçi toplantıları ve yazılım tanımlı bir konferans odası çözümünü kullanımı kolay tek bir platformda birleştirir. Zoom for Government platformu, standart Zoom platformundan ayrı bir FedRAMP Orta Düzey yetkili bulut ortamıdır. Zoom for Government platformu yalnızca ABD merkezli Tüzel Kişiler tarafından yönetilmektedir ve yalnızca AWS GovCloud'daki CONUS'ta ve ABD merkezli iki veri merkezinde bulunur. Zoom for Government şunları içerir: DOD Etki Düzeyi 2/4, FIPS 140-2, HIPAA üçüncü taraf onayı ve erişilebilirlikle ilgili çeşitli onaylar. Çözüm; Windows, Mac, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Blackberry, Zoom Rooms ve H.323/SIP oda sistemlerinde video, ses, telefon, sohbet ve kablosuz ekran paylaşımı sunar. Zoom for Government hizmetlerine şunlar dahildir:

i. Zoom Bulut Video Konferansı. Video, ses ve içerik paylaşımlı web seminerleri ve iş birliği sağlayan bulut tabanlı bir iş birliği hizmeti.

ii. Zoom Phone. Geleneksel özel şube değişim özelliklerine, entegre kamusal telefon ağı bağlantısına, gelişmiş acil durum hizmetlerine ve mobil uygulamalardan, masaüstü uygulamalarından ve eski masa telefonu cihazlarından çağrı desteğine sahip bulut tabanlı bir telefon sistemi.

iii. Zoom Team Chat. Projelere, ekiplere veya konulara göre düzenlenen ve dosya, emoji, ekran görüntüsü ve daha fazlasını paylaşma özelliği sunan, herkese açık veya özel kanallarda sohbet mesajları gönderin.

iv. Zoom Rooms. Özel bir Mac veya PC, kamera ve iPad kontrol cihazı bulunan hoparlör dahil olmak üzere kullanıma hazır donanım bulunan konferans ve kısa toplantı odaları için yazılım tabanlı grup video konferansı.

v. Zoom Konferans Odası Bağlayıcısı. . H.323 ve Oturum Başlatma Protokolü (SIP) sistemlerinin Zoom Meetings'e bağlanmasını sağlayan ağ geçidi. Konferans Odası Bağlayıcısına bulut bilişim ortamından erişilebilir. Ayrıca bu bağlayıcı, müşteri tesisine yazılım olarak da sağlanabilir.

vi. Zoom Toplantı Bağlayıcısı. Zoom bulut altyapısının müşteri tesisinde kurulum için tasarlanan bir yazılım sürümü.

vii. Zoom API. Geliştiricilerin uygulamanıza kolayca video, ses ve ekran paylaşımı özelliği ekleme olanağı sağlar. API'miz, temsili durum aktarımı (REST) etrafında tasarlanmış bir sunucu tarafı uygulamasıdır. Zoom API; kullanıcı, toplantı ve web semineri gibi kaynakları oluşturma, düzenleme ve silme işlemleri için toplantı öncesi deneyimi yönetmeye yardımcı olur.

H. Zoom Marketplace. https://marketplace.zoom.us adresinde bulunan Zoom App Marketplace veya https://marketplace.zoomgov.com adresinde bulunan Zoom for Government Marketplace (her biri burada “Marketplace” olarak anılır), üçüncü taraf geliştiriciler ("Yayıncılar") veya Zoom tarafından oluşturulan ve Zoom Hizmetleri ile birlikte çalışabilen uygulamalara ("Uygulamalar") erişim sağlamak ve bunları hem mobil hem de masaüstü istemci uygulamalarından erişilebilir kılmak için Zoom tarafından barındırılan bir sitedir. Zoom App Marketplace ve Zoom for Government Marketplace'e erişim ve sitenin kullanımı, Zoom App Marketplace Kullanım Şartlarına (https://explore.zoom.us/tr/marketplace-terms-of-use/) tabidir. Zoom for Developers (https://developer.zoom.us adresinde mevcuttur), Zoom API Lisansı ve Kullanım Şartları (https://explore.zoom.us/tr/legal/zoom-api-license-and-tou/) ve Marketplace Developer Sözleşmesine (https://explore.zoom.us/tr/marketplace-developer-agreement/) tabidir. Zoom, Yayıncı Uygulamaları için garanti vermez veya bu uygulamaları desteklemez. Yayıncılar, yayınladıkları Uygulamaların içerik, işlevsellik, kullanılabilirlik ve destek dahil olmak üzere tüm açılarından tek başlarına sorumludur. Yayıncıların kendi hizmet koşullarını, gizlilik politikasını ve destek bilgilerini ("Yayıncı Koşulları") sağlaması gerekmektedir. Uygulamalara erişen veya indiren müşterilerin doğrudan Yayıncı ile Yayıncı Koşullarını kabul etmeleri gerekir. Zoom, Uygulamalardan, içeriklerinden, işlevlerinden, kullanılabilirliklerinden veya desteklenmelerinden sorumlu değildir. Uygulamalar OLDUĞU GIBI barındırılır ve Uygulamaların kullanımıyla ilgili risk Yayıncı Koşullarına tabi olmak üzere Müşteriye aittir. Uygulamalar herhangi bir zamanda kullanılamaz hale gelebilir veya bir Yayıncı tarafından kaldırılabilir ve içinde depolanan veriler kaybolabilir veya erişilemez hale gelebilir. Zoom, bir Yayıncıya aktarılan (Zoom App Marketplace Kullanım Şartlarında tanımlandığı gibi) Müşteri Verilerinden veya Müşteri Verilerinin, Uygulama tarafından veya aracılığıyla iletilmesinden, toplanmasından, ifşa edilmesinden, güvenliğinin sağlanmasından, değiştirilmesinden, kullanılmasından veya silinmesinden sorumlu değildir. Yayıncılar, Müşteri Verilerini Yayıncı Şartlarında izin verilen şekilde kullanabilir. Uygulamaların kullanımı, Müşteri Verilerinin Yayıncıya aktarılmasını gerektirebilir ve Müşteri Uygulamaya erişerek ve kullanarak Müşteri Verilerinin Yayıncı tarafından talep edilen şekilde Zoom tarafından aktarılmasına izin vermektedir. Müşteri, destek ya da sorular için Yayıncı ile iletişime geçmelidir. Zoom, Uygulamalarla ilgili açık veya zımni garantileri sunmaz ve bunlardan feragat eder ve kendi takdirine bağlı olarak bir Uygulamayı herhangi bir zamanda Marketplace'ten kaldırma hakkını saklı tutar.

I. Zoom Events ve Zoom Sessions. Zoom Events ve Zoom Sessions, müşterilerin Zoom Toplantı Hizmetlerini ve/veya Zoom Web Seminerini kullanarak sanal ve karma etkinlikler düzenlemesini sağlayan bulut tabanlı hizmetlerdir. Zoom Events ve Zoom Sessions kullanımı, Zoom Events Host Kullanım Şartlarına (https://explore.zoom.us/tr/zoom_events_host_tou/) tabidir ve Zoom Events veya Zoom Sessions kullanılarak düzenlenen bir sanal veya karma etkinliğe katılım, Etkinlik Katılımcısı Kullanım Şartlarına (https://explore.zoom.us/tr/event_participant_tou/) tabidir. Müşterinin Zoom Events veya Zoom Sessions'a erişmesi ve onları kullanması için Zoom Toplantı Hizmetlerinde ilgili aboneliğinin bulunması gerekir. Söz konusu Zoom Meeting Hizmetleri aboneliğinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda Müşteri'nin Zoom Events ve Zoom Sessions erişimi de sonlandırılacaktır.

1. Zoom Events. Zoom Events, Müşterilerin birden fazla oturum, birden fazla güne yayılan sanal ve karma etkinlikler düzenlemesini sağlar. Zoom Events diğer özelliklerin yanı sıra çeşitli kayıt ve bütünleşik biletlendirme seçenekleri, katılımcı ağı oluşturma özellikleri, özelleştirilebilir e-postalar ve markalama, isteğe bağlı expo alanı hizmetleri ve etkinlik analizlerini içermektedir.

2. Zoom Sessions. Zoom Sessions, Müşterilerin tek oturumda sanal ve karma etkinlikler düzenleyebilmesini sağlar. Zoom Sessions, Zoom Events'in bazı imza özelliklerini içerir ancak özelliklerin tamamını içermez. Örneğin, katılımcı ağı oluşturma özelliklerini veya isteğe bağlı expo alanını içermez.

3. Özellikler. İşlevsellik ve Çözümler. Zoom Events ve Zoom Sessions için ayrıntılı özellikler, işlevler ve çözümler şurada açıklanmaktadır: https://explore.zoom.us/tr/products/event-platform/.

J. Yönetilen Etki Alanları. Zoom, Müşterilerin kendi kuruluşlarıyla ilişkili etki alanlarını saklı tutmasına ve bu etki alanını kullanarak Zoom'a abone olan hesapları yönetmesine izin tanır ("Yönetilen Etki Alanı Müşterisi"). Müşteri yalnızca sahip olduğu veya Hizmetlerle kullanmak üzere yasal olarak ilişkilendirme hakkına sahip olduğu Zoom Hizmetleri etki alanlarıyla işlem yapabilir. Bir Zoom hesabının saklı tutulan etki alanında oluşturulması veya bulunması, ancak hesabın, Yönetilen Etki Alanı Müşterisi ("Yönetilmeyen Etki Alanı Hesabı") tarafından yetkilendirilmemiş olması durumunda, bu Yönetilmeyen Etki Alanı Hesabını kullanan veya oluşturan kişiye etki alanının Yönetilen Etki Alanı Müşterisi için saklı tutulduğu bildirilir ve Yönetilmeyen Etki Alanı Hesabı ile ilişkili etki alanını değiştirmesi istenir. Bu tür Yönetilmeyen Etki Alanı Hesabını kullanan veya oluşturan kişi belirtilen süre içinde etki alanını değiştirmezse, bu kişi Yönetilmeyen Etki Alanı Hesabının Yönetilen Etki Alanı Müşterisine eklenmesine ve Yönetilmeyen Etki Alanı Hesabı ile ilişkili tüm verilerin Yönetilen Etki Alanı Müşterisiyle paylaşılmasına izin vermiş kabul edilir.

K. Zoom Contact Center.

1. Hizmet Açıklaması. Zoom İletişim Merkezi Hizmeti (“Zoom Contact Center”), kuruluşların müşterileri veya son kullanıcıları ile olan etkileşimlerini ses ve video dahil olmak üzere birden çok kanal üzerinden yönetmesine olanak tanıyan, iletişim merkezlerine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Müşteri, Zoom Contact Center aylık kullanım planı satın alarak İnternet üzerinden Ses Protokolü (VoIP) kullanıp PSTN'ye ve PSTN'den gelen çağrıları etkinleştirebilir. Ek Zoom Contact Center özellikleri https://www.zoom.us adresinde açıklanmıştır.

2. Yasalara Uygunluk. Müşterinin ve kullanıcılarının Zoom Contact Center kullanımından yalnızca Müşteri sorumludur ve Müşteri bu merkezin kullanımının, sesli iletişim ve mesajlaşma için internet kullanımına ilişkin tüm yönetmelikler de dahil olmak üzere bulundukları ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine uygun olmasını sağlar. Müşteri, yerel yasa veya yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde konuşmaların izlenmesi veya kaydedilmesi ile bağlantılı olarak tüm açıklamaları ve bildirimleri sağladığını ve gerekli tüm izinleri aldığını beyan ve garanti eder. 1991 tarihli ABD Telefon Tüketici Koruma Yasası (TCPA), FTC'nin Telefonla Pazarlama Satış Kuralı ve Kanada'nın İstenmeyen Posta Karşıtı Mevzuatı (CASL) dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere pazarlama ve satış teklifleriyle ilgili tüm yasalara uymaktan yalnızca Müşteri sorumludur.

3. Üçüncü Taraf Entegrasyonları ve Teklifleri. Müşterinin, Zoom Contact Center ile birlikte çalışan veya entegre olan ya da Zoom Contact Center ile bağlantılı olarak kullanılan Zoom dışı tekliflerin kullanımı, her durumda bu tür tekliflerin (“Üçüncü Taraf Teklifler”) sağlayıcısıyla ayrı bir sözleşmeye tabi olacak ve bu Sözleşmenin kapsamı dışında olacaktır. Söz konusu Üçüncü Taraf Tekliflerini önermiş, onaylamış veya desteklemiş olsa bile Zoom, herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifi sağlayıcısının herhangi bir eyleminden veya ihmalinden ya da verilere erişim, verilerin değiştirilmesi veya silinmesi de dahil olmak üzere Üçüncü Şahıs Teklifinin herhangi bir işleminden yükümlü veya sorumlu değildir. Zoom, Üçüncü Taraf Teklifleriyle ilgili olarak birlikte çalışabilirlik, entegrasyon veya desteğin sürekli olacağına dair garanti vermez ve Zoom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda bu tür özellikleri durdurabilir.

4. Acil Durum Hizmetleri. Zoom Contact Center, geleneksel telefon hizmetlerinin yerini tutmaz. Müşteri, hesapları aracılığıyla Zoom Contact Center'ı kullanma yetkisi olan (aracılar, denetçiler ve yöneticiler dahil) kişilere, acil durum hizmet sağlayıcılarına Zoom Contact Center üzerinden çağrı yapılamayabileceğini ve Müşteri tarafından sağlanan alternatif düzenlemeler de dahil olmak üzere diğer yollarla acil hizmet sağlayıcılarla nasıl iletişime geçileceğini bildirmekten ve kişilerin bu yönde hareket etmesini sağlamaktan sorumludur. Müşteri, Zoom Contact Center kullanılarak yapılan herhangi bir acil durum çağrısından veya bu merkez kullanılarak acil durum çağrısı yapılamamasından kaynaklanan veya bu tür durumlarla ilgili olan herhangi bir İddia söz konusu olduğunda Zoom'u ve İştiraklerini tazmin edecek ve Zoom'u ve İştiraklerini sorumlu tutmayacaktır.

5. Zoom Contact Center İlkeleri. Müşteri, Zoom Phone ve Contact Center Kısa Mesaj Politikasının (Amerika Birleşik Devletleri için) ve https://explore.zoom.us/tr/trust/resources/ adresinde bulunan Zoom Contact Center Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının Müşterinin Zoom Contact Center'ın kullanımı için geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

6. İlgili Lisans. Müşterinin Zoom Contact Center erişiminde Zoom Meeting Hizmetlerini ve/veya Zoom Phone Hizmetlerini kullanmak için ilgili bir lisans gerekir. Söz konusu lisansın süresinin dolması veya herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, Müşterinin Zoom Contact Center erişimi de sona erer. Fesih durumunda, Müşteri, ödenmemiş Zoom Contact Center Ücretlerinden sorumludur. Açıkça aksi belirtilmediği sürece, tüm Zoom Contact Center ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen tüm tutarlar iade edilmez.

7. Çağrı Planları ve Sanal Hizmet Numaraları. Zoom Voice, Zoom Contact Center ile kullanılabilecek çağrı planları ve sanal hizmet numaralarının sağlayıcısıdır.

L. Zoom IQ ve Akıllı Kayıtlar.

1. Tanımlar.

“Zoom IQ”, bazı Zoom Hizmetleri için veri ve bilgileri yakalayarak görsel olarak görüntülenen, erişilebilir ve konumu tespit edilebilir içgörü ve analizler sunan bir eklenti hizmetidir.

“Zoom IQ Verileri”, Müşteriden gelen talimatlar temel alınarak içeri aktarılan, erişilen, kullanılan, depolanan, iletilen, oluşturulan veya işlenen veriler ve Müşterinin Zoom IQ kullanımı sonucunda Akıllı Kayıt Verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ortaya çıkan türev, analiz, çıktı ve veri kümelerini ifade eder.

2. Şartların Geçerliliği. Burada yer alan Zoom IQ şartları, Hizmet Geçerlilik Tarihi ile Müşterinin Zoom IQ'yu kullandığı tarih itibarıyla (hangisi önce gerçekleşirse) yürürlüğe girecek ve İlk Abonelik Dönemi ve ilgili Sipariş Formunda belirtilen Yenileme Dönemi boyunca yürürlükte kalacaktır. Zoom ile Müşteri arasında imzalanan Zoom IQ ile ilgili herhangi bir sözleşmede yer alan aksi hükümlere bakılmaksızın, hükümlerde herhangi bir çelişki ve tutarsızlık durumunda, Zoom ile Müşteri arasında imzalanan herhangi bir sözleşmede aksi yöndeki öncelik sırası söz konusu olsa da bu Zoom IQ Hükümleri geçerli ve öncelikli olacaktır.

3. İlgili Abonelik. Müşterinin Zoom IQ'ya erişmesi ve Zoom IQ'yu kullanması, Zoom Meeting Hizmetlerine veya Zoom Phone'a (varsa) veya her ikisine de ilgili ücretli aboneliklerin olmasını gerektirir. Zoom IQ'nun kullanıldığı söz konusu temel Zoom Meeting Hizmetlerinin veya Zoom Phone aboneliğinin süresinin dolması veya herhangi bir gerekçeyle sonlandırılması durumunda, Müşterinin Zoom IQ'ya erişimi de sonlandırılır ve ödenmemiş Zoom IQ Ücretleri Müşteriye faturalandırılır. Açıkça aksi belirtilmediği sürece, tüm Zoom IQ ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen tüm tutarlar iade edilmez.

4. Müşterinin İzni ve Talimatları; Uygun Kullanım. Müşteri, Zoom IQ'yu satın alarak veya kullanarak Zoom Hizmetlerini, Zoom IQ'yu içerecek biçimde genişletmeyi seçer ve Zoom'un bu Zoom IQ şartlarına tabi olarak Müşterinin hesabında Zoom IQ'yu etkinleştirmesine izin verir ve bununla ilgili talimat verir. Zoom IQ sonuçları yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanır ve hatalar içerebilir. Müşteri, Zoom IQ'yu ve Zoom IQ Verilerini yalnızca geçerli yasalar, kurallar, yönetmelikler, kararlar ve gizlilik gereksinimlerine uygun bir biçimde kullanabilir ve gerekli tüm Son Kullanıcı izinlerini almayı beyan ve garanti eder.

5. Lisans Hakları; Fikri Mülkiyet Sahipliği. Zoom ile Müşteri arasında imzalanan herhangi bir sözleşmede yer alan aksi hükümlere bakılmaksızın, Müşteri Zoom'u satın alarak veya kullanarak Zoom'a ve İştiraklerine Zoom IQ Verileriyle ilgili olarak Zoom IQ ve ilişkili ürünleri ile çeviri ve deşifre hizmetleri gibi hizmetleri uygulama, test etme, iyileştirme ve geliştirme amacıyla ve kalite güvencesi ile eğitim amacıyla kullanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere, sürekli, dünya genelinde geçerli, münhasır olmayan, telifsiz, devredilebilir bir erişme, kullanma, görüntüleme, kopyalama, dağıtma ve türev çalışmalar oluşturma izni verir. Zoom, bu şartları kabul ederek veya Müşteriye Zoom IQ'yu sağlayarak kendisi, İştirakleri veya lisans sahiplerine ait hiçbir fikri mülkiyetin hak, sahiplik veya menfaatlerini devir veya temlik etmez veya başka bir biçimde sağlamaz ve Zoom, İştirakleri ve lisans sahipleri; tüm telif hakları, patentler, ticari sırlar, ticari markalar, ticari adlar ve Zoom IQ'daki veya Zoom IQ ile ilgili diğer tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere her türlü özel hakkı elinde tutar.

6. Zoom IQ Verilerinin Kullanılması; Geri Bildirim. Zoom ile Müşteri arasında imzalanmış herhangi bir sözleşmede yer alan aksi hükümlere bakılmaksızın, Zoom'un Zoom IQ Verilerini bu belgede belirtildiği biçimde kullanması, Gizli Bilgilerin ifşa edilmesi, kullanılması veya Gizli Bilgilere erişilmesi olarak değerlendirilmeyecektir. Zoom, bu belgede belirtilen amaçlar ve Zoom ile Müşteri arasında imzalanan sözleşmeler dışında Zoom IQ Verilerine herhangi bir amaçla erişmeyecek, bu verileri kullanmayacak, muhafaza etmeyecek ve paylaşmayacaktır. Müşteri, kendisi, Son Kullanıcıları veya Zoom IQ ile ilişkili herhangi bir üçüncü tarafça sağlanabilecek öneri, fikir, geliştirme istekleri, geri bildirim veya başka bilgiler ("Geri Bildirim") sağlayabilecektir. Müşteri ile Zoom arasında imzalanmış herhangi bir sözleşmede yer alan aksi hükümlere bakılmaksızın sağlanan hiçbir Geri Bildirim, MSA veya Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi olarak değerlendirilmeyecek olup tüm Geri Bildirimlerin sahipliği Zoom'da kalacaktır.

7. Zoom Smart Recording. Zoom Smart Recording, bilgisayar tarafından tanımlanan belirli veri öğelerini, toplantı kayıtlarından (“Akıllı Kayıt Verileri”) türetilen Müşteri ses dökümlerinden izole eden ve diğer şeylerin yanı sıra tartışma özetlerini, "eylem öğelerini" veya "sonraki adımları" ve önemli metni aydınlatan vurguları içerebilen metin dosyalarında Akıllı Kayıt Verilerinin düzenlenebilir bir görsel sunumunu sağlayan isteğe bağlı bir hizmettir. Zoom Smart Recording, Zoom'un kendi takdirine bağlı olarak Zoom tarafından yapılacak değişiklik, sonlandırma veya devam etmemeye tabidir. Zoom Smart Recording koşulları, Müşteri'nin Zoom Smart Recording kullanımından etkilenir ve Müşterinin Zoom Meeting aboneliği sona erene veya Smart Recording hizmeti Zoom tarafından durdurulana veya sona erdirilene kadar yürürlükte kalır. Müşteri, "Zoom IQ" tanımının Zoom Smart Recording hizmetini ve "Zoom IQ Verileri" tanımının Zoom Akıllı Kayıt Verilerini içerdiğini kabul ve beyan eder; ancak Müşterinin yalnızca Akıllı Kayıtları etkinleştirmesi Zoom IQ hizmetleri için uygun olduğu anlamına gelmez.

8. Katılımcı Bildirimleri. Müşteri, Zoom'un Katılımcılara özelleştirilebilir örnek kayıt bildirimi sağlayabilecek olmasına karşın, Müşterinin herhangi bir sınırlama olmaksızın, gizlilik gereksinimleri ve gerektiği her durumda Zoom IQ Verilerinin Müşteri, Zoom ve başkaları tarafından kaydedilmesi, izlenmesi, toplanması ve kullanılması hakkında Katılımcılara yeterli bildirimde bulunulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasalara uygunluğu sağlamaktan tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

9. Zoom'un Güncel Sürümü. Müşteri, Zoom'un güvenlik ve bildirim özelliklerinden eksiksiz faydalanmak için Müşteri ve Müşterinin Son Kullanıcılarının istemci uygulamasını Zoom'un kullanıma sunulan son sürümüyle güncellemesi gerektiğini kabul eder.

M. Zoom Çalışma Alanı Rezervasyonu. Zoom Çalışma Alanı Rezervasyonu, müşterilerin çalışma alanı kullanımlarını rezerve etme ve yönetmeleri için araçlar aracılığıyla fiziksel alan yönetimini sağlayan bir hizmettir. Bunun için kullanıcılar ve çalışma alanları arasında bağlantı kurulur. Çalışma Alanı Rezervasyonu diğer işlevlerin yanı sıra çalışma alanlarını önceden, varışta kiosk kullanarak veya doğrudan çalışma alanından rezerve etme, rezerve edilecek çalışma alanları hakkında önerilerde bulunma, kat haritalarını oluşturup görüntüleme ve çalışma alanlarının kullanımıyla ilgili verileri analiz etme gibi özellikleri de içerir.

N. Zoom Node. Zoom Node, Müşteri'nin veri merkezi sunucularını Zoom'un bulutuyla birleştiren bulut tabanlı bir karma platformdur. Zoom Node, hizmet modülleri olarak da adlandırılan çeşitli Zoom iş yüklerinin bulut destekli dağıtım ve yönetimini sağlar (ör. Zoom Phone Yerel Sistem Sürdürülebilirliği, Toplantılar Karması, Toplantı Bağlayıcı ve Kayıt Bağlayıcı). Bu hizmet modülleri, bazı Zoom Service işlevlerini sağlar ve Zoom Web portalı üzerinden yönetilir. Zoom Node, merkezi bir pano sunmaktadır ve bu pano; hizmet yönetimi, güncellemeler, günlük yönetimi, performans raporlama ve sorun gidermeyi içermektedir. Zoom Node'un kullanımı ayrıca ilgili hizmet modülüne ve hizmet modülünün ilgili Zoom Hizmetine aboneliği gerektirir.

O. Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmet. Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmet, gelişmiş bir güvenlik hizmetidir. Bu hizmet Müşterilerin harici bir Anahtar Yönetim Hizmeti ("KMS") tarafından sağlanan ve devam ettirilen kriptografik anahtarlar kullanılarak Zoom tarafından saklanan belli Müşteri İçeriklerini şifreleyip şifresini çözmesini sağlar. KMS, üçüncü parti bir sağlayıcıdan gelen ve Müşteri tarafından alınan yönetilmiş bir sistem anlamına gelir ve Müşterinin belli kriptografik anahtarları oluşturup kontrol etmesini sağlar. KMS bir Zoom Hizmeti değildir ve Zoom tarafından desteklenen bir sağlayıcı kullanılarak Zoom Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmet bölümünden ayrıca satın alınmalıdır.

1. İlgili Lisans. Müşterinin, Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmetine erişimi ve bunu kullanımı için Zoom Meeting Hizmetlerine, Zoom Phone Hizmetlerine, Zoom Rooms'a ve/veya Zoom Events'e uygun bir abonelik yapması gerekir. Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmetinin kullanıldığı bu Zoom Meeting Hizmetlerinin, Zoom Phone Hizmetlerinin, Zoom Rooms ve/veya Zoom Etkinlik aboneliğinin süresinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, ilgili lisans için Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmetine, Müşteri erişimi de feshedilecek ve Müşteriye ödenmemiş Müşteri Tarafından Yönetilen Hizmet Masraf veya ücretleri için fatura düzenlenecektir. Açıkça aksi belirtilmediği sürece, tüm Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmeti ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen hiçbir tutar iade edilmez.

2. KMS. Zoom, bahsi geçen Zoom Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmetinin bu KMS'yi destekleyip desteklemediğine bakmaksızın söz konusu KMS'ye atfedilen Müşteri Verisine erişim, bunun değiştirilmesi veya silinmesi dahil herhangi bir KMS sağlayıcısının eylemi veya ihmali, KMS'nin çalışması veya Müşterinin bunları kullanımı nedeniyle yükümlü veya sorumlu olmayacaktır. Müşteri, Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmeti ile bağlantılı olarak kullanılan KMS'nin yapılandırılmasından ve devam ettirilmesinden her zaman tek başına sorumlu kalmaya devam edecektir. Müşteri, Müşterinin Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmetine erişimi ve bunları kullanımı nedeniyle Müşterinin: (1) farklı coğrafi bölgelerde bulunan en az iki veri merkezinde aynı kriptografik anahtarın kurulumu ve bakımını ve (2) Zoom'un Müşteri Tarafından Yönetilen Anahtar Hizmetini sağlamak için gerektikçe Müşterinin kriptografik anahtarlarına erişimini temin etmek amacıyla KMS'nin yapılandırılmasını ve bakımını yapmakla sorumlu olduğunu onaylayıp kabul etmektedir. Zoom, Müşterinin yukarıda bahsi geçen gereksinimi yerine getirememesi ve sonuç olarak herhangi bir sınırlama olmaksızın Zoom Meeting Hizmetlerini, Zoom Phone Hizmetlerini, Zoom Rooms'u, Zoom Events'i ve ilgili özellikleri kullanma, kaydetme, görüntüleme veya bunlara katılma becerisinin kaybolması dahil belli Hizmetlerin kaybedilmesi veya bozulması nedeniyle yükümlü değildir.

P. Zoom Mesh Hizmeti. Zoom Ağı Hizmeti, Zoom bulut altyapısı tarafından kontrol edilen dinamik Zoom istemcisi tabanlı eşler arası medya yönlendirme teknolojisini kullanan yerel bir eCDN (Kurumsal İçerik Dağıtım Ağı) hizmetidir. Zoom Ağı Hizmeti, bir müşterinin ağına gönderilen eş zamanlı benzer medya akışlarının sayısını azaltarak belli Zoom Hizmetlerinin (ör. Zoom Webinars ve Zoom Events) ağ bant genişliği kullanımını iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Müşterinin Zoom Ağı Hizmetine erişimi ve kullanımı için belli Zoom Hizmetlerine (ör. Zoom Webinars veya Zoom Events) daha önce abone olmuş olması gerekir.

Q. Zoom Virtual Agent. “Zoom Sanal Temsilci” veya “ZVA”, konuşmaları otomatikleştirmek ve müşteri etkileşimi, müşteri desteği, teknik destek ve diğer amaçlar için çözümler sunmak üzere yapay zeka kullanan yazılım tabanlı bir sohbet uygulama hizmetidir.

1. Üçüncü Taraf Entegrasyonları ve Teklifleri. ZVA, üçüncü taraf teklifleri ile birlikte çalışabilir, entegre olabilir veya bu tekliflerle bağlantılı olarak kullanılabilir (“Üçüncü Taraf Teklifleri”). Bununla beraber Müşteri, Zoom veya ZVA söz konusu Üçüncü Taraf Tekliflerini önermiş, onaylamış veya desteklemiş olsa bile Zoom'un, herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifi sağlayıcısının herhangi bir eyleminden veya ihmalinden ya da verilere erişimi, verilerin değiştirilmesi veya silinmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifinin herhangi bir işleminden sorumlu olmadığını beyan eder. Zoom, herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifinin birlikte çalışmasını, entegrasyonunu veya desteğini garanti etmez. Ayrıca Zoom herhangi bir zamanda, kendi takdir yetkisi dahilinde ZVA hizmetlerini değiştirebilir, bu da Üçüncü Taraf Tekliflerinin birlikte çalışmasında, entegrasyonunda veya desteğinde başarısızlıklara sebep olabilir.

2. Müşteri Gereksinimleri. Müşteri, Müşteri İçeriğinin (ve içindeki herhangi bir kişisel verinin) Müşteri, Zoom ve diğerleri tarafından kaydedilmesi, toplanması, depolanması, işlenmesi, erişilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak Son Kullanıcılara gerekli açıklamaları yapacak ve Son Kullanıcılardan gerekli izinleri alacaktır.

3. Lisans Hakları. ZVA ile birlikte kullanılan Müşteri İçeriği ile ilgili olarak, Sözleşmede veya Zoom ile Müşteri arasındaki diğer herhangi bir sözleşmede aksini belirten herhangi bir hükme bakılmaksızın Müşteri, Sözleşmede verilen haklara ek olarak Zoom ve İştiraklerine, ZVA ve ilgili ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için Müşteri İçeriğini kullanma konusunda dünya çapında kalıcı bir hak verir.

R. Zoom Mail ve Calendar.

1. Zoom Mail ve Calendar Hizmeti. Zoom Mail ve Calendar Hizmeti (“Mail ve Calendar Hizmeti”) Zoom tarafından barındırılan bir e-posta hizmeti ve takvim hizmetidir. Hizmete, Zoom'un mobil ve masaüstü istemci uygulamaları üzerinden erişilebilir.

2. Yedek Şifreleme Anahtarı Mail ve Calendar Hizmetinin e-posta bölümü kurulurken her bir kullanıcı için yedek şifreleme anahtarı sağlanacaktır. Müşteri, kendisinin veya bir kullanıcının bir cihaza erişimi kaybetmesi, Zoom istemci uygulamasını kaldırması veya bir sabit sürücüyü yeniden biçimlendirmesi hâlinde Mail ve Calender Hizmetindeki e-posta iletilerine erişmek için yedek şifreleme anahtarlarının gerekebileceğini ve bu yedek şifreleme anahtarlarının erişilebilir kopyalarını muhafaza etmekten Müşterinin sorumlu olduğunu kabul etmekte ve onaylamaktadır. Zoom, şifreleme anahtarlarının yedeklerini muhafaza etmez ve Müşterinin söz konusu yedek şifreleme anahtarlarının kopyalarını muhafaza etmemesi nedeniyle Mail ve Calendar Hizmetindeki e-posta iletilerine erişilememesi veya veri kaybı yaşanması durumunda hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

3. Zoom Mail ve Calendar İstemcisi Zoom Mail ve Calendar İstemcisi (“Mail ve Calendar İstemcisi”), Müşterilerin kullanıcılarına Zoom'un mobil ve masaüstü istemci uygulamaları üzerinden kendi üçüncü taraf sağlayıcılarına erişip bu sağlayıcıda e-posta ve takvimlerini görüntüleme imkanı tanıyan bir entegrasyon hizmetidir.

4. Üçüncü Taraf Teklifleri. Mail ve Calendar İstemcisi, Üçüncü Taraf Teklifleriyle birlikte çalışabilir, entegre olabilir veya kullanılabilir. Zoom, herhangi bir Üçüncü Taraf Ürün sağlayıcısının herhangi bir eyleminden veya ihmalinden ya da verilere erişilmesi, verilerin değiştirilmesi veya silinmesi gibi herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifinin herhangi bir işleminden sorumlu değildir. Zoom veya bir Hizmet, söz konusu Üçüncü Taraf Tekliflerini önermiş, onaylamış veya desteklemiş olsa bile bu durum geçerlidir. Zoom, hiçbir Üçüncü Taraf Teklifinin birlikte çalışabilmesini, entegrasyonunu veya desteğini garanti etmez. Zoom herhangi bir zamanda, kendi takdirine göre Hizmetlerini veya yazılımları değiştirebilir. Bu değişiklik, Üçüncü Taraf Tekliflerinin birlikte çalışmasında, entegrasyonunda veya desteğinde aksaklıklara sebep olabilir. Müşteriler, herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifini satın almaya veya bunlara bağlanmaya kendi takdirine göre kara verir ve Müşterinin herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifini kullanımı yalnızca söz konusu Üçüncü Taraf Teklifinin koşullarına tabidir.

5. İlgili Abonelik. Müşterinin Mail ve Calendar Hizmetiyle Mail ve Calendar İstemcisine erişip bunları kullanması için Zoom Meeting Hizmetlerine bununla ilgili aboneliğinin olması gerekir. Mail ve Calendar Hizmeti, ücretli bir Zoom Meeting Hizmetleri aboneliği gerektirmektedir. Söz konusu Zoom Meeting Hizmetleri aboneliğinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda Müşterinin Mail ve Calendar Hizmetiyle Mail ve Calendar İstemcisine erişimi de sonlandırılacaktır.