Tahmini uygulama süresi: 5-10 dakika

Amaca Yönelik Anket Yapma

Eğitimciler, stratejik gruplar oluşturmak üzere öğrencilerin anlama düzeyini hızlıca belirlemek, gerektiğinde konuya yönelik destek sağlamak ve "sanal sınıfın" ihtiyaçlarını bir bakışta anlamak anket yapma özelliğini kullanabilir. Anket yapma özelliği konulara hakim olmak için kullanılabileceği gibi öğrencilerin sosyal-duygusal ihtiyaçlarını anlamak için de kullanılabilir. Anketler, her bir öğrencinin ihtiyaçlarının ve konuları kavrama düzeyinin tam olarak anlaşılabilmesi için resmi bir dille veya resmi olmayan bir dille hazırlanabilir.

Etkili öğrenmeyi etkileyen temel unsurlar:

Hedefe Yönelik Olma ve Uygunluk

Farklı yollar ve materyaller

Aktif Şekilde Etkileşim Kurma

Bilgi etkinleştirme ve düşünme

Büyüme Odaklı Olmak

Gelişmeyi izleme ve raporlama

Neden

Öğretmenlerin, öğrencilerin konuya hakimiyet düzeylerini ölçmek için talimatlarına biçimlendirici değerlendirmeler (resmi ve gayri resmi) eklemeleri gerekir. Bu bilgiler, öğretmenlerin stratejik küçük gruplar oluşturmalarına ve belirli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu desteği belirlemelerine yardımcı olacak görüşler elde etmelerini sağlayabilir. Anket sonuçlarının sınıfın önemli bir kısmının konuyu anlamadığını ortaya çıkardığı durumlarda öğretmenler, tüm grubun katıldığı oturumlardaki yanlış anlamaları hızlıca çözüme kavuşturabilir. Yüz yüze derslerle kıyaslandığında, özellikle öğrencilerin kameralarını kapattığı durumlarda uzaktan dersler öğrencilerin sosyal-duygusal durumlarının ölçülmesini zorlaştırabilir. Anket yaparak öğrencilere sınıflarıyla ilgili farklı konular hakkındaki hislerini sormak sınıfın genel ruh hali ve hangi öğrencilerin takip desteğine ihtiyaç duyduğuyla ilgili görüşler almanızı sağlayabilir.

Özellik:

Zoom Meetings İçin Anketler

Oturum sahibi olarak, öğretmenler ayrıca anket sorularının tam raporunu indirerek her öğrencinin seçtiği yanıtları görebilir.

 • Zoom oturumu devam ederken Anketler'e tıklayın ve başlatmak istediğiniz anketi seçin.
 • Tüm öğrencilerin önünde onlardan soruyu/soruları yanıtlamasını isteyen bir açılır pencere belirir.
 • Öğrenciler soruları yanıtlarken öğretmenler her bir yanıtı seçen öğrenci yüzdesini gösteren canlı sonuçları görebilir.
 • Öğretmenler, Anketi Sonlandır seçeneğine tıklayarak anketin ne zaman sonlandırılacağına karar verebilir. Ayrıca öğretmenler sonuçları sınıfla paylaşabilir.

Anket özelliği, öğretmenlere öğrencilerin Zoom oturumu üzerinden yanıt verdiği anketler yerleştirme olanağı sağlar. Anketler oturum sırasında veya önceden oluşturulabilir ve oturum sırasında başlatılabilir.

Uygulama

Ders boyunca öğrencilerin konuyu ne ölçüde anladığını kontrol etmek, öğrencilerin içeriği kavradığından emin olma ve öğretmenlerin ders konularında ilerlemeleri için öğrencilere uygun desteği sunmasını ve düzenlemeleri yapmasını sağlama açısından kritiktir. Amaca Yönelik Anket Yapma'yı stratejik olarak uygulamak
için aşağıdakileri yapmanızı öneririz:

 • Ders planını gözden geçirin ve ders sırasında duraklamak ve öğrencilerin anlamalarını ölçmek için kullanabileceğiniz zamanlara bakın.
 • Anketinizin ders sırasında gönderilmeye hazır olması için sorularınızı önceden yazın. Anlık anketler oluşturmanız da faydalı olabilir ancak bu anketleri göndermek genelde daha fazla zaman alır.
 • Anketleri ders süresi içinde farklı zamanlarda gönderin. Bu, sanal ders boyunca öğrencilerinizin ilgisini yüksek tutmanın harika bir yoludur.
 • Anket paylaştıktan sonra sonuçları sınıfınızla paylaşın ve tartışma başlatmak için bu sonuçlardan yararlananın. Bir yanıt seçen bir öğrenciden bu seçimini açıklamasını isteyin ve diğer öğrencilere bu öğrenciye katılıp katılmadıklarını sorun. Öğrenciler bunu sohbet kutusunda yapmayı
  veya yanıtlarını sözlü olarak anlatmak için parmak kaldırmayı seçebilir.
 • Aldığınız veriler üzerine düşünün. Öğretmenler, önemli oranda öğrencinin yanlış cevap verdiğini fark ederse bunu durumu duraklamak ve konuyu yeniden öğretmek için bir fırsat olarak değerlendirebilir. Ayrıca, öğretmenler anket sonuçlarını indirebilir ve her öğrencinin seçtiği yanıtları görebilir. Yanlış yanıt veren öğrenci sayısı azsa öğretmenler bu bilgiyi kaydedip eksiklerini gidermek için söz konusu öğrencileri ara odaya alabilir ve/veya yanlış anlamalarını düzeltmek için tamamlayabilecekleri materyaller ve aktiviteler verebilir.

 

Anketler, öğrencilere hislerinin (örnek yanıtlar odaklı, dikkati dağılmış, mutlu, üzgün olabilir) sorulduğu anketler geliştirme yoluyla öğrencilerin sosyal-duygusal durumları hakkında bilgi almak için de kullanılabilir. Öğretmenler, sınıfın ruh hali hakkında bilgi almak ve gerektiğinde değişiklikler yapmak için bu anketi ders boyunca birçok kez kullanabilir. Öğretmenler ayrıca düzenli olarak olumsuz bir ruh halinde olduğunu belirten öğrencilere ulaşıp durumlarını sormak ve/veya onları rehberlik öğretmeni gibi kişilere yönlendirmek için bu sonuçlardan yararlanabilir.

Katkıda bulunanlar: