Tahmini uygulama süresi: 15-30 dakika

Pratik Mükemmelleştirir

Öğrenciler küçük gruplar halinde sırayla bir dizi soruya (öğretmenin farklılaştırdığı sorular) yanıt verebilir. Böylece, ekstra uygulamalı soru yanıtlama alıştırması ve yanıtlarını destekleme alıştırması yapma olanağı elde ederler. Sınıf arkadaşlarından yardım alan öğrenciler yanlış anladıkları konuları netleştirirken daha az stresli ve ayrı bir ortamda becerilerini ve uzmanlığını geliştirebilir.

Etkili öğrenmeyi etkileyen temel unsurlar:

Hedefe Yönelik Olma ve Uygunluk

Farklı yollar ve materyaller

Sosyal Açıdan Bağlantıda Olmak

Eşli öğrenme ve iş birliği

Aktif Şekilde Etkileşim Kurma

Özgün sorgulama ve uygulama

Büyüme Odaklı Olmak

Aralıksız pratik yapma olanakları

Neden

Yüz yüze eğitimde öğretmenler sıklıkla öğrencilerden yaptıkları çalışmaları sınıfın önüne çıkarak yazı tahtasında veya beyaz tahtada göstermelerini ister. Bu uygulama, diğer öğrencilerin bir problemin çözümü için atılan adımlar görmesini sağladığı gibi çözümünü açıklamak zorunda olması nedeniyle tahtaya çıkan öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını da sağlar. Bu, birçok öğrencinin soruyu analog bir yolla çözmesi (örneğin; defterde ve benzer bir yerde) ve çözümünü paylaşmasının zor olması nedeniyle uzak ve/veya hibrit bir sınıf ortamında uygulaması zor bir strateji olabilir. Öğretmenler, bu zorluğun üstesinden gelmek için hem oturum sahibine hem de kullanıcılara çalışmayı gösterme ve diğer kişilerin çalışmalarına ek açıklama ekleme olanağı sunan Zoom'un beyaz tahta özelliğinden yararlanabilir.

Özellik:

Beyaz tahta özelliği

Zoom'un beyaz tahta özelliği, kullanılan eğitim metodunun yüz yüze veya hibrit olması fark etmeksizin, tüm sınıfın görmesi için hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin çalışmalarını görsel olarak paylaşmasına olanak sağlar. Bu özellik diğer katılımcıların da birbirlerinin çalışmalarına ek açıklama ekleyebilmesini sağlayarak iş birliğini ve eşli öğrenmeyi daha da geliştirir.

Beyaz tahta özelliklerini kullanmak isteyen öğretmenlerin ilk olarak "ekranı paylaş" seçeneğine tıklayıp "beyaz tahta" seçeneğini belirlemesi gerekir. Beyaz tahta açıldığında öğretmenler tahta üzerinde çizim yapabilir, metin yazıp silebilir ve benzer işlemler gerçekleştirebilir. Hatta beyaz tahta üzerindeki işlemlerini tamamladıklarında tahtayı indirebilir ve diğer kişilerin aynı anda beyaz tahtaya ek açıklama eklemesine izin verebilir. Ayrıca, üst gezinme çubuğunda "Daha fazla" etiketli üç noktası simgesine giderek ek açıklamalara ekli isimleri etkinleştirip veya devre dışı bırakıp öğrencilerin ek açıklamaları uygunsuz şekilde kullanmasını engelleyebilir.

Uygulama

Beyaz tahta özelliklerini kullanmak isteyen öğretmenlerin ilk olarak "ekranı paylaş" seçeneğine tıklayıp "beyaz tahta" seçeneğini belirlemesi gerekir. Beyaz tahta açıldığında öğretmenler tahta üzerinde çizim yapabilir, metin yazıp silebilir ve benzer işlemler gerçekleştirebilir. Hatta beyaz tahta üzerindeki işlemlerini tamamladıklarında tahtayı indirebilir ve diğer kişilerin aynı anda beyaz tahtaya ek açıklama eklemesine izin verebilir. Ayrıca, üst gezinme çubuğunda "Daha fazla" etiketli üç noktası simgesine giderek ek açıklamalara ekli isimleri etkinleştirip veya devre dışı bırakıp öğrencilerin ek açıklamaları uygunsuz şekilde kullanmasını engelleyebilir.

  • Öğrencilerin beyaz tahtayı nasıl kullanması (veya kullanmaması) gerektiğine dair net beklentiler
    belirleyin
  • Grup çalışması normlarını belirleyin (örn. işler, beklentiler ve hatta paylaşma sırası)
  • Dersin işleyişini bozmayan durumlarda özelliği kullanma alıştırması yapın (örn. gruplar ayrılıp her öğrenciden köpek resmi çizmesini istemek gibi)

Teknolojiyi kullanma pratiği ve müfredat dışı senaryolarda iş birliği yapmak, öğrencilerin ders konularıyla ilgili görevleri daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlayacak beceriler kazanmalarına yardımcı olabilir.

Öğrenciler küçük gruplarla çalışmaya ve özelliği kullanmaya alıştığında ve beklentileri anladığında öğretmenler, sınıfın küçük gruplara bölündüğü alıştırmalarda bu tekniği kullanabilir. "Pratik Mükemmelleştirir" tekniğini uygulamak için ilk yapmanız gerekenler:

  1. Küçük gruplara, grup olarak üzerinde çalışmaları için 3 ila 10 soru (süreye bağlı olarak) verin.
  2. Öğrencilerden beyaz tahta özelliğini kullanarak sırayla yanıtlarını göstermelerini ve/veya soruya görsel olarak yanıt vermelerini isteyin.
  3. Her öğrenci bir soru üzerinde çalıştıktan sonra küçük gruptaki öğrenciler birbirlerine sorular sorabilir, sözlü olarak beyaz tahta üzerinde ek açıklama ekleyerek birbirlerine geri bildirim, destek vb. verebilir.
  4. Paylaşım yapan öğrenciler çalışmalarını kaydedebilir ders sonunda öğretmenleriyle paylaşmak üzere bu çalışmaları iş birliğine-dayalı bir belgeye ekleyebilir. (örneğin; Google Belgeler, klasör, slaytlar vb.)
  5. Ardından bir sonraki öğrenci sıradaki soruyu yanıtlar ve 2-4 arasındaki adımları tekrar eder.

Ders sırasında amaçlanana bağlı olarak bu küçük gruplar heterojen, homojen veya tercihe bağlı olabilir. Bu teknik, daha farklılaşmış bir şekilde pratik yapmaları veya öğrencilerin birbirlerini destekleyebildiği heterojen gruplar oluşturmaları için öğretmenlere öğrencilerini seviyelerine göre gruplandırma olanağı sağlar. Genellikle üst sınıflardaki öğrencilerine uygulanır ancak ek yetişkin desteği alındığında alt sınıflardaki öğrenciler için de kullanılabilir.

Katkıda bulunanlar: