ZOOM UYGULAMA MAĞAZASI KULLANIM KOŞULLARI

Son Güncelleme: Ağustos 2022

Zoom Video Communications, Inc. ve bağlı kuruluşları (“Zoom”, “biz”, “bize” veya “bizim”) tarafından sağlanan bir hizmet olan ve https://marketplace.zoom.us sayfasında bulunan Zoom Uyguşama Mağazası’nı veya https://marketplace.zoomgov.com sayfasında bulunan Zoom for Government Mağazası’nı (her biri burada “Mağaza” olarak anılacaktır) kullandığınız için teşekkür ederiz.  Mağaza, Zoom’un kendi takdirine bağlı olarak belirli uygulamaları, dijital medyayı, içeriği, videoyu, abonelikleri, uygulama içi satın alımları ve diğer araç ve hizmetleri Zoom müşterileri tarafından kullanılabilir hale getirdiği yerdir. Bazı uygulamalar, dijital medya, içerik, video, abonelikler, uygulama içi satın alımlar ve diğer araç ve hizmetler (“Zoom Mağaza İçeriği”) Zoom tarafından geliştirilip yayınlanmaktadır, diğer uygulamalar, dijital medya, içerik, video, abonelikler, uygulama içi satın alımlar ve diğer araç ve hizmetler ise (Yayıncının Mağaza İçeriği”) Zoom ile ilişkisi olmayan üçüncü taraf yayıncılar (her biri “Yayıncı” olarak adlandırılır) tarafından geliştirilip yayınlanmaktadır.  Zoom Mağaza İçeriği ve Yayıncı Mağaza İçeriği bu Zoom Uygulama Mağazası Kullanım Şartları’nda bazen hep birlikte “Mağaza İçeriği” olarak adlandırılır.

Mağaza’ya veya Mağaza İçeriğine erişerek, bunları indirerek, ekleyerek, yükleyerek veya kullanarak bu Zoom Uygulama Mağazası Kullanım Şartlarını (“Mağaza Şartları”) kabul edip bunlara bağlı kalmayı onaylarsınız.  Bu Mağaza Şartları ile, Zoom Hizmet Şartları’nda veya Ana Abonelik Sözleşmesi’nde veya siz ve Zoom arasındaki ilgili diğer hizmet sözleşmelerinde bulunan hüküm ve şartların tamamlanması amaçlanmıştır (ilgili Zoom Hizmet Şartları, Ana Abonelik Sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi burada “Şartlar” olarak anılmaktadır). Bu Mağaza Şartlarını veya yürürlükteki Şartları onaylayıp kabul etmiyor veya bunlara bağlı kalmak istemiyorsanız bu durumda Mağaza’ya veya Mağaza İçeriğine erişemez veya bunları kullanamazsınız.   Mağaza Şartları ile Şartlar arasında bir çelişki bulunması durumunda, Mağaza’yı ve Mağaza İçeriğinizi kullanımınızla ilgili olarak Mağaza Şartları öncelikli olacaktır.  Bir tüzel kişi adına Mağaza Koşullarını kabul ediyorsanız, bunu yapma yetkiniz olduğunu beyan edersiniz.  “Siz” veya “sizin” referansları, kendi kapasitenizde veya varsa kuruluşunuz için size yöneliktir. Bu Mağaza Şartları’nda kullanılan, fakat tanımlanmayan tanımlı terimler, geçerli Şartlarda kendilerine atfedilen anlamları taşır.

 1. Mağaza Kullanımınız

  Hesap Erişimi. Mağaza ve Mağaza İçeriğine erişmek için bir Zoom hesabınız ve oturum açma kimlik bilgileriniz olmalıdır.  Hesap bilgilerinizi güvende tutmaktan siz sorumlusunuz ve bunları başkasıyla paylaşmamalısınız.Mağaza ve Mağaza İçeriğine Erişim ve Kullanım. Mağazayı, cep telefonunuz, bilgisayarınız veya desteklenen diğer cihazınız için Mağaza İçeriğine göz atmak, bulmak, görüntülemek, kullanmak, lisanslamak, abone olmak veya indirmek için kullanabilirsiniz. Mağazayı kullanmak için ilgili Mağaza İçeriği, uyumlu yazılımlar ve çalışan İnternet erişimi için sistem ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan bir cihaza ihtiyacınız olacaktır.

  Üçüncü Taraf Mağaza İçeriği.  Yayıncılar, yayınladıkları Yayıncı Mağaza İçeriğinin işlevsellik, kullanılabilirlik, destek ve ayrıca üçüncü taraf yazılım veya uygulamalar ile entegrasyon dahil olmak üzere tüm yönlerinden tamamen tek başlarına sorumludur.

  Market İçeriğinin Kullanılabilirliği.  Mağaza Şartları’nda farklı bir şekilde belirtilmedikçe, Mağaza özellikleri ve Mağaza İçeriği, Zoom veya Yayıncı tarafından herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmadan kullanım dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir ve bu tür Mağaza İçeriğiyle bağlantılı olarak depolanan veriler kaybolabilir veya erişilemez hale gelebilir.  Mağaza İçeriği de dahil Zoom’un diğer ürün veya hizmetlerini kullanım hakkınızın, bu Mağaza Şartları’na, Şartlara, geçerli Yayıncı Şartlarına veya Mağaza İçeriğini ve/veya Zoom’un diğer ürün ve hizmetlerini kullanımınız ile ilgili geçerli diğer şartlara göre değiştirilmesi, feshedilmesi veya askıya alınması halinde, Mağaza’ya ve Zoom hesabınızla ilişkili dosyalara veya Mağaza İçeriğine erişiminiz önlenebilir. Mağaza İçeriği ve özellikleri her zaman veya tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

  Teknik Sınırlamalar.  Zoom hesabınıza veya kullanıcı türünüze (ör. Temel, Pro, İşletme veya Kurumsal) bağlı olarak, Mağaza ve Mağaza İçeriğini kullanımınız, Mağaza İçeriği tarafından kullanılan Zoom’un uygulama programlama arabirimleri (“API”) için fiyat sınırları gibi belirli teknik sınırlamalara tabi olabilir.Zoom hesap türleri ve rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Üçüncü Taraf Bağlantıları.  Mağaza, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”) bağlantılar içerebilir. Üçüncü Taraf Hizmetleri farklı hüküm ve şartlara ve gizlilik uygulamalarına tabi olabilir. Zoom, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin kullanılabilirliği veya doğruluğu bakımından veya herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetlerinini içeriği, ürünleri veya hizmetleri (işlevsellik, kullanılabilirlik ve destek dahil) bakımından herhangi bir sorumluluğa veya yükümlülüğe sahip değildir. Üçüncü Taraf Hizmetlerine bağlantılar verilmesi, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin Zoom tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

 2. Mağaza İçeriğinin Kullanımı

  Üçüncü Taraflarla Olan Sözleşmeleriniz.  Yayıncılar, Yayıncı Mağaza İçeriği ile ilgili olarak kendi şart ve hizmetini, gizlilik politikasını ve destek bilgilerini (“Yayıncı Şartları”) sunmalıdır. Yayıncı Mağaza İçeriğini kullanımınız, geçerli Yayıncı Şartları’na tabi olacaktır ve bu şartları dikkatle okumanızı teşvik ederiz. Zoom’un üçüncü tarafların yazılım veya uygulamalarıyla entegrasyon için geliştirdiği Zoom Marketplace İçeriği, ilgili üçüncü tarafın yazılım veya uygulamasının kullanımını yöneten koşullarına ve gizlilik politikalarına da tabi olabilir. 

  Yayımcılara Aktarılan Müşteri Verileri.  Mağaza İçeriği kullanıldığında ya da bu içeriğe erişildiğinde, yüklenen, gönderilen, iletilen ya da Mağaza ve Mağaza İçeriği gibi Zoom’un diğer ürün veya hizmetleri aracılığıyla kullanıma sunulan mesajlar, dosyalar, profil bilgileri, metinler, belgeler, ses ve video dosyaları, hareketsiz görüntüler ve girilen ya da yüklenen diğer her şey (“Müşteri Verileri”) gibi veri ve bilgiler, Zoom’a, ilgili Yayıncılara ya da Mağaza İçeriği kullanımınızla ilişkili olarak ilgili üçüncü taraf yazılım veya uygulamalara aktarılabilir ve kullanılabilir.  Zoom, bir Yayıncıya veya üçüncü tarafa aktarılan Müşteri Verilerinden veya Mağaza İçeriği üzerinden Yayıncılara veya diğer üçüncü taraflara aktarılan Müşteri Verilerinin gönderilmesi, toplanması, ifşa edilmesi, güvenliği, erişimi, değiştirilmesi, kullanılması veya silinmesinden sorumlu değildir.   Mağaza İçeriğinin Kullanımı nedeniyle Müşteri Verilerinin Yayıncıya veya üçüncü taraflara aktarılması gerekebilir. Mağaza İçeriğine erişip bu içeriği kullanarak, söz konusu Mağaza İçeriğine erişmeniz ve kullanmanız için gereken Müşteri Verilerinin Zoom tarafından ilgili Yayıncılara ve üçüncü taraflara aktarılmasını kabul etmiş olursunuz.  Zoom’un, Mağaza ile ilişkili olarak bilgilerinizi nasıl toplayıp kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Zoom’un Gizlilik Bildirimi‘na bakın.Destek.  Zoom, Yayımcı Mağaza İçeriği için destek sağlamaz. Destekle ilgili tüm gereksinimler için doğrudan Yayımcı ile iletişime geçmelisiniz. Zoom, genellikle Mağaza ve Zoom Mağaza İçeriği için ve Mağaza ile ilişkili fatura talepleri ile bağlantılı olarak destek sunmaktadır.   

 3. Ücretli Mağaza İçeriğiErişim.  Mağaza İçeriği herhangi bir ücret talep edilmeden veya tek seferlik ücret, uygulama içi satın alma veya abonelik ücreti gibi belirli bir ücret karşılığında sunulabilir.

  Ücretsiz Denemeler. Geçerli Yayıncı Şartları da dahil geçerli Mağaza İçeriği için teklif materyallerinde belirtilen dönemler için ücretli Mağaza İçeriğini kullanmak üzere size ücretsiz erişim sunulursa, teklif materyallerinde belirtilenler hariç olmak üzere Mağaza İçeriğine erişmek ve kullanmak için sizden ücret tahsil edilmez. İlgili Mağaza İçeriği için ücretin tahsil edileceği tarihler, ücretsiz denemeye kaydolduğunuz sırada ücretsiz erişim döneminin bittikten sonra söz konusu olacak ücretlerin otomatik olarak uygulanmasını kabul etmediğiniz sürece, Zoom veya ilgili Yayıncı tarafından size önceden bildirilecektir. Mağaza İçeriğine erişim, daha sonra ücretli aboneliğe dönüşecek ücretsiz bir deneme aboneliğinin bir parçası olarak size sunulursa ücretsiz aboneliğin ücretli aboneliğe dönüşeceği tarihten önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Aksi takdirde, aboneliğinizi iptal edene kadar ücretli abonelik için sizden ilgili ücret tahsil edilir.

  Ücretli Abonelikler. Mağaza İçeriğini kullanmak için ücretli bir aboneliğe kaydolursanız istediğiniz bir abonelik planı (“Abonelik Planı”) seçmeniz gerekir.  Zoom veya uygun Yayıncı, yeni ücretlerin yürürlüğe gireceği tarihi önceden size bildirerek Abonelik Planı için geçerli ücretleri diledikleri zaman değiştirebilir.  Güncellenen abonelik ücretleri, seçilen Abonelik Planı (her biri birer “Abonelik Dönemi”) için geçerli olan bir sonraki tekrar eden fatura döneminin başlangıcında yürürlüğe girecektir. Siz ve Zoom arasında yazılı bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ücretli bir Abonelik Planınızın olması halinde siz iptal etmediğiniz veya Mağaza Şartlarına uygun olarak bizim tarafımızdan askıya alınmadığı veya feshedilmediği sürece ücretli Abonelik Planınızın otomatik olarak yenileneceğini onaylayıp kabul edersiniz.

  Faturalandırma ve Ödeme. Mağaza İçeriğini, belirlenen ödeme yöntemlerinden birini kullanarak Mağaza üzerinden Abonelik Planı, tek seferlik satın alma, uygulama içi satın alma gibi yöntemlerle satın alabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz ödeme yöntemi kullanılarak ilgili Mağaza İçeriği için geçerli ücretler sizden tahsil edilecektir.  ACH otomatik ödeme talimatı yöntemini kullanarak ödeme yaparsanız, Zoom’a elektronik olarak hesabınızdan ücret tahsil etme ve gerektiğinde hatalı borçları düzeltmek için hesabınızdan elektronik olarak ödeme alma yetkisini verirsiniz. Abonelik Planları için, siz Abonelik Planınızı iptal edene kadar ilgili Abonelik Döneminin başlangıcında ödeme hesabınızdan ücret tahsil edilmeye devam edilecektir. Ödemeler, üçüncü taraf bir işleyici olan Stripe, Inc. tarafından bizim adımıza işlenecektir. Bize sunduğunuz ödeme hesabı aracılığıyla bir ödemeyi işleyemezsek, size bildirimde bulunulur ve bize geçerli bir ödeme hesabı temin etmek için belirli bir süre verilir.  Söz konusu süre içinde geçerli bir ödeme hesabı temin etmezseniz, söz konusu Abonelik Planı da dahil ilgili Mağaza İçeriğine erişim hakkınızı iptal edebiliriz. Bir Abonelik Planı ile ilişkili olarak faturalandırmayla ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, bize 888.799.9666 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

  Dolaylı Vergiler.Zoom, satın aldığınız herhangi bir Mağaza İçeriği için, geçerli yasalara uygun olarak, satın alan kişiden tahsil edilmesi ve herhangi bir vergilendirme makamına veya düzenleyici makama havale edilmesi gereken işlem bazlı vergileri veya ücretleri ilgili ücrete ekleyecektir.

  Doğrudan/Dijital Vergiler.  Mağaza İçeriği için geçerli ücretler; stopaj vergileri, kaynağında kesilen vergiler ve diğer gelire dayalı vergiler de dahil tüm doğrudan ve diğer vergiler düşüldükten sonra kalan net rakamdır.  Zoom’a yapacağınız ödeme ile ilgili herhangi bir vergiyi kesmemeyi veya mahsup etmemeyi kabul edersiniz.  Sonuç olarak, size göre kesilmesi veya mahsup edilmesi gereken doğrudan ve diğer vergi maliyetlerinden en sonunda siz sorumlusunuzdur.

  Para İadeleri. Mağaza İçeriğinin tüm satışları nihaidir ve Zoom tarafından kendi takdirine bağlı olarak aksi belirlenmedikçe, ilgili ücretlerin ödenmesini takiben para iadesi hakkınız olmayacaktır.  

 4. Gizlilik

  Mağaza kullanımınız Zoom’un Gizlilik Bildirimi‘ne tabidir.  Zoom’un Mağaza ve Mağaza İçeriği ile bağlantılı olarak kişisel verileri toplaması, kullanması ve paylaşması Zoom’un Gizlilik Bildirimi’nde açıklanmıştır.
 5. Fikri Mülkiyet

  Mağaza ve Mağaza tarafından sunulan Zoom Marketplace İçeriği ve ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının Zoom ve/veya lisans verenlerinin veya üçüncü tarafların münhasır mülkiyeti olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca Zoom’un, Mağaza’da görülen Yayıncı Mağaza İçeriğini barındırdığını ve bu Mağaza Şartları’nda yer alan hiçbir şeyin Zoom’un Mağaza aracılığıyla sunulabilecek Yayıncı Mağaza İçeriğinin tamamına veya bir kısmına sahip olduğu veya bunları oluşturduğu veya bunlardan sorumlu olduğu anlamına gelmediğini kabul ve beyan edersiniz. Yayıncı tarafından oluşturulan tüm Mağaza İçerikleri, yalnızca bu Yayıncının sorumluluğundadır. Mağaza’da veya Mağaza’yla bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar, ticari adlar ve Zoom’un diğer kaynak tanımlayıcıları, Zoom’un ABD’de ve yurtdışında ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.  Mağazada üçüncü taraf ticari markaların görünmesi, Zoom veya bağlı kuruluşları tarafından bir onay, sponsorluk veya tavsiye teşkil etmez.
 6. Mağaza Şartları’nın Değiştirilmesi

  Zoom, bu Mağaza Şartları’nda yapılan önemli değişiklikler hakkında size bildirimde bulunmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Bu Mağaza Şartlarında yapılan değişiklikleri gönderdikten sonraki on (10) takvim günü içinde (veya bu bildirimde olunması halinde, bildirim tarihinden itibaren on (10) takvim günü içinde) sizin için bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız Mağaza ve Mağaza İçeriğini kullanmayı bırakmanız ve bu Mağaza Şartları’nı burada belirtildiği şekilde derhal feshemeniz gerekir. Bu on takvimli günlük süreden sonra Mağaza ve/veya Mağaza İçeriğini kullanmaya devam ederseniz, bu Mağaza Şartlarında yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.
 7. Fesih

  Zoom Tarafından Fesih.  Zoom, dilediği zaman, size herhangi bir bildirimde bulunmadan, sorumluluk almadan veya başka bir yükümlülük altına girmeden, Mağaza’ya ve Mağaza İçeriğine erişiminizi veya bunları kullanımınızı askıya alabilir, sınırlayabilir veya sona erdirebilir, Mağazayı veya bir bölümünü kullanımdan kaldırabilir ya da işbu Mağaza Şartları’nı feshedebilir.  Zoom, bu gibi eylemleri makul bir şekilde uygulanabilir olduğu anda ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde size bildirimde bulunmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir.  Fesihten sonra, Mağaza’yı kullanmaya son verecek ve Mağaza’dan elde ettiğiniz tüm Mağaza İçeriğini silecek, kaldıracak ve/veya başka bir şekilde kullanmayı durduracaksınız.  Satın alınan Mağaza İçeriğine (abonelikler dahil) erişiminiz feshedildiğinde, tamamen Zoom’un kendi takdir yetkisine dayanarak belirleyeceği şekilde geçerli ücretlerin tamamen veya kısmen iadesine hak kazanabilirsiniz.

   

  Sizin Tarafınızdan Fesih.  İşbu Mağaza Şartları’nı, aşağıda belirtilen şekillerde, dilediğiniz zaman, herhangi bir sebeple ve bildirimde bulunmadan feshedebilirsiniz: (1) Mağaza’yı kullanımınıza tamamen son vererek, (2) Mağaza’dan elde ettiğiniz Mağaza İçeriğini silerek, kaldırarak ve/veya başka şekilde kullanmayı bırakarak ve (3) eğer geçerliyse, satın aldığınız Mağaza İçeriği için tüm Abonelik Planlarınızı iptal ederek.  3. Bölümde belirtildiği üzere, fesih üzerine herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır. Mağaza’nın veya Mağaza İçeriğin yeniden kullanılması veya kullanılmaya devam edilmesi, işbu Mağaza Şartları’na tabi olacaktır. Zoom hesabınızı feshetmeniz veya kapatmanız durumunda, işbu Mağaza Şartları, Mağaza ve tüm Mağaza İçeriğini kullanımınız otomatik olarak sona erecektir.

 8. Garanti Olmaması 

  MAĞAZA VE MAĞAZA İÇERİĞİNİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANDIĞINI VE ZOOM, BAĞLI ŞİRKETLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE BAYİLERİNİN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GARANTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİDEN AÇIKÇA FERAGAT ETTİĞİNİ BİLMEKTE VE KABUL ETMEKTESİNİZ. ZOOM, BAĞLI ŞİRKETLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE BAYİLERİ, MAĞAZA VEYA MAĞAZA İÇERİĞİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN VEYA MAĞAZA İÇERİĞİNİN HERHANGİ BİR KULLANICININ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞI YA DA KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİ KONUSUNDA, MAĞAZA VEYA MAĞAZA İÇERİĞİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYAN VERMEZ. MAĞAZA’NIN VE MAĞAZA İÇERİĞİNİN KULLANIMI TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. İNDİRİLEN VEYA MAĞAZA VEYA MAĞAZA İÇERİĞİNİN KULLANIMI YOLUYLA ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYAL VE/VEYA İÇERİK SİZİN TAKDİRİNİZE TABİDİR VE İLGİLİ RİSK SİZE AİTTİR. MAĞAZA’NIN VEYA MAĞAZA İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TÜM ZARARLARDAN TEK BAŞINIZA SORUMLUSUNUZDUR. MAĞAZA’NIN VEYA MAĞAZA İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANABİLECEK TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. ZOOM BU KONUDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEREMEZ VE MAĞAZA VEYA MAĞAZA İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN BELİRLİ SONUÇLAR ELDE EDİLECEĞİNE DAİR HERHANGİ BİR VAATTE BULUNMAZ.

 9. TAZMİNAT

  SİZİNLE ZOOM ARASINDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ SINIRLAMAKSIZIN VEYA DEĞİŞTİRMEKSİZİN, İŞTİRAKLERİNİ, YETKİLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, DANIŞMANLARINI, ARACILARINI, TEDARİKÇİLERİNİ VE SATICILARI, MAĞAZA İÇERİĞİNİ VEYA MAĞAZA’YI KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF BEYANLARINA, SORUMLULUKLARINA, ZARARLARINA VE/VEYA MALİYETLERİNE, BU MAĞAZA ŞARTLARI’NIN İHLALİ VEYA SİZİN YA DA BAŞKA BİR KULLANICININ HERHANGİ BİR FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI YA DA BİR KİŞİ VEYA KURULUŞUN DİĞER HAKLARINI VEYA GEÇERLİ YASALARI ÇİĞNEMESİ YA DA İHLAL ETMESİNE, (AVUKAT ÜCRETLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) KARŞI TAZMİN ETMEYİ, SAVUNMAYI VE SORUMLU TUTMAMAYI KABUL EDERSİNİZ.  ZOOM, GEÇERLİ BİR ŞİKAYET, DAVA VEYA EYLEM HAKKINDA SİZE YAZILI BİLDİRİMDE BULUNMAK İÇİN İYİ NİYETLE HAREKET EDECEKTİR.
 10. Geri Bildirim

  Fikir, öneri, belge ve/veya önerileri (“Geri Bildirim”) Zoom’a sunarak şunları kabul etmiş ve onaylamış olursunuz: (a) Geri bildiriminiz gizli veya özel bilgiler içermemelidir, (b) Zoom, geri bildirim ile ilişkili olarak açık veya zımni, gizlilik yükümlülüğü altında değildir, (c) Zoom, Geri Bildiriminizi herhangi bir amaç için, herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla kullanma veya ifşa etme hakkına sahip olacaktır, (d) Zoom halihazırda geri bildirimle ilgili bir çözüm veya çözüm bileşeni geliştiriyor olabilir ve (e) Zoom’a, herhangi bir amaç için ve tarafınız tazmin edilmeksizin, Geri Bildirimi kullanmak ve yayınlamak için münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, gayri kabili rücu, alt lisanslanabilir ve sürekli bir lisans vermiş olursunuz.
 11. Telif Hakkı İhlallerinin Bildirilmesi

  Çalışmanızın telif hakkı ihlalini oluşturacak şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, ihlali nasıl bildireceğinize dair bilgiyi Zoom’un DMCA Bildirim Politikasında bulabilirsiniz.
 12. Genel Hükümler

  Tahsis.  Zoom’un önceden yazılı izni olmadan, kanun gereğince veya kontrol değişikliği, şirket birleşmesi, varlık satışı gibi nedenlerle bu Mağaza Koşullarını devredemezsiniz. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak bu Mağaza Koşullarını kısıtlama olmaksızın atayabilir veya aktarabilir. 

  Sözleşme Bütünü.  İlave şartlar ve koşullar, politikalar, kılavuzlar veya standartlarla desteklenebileceği durumlar haricinde, işbu Mağaza Şartları (burada yer alan Şartlarla ve diğer başka şartlarla birlikte) Zoom ve sizin aranızda Mağaza ile ilgili olarak varılan mutabakatın ve anlayışın tamamını teşkil eder ve bu Mağaza Şartları, Mağaza ile ilgili önceki sözlü veya yazılı anlaşmaların veya sözleşmelerin tümünün yerini alır ve bunların yerine geçer. Mağaza Şartları yalnızca Zoom tarafından bu Mağaza Şartları’nda belirtildiği şekilde yazılı olarak güncellenebilir veya değiştirilebilir. 

  Geçerliliğini Koruma. Hükümleri gereği işbu Mağaza Şartları’nın feshinden veya sona ermesinden sonra da uygulamada kalması gereken hükümler (Bölüm 7-10’daki haklar ve koşullar gibi), yürürlükte kalacaktır.Feragat Yokluğu. Zoom’un belirli bir durumda Mağaza’yla ilgili veya bu Mağaza Şartları’nın ihlal edilmesiyle ilgili haklarından herhangi birini kullanmaması, Zoom’un bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.

  Bölünebilirlik.  Mağaza Koşullarındaki herhangi bir hükmün yasadışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu hüküm ortadan kalkacak ve bu Mağaza Koşullarının geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır.

  AŞAĞIDAKİ EK BÖLÜMLER (TOPLU OLARAK “ZOOM FOR GOVERNMENT”) YALNIZCA HTTPS://MARKETPLACE.ZOOMGOV.COM SAYFASINDA BULUNAN ZOOM FOR GOVERNMENT MAĞAZASI’NI KULLANIYORSANIZ SİZİN İÇİN GEÇERLİDİR.

 13. “Mağaza” terimi, https://marketplace.zoomgov.com adresinde bulunan Zoom for Government Mağazası’nı ifade eder. Yukarıda adı geçen “Zoom Hizmet Şartları”, Zoom for Government Hizmet Şartları‘nı ifade eder. Yukarıda adı geçen “Zoom Gizlilik Bildirimi”, Zoom for Government Gizlilik Bildirimi‘ni ifade eder. 
 14. Kamu sektöründeki bir kurumla ilişkiliyseniz Mağaza kullanımınız için geçerli olabilecek devlet kural ve yönetmeliklerine uygun hareket etmeyi kabul edersiniz.
 15. Mağaza üzerinden erişilebilen üçüncü taraf yazılımlar, uygulamalar veya Mağaza İçeriği; FedRAMP’e ve Siber Güvenlik Olgunluk Modeli Sertifikası, NIST Siber Güvenlik Çerçevesi veya diğer ilgili gereksinimler gibi diğer siber güvenlik standartlarına uygunluk açısından Zoom tarafından bağımsız olarak değerlendirilmemiştir. Herhangi bir Marketplace İçeriği ile birlikte kullandığınız üçüncü taraf yazılımların, uygulamaların, platformların veya hizmetlerin FedRAMP veya diğer siber güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu doğrulamaktan yalnızca siz sorumlu olursunuz.
 16. Zoom for Government Marketplace’teki Marketplace İçeriklerinin kullanımı, Müşteri Verilerinin Zoom for Government FedRAMP sınırlarının dışına aktarılmasını gerektirebilir. Zoom for Government Marketplace’teki Marketplace İçeriklerine erişerek ve bunları kullanarak, Müşteri Verilerinin Zoom for Government FedRAMP sınırlarının dışına aktarılmasını ve ayrıca Zoom for Government FedRAMP sınırlarının dışına aktarıldıktan sonra bu verilerin güvenliğinden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
 17. Bu Zoom for Government Koşulları sizin için geçerliyse, bu Zoom for Government Koşulları ile Mağaza Koşullarının diğer hükümleri arasında bir uyuşmazlıkta, bu Zoom for Government Koşulları geçerli olacaktır.