Mağaza Geliştirici Sözleşmesi

Son Güncelleme: 28 Kasım 2022

Bu Mağaza Geliştirici Sözleşmesi (“Sözleşme”), yazılımınızı, uygulamalarınızı, araçlarınızı, video entegrasyonlarınızı ve diğer dijital medyanızı, içeriklerinizi veya hizmetlerinizi (Uygulamanız aracılığıyla sunulan tüm dijital medya, içerik veya hizmetler dahil) (toplu olarak “Uygulama”) Zoom App Marketplace’te (“Marketplace”) geliştirebilmenizi, yayınlayabilmenizi, dağıtabilmenizi, satabilmenizi ve başka bir şekilde kullanıma açabilmenizi (“Yayınlamak”) yöneten Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”, “biz”, “bize” veya “bizim”) arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teşkil eder. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Mağaza, Zoom tarafından https://marketplace.zoom.us adresi ve Zoom’un diğer hizmetleri, web siteleri veya ürünleri (toplu olarak “Zoom Ürünleri”) üzerinden sağlanan Uygulamanızı Yayınlama hizmeti anlamına gelir.  Bu Sözleşmeyi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız bunu yapma yetkisine sahip olduğunuzu bize beyan ve garanti edersiniz (açık bir şekilde bu Sözleşmede ”size” yapılan atıfların tümü bu tüzel kişiye yapılmaktadır).  “Dahil” terimi “sınırlama olmaksızın dahil” anlamına gelir.  Bu Sözleşmede kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harfli terimler, Zoom’un API Lisansı ve Kullanım Şartları’nda (“API Lisansı”) verilen anlamlara sahiptir.

  1. Geçerli Şartlar
   1. Sözleşmenin Yapısı. Bu Sözleşme, Sözleşmenin ana gövdesindeki hüküm ve koşulları ve bu Sözleşmeye yapılan tüm ekleri (her biri bir “Ek”) içerir.  Her bir Ek, yalnızca Ek’in geçerli olduğu faaliyette bulunduğunuz ölçüde sizin için geçerli olacaktır.  Örneğin, bu Sözleşmeye eklenen Ücretli Başvuru Koşulları Eki, yalnızca Uygulamanızın Ücretli bir Uygulama olduğu durumda sizin için geçerli olacaktır. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, “Ücretli Uygulama”, Son Kullanıcıların söz konusu Uygulamaya erişmek için tek seferlik bir ücret, yinelenen abonelik ücreti veya başka bir ücret ödemesini gerektiren bir Uygulamadır. “Son Kullanıcılar” bir Uygulamanın kullanıcıları anlamına gelir.
   2. Geçerli Şartlar.  Uygulamanızın Mağaza’da dağıtılması, bu Sözleşmeye, uygun olduğu şekilde, Zoom Hizmet Şartları‘na veya Ana Abonelik Sözleşmesi’ne veya Zoom ile aranızdaki diğer benzer hizmet şartlarına (her biri bir “Hizmet Sözleşmesi”) ve API Şartlarına (toplu olarak “Şartlar”) tabidir.  Bu Sözleşme ile geçerli olduğu şekilde Hizmet Sözleşmesi veya API Şartları arasında bir uyuşmazlık varsa Uygulamanızın Mağaza’da yayınlanmasında ve dağıtılmasında bu Sözleşme esas alınır.  Bu Sözleşmenin gövdesi ile bu Sözleşmenin herhangi bir Eki arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, söz konusu Ekin konusuyla ilgili olarak Ek’teki hükümler geçerli olacaktır. 
   3. Sözleşmenin Değiştirilmesi. SİZE ÖNCEDEN BİLDİREREK VEYA BİLDİRMEDEN BU SÖZLEŞMEYİ HERHANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞTİREBİLİRİZ. BU SÖZLEŞMENİN SONRAKİ BİR SÜRÜMÜNÜN YAYINLANMASINI TAKİBEN UYGULAMANIZI MAĞAZA’DA VEYA ZOOM’UN HİZMETLERİNDE VEYA ÜRÜNLERİNDE YAYINLAMAYA VEYA DAĞITMAYA DEVAM ETMENİZ, BU SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETMENİZ ANLAMINA GELECEKTİR.
  2. Uygulamanızın Dağıtımı
   1. Kayıt ve Hesaplar.  Uygulamanızı Mağaza’da Yayınlamak için bir Zoom hesabına kaydolmanız ve hesabınızı tutmanız gerekir.
   2. Uygulamanız için Zoom Onayı: Uygulamanızı Mağaza’da yayınlamadan önce uygulamanız yazılı olarak, önceden Zoom tarafından onaylanmalıdır.  Zoom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, tamamen veya kısmen, Başvurunuzu bu amaçlardan herhangi biri veya tümü için onaylayabilir veya reddedebilir ve kullanabilir.
   3. Dağıtım için Yetkilendirme. Zoom’a şunları yapmak üzere yetki ve talimat vermekte ve münhasır olmayan, dünya çapında, iptal edilebilir tamamen ödemesi yapılmış, telifsiz (Ücretli Uygulamalar haricinde) bir izin verirsiniz: (1) Uygulamanızı Mağaza’da barındırmak, yayınlamak, listelemek, görüntülemek ve dağıtmak ve Ücretli Uygulamanızı (uygulama içi satın alımlar yoluyla kullanıma sunulanlar da dahil olmak üzere, Ücretli Uygulamanız aracılığıyla kullanıma sunulan dijital medya, içerik hizmetler dahil) sizin adınıza çoğaltmak, dağıtmak, herkese açık şekilde uygulamak, herkese açık şekilde görüntülemek, kamuya bildirmek ve kullanıma sunmak (2) Son Kullanıcıların Uygulamanızı görüntülemesine, kullanmasına, indirmesine, yüklemesine, uygulamasına ve görüntülemesine izin vermek.
   4. Sorumluluklarınız. Uygulamanızın (Uygulamanız aracılığıyla kullanıma sunulan tüm dijital medya, içerik ve hizmetler dahil) tüm güvenliği, geliştirilmesi ve bakımı da dahil olmak üzere, Uygulamanızdan ve uygulamanızın doğruluğu ve yasalara uygunluğundan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul eder ve onaylarsınız. Uygulamanızın bir üçüncü tarafın patentini, telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, ahlaki haklarını veya diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarını veya tanıtım veya gizlilik haklarını ihlal etmeyeceğini, kötüye kullanmayacağını veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemenin çiğnenmesine neden olmayacağını mevcut ve sürekli olarak beyan ve garanti edersiniz. Uygulamanızla ilgili yanlış, hatalı veya yanıltıcı iddialarda bulunmayacak veya Son Kullanıcıları Uygulamanızın performansı, işlevselliği veya diğer yönleri hakkında başka herhangi bir şekilde yanlış yönlendirmeyeceksiniz.  Uygulamanızın Son Kullanıcılar için tamamen işlevsel kalmasını sağlayacaksınız.
   5. Son Kullanıcılar için Destek ve Hizmet. Son Kullanıcılara hızlı ve kapsamlı destek ve hizmet sağlamak için ticari olarak makul çaba göstermeyi kabul edersiniz.  Son Kullanıcılara yeterli destek ve hizmet sağlamamanız, Uygulamanızın Mağaza’dan kaldırılmasına neden olabilir.
   6. Son Kullanıcılara Zoom Yükümlülüğü Yoktur. Ücretli Uygulama Şartları Ek’inde belirtilen haller dışında, Uygulamanızla ilgili olarak, Zoom’un Son Kullanıcılarla ilgili destek veya teknik yardım da dahil olmak üzere hiçbir mükellefiyeti, sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul eder ve onaylarsınız. Son Kullanıcılara Zoom’un bu tür bir desteği sağlamak için kullanılabildiğini beyan etmeyeceksiniz.
   7. Son Kullanıcılarla Doğrudan İlişkiler.  Son Kullanıcılarınızla kullanım şartlarını doğrudan düzenleyeceksiniz ve Son Kullanıcılarınızı yasal olarak yeterli bir şekilde gizlilik politikanız hakkında bilgilendireceksiniz (bu kullanım şartlarıyla birlikte “Şartlarınız”) ve Uygulamanızın indirilmesi veya yüklenmesiyle bağlantılı olarak ve Uygulamanızda ve/veya herkese açık web sitenizde Şartlarınızı erişilebilir hale getireceksiniz.  Şartlarınız yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymalı ve Uygulamanızın nasıl işlediğini ve Kişisel Bilgileri nasıl topladığını, kullandığını, paylaştığını, sakladığını ve başka şekilde işlediğini açık ve doğru bir şekilde ortaya koymalıdır.  Kişisel Bilgilerinizi ve diğer Uygulama Verilerini kullanımınızın API Şartları gerekliliklerine tabi olduğunu kabul edersiniz.
   8. Uygulamayı Kaldırma ve Kapatma Süresi:  Zoom’a altmış (60) gün öncesinde yazılı bildirimde bulunarak Uygulamanızı Mağaza’dan kaldırabilir, devre dışı bırakabilir veya başka bir şekilde silebilirsiniz. Bu bildirimi takiben veya bu Sözleşmenin başka bir şekilde feshedilmesi durumunda, Başvurunuzu ticari olarak makul bir kapatma süresi boyunca (O günün tarihi veya fesih tarihi itibariyle yürürlükte olan bu tür abonelik koşullarının sonuna kadar Ücretli Uygulamalara yönelik abonelikler için ön ödeme yapmış Son Kullanıcılar ile ilgili olanlar da dahil) Son Kullanıcılara sunmaya devam etmeyi ve Son Kullanıcılarınızın deneyimini korumak için başvurunuzun sona erdirilmesiyle ilgili prosedürleri uygulamayı kabul edersiniz. Bu tür prosedürler, Son Kullanıcılarınıza Uygulamanızın artık kullanılamayacağına dair bildirimler sağlamayı içerebilir. Zoom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu kapatma süresini kısaltabilir veya bundan feragat edebilir.
   9. Askıya Alma ve Kaldırma. Zoom, Mağaza kullanımınızı veya Mağaza’ya erişiminizi askıya alabilir veya devre dışı bırakabilir veya Uygulamanızı önceden bildirimde bulunmadan, sorumluluk almadan veya başka bir yükümlülük olmaksızın herhangi bir zamanda Mağaza’dan veya Zoom Ürünlerinden kaldırabilir.  Zoom, bu tür bir işlemi size bildirmek için ticari olarak makul olan çabayı gösterecektir.  Uygulamanızın askıya alınması veya devre dışı bırakılması durumunda Zoom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Ücretli Uygulama Koşulları Eki’nde belirtildiği üzere uygulamanızın ücretli kullanıcılarına geri ödeme sunabilir.
   10. Test için Yayınlanabilir URL. Sizin ve güvenilir üçüncü tarafların Uygulamanızı (“Yayınlanabilir URL”) yalnızca test amacıyla yüklemeniz ve kullanmanız için bir tek düzen kaynak bulucu (“URL”) isteyebilirsiniz. Zoom’un takdirine bağlı olarak size yayınlanabilir bir URL sağlanabilir. Zoom tarafından size Yayınlanabilir bir URL sağlanması durumunda, Yayınlanabilir URL’yi herkese açık olarak ifşa etmeyecek veya kullanıma sunmayacaksınız. Bu Yayınlanabilir URL, uygulamanızın sınırlı, özel beta sınamasının yapılması için yalnızca sizin tarafınızdan kullanılır. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirmeden istediği zaman Yayınlanabilir URL’yi iptal edebilir veya sınırlayabilir.
   11. Değişiklikler ve Güncellemeler.  Zoom’un; Mağaza’nın ve/veya Uygulamanızın yayınlanmasına ilişkin gereksinimlerinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak düzenleyebileceğini, düzeltebileceğini, değiştirebileceğini veya kullanımdan kaldırılabileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Bu değişiklikleri size önceden bildirimde bulunmaksızın yapabiliriz, ancak önemli oldukları durumlarda yeni gereksinimler ve değişiklikler hakkında size bildirimde bulunmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz.  Bu tür değişiklikleri ve düzenlemeleri izlemekten siz sorumlusunuz ve Uygulamanızın Mağaza veya Zoom Ürünlerinin mevcut sürümüyle uyumlu kalmasını ve çalışmasını sağlamak için uygulamanızı derhal ve aşırı gecikme olmaksızın geliştirecek, değişiklik yapacak ve/veya düzenleyeceksiniz.
   12. İhracat Gereklilikleri.  Uygulamanızın herhangi bir veri şifrelemeyi veya diğer şifreleme işlevlerini veya Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Düzenlemeleri tarafından denetlenen başka bir teknolojiyi içermesi, kullanması veya desteklemesi durumunda, Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Yönetmeliklerine ve Uygulamanız (ve Uygulamanız aracılığıyla sunulan dijital medya, içerik veya hizmetler) için ithalat izinlerini zorunlu kılan diğer ülkelerden gelen uygun izinlere uyduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Zoom’un talebi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından atanan İhracat Kontrol Sınıflandırma Numaralarının (ECCN), Emtia Sınıflandırma Otomatik İzleme Sistemi (CCATS) kodlarının ve BIS’e sunulan ihracat lisansı başvurularının veya kendi kendine sınıflandırma raporlarının elektronik kopyalarını Zoom’a sunacaksınız.  SDK Uygulamaları hariç olmak üzere, Zoom, Uygulamayı Zoom’un Bulutunda çalıştırmak için gereken Son Kullanıcıların verilerine (Son Kullanıcıların onayına bağlı olarak) erişme iznini yalnızca Zoom’un bulutundaki Uygulamanıza verecektir.  Uygulamalarınızın BIS’ten herhangi bir yetki veya lisans gerektirmediğini (veya BIS’ten gerekli tüm yetkileri ve/veya lisansları aldığınızı) yukarıda Son Kullanıcılar İçin Zoom tarafından belirtildiği şekilde kullanıma sunulduğunu beyan ve garanti edersiniz.
  3. Son Kullanıcıyla İlgili Yükümlülükler
   1. Son Kullanıcı İletişimi. Uygulamanızla bağlantılı olarak, Son Kullanıcılarla yalnızca aşağıdaki durumlarda doğrudan iletişim kurabilirsiniz: (i) teknik nedenlerle veya destek nedenleriyle, (ii) yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olduğunda veya (iii) Son Kullanıcı tarafından onaylandığında veya talep edildiğinde. Her durumda, Son Kullanıcılarla herhangi bir iletişimin yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlayacaksınız. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Zoom’un açık yazılı izni olmadan, Uygulamanızı entegre Zoom Ürünleri içindeki Son Kullanıcılara pazarlama mesajları göndermek için kullanamazsınız.
   2. Veri Sahibi Talepleri.  Bir Son Kullanıcının (i) kendisiyle veya Zoom Ürünleri üzerinden iletişim kurduğu diğer kişilerle ilgili Uygulama Verilerini ve (ii) ilgili yasalar uyarınca uygulamanız yoluyla (ilgili Uygulama Verileri, “Son Kullanıcı Verileri” ile birlikte) söz konusu Son Kullanıcıdan toplanmış, iletilmiş, oluşturulmuş veya alınmış her türlü meta veriyi silme, alma veya bunlara erişme hakkıyla ilgili olarak Son Kullanıcılardan gelen tüm veri sahibi taleplerini yerine getirmeniz gereklidir. Uygulamanızın Son Kullanıcı tarafından silinmesinin veya kaldırılmasının ardından Son Kullanıcı Verilerini saklamanız durumunda, Son Kullanıcı Verilerini Son Kullanıcı ile olan Şartlarınıza göre korumaya ve bu Son Kullanıcı Verileri için sektörel standartta güvenlik önlemlerini sürdürmeye devam etmelisiniz.
  4. Ticari Marka Lisansları
   1. Zoom Lisansı. Bu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına tabi olarak, bu Sözleşmenin süresi ve bu sözleşmede belirtilen geçerli kapatma süresi boyunca, Zoom’a sağlanan (sağlanmış olması durumunda) marka kullanım yönergelerinize tabi olarak, adınızı, ticari markalarınızı, hizmet markalarınızı, logolarınızı ve sembollerinizi (toplu olarak “Markalarınız”; bu tür fikri mülkiyet genelde “Markalar” olur) sadece şunlar için kullanmak üzere Zoom’a münhasır olmayan, devredilemez, telifsiz, tamamen ödenmiş, geri alınabilir, dünya çapında geçerli hak ve lisans verirsiniz: (i) Uygulamanızı Mağazada, Zoom Ürünlerinde, Zoom’un web sitesinde ve pazarlama materyallerinde tanıtmak için ve (ii) yazılı olarak karşılıklı şekilde kabul edilen diğer pazarlama faaliyetleri için.  Zoom, (i) sizi yayınlanmış geliştirici olarak tanımlamak, (ii) Uygulamanızı Mağaza’da ve Zoom Ürünlerinde barındırıp listelemek ve (iii) Uygulamanızı basın bültenlerinde, bloglarda, bültenlerde, e-postalarda ve diğer benzer tanıtım materyallerinde duyurmak için Markalarınızı daha fazla kullanabilir.
   2. Lisansınız.Zoom ve Zoom logosu ticari markalardır ve/veya Zoom’un tescilli ticari markalarıdır (“Zoom Markaları”). İşbu Sözleşmenin koşul ve şartlarına tabi olmak üzere, Zoom size işbu Sözleşme süresince Zoom’un belirli zamanlarda Zoom tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirilebilecek Marka Yönergelerine ve Ortaklık Kılavuzuna ve Zoom App Marketplace Pazarlama Kaynakları Kılavuzuna uymanız koşuluyla, Zoom Markalarını yalnızca Uygulamanızı web sitenizde ve pazarlama materyallerinizde tanıtım amacıyla kullanmanız için münhasır olmayan, devredilemez, telifsiz, tamamen ödenmiş, geri alınabilir, dünya çapında geçerli bir hak ve lisans sağlar.  Zoom Markalarına veya Zoom’un sahip olduğu diğer ticari markalara yönelik başka herhangi bir lisans verilmez. Zoom Markalarının kullanımından kaynaklanan tüm iyi niyet Zoom’un menfaatine olacaktır ve Zoom Markalarında Zoom’un haklarına karşı olumsuz bir adım atmayacaksınız. “Zoom”u veya Zoom Markalarından herhangi birini içeren herhangi bir ticari marka, ticari ad veya etki alanı adını veya kafa karıştırıcı benzer bir şeyi benimsememeyi, kullanmamayı, tescil ettirmemeyi veya tescil ettirmeye çalışmamayı kabul edersiniz.
   3. Kontrol. Her taraf Markalarını kullanma lisansını iptal edebilir veya varsa diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak yeni Markaların kullanılmasını gerektirebilir.  Talep üzerine her taraf, diğer tarafın Markalarının kullanımına ilişkin örnekler sağlamayı kabul eder.
  5. Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet
   1. Zoom’un Fikri Mülkiyeti.  Bu Sözleşmede sağlanan sınırlı lisanslara tabi olarak, Mağazadaki ve Mağazaya yönelik tüm haklar, Mağazada kullanılan veya Mağazayı oluşturan diğer tüm teknoloji, içerik, bilgi veya hizmetler (Uygulamanız hariç) ve Zoom Ürünleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Zoom’un fikri mülkiyetinde mülkiyet hakları bizdedir ve mülkiyet veya başka bir hak elde etmezsiniz.
   2. Fikri Mülkiyetiniz.  Bu Sözleşmede sağlanan sınırlı lisanslara tabi olarak Zoom, sizinle aramızdaki ilişkide, Uygulamanızda veya fikri mülkiyetinizde mülkiyet veya başka haklar elde etmez ve buradaki mülkiyet ve haklar size aittir.
   3. Geri bildirim.  Zoom’a fikirlerinizi, önerilerinizi ve/veya tekliflerinizi (”Geri bildirim”) göndererek şunları kabul ve beyan edersiniz: (a) Geri bildiriminiz gizli veya özel bilgiler içermez; (b) Geri bildirime istinaden Zoom’un açık ve zımni olarak gizlilikle ilgili hiçbir yükümlülüğü yoktur; (c) Zoom geri bildirimle ilgili olarak halihazırda bir çözüm veya çözüm bileşeni geliştiriyor olabilir ve (d) Zoom’a size herhangi bir tazminat ödemeden ve sınırlama olmadan geri bildirimi herhangi bir amaçla kullanması, ticarileştirmesi ve yayınlaması için münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, telifsiz, geri alınamaz, alt lisanslanabilir, kalıcı bir lisans verirsiniz.
   4. Bağlantı Yok.  Bölüm 4’ün izin verdiği durumlar dışında, Zoom ile herhangi bir bağlantı iddiasında bulunmayacaksınız veya Zoom’un Uygulamanıza sponsor olduğu, uygulamanızı onayladığı, ruhsatlandırdığı veya garanti ettiği ya da Zoom’un ortağı olduğunuz konusunda herhangi bir iddiada bulunamazsınız.  Mağazayla ya da herhangi bir Zoom Ürünleriyle ilgili veya başka bir şekilde Zoom adına herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunamazsınız.
  6. Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
   1. Zoom Hizmet Düzeyi Sözleşmesi.Mağaza’nın kullanılabilirliği ve işlevselliği ve Zoom’un Mağaza ile bağlantılı olarak size sağladığı her türlü tavsiye, danışma veya hizmet “olduğu gibi” ve herhangi bir teminat veya garanti olmadan sağlanır. Zoom, Mağaza veya Uygulamanız için size herhangi bir destek sağlamakla yükümlü değildir ve Zoom, Mağaza’nın herhangi bir çalışma süresini, kullanılabilirliğini, performansını veya bütünlüğünü garanti etmez. Zoom’un, Mağaza’nın planlı veya plansız kapalı kalma sürelerini size önceden bildirmesi gerekmemektedir.
  7. Ücretler
   1. Ücretler. Zoom, Mağaza’nın tamamının veya bir kısmının kullanımı veya bunlara erişilmesi için ücret alma hakkını saklı tutar.  Herhangi bir ücret sizin tarafınızdan ve Zoom tarafından kabul edilmelidir ve bu tür bir anlaşma, çevrimiçi hüküm ve koşulları veya bu Sözleşmeye eklenen Ücretli Başvuru Koşulları Eki gibi diğer benzer şartları kabul etmenizle gerçekleştirilebilir.
  8. Fesih
   1. Fesih. Bu Sözleşme, şartları gereğince, Zoom veya siz tarafınızdan feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.
   2. Zoom Tarafından Fesih. Zoom, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan, sorumluluk almadan veya size karşı başka bir yükümlülük olmaksızın feshedebilir. Zoom Şartları’nın ve Zoom’un Gizlilik Bildirimi’nin ihlali (https://explore.zoom.us/tr/privacy/ adresinden erişilebilir) veya Zoom kullanıcılarının gizliliği ile ilgili yasal yükümlülüklerinizi önemli ölçüde ihlal ediyor gibi görünen diğer davranışlar, Zoom’un sözleşmeyi feshetmesi için bağımsız bir zemin oluşturur. Zoom, Sözleşmenin feshi hakkında sizi bilgilendirmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir.
   3. Sizin Tarafınızdan Fesih.  Zoom’a istenen geçerli fesih tarihinden en geç 60 gün önce yazılı bildirimde bulunarak ve bu Sözleşmenin Bölüm 2.8’i uyarınca herhangi bir kapatma dönemi boyunca Uygulamanızı sağlamaya devam etmeye yönelik tüm yükümlülüklere tabi olarak, bu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’ye yapılan herhangi bir Eki feshedebilirsiniz (ve Uygulamanızı Mağaza’dan kaldırabilirsiniz).  Zoom hesabınızın veya API Şartlarının feshi, bu Sözleşme’deki şartlara göre bu Sözleşmenin otomatik olarak feshedilmesine neden olacaktır.  Bu Sözleşme feshedildikten sonra (ve bu Sözleşme’nin Bölüm 2.8’i uyarınca geçerli herhangi bir fesih sonrası kapatma döneminin ardından), bu Sözleşmede verilen tüm lisansların süresi derhal sona erer ve Uygulamanızı Mağaza’dan ve uygun olduğu şekilde Zoom Ürünlerinden kaldırmanız gerekir. Ayrıca, bu Sözleşmenin Bölüm 3.2’si uyarınca, Uygulamanız aracılığıyla erişilen veya elde edilen verilerin silinmesiyle ilgili Son Kullanıcıların taleplerine uymanız gerekir.
   4. Kapatma Süresi. Taraflardan herhangi birinin feshi veya fesih bildirimi üzerine, bu Sözleşme’de belirtilen kapatma prosedürlerine uymayı kabul edersiniz.  
  9. Yasal Uyarı
   1. YASAL UYARI. MAĞAZA VEYA UYGULAMANIZIN MAĞAZA’DA VEYA BİR ZOOM ÜRÜNÜ İÇİNDE YAYINLANMA OLANAĞINIZ İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TEMİNAT VEYA GARANTİ VERMEYİZ. MAĞAZAYI KULLANIMINIZIN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE MAĞAZAYI ”OLDUĞU GİBİ”’, ”TÜM HATALARIYLA” ”MEVCUT OLDUĞU GİBİ” SUNDUĞUMUZU ANLARSINIZ.  YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SATILABİLİRLİK, MEMNUNİYET KALİTESİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İŞÇİLİK VE İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR ZIMNİ GARANTİYİ KABUL ETMİYORUZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR KAPSAMINDA BELİRLİ HAKLARINIZ OLABİLİR. BU SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR ŞEY EĞER YÜRÜRLÜKTEYSE BU HAKLARI ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAZ. MAĞAZANIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMİYORUZ. ÖZELLİKLE BAKIM, GÜNCELLEMELER, SİSTEM VEYA AĞ HATALARI NEDENİYLE MAĞAZANIN ÇALIŞMASI KESİNTİYE UĞRAYABİLİR. BU TÜR KESİNTİLERDEN, ÇALIŞMA HATALARINDAN VEYA VERİ KAYBININ MEYDANA GELMESİNDEN OLUŞABİLECEK HASARLAR İÇİN TÜM SORUMLULUĞU REDDEDİYORUZ.
  10. Sorumluluğun Sınırlandırılması
   1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.  YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR KOŞULDA VE HİÇBİR KANUN TEORİSİNE (SÖZLEŞMEDE, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE, İHMALDE VEYA BAŞKA NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN) BAĞLI OLMAKSIZIN BU SÖZLEŞME, MAĞAZA VEYA UYGULAMANIZI GELİŞTİRME, YAYINLAMA, DAĞITMA VE BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANIMA SUNMA OLANAĞINIZLA BAĞLANTILI OLARAK ZOOM’UN BU TÜR BİR HASARIN GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLİP BİLMEMESİNE VE ÖNGÖRMESİNE BAKILMAKSIZIN ZOOM, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA İLGİLİ YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, TAŞERONLARI, SATICILARI VEYA TEDARİKÇİLERİ KÂR KAYBI, SATIŞ VEYA İŞ KAYBI, VERİ KAYBI, İŞİN AKSAMASI VEYA KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ DİĞER KAYIPLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, ÖRNEK, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN VEYA CEZAİ HASAR KARŞISINDA SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.
   2. TOPLAM SORUMLULUK. BU SÖZLEŞMEDE AKSİ YÖNDEKİ HERHANGİ BİR ŞEYE BAKILMAKSIZIN, ZOOM’UN BU SÖZLEŞMEDEN, MAĞAZADAN VEYA UYGULAMANIZDAN KAYNAKLANAN SİZE KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR ŞEKİLDE BEŞ YÜZ ABD DOLARINI (500,00 ABD DOLARI) GEÇEMEZ. BU SÖZLEŞMEYİ, MAĞAZAYI VEYA UYGULAMANIZI KULLANIMINIZ DOĞRULTUSUNDA ORTAYA ÇIKAN TALEPLER, TALEBİN ORTAYA ÇIKTIĞI OLAYLARDAN SONRAKİ BİR (1) YIL İÇİNDE YAPILMALIDIR.
   3. İstisnalar. Bazı yargı bölgeleri, belirli zararlar için zımni garantilerin veya sorumluluk sınırlamalarına izin vermez, bu da yukarıdaki sınırlamaların bazılarının sizin için geçerli olmadığı anlamına gelir. Bu yargı alanlarında Zoom’un sorumluluğu yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş şekilde yok sayılacaktır.
  11. Teminat
   1. SİZİN TARAFINIZDAN TEMİNAT.  ZOOM’U, BAĞLI KURULUŞLARINI, YETKİLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, DANIŞMANLARINI, TEMSİLCİLERİNİ, HİZMET SAĞLAYICILARINI, TEDARİKÇİLERİNİ VE SATICILARINI, BU SÖZLEŞMEYİ VEYA UYGULAMANIZI İHLALİNİZDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFTAN (SON KULLANICILARINIZ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) TALEP, SORUMLULUK, ZARAR VE/VEYA MASRAFLARI (AVUKATLIK ÜCRETLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) TAZMİN ETMEYİ, SAVUNMAYI VE BERİ KILMAYI KABUL EDERSİNİZ.  YAZILI ONAYIMIZ OLMADAN BİR YARGI ALANINA GİRME ONAYI VERMEYECEK VEYA BİR İDDİAYI ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYACAKSINIZ VE BU İDDİA MAKUL OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ENGELLEMEYECEKSİNİZ. TAZMİNATINIZA TABİ HERHANGİ BİR İDDİAYI SAVUNMAK İÇİN KULLANDIĞINIZ DANIŞMAN, BİZİM İÇİN MAKUL ŞEKİLDE KABUL EDİLEBİLİR OLACAKTIR.
  12. Genel Hükümler
   1. Yürürlükteki Yasa.Bu Sözleşme, yasaların çatıştığı hükümler hariç olmak üzere Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacaktır ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır.  Tahkim dışında tutulan işlemler (basit tazminat talepleri haricinde) için herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir (veya benzer çareler) isteyebilmemiz koşuluyla, bunların yalnızca Kaliforniya Kuzey Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesi’nde veya Santa Clara County, Kaliforniya’da bulunan bir eyalet mahkemesinde çözüleceğini kabul edersiniz.
   2. Tahsis.  Zoom’a önceden bildirmeden bu Sözleşmeyi yasaların yürütülmesi, kontrol değişikliği, birleşme, varlık satışı veya farklı bir şekilde tahsis edemezsiniz. Zoom, bu Sözleşmeyi (veya bu Sözleşme kapsamındaki hak, görev veya yükümlülüklerinden herhangi birini), tamamen kendi takdirine bağlı olarak, tamamen veya kısmen ve kısıtlama olmaksızın atayabilir veya devredebilir.
   3. Sözleşme Bütünü.  Bu Sözleşme ve ilgi olarak bu Sözleşmeye eklenen belgeler Uygulamanızın Mağaza’da veya Zoom Ürünleri dahilinde geliştirilmesi, yayınlanması, dağıtımı, satışı ve kullanıma sunulmasıyla ilişkili olarak bizimle aranızdaki sözleşmenin bütünlüğünü oluşturur ve yazılı veya sözlü ya da özel, uygulama, politika veya emsal karar tarafından oluşturulmuş olmasından bağımsız olarak bu Sözleşmenin konusuyla ilgili önceki tüm sözleşmeler ve anlaşmaların yerini alır. Bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin yasa dışı, geçersiz veya yürürlükteki yasalar gereğince uygulanamaz olduğu tespit edilirse bu madde mümkün olan en geniş ölçüde değiştirilecek ve mümkün değilse bu Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır.
   4. Bildirimler.  İşbu belge kapsamında gönderilecek tüm bildirimler veya diğer iletişimler yazılı olarak ve (i) tarafımızdan Zoom Hesap Yöneticinize e-posta yoluyla, Mağaza’da gönderi yoluyla veya geliştirici hesabı bilgilerinizde belirtilen e-posta adresine e-posta gönderme yoluyla veya (ii) sizin tarafınızdan “Yasal Bildirim”in konu satırında belirtildiği bir e-posta yoluyla legal@zoom.us adresine veya bazı zamanlarda belirtebileceğimiz diğer e-posta adreslerine veya fiziksel adreslere gönderme yoluyla gerçekleştirilecektir. Alındı tarihi, bu bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.
   5. Feragat Yokluğu. Zoom’un herhangi bir hakkı uygulayamaması bu haklardan feragat etme olarak görülmeyecektir.
   6. Geçerliliğini Koruma. Bu Sözleşmenin, Bölüm 3 (Son Kullanıcıyla İlgili Yükümlülükler), 10 (Sorumluluğun Sınırlandırılması) ve 11 (Teminat) gibi, bu Sözleşmenin feshinden veya sona ermesinden sonra şartları gereği uygulama gerektiren hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.
   7. Bağımsız Taraflar. Bu Sözleşmedeki hiçbir şeyin, taraflar arasında istihdam, ortaklık, birlik, ortak girişim, temsil (geçerli herhangi bir Ek’te aksi belirtilmedikçe) veya güven verici bir ilişki teşkil ettiği veya oluşturduğu kabul edilmeyecek veya bu yönde bir yorumda bulunulmayacaktır.
   8. Üçüncü Taraf Hak Sahipleri Yoktur.  Bu Sözleşmede herhangi bir üçüncü taraf hak sahibi yoktur. 

AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLER (TOPLU OLARAK “AB ŞARTLARI”) YALNIZCA AB’DE BULUNAN GELİŞTİRİCİLER İÇİN GEÇERLİDİR. BU SÖZLEŞMENİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BULUNUYORSANIZ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BULUNAN TÜKETİCİLERE UYGULAMALAR SUNUYORSANIZ AB GELİŞTİRİCİSİ OLARAK KABUL EDİLİRSİNİZ.  BİR AB GELİŞTİRİCİSİYSENİZ, BU AB ŞARTLARI, ÇELİŞTİKLERİ DURUMLARDA YUKARIDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GEÇER.

  1. Askıya Alma ve Kaldırma
   1. Zoom, Mağaza kullanımınızı veya Mağaza’ya erişiminizi askıya alabilir veya devre dışı bırakabilir veya bunlardan herhangi biri meydana gelirse Uygulamanızı Mağaza’dan veya diğer tüm Zoom Ürünlerinden kaldırabilir:
    1. Şartlara uymazsanız; 
    2. Zoom’un yasal bir gerekliliğe veya mahkeme emrine uymak için bunu yapması gerekir;
    3. Zoom, davranışınızın bir kullanıcıya, üçüncü tarafa veya Zoom’a zarar verebileceğine veya bunlara ilişkin sorumluluk taşıyabileceğine makul bir şekilde inanmaktadır — örneğin, bilgisayar korsanlığı yapmak, kimlik avı yapmak, taciz etmek, istenmeyen e-posta göndermek, başkalarını yanıltmak veya size ait olmayan içeriği kazımak.
   2. Zoom hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını veya devre dışı bırakıldığına inanıyorsanız devreports@zoom.us adresine e-posta yoluyla şikayette bulunabilirsiniz.
  2. Zoom Tarafından Fesih
   1. Zoom, bunlardan herhangi biri meydana gelirse bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir:
    1. Şartlara uymazsanız;
    2. Zoom’un yasal bir gerekliliğe veya mahkeme emrine uymak için bunu yapması gerekir;
    3. Zoom, davranışınızın bir kullanıcıya, üçüncü tarafa veya Zoom’a zarar verebileceğine veya bunlara ilişkin sorumluluk taşıyabileceğine makul bir şekilde inanmaktadır — örneğin, bilgisayar korsanlığı yapmak, kimlik avı yapmak, taciz etmek, istenmeyen e-posta göndermek, başkalarını yanıltmak veya size ait olmayan içeriği kazımak.
   2. Zoom hesabınızın yanlışlıkla feshedildiğine inanıyorsanız devreports@zoom.us adresine e-posta yoluyla şikayette bulunabilirsiniz.
  3. Sıralama
   1. Mağaza genellikle Zoom API’lerinde yapılan arama sayısına göre uygulamaları görüntüler.  Mağaza’nın “Öne Çıkanlar” kategorisinde listelenen uygulamalar, abone sayısı, abone sayısındaki son büyüme ve stratejik ortaklıklar ve Zoom API çağrılarının sayısı dahil olmak üzere bir dizi kritere göre seçilir.
  4. Verilere erişim
   1. Sizin veya Son Kullanıcılarınızın Mağaza’yı kullanmak için Zoom’a erişim sağladığı veya size veya Son Kullanıcılara hizmetlerini sağlarken oluşturulan verilerin kategorileri, Uygulamalarınızın yüklemelerini ve kaldırılmasını, Uygulamalarınızın etkin ve etkin olmayan Son Kullanıcılarını, etkinlik günlüklerini, Zoom API çağrılarını ve kullanımını ve webhook kullanımını içerir.  Ek ayrıntılar için lütfen geliştirici belgelerine bakın.
   2. Bölüm 16.1’de listelenen verilere erişiminiz vardır, ancak Uygulamanızı bu tür verileri alacak ve toplayacak şekilde yapılandırmanız gerekir.  Ek ayrıntılar için lütfen geliştirici belgelerine bakın.
   3. Zoom, Zoom Gizlilik Bildirimi‘nde belirtilen kişisel verileri oluşturan bu tür verileri üçüncü taraflarla paylaşır.
  5. Sözleşme ilişkisinin sonunda bilgilere erişim
   1. Bu Sözleşmenin feshinden sonra, Bölüm 3 uyarınca Son Kullanıcı tarafından aksi talep edilen durumlar dışında, Son Kullanıcı Verilerini kalıcı olarak silmeniz gerekir.
   2. Uygulamanızın kullanımıyla ilgili topladığınız Uygulama Verilerini (Son Kullanıcı Verileri dışında) saklayabilirsiniz.
  6. Şikayet işleme sistemi
   1. Mağaza ile ilgili bir konudan memnun değilseniz devreports@zoom.us adresine bir e-posta göndererek şikayette bulunabilirsiniz.
   2. Zoom bir şikayet aldığında, bu tür bir şikayeti aldıktan sonra ticari olarak makul bir süre içinde şikayeti değerlendirecek ve yanıtlayacaktır.
  7. Arabuluculuk
   1. Şikayetinizin Zoom tarafından ele alınmasından memnun değilseniz veya Zoom’un şikayet işleme mekanizması altında bir anlaşmaya varılamazsa, T
    taraflardan biri bu Sözleşme kapsamındaki bir anlaşmazlığı arabuluculukla çözmek için başvurabilir. Zoom, 
    JAMS ve Amerikan Tahkim Derneği‘ni arabuluculuk hizmeti verebilecek kurumlar olarak tanımlamıştır. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, arabuluculuk gönüllülük esasına dayalıdır ve ne siz ne de Zoom anlaşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözmekle yükümlü değildir.
  8. Sözleşmenin Değiştirilmesi; Çakışmalar
   1. Zoom, size bildirimde bulunarak ve Uygulamanızı Mağaza’da veya Zoom’un Ürünleri’nde yayınlamaya, dağıtmaya, satmaya veya başka şekillerde kullanıma sunmaya devam etmeyi reddetme fırsatıyla bu Sözleşmede herhangi bir anda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, Zoom bu Sözleşmenin yeni bir kopyasını zoom.us/legal adresinde erişilebilir hale getirecektir. Değişiklikler şu şartlar altında yürürlüğe girecek ve sizin tarafından kabul edilmiş sayılacaktır: (a) bildirim gönderildikten hemen sonra bu Sözleşmeye tabi olursanız veya (b) bildirim yayınlanmadan önce bu Sözleşmeye tabi olursanız, değiştirilmiş Sözleşmeyi kabul ettiğiniz zaman (hemen geçerli olacak, yasaların gerektirdiği değişiklikler hariç) veya Uygulamanızı Mağaza’da veya Zoom Ürünleri içinde yayınlamaya veya dağıtmaya devam ederseniz bildirimden 15 gün sonra. Bu tür değişiklikler geriye dönük geçerli olmayacaktır.
   2. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız, bu Sözleşmeyi bu bölümdeki bildirim süresi içinde feshedebilirsiniz. Bu bölüm uyarınca fesih, bu bildirimden ve geçerli herhangi bir kapatma döneminden 15 gün sonra yürürlüğe girecektir. Uygulamanızı Mağaza’da veya Zoom Ürünlerinde yayınlamaya devam etmenizin, bu Sözleşmenin değiştirilmiş şartları ile mutabık olduğunuz anlamına geldiğini kabul etmektesiniz.
   3. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, AB’deki ulusal mahkemeler nezdinde AB’deki yetkili derneklerin, kuruluşların veya kamu kurumlarının çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinin işletme kullanıcıları için adilliğini ve şeffaflığını teşvik etmek konusunda Avrupa Parlamentosu’nun (AB) 2019/1150 sayılı Yönetmeliği’ne ve 20 Haziran 2019’daki Konsey Yönetmeliği’ne ilişkin yasal haklarını kullanma veya çare arama hakkını sınırlamak için yorumlanamaz.
   4. Bu AB Şartları sizin için geçerliyse bu AB Şartları ile Şartların diğer hükümleri arasında bir uyuşmazlıkta, bu AB Şartları geçerli ve hakim olacaktır. 

AŞAĞIDAKİ EK BÖLÜMLER (TOPLU OLARAK “ZOOM FOR GOVERNMENT ŞARTLARI”) YALNIZCA HTTPS://MARKETPLACE.ZOOMGOV.COM SAYFASINDA BULUNAN ZOOM FOR GOVERNMENT MAĞAZASI’NDA UYGULAMA DAĞITIMI YAPIYORSANIZ VEYA DAĞITMAYA ÇALIŞIYORSANIZ SİZİN İÇİN GEÇERLİDİR.

 1. Bu Sözleşme’de adı geçen “Mağaza” terimi, https://marketplace.zoomgov.com sayfasında bulunan Zoom for Government Marketplace’i ifade eder.
 2. Uygulamanız Zoom for Government Marketplace’te yayınlanmak üzere onaylanmadan önce ve Uygulamanızı Zoom for Government Marketplace’te kullanıma sunmaya devam etmenin bir koşulu olarak ve Uygulamanızın Zoom’un hizmetlerinin, yazılımlarının veya uygulamalarının güvenliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini veya performansını tehdit etmediğinden emin olmak için Zoom, masrafları size ait olmak üzere, Başvurunuzu, Zoom tarafından onaylanan bağımsız bir üçüncü tarafça en az bir API taraması ve bir güvenlik açığı ve risk değerlendirmesinden (“ZfG Güvenlik İncelemesi”) oluşan bir inceleme için göndermenizi isteyebilir. Zoom, bu ZfG Güvenlik İncelemesini yazılı olarak talep edecek ve bu talebi takvim çeyreğinde en fazla bir kez yapacaktır. Zoom ve Zoom’un onaylı üçüncü taraf inceleme görevlisine, ücretsiz olarak, Uygulamalarınıza kullanıcı düzeyinde tam erişim sağlayacak ve ZfG Güvenlik İncelemesinde gözden inceleme görevlisiyle işbirliği yapacak ve Zoom veya inceleme görevlisinin ZfG Güvenlik İncelemesini tamamlamak için makul bir şekilde talep edebileceği bilgileri sağlayacaksınız. Uygulamanızla bağlantılı olarak Zoom’a ve inceleme görevlisine sağladığınız tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ve garanti edersiniz. ZfG Güvenlik İncelemesinin tamamlanmasının hemen ardından, API taramasının sonuçlarını Zoom’a sağlamanız veya bu sonuçları doğrudan Zoom’a sunması için inceleme görevlisine yetki vermeniz gerekir. Geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında Zoom, ZfG Güvenlik İncelemesi sonuçlarını gizli tutacaktır. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak, Uygulamanızı yayınlamaya veya Zoom for Government Marketplace’te sunmaya devam etmenin bir koşulu olarak uygulamanızın güvenlik standartlarında veya işlemlerde ayar veya geliştirme yapmanızı talep edebilir.
 3. Uygulamanızı Zoom for Government Marketplace’te dağıtmadan önce FedRAMP, Siber Güvenlik Olgunluk Modeli Sertifikasyonu veya NIST Siber Güvenlik Çerçevesi (“Güvenlik Standartları”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulamanızın veya Uygulamanızın erişim sağladığı, karşıladığı veya elde ettiği veya başvurup reddedildiği herhangi bir yazılım veya platform hakkında Zoom’u yazılı olarak bilgilendireceksiniz. Uygulamanızın veya Uygulamanızın erişim sağladığı herhangi bir yazılım veya platformun, bu Bölüm 23 gereğince Zoom için önceden tanımladığınız Güvenlik Standartlarına uymayı bıraktığını öğrendikten sonra derhal Zoom’u yazılı olarak bilgilendirecek ve bu tür bir uyumsuzluğu 30 gün içinde düzelteceksiniz. Zoom’un düzeltme süresi boyunca Uygulamanızı kaldırabileceğini veya Uygulamaya erişimi sınırlayabileceğini kabul edersiniz.  
 4. Bu Zoom for Government şartları sizin için geçerliyse bu Zoom for Government Şartları ile Sözleşme’nin diğer hükümleri arasında bir uyuşmazlıkta, ancak yalnızca uyuşmazlığı çözmek için gerekli olduğu ölçüde, bu Zoom for Government Koşulları geçerli olacaktır.