Zoom API Lisans ve Kullanım Şartları

Son Güncelleme: 26 Haziran 2023

Zoom API'lerini kullanarak oluşturduğunuz veya sunduğunuz bir yazılım, uygulama, araç, hizmet veya ürün (''Uygulamanız'') kapsamında erişmeniz veya kullanmanız da dahil olmak üzere Zoom API'lerine erişerek veya onları kullanarak API Lisansı'nı ve Kullanım Şartlarını (''API Şartları'') ve Zoom Video Communications Inc. (''Zoom'', ''biz'', ''bize'' veya ''bizim'') ile Zoom API'lerini kullanımınız konusunda yapılmış olan geçerli ilave belgelere veya diğer şartlara uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu API Şartlarını bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız bunu yapma yetkisine sahip olduğunuzu bize beyan ve garanti edersiniz (ve netleştirmek adına, bu API Şartlarında ''size'' yapılan atıfların tümü ilgili tüzel kişiye yapılmaktadır).''Dahil'' terimi ''sınırlama olmaksızın dahil'' anlamına gelmektedir.

 1. Genel Bakış
  1. Programa Genel Bakış. ''Zoom API'leri'' (i) ilgili tüm araçlar, unsurlar, bileşenler ve çalıştırılabilir unsurlar dahil olmak üzere Zoom tarafından sunulan ve Zoom'un hizmetlerine ve yazılımlarına erişim sağlayan her türlü makine erişimli uygulama programlama arayüzünü, (ii) Zoom'un Müşteri yazılım geliştirme setlerini (''SDK''), (iii) Zoom'un hizmetleri ve yazılımlarıyla etkileşim sağlayan tüm Zoom örnek kodlarını ve (iv) yukarıda anılanlarla ilişkili belgeleri ifade eder. Bu API Şartları çerçevesinde, ''Zoom API'leri'' kapsamına Video SDK Hizmet Şartları ile yönetilen Zoom Video SDK dahil değildir. Zoom, Zoom'un hizmetleri ve yazılımı ile bağlantılı olarak kullanımı için bir dizi teknik bağlantı ve yenilik geliştirmek için Zoom API'lerini sunuyor.
  2. Geçerli Sözleşmeler. Zoom API'lerini kullanımınız Zoom Hizmet Şartları veya Ana Abonelik Sözleşmesinden hangisi geçerliyse ve Geliştirici Belgeleri ve bu API Şartları (toplu olarak ''Şartlar'') ile düzenlenir ve Zoom API'lerine erişerek veya onları kullanarak söz konusu şartları kabul etmiş olursunuz.API Şartları, Zoom Hizmet Şartları, geçerli Ana Abonelik Sözleşmesi veya Geliştirici Belgeleri arasında herhangi bir çatışma olması durumunda API Şartları, Zoom API'lerini kullanımınızı kontrol eder.
  3. Şartların Değiştirilmesi. SİZE ÖNCEDEN BİLDİREREK VEYA BİLDİRMEDEN BU API ŞARTLARINI HERHANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞTİREBİLİRİZ. BU API ŞARTLARININ SON SÜRÜMÜNÜN YAYINLANMASINI TAKİBEN ZOOM API'LERİNİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ BU API ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.
 2. Zoom API'lerinin Kullanımı
  1. Yetkilendirme ve Lisans. Şartlara uymanıza bağlı olarak Zoom uygulamasını geliştirmeniz, test etmeniz ve desteklemeniz ve Zoom hizmetlerini veya yazılımını kullanan müşterilerin uygulamanızda Zoom API'leri işe entegrasyonunu kullanması için sınırlı, tam yetki vermeyen, devredilemez, tahsis edilemez lisans verir. Zoom API'lerini sadece şartlarda açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bu API Şartları ve Zoom API'lerinde herhangi bir bilgi, veri veya diğer içeriklerin kullanılabilirliği Zoom SDk Uygulamaları için Bölüm 7'de belirtilen istisnalara tabi olarak Zoom veya diğer Zoom ticari markasına, hizmet markasına, logosuna, ticari adına, ticari takdim şekline veya sloganına ait telif hakkıyla korunan başka bir ürüne lisans vermek üzere kullanılamaz (Bölüm 6.1'de tanımlanmıştır). (i) Zoom hizmetleri veya yazılımı ile kullanımının dışında herhangi bir kullanımı amaçlanan materyal, yazılım veya içerik oluşturmak, tasarlamak, geliştirmek, yükseltmek, üretmek, satmak, lisanslamak, tanıtmak, pazarlamak veya dağıtmak; (ii) Zoom hizmetleri veya yazılımının özelliklerini veya işlevlerini tekrar oluşturmak veya (iii) burada açıkça izin verildiği durumlar haricinde Zoom API'lerinin herhangi bir türemiş çalışmasını oluşturmak veya dağıtmak için Zoom API'leri kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu API Şartları kapsamında Zoom tarafından size farklı bir lisans verilmemektedir.
  2. Kullanım Sınırlamaları. Zoom, Zoom API'lerini kullanımınızı veya onlara erişiminizi tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve size önceden bildirmeden veya herhangi bir sorumluluğu olmaksızın sınırlama ve durdurma hakkına sahiptir. Sınırlamalar, arama, ses düzeyi ve/veya hız sınırları veya Zoom API'lerinin bir kısmına veya tamamına erişiminizin sınırlandırılması gibi teknik sınırlamalar da içerir. Bu sınırlamaları kabul edersiniz ve bunları önlemeye çalışamazsınız.
  3. Sorumluluklarınız. Zoom API'lerini kullanımınızla ilişkili tüm faaliyetler de dahil olmak üzere uygulamanızın içeriği, geliştirilmesinden, çalışmasından, desteklenmesinden ve sürdürülmesinden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, Zoom API'lerini kullanımınız ve Uygulamanız ile, bir üçüncü tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının, ticari sırrının, etik haklarının ya da diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarının veya tanıtım veya gizlilik haklarının ihlal edilmeyeceğini, kötüye kullanılmayacağını veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemenin çiğnenmesine neden olmayacağını beyan ve garanti edersiniz.
  4. Kayıt ve Hesaplar. Zoom API'lerine erişmek ve onları kullanmak için bir Zoom hesabına kaydolmanız ve hesabınızı korumanız gerekir.
  5. Dahili Kullanım için Yayınlanabilir URL. Kendinizin ve çalışanlarınızın veya sizin hesabınızla Zoom hizmetlerine erişen temsilcilerinizin Uygulamanızı (''Yayınlanabilir URL'') yüklemesine ve kullanmasına izin veren bir tek düzen kaynak konumlayıcı (''URL'') talep edebilirsiniz. Zoom'un takdirine bağlı olarak size yayınlanabilir bir URL sağlanabilir. Size Zoom tarafından Yayınlanabilir bir URl sağlanması durumunda şunları yapamazsınız: (i) uygulamanızı herhangi bir üçüncü tarafa dağıtmak için Yayınlanabilir URL'nin kullanamaz veya (ii) Yayınlanabilir URL'yi üçüncü taraflar tarafından ulaşılabilir bir yerde kullanılabilir hale getiremezsiniz. Bu Yayınlanabilir URL, uygulamanızın sınırlı, özel beta sınamasının yapılması için yalnızca sizin tarafınızdan kullanılır. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirmeden istediği zaman Yayınlanabilir URL'yi iptal edebilir veya sınırlayabilir.
  6. Değişiklikler ve Güncellemeler. Zoom, Zoom API'lerini düzenli olarak günceller ve onlara özellikler ekler ve özellikleri silebilir veya değiştirebilir. Zoom genellikle ilişkili belgeleri ve Zoom API'leri hakkında iletişimlerde yeni veya değiştirilmiş özelliklerin nasıl kullanılacağını açıklar. Zoom'un Zoom API'lerinin bir kısmını veya tamamını kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmadan değiştirebileceğini ve kullanımdan çıkarabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Zoom bu tür eylemler hakkında size bilgi vermek için makul olan tüm ticari çabayı gösterecektir.Zoom API'lerinin güncellemelerini takip etmekten sorumlusunuz ve Zoom API'lerinin geçerli sürümüyle uyumlu kalmasını ve çalışmasını sürdürmek için maliyetleri ve masrafları size ait olmak üzere uygulamanızı hızlı bir şekilde geliştirmeniz, güncellemeniz veya değiştirmeniz gerekir. Bu değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılmamasının Uygulamanızın tasarlandığı gibi çalışmamasına ve Zoom API'lerine erişiminizin sona erdirilmesine veya askıya alınmasına neden olabileceğini onaylar ve kabul edersiniz.
  7. Yasaklı Kullanımlar. Zoom API'lerini veya uygulamanızı kullanarak erişilen veya alınan tüm bilgiler, veriler veya içeriği kullanamazsınız:
   1. Şartlarda açıkça izin verilen amaçların dışında.
   2. Zoom’un Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerini ihlal eden bir şekilde.
   3. Müstehcen, pornografik, kaba veya saldırgan bir şekilde ya da yasadışı veya zararlı faaliyet ya da maddeleri teşvik eden bir şekilde.
   4. Zoom'u veya kullanıcılarını küçük düşürecek veya başkalarının küçük düşürülmesine izin verme olasılığı makul bir şekilde.
   5. Hileli, yanlış veya yanıltıcı bir şekilde.
   6. Aşağıdakiler dahil olmak üzere yürürlükteki yasaları veya düzenlemeleri ihlal eden bir şekilde:
    • Çocuk pornografisi, kumar, korsanlık, telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet yasalarının ihlali gibi yasadışı faaliyetler.
    • Reşit olmayanları herhangi bir şekilde istismar etme niyetinde olmak.
    • Zoom tarafından listelenen ve zaman zaman güncellenen Kısıtlı Ülkeler ve Bölgeler dahil olmak üzere ABD hükümeti tarafından yasaklanan bir ülkeden Zoom API'lerine veya Zoom hizmetleri veya yazılımına erişmek veya birinin erişmesine yetki vermek.
    • Ses, video veya diğer iletişimlerin kaydedilmesini veya engellenmesini düzenleyen yasalar dahil olmak üzere gizlilik, bilgi güvenliği veya veri koruma ile ilgili yürürlükteki yasalar ve/veya düzenlemelerin (toplu olarak ''Gizlilik Yasaları'') ihlal edilmesi.
   7. Tedbirli çalışma gerektiren (örneğin acil tıbbi yardım, tehlikeli faaliyetler) veya uygulamanızın hatası, Zoom API'lere erişim veya Zoom API'lerinin kullanımının veya Zoom hizmetler veya yazılımının ölüme, kişisel yaralanmaya veya maddi veya çevresel hasara yol açabileceği herhangi bir ortamda veya bağlamda.
   8. Zoom hizmetleri veya yazılımının kullanılabilirliği, performansı veya işlevselliğini veya benzer bir performans testi, karşılaştırmayı veya rekabet amaçlarını izlemek için.
   9. Herhangi birinin Zoom API'lerini veya herhangi bir Zoom hizmeti veya yazılımını kullanımı dahil olmak üzere Zoom, Zoom API'leri, Zoom hizmetleri veya yazılımını sınırlayabilecek, bozabilecek, bunlara hasar veya zarar verebilecek şekilde.
   10. Zoom API'leri aracılığıyla erişilebilecek veya Zoom API'lerine bağlanan hizmetler, sunucular, cihazlar veya ağları bozmak, bunlara müdahale etmek veya yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak için.
   11. Uygulamanızın kullanıcılarını (''Son Kullanıcılar'') herhangi bir Zoom hizmeti veya yazılımından taşımak için.
   12. Zoom API'lerini kullanarak uygulamanıza eriştiğiniz veya elde ettiğiniz verilerin kopyalarını oluşturmak veya veri tabanı oluşturmak için.
   13. Uygulamanızın amaçlanan işlevini kullanabilmeleri için Son Kullanıcılar için uygulamanızın ihtiyacı olan veri türlerine yönelik minimum izinden fazlasını veya minimum veriden fazlasını Zoom API'lerinden istemek için.
   14. Son kullanıcı yetkisi olmadan Son Kullanıcılar veya Zoom hizmet veya yazılımları (Kişisel Bilgiler) ile etkileşim kurdukları diğer kişiler hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Zoom API'lerinden toplanan veya uygulamanız aracılığıyla toplanan veya uygulamanız tarafından kullanılan içerik veya verileri ("Uygulama Verileri") elde etmek, toplamak, kullanmak veya bir araya getirmek için.
   15. Zoom hizmetleri veya yazılımını veya Zoom API'lerini kullanan uygulamaların davranışlarını olumsuz yönde etkilemek veya mantıksız miktarda bant genişliği kullanmak için.
   16. Olası güvenlik açıklarını belirlemek, kötüye kullanmak veya herkese açık bir şekilde deşifre etmek için.
   17. Uygulamanızı kullanmayla bağlantılı olarak Son Kullanıcılar tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında Zoom API'lerini kullanarak elde edilen verileri talep etmek, kullanmak veya kullanılabilir hale getirmek için.
   18. Zoom API'lerinin veya Zoom hizmetleri veya yazılımının kaynak kodunu, temel fikirlerini, algoritmalarını, yapısını veya kuruluş biçimini tersine çevirmek, kaynak koda dönüştürmek, kaynak kodunu oluşturmak veya türetmek için.
   19. Her türlü virüsleri, solucanları, kötü amaçlı yazılımları, truva atlarını, dolandırıcılık yazılımlarını veya zarar verme amacı olan tüm ögeleri bulaştırmak ve herhangi bir şekilde bulaşmasına yol açmak için.
   20. Uygulamanızla entegre edildiği durumlar dışında Zoom API'lerini herhangi bir üçüncü tarafa kiralamak, ödünç vermek, satmak, alt lisans vermek, tahsis etmek, dağıtmak, yayınlamak, devretmek veya başka bir şekilde kullanıma açmak için.
   21. Uygulamanızı, Son Kullanıcıların Zoom hizmetleri veya yazılımına geçerli bir abonelik veya lisans alma ihtiyacını ortadan kaldıracak bir şekilde kullanılabilir hale getirmek.
   22. Reklamları yayınlamak ve sunmak dahil olmak üzere reklam veya pazarlama amacıyla toplanan, anonimleştirilen veya türetilen veriler de dahil Zoom API'leri kullanılarak erişilen veya elde edilen verileri kullanmak veya aktarmak için.
   23. Bir uygulamada veya bir uygulamaya atanan herhangi bir benzersiz yönlendirme tanımlayıcısını tahrif etmek veya değiştirmek veya Şartların ihlal edildiğini gizlemek için bir uygulamadan gelen sorguların kaynağını başka bir şekilde gizlemek veya değiştirmek için.
   24. Zoom'un takdirine ve kararına bağlı olarak Son Kullanıcıların veya diğerlerinin makul olmayan gizliliğini veya bilgi güvenliğine risk oluşturacak bir şekilde.
   25. Zoom API'lerini kullanarak erişilen ve elde edilen içerikte Şartlar, Zoom Gizlilik Bildirisi veya Zoom'un diğer şartları veya politikalarını kaldıracak, gizleyecek, saklayacak veya değiştirecek bir şekilde.
 3. Güvenlik ve Gizlilik
  1. Belirteçler. (i) Zoom API'lerini kullanmak için alınan parolaları veya kimlik bilgilerini (''Belirteçler'') paylaşmayacaksınız, (ii) bu Belirteçleri ve tüm oturum açma bilgilerini güvende ve gizli tutacaksınız ve (iii) Zoom API'lerine erişmenin tek yolu olarak bunları kullanacaksınız.
  2. Güvenlik Gereksinimleri. Uygulamanızın herhangi bir güvenlik açığı içermediğini ve Zoom API'leri ile güvenli bir şekilde çalışmak üzere geliştirildiğini beyan ve garanti edersiniz. Ağınız, işletim sistemi ve sunucularınızın yazılımı, veritabanları ve bilgisayar sistemleri uygulamanızı güvenli bir şekilde çalıştırmak için doğru bir şekilde yapılandırmalı ve uygulama verilerini güvenli bir şekilde toplamalı, kullanmalı ve saklamalıdır. Siz ve uygulamanız aşağıdakileri sağlayan makul teknik, idari ve fiziksel korumalar kullanacaksınız:
   1. Gizlilik Yasaları dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere uyan;
   2. yürürlükteki endüstri standartlarını veya öz düzenleyici gereklilikleri karşılayan veya aşan;
   3. Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere Uygulama Verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini koruyan ve
   4. Güvenlik Olaylarını önleyen.
  3. Güvenlik Olayları. Bu Bölüm çerçevesinde, ''Güvenlik Olayı''; (i) Zoom API'lerinin, (ii) Uygulama Verilerinin veya Kişisel Bilgilerin, (iii) Uygulamanızın, (iv) size veya hizmet sağlayıcılarınıza ait olan ve uygulamanın bağlı olduğu bilgi teknoloji sistemlerinin veya tesislerin, (v) Zoom hizmetlerinin ve/veya (vi) Zoom uygulama veya sistemlerinin kazara, yasa dışı ve yetkisiz bir şekilde erişilmesi, kullanılması, ifşa edilmesi, değiştirilmesi, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi anlamına gelir. Güvenlik Olayından haberdar olursanız veya şüphelenirseniz bu Güvenlik Olayı hakkında hemen veya haberiniz olduktan sonra en geç 24 saat içinde Zoom'u bilgilendirirsiniz.Güvenlik Olayı ile ilgili kanıtları korumayı ve güvenlik olayının niteliği ve temel nedeni, etkilenen kişi ve/veya kurumların kategorileri ve yaklaşık sayıları, etkilenen kayıtların kategorileri ve yaklaşık miktarı, güvenlik olayının muhtemel sonuçları ve çözüm eyleminin açıklaması dahil olmak üzere güvenlik olayı ile ilgili ihtiyacımız olan bilgileri bize sağlamayı kabul edersiniz. Herhangi bir güvenlik olayının olumsuz etkilerine karşı bir karşılık verme, araştırma veya azaltma çalışmaları için Zoom'un makul bir şekilde talep edeceği adımları atmayı kabul edersiniz.Bir güvenlik olayı hakkında halkla (örneğin basın açıklaması, bloglar, sosyal medya veya ilan panoları aracılığıyla) veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmadan önce konuyla ilgili Zoom'a danışırsınız ve bu tür bir paylaşıma yürürlükteki yasalar veya düzenlemeler tarafından izin verilip verilmediğini veya güvenlik olayı hakkında bildirim vermenin yasal yükümlülüklerinize uymanız veya araştırmanıza veya çözümünüze makul olmayan bir şekilde müdahale etmediği koşuluyla bu paylaşımın bir kopyasını sağlayacaksınız.
  4. Güvenlik İncelemesi, İzleme ve Çözüm: Zoom ve/veya Zoom tarafından seçilen (ve Zoom'un talimatıyla hareket eden) bağımsız bir üçüncü taraf, maliyeti tamamen Zoom'a ait olmak ve tamamen Zoom'un takdirine bağlı olmak üzere, Uygulamanızın/Uygulamalarınızın Şartlara uygun olduğundan ve Zoom hizmet, yazılım veya uygulamalarının güvenliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini veya performansını tehdit etmediğinden emin olmak için Uygulamanız/Uygulamalarınız için bir izleme veya güvenlik incelemesi (“Güvenlik İncelemesi”) yapabilir. Zoom, herhangi bir Güvenlik İncelemesi hakkında size önceden yazılı bildiride bulunur. Zoom'a ücretsiz olarak tam kullanıcı düzeyinde erişim sağlarsınız ve Güvenlik İncelemesinde Zoom ile işbirliği yaparsınız ve Zoom'un Güvenlik İncelemesini tamamlaması için makul bir şekilde talep edebileceği bilgileri sağlarsınız.Uygulamanızla bağlantılı olarak Zoom'a sağladığınız tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ve garanti edersiniz.Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında Zoom, Güvenlik İncelemesinin sonuçlarını gizli tutacaktır.Zoom kendi takdirine ve Zoom API'lerini kullanımınız doğrultusunda Zoom API'lerini kullanmanız veya kullanarak devam ederek uygulamanızın güvenlik standartlarında veya işlemlerde ayar veya geliştirme yapmanızı talep edebilir. Uygulamanızdaki herhangi bir güvenlik açığının bildirilmesini, belirlenmesini ve düzeltilmesini teşvik edeceksiniz ve bu açıktan haberiniz olmasının üzerine hızlı bir şekilde uygulamanızın Zoom API'lerine bağlantısı ile ilişkili güvenlik açıklarını yazıyla ve makul bir şekilde detay vererek Zoom'a bildireceksiniz. Zoom'un bir güvenlik incelemesindeki performansı veya bir güvenlik olayı veya güvenlik açığının bildirilmesine yanıt vermeme kararı, uygulamanızın onayı, garantisi veya tescillendirilmesi olarak yorumlanmayacak ve şartların herhangi bir maddesinin ihlali veya bunlara uymanızdan feragat etme sorumluluğunuzu sınırlamayacaktır. Bir Güvenlik İncelemesi ile bağlantılı olarak yapılan tüm iletişimlerin varlığı, sonuçlarını Gizli Bilgi olarak ele alacaksınız. Şüphe oluşturmamak için bu bilgileri uygulamanızın pazarlanması veya tanıtılması için kullanamazsınız.
  5. Gizlilik Gereksinimleri. Zoom API'leri ile ilişkili olarak Kişisel Bilgiler topladığınız, erişim sağladığınız veya işlediğiniz kadarıyla, aşağıdakileri kabul edersiniz:
   1. Resmi makamlara, etkilenen kişilere ve diğer üçüncü taraflara güvenlik ihlallerini ve kişisel ihlalleri bildirmek ve bireylerin Gizlilik Yasaları kapsamındaki haklarının (örneğin Kişisel Bilgilerine erişmek, bunları düzeltmek veya silmek, taşınabilir hale getirmek, bilgilerinin işlenmesini engellemek veya durdurmak veya Kişisel Bilgilerin paylaşılmasından vazgeçmek) yerine getirilmesi yönündeki taleplerine uyulması da dahil olmak üzere (geçerli olduğu şekilde) Gizlilik Yasalarına uymak;
   2. Son Kullanıcılardan ve diğerlerinden Uygulamanızın çalışması ve Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması veya işlenmesi için Gizlilik Yasaları açısından gerekli olabilecek tüm izinlerin alındığından ve Son Kullanıcılara ve diğerlerine tüm bildirimlerin (gizlilik bildirimleri dahil) yapıldığından emin olmak (ve bunun sağlanmasından tamamen sorumlu olmak);
   3. bu bildiriler veya izinlerin şartlar ve yürürlükteki diğer Zoom şartları ve politikalarını yürürlükten kaldırmamasını, değiştirmemesini veya bunlarla çatışmamasını sağlamak;
   4. Kişisel Bilgileri yalnızca;
    • bu tür bildirimler ve izinler doğrultusunda ve Uygulamanız için geçerli olan kullanım şartlarınıza uygun olarak kullanmak;
    • Uygulamanızın işlevselliğini ve Son Kullanıcı deneyimini sağlamak ve geliştirmek amacıyla veya Kişisel Bilgilerin ait olduğu Son Kullanıcılar tarafından açıkça izin verilen amaçlar için kullanmak;
    • Gizlilik Yasaları, bu API Şartları ve Uygulamanız için geçerli olan kullanım şartlarınıza uygun olarak kullanmak ve
    • Kişisel Bilgileri, sizin ve Zoom'un ortak bir müşterisi (“Ortak Müşteri”) adına bir işleyici olarak, Ortak Müşteri ile yaptığınız sözleşmede belirtilen talimatlar ve kısıtlamalar uyarınca işlediğiniz ölçüde kullanmak;
   5. Kişisel Bilgileri aşağıdakiler dışında herhangi bir üçüncü tarafa satmamak veya başka şekilde ifşa etmemek:
    • ait olduğu bir son kullanıcı;
    • aranızda yaptığınız sözleşme uyarınca (i) Kişisel Bilgileri, sizin adınıza size bir hizmet sağlamak dışında başka bir amaç için kullanması yasaklanan ve (ii) Gizlilik Yasalarına uygun veri koruma ve güvenlik gereksinimlerine bağlı olan hizmet sağlayıcılar;
    • ait olduğu bir Son Kullanıcı tarafından açıkça yetkilendirildiği şekilde veya
    • yasalar ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde ve
   6. Zoom'un bu tür bir yardımı sağlaması ve Zoom'un Gizlilik Yasalarına uyması için makul derecede gerekli olabilecek eylemleri gerçekleştirmesi üzerine, Zoom'a herhangi bir gizlilik hakkı talebini veya Son Kullanıcılar, düzenleyiciler veya diğer üçüncü taraflardan Kişisel ile ilgili olarak alınan diğer yazışmaları derhal bildirmek de dahil olmak üzere Zoom API'leri ile bağlantılı olarak işlenen ve veri koruma etki değerlendirmelerine ve düzenleyicilere bildirimlere yardımcı olan bilgiler.
  6. Uluslararası Aktarımlar. Hem sizin hem de Zoom'un denetleyici olduğu ve Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç), İsviçre veya Birleşik Krallık'ın üye devletlerinden gelen Kişisel Bilgileri; Avrupa Komisyonu, İsviçre Federal Veri Koruma Bilgi Komiseri (“FDIPC”) veya Birleşik Krallık Bilgi Komiseri (“ICO”) tarafından yeterli düzeyde koruma sağladığı yönünde karar verilmemiş olan herhangi bir üçüncü ülkede işlediğiniz durumlarda aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:
   1. Avrupa Komisyonu'nun 4 Haziran 2021 tarihli 2021/914 sayılı Uygulama Kararına ("SCC'ler") eklenen sözleşme maddeleri, atıf yoluyla dahil edilecek ve devir için aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. (i) SCC'lerden Modül Bir uygulanacaktır; (ii) Madde 7'de isteğe bağlı yerleştirme maddesi geçerli olacaktır; (iii) 11. Maddede isteğe bağlı dil geçerli olmayacaktır; (iv) 13. Madde ve Ek I'de, yetkili denetim makamı İrlanda Veri Koruma Komiseri olacaktır; (v) Madde 17'de Seçenek 1 geçerli olacak ve SCC'ler İrlanda yasalarına tabi olacaktır; (vi) 18(b) Maddesinde anlaşmazlıklar İrlanda mahkemelerinde çözülecektir; (vii) SCC'lerin Eklerinin, bu API Koşullarının Bölüm 3.2 ila 3.4 ve Ek A'da belirtilen bilgilerle tamamlanmış olduğu kabul edilecektir.
   2. Birleşik Krallık'tan alınan Kişisel Bilgiler ile ilgili olarak, SCC'ler aşağıdaki değişikliklerle uygulanacaktır: (i) SCC'ler, ICO tarafından yayınlanan Uluslararası Veri Aktarımı Eki ("Birleşik Krallık Eki") uyarınca değiştirilecek ve referans olarak dahil edilecektir. (ii) Birleşik Krallık Eki Tablolarının [Exhibit A and Section 3 of these API Terms] bölümünde belirtilen ilgili bilgilerle tamamlandığı kabul edilecek ve (iii) SCC'lerin koşulları ile Birleşik Krallık Eki arasındaki herhangi bir ihtilaf, Birleşik Krallık Eki'nin 10. ve 11. bölümlerine uygun olarak çözülecektir.
   3. İsviçre'den gelen Kişisel Bilgilerle ilgili olarak, SCC'ler aşağıdaki değişikliklerle uygulanacaktır: (i) işbu belgede "Yönetmelik (AB) 2016/679"a ve belirli Maddelere yapılan atıflar, İsviçre Federal Veri Koruma Yasasına ve söz konusu yasadaki eşdeğer Maddelere veya Bölümlere yapılan atıflar olarak yorumlanacaktır; (ii) "AB", "Birlik" ve "Üye Devlet yasaları"na yapılan atıflar "İsviçre" ve "İsviçre yasaları" ile değiştirilecektir; (iii) SCC'lerin 13(a) Maddesi ve Ek I Bölüm C'si kullanılmayacak ve "yetkili denetim makamı" ve "yetkili mahkemeler"e yapılan atıflar, FDPIC ve İsviçre'deki yetkili mahkemelere yapılan atıflar olarak yorumlanacaktır; (iv) Madde 17'de, SCC'ler İsviçre yasalarına tabi olacaktır ve (vii) Madde 18(b)'de anlaşmazlıklar İsviçre'nin yetkili mahkemelerinde çözülecektir.
   4. Yukarıda uygulanan SCC'ler, Birleşik Krallık GDPR'ye uygun olarak Birleşik Krallık'tan Kişisel Bilgileri yasal olarak aktarmak için kullanılamıyorsa, bunun yerine Birleşik Krallık GDPR'nin 46. Maddesi ("Birleşik Krallık SCC'ler") uyarınca kabul edilen veya izin verilen geçerli standart veri koruma maddeleri referans olarak dahil edilecek ve bu API Şartlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır ve Birleşik Krallık SCC'lerinin Ekleri veya Tabloları, bu API Koşullarına ilişkin Bölüm 3.2 ila 3.4 ve Ek A'da belirtilen ilgili bilgilerle doldurulacaktır.
  7. Diğer Gizlilik Şartları.Buradaki şartlar veya faaliyetlerin hiçbiri Zoom ile aranızda ortak bir denetleyici ilişkisi kurmak veya sizi Zoom'un işleyicisi olarak belirlemek olarak yorumlanmayacaktır. Zoom tarafından, Son Kullanıcılar ve diğerleri ile ilgili Kişisel Bilgileri Zoom Gizlilik Bildirimi'nde belirtildiği şekilde, toplaması, kullanması ve paylaşmasını kabul edersiniz. Açıklayıcı olmak için Zoom toplanan, kullanılan, paylaşılan, saklanan veya farklı bir şekilde uygulamanız veya sizin tarafınızdan işlenen uygulama verileri ile bağlantılı olarak herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacaktır ve uygulama verileri işe ilgili faaliyetleriniz Zoom tarafından veya adına yapılmamış olacaktır.
 4. Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet
  1. Zoom'un Fikri Mülkiyeti. (i) İlgili tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Zoom API'leri ve diğer Zoom materyalleri ve aracılığıyla kullanılabilir hale getirilen içeriklerin Zoom'un ve/veya lisans verenlerinin veya yetkili üçüncü tarafların özel mülkiyetinde olduğunu ve (ii) bu şartlarda sağlanan sınırlı lisanslara tabi olduğunu, Zoom fikri mülkiyetinde herhangi bir hakka sahip olmadığınızı beyan ve kabul edersiniz.
  2. Fikri Mülkiyetiniz. Bu şartlarda sağlanan lisanlara tabi olarak Zoom'un, uygulamanızda, fikri mülkiyetinizde veya diğer teknolojinizde herhangi bir mülkiyeti veya hakkı yoktur.
  3. Geri bildirim. Zoom'a fikirlerinizi, önerilerinizi ve/veya tekliflerinizi (''Geri Bildirim'') gönderdiğinizde: (i) Geri Bildiriminizin gizli veya özel bilgiler içermediğini; (ii) Geri Bildirimle ilgili olarak Zoom'un açık ve zımni olarak gizlilikle ilgili hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını; (iii) Zoom tarafından Geri Bildirimle ilgili olarak hâlihazırda bir çözüm veya çözüm bileşeni geliştiriyor olabileceğini ve (iv) Zoom'a size herhangi bir tazminat ödemeden Geri Bildirimi herhangi bir amaçla kullanması, ticarileştirmesi ve yayınlaması için ayrıcalıklı olmayan, dünya çapında, telifsiz, geri alınamaz, alt lisanslanabilir, kalıcı bir lisans verdiğinizi kabul ve beyan edersiniz.
  4. Zoom Ürün Geliştirme. Zoom, uygulamanızla ve diğer ürünlerinizle rekabet eden veya sizin sunduğunuz hizmetler gelecekte geliştireceğiniz uygulamanız, ürünleriniz veya hizmetlerinizle benzerliğine bakmaksızın materyaller, uygulamalar, ürünler veya hizmetlerin oluşturulmasından, geliştirilmesinden, elde edilmesinden, yayınlanmasından, lisans elde edilmesinden, korunmasından, pazarlanmasından veya dağıtılmasından (kendisi veya üçüncü taraflar için) hariç bırakılacaktır.
  5. Bağlantı Yok. Zoom'un uygulamanıza sponsor olduğu, tasdik ettiği veya garanti ettiği veya Zoom'un ortağı olduğunuz veya yazılı bir lisans olmadan böyle bir bağlantıyı ima etmek için Zoom'un herhangi bir logosunu kullanamayacağınız önerileri de dahil olmak üzere Zoom ile herhangi bir bağlantı öneremezsiniz. Zoom API'leri ile ilgili veya Zoom adına herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunamazsınız.
 5. Destek ve Hizmet Düzeyi Sözleşmesi
  1. Destek. Uygulamanızın geliştirilmesi ve sürdürülmesinden ve uygulamanız için destek sunmaktan tamamen siz sorumlusunuz.
  2. Zoom Hizmet Düzeyi Sözleşmesi. Zoom, Şartlara tabi olarak, Zoom API'lerinin kullanılabilirliğinden emin olmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Zoom API'leri ile bağlantılı olarak Zoom'un size sunduğu tavsiyeler, danışmanlık veya hizmetler ''olduğu gibi'' ve herhangi bir garanti olmadan sunulur. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın Zoom API'leri veya uygulamanız için herhangi bir destek sağlamak zorunda değildir ve Zoom, Zoom API'lerinin çalışma süresini, kullanılabilirliği, performansı veya bütünlüğünü garanti etmez. Zoom, Zoom API'lerinin kullanılamamasından veya özelliklerine uygun olarak çalışmamasından sorumlu olmayacaktır. Zoom'un, Zoom API'lerinin planlı veya plansız kapalı kalma sürelerini size veya Son Kullanıcıya önceden bildirmesi gerekmemektedir.
 6. Üçüncü Taraf Kullanımı
  1. Üçüncü Taraf Kullanımı için Zoom Onayı. Bu bölüm 6.1'de açıkça belirtilenler dışında uygulamanız sadece dahili iş amaçları için kullanılabilir ve bir üçüncü tarafa uygulamanızı veya Zoom API'lerini paylaşmamayı, satmamayı, devretmemeyi, dış kaynak olarak kullanmamayı, yeniden satmamayı, kiralamamayı, ödünç vermemeyi veya başka bir türlü bunlara erişim sağlamamayı kabul edersiniz. 6.1 numaralı bu bölüm çerçevesinde, ''Üçüncü Taraf'' hem (1) çalışanınız veya temsilciniz hem de (2) bu Şartlarda kullanım ve gizlilikle ilgili kısıtlamalara yazılı olarak sözleşmeyle akdedilmiş şekilde bağlı olmayan herkestir. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Uygulamalarınızın herhangi bir Üçüncü Tarafa ya da Üçüncü Taraf tarafından uygulanması, yayımlanması ve/veya dağıtımına ya da bunları üçüncü tarafın kullanmasına (toplu olarak "Üçüncü Taraf Kullanımı") yalnızca (1) Uygulamanızın Zoom App Marketplace'te yayımlandığı veya (2) Üçüncü Taraf Kullanımının Zoom tarafından önceden yazılı olarak onaylandığı durumlarda izin verilir. Zoom kendi takdirine bağlı olarak uygulamanızın üçüncü taraf kullanımını onaylayabilir veya reddedebilir ve bu tür bir Üçüncü Taraf Kullanımı ek sözleşmelere, sınırlamalara ve/veya gerekliliklere tabi olabilir.
  2. Marketplace'te Yayın. Zoom Marketplace'te uygulamanızın yayınlanması veya dağıtılması veya Zoom Uygulamalarının programı Marketplace Geliştirme Sözleşmesi'ne tabidir.
 7. SDK Uygulamaları için Ticari Marka Lisansları
  1. Zoom Lisansı. Bu API Şartlarına tabi olarak SDK Uygulama geliştiricileri Zoom'a Zoom SDK'nin kullanım süresi boyunca ayrıcalıklı olmayan, devredilemeyen, telifsiz, tamamen ödenmiş, geri alınabilir, dünya çapında adınızı, ticari markalarınızı, hizmet markalarınızı, logolarınızı ve sembollerinizi (toplu olarak ''İşaretleriniz'') kullanmak üzere hak ve lisans verir ve bu haklar ve lisanslar Zoom'a sağlanan marka kullanım kılavuzlarınıza tabidir ve sadece şu amaçlar için kullanılır: (i) SDK Uygulamalarınızı Zoom web sitesinde ve pazarlama materyallerinde tanıtmak, (ii) yazılı bir şekilde üzerinde anlaşılan diğer karşılıklı pazarlama faaliyetleri için ve (iii) SDK Uygulamanızı basın açıklaması, bloglar, haber bültenleri, e-postalar ve diğer tanımın materyallerinde duyurmak.
  2. SDK Uygulama Geliştiricilerine Lisans.''Zoom'' marka ismi ve Zoom logosu ticari markalardır ve/veya Zoom'un tescilli ticari markalarıdır (Zoom İşaretleri''). Bu şartlara uygun olarak Zoom, Zoom Marks'ı yalnızca SDK uygulamanızda ve SDK Uygulamasının web sitesinde, SDK Uygulamanızın Zoom hizmetleri ve yazılımıyla uyumluluğunu artırmak üzere kullanmak üzere SDK Geliştiricilerine Zoom SDK'nin kullanım süresi boyunca tam yetki vermeyen, devredilemeyen, telifsiz, tamamen ödenmiş, geri alınabilir, dünya çapında hak ve lisans verir. Zoom, Zoom Markalarının diğer tüm kullanımlarını peşinen ve yazılı olarak kabul etmelidir.Zoom İşaretlerinin tüm kullanımları zaman zaman değiştirilebilen ve https://explore.zoom.us/docs/en-us/brandguidelines.html veya brand@zoom.us adreslerinde bulunabilen Zoom Marka Kılavuzları ve İş Ortağı Kılavuzu'na uygun olmalıdır. Zoom'un sahip olduğu Zoom Markalarının veya diğer Zoom ticari markalarına, hizmet markaları, logo, ticari adı, ticari sunum şekli veya sloganına başka bir lisans verilmez. Zoom Markalarının tüm kullanımı Zoom'un menfaatine olacaktır ve Zoom Markalarında Zoom'un özel mülkiyet haklarına karşı olumsuz bir adım atmayacaksınız. Zoom Markalarını veya Zoom markalarına kafa karıştırıcı bir şekilde benzer olan bir adı içeren herhangi bir ticari marka, ürün, uygulama veya alan adını edinmemeyi, kullanmamayı, kaydetmemeyi veya kaydetmeye çalışmamayı kabul edersiniz.
  3. Kontrol. Her taraf Markalarını kullanma lisansını iptal edebilir veya varsa, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak yeni Markaların kullanılmasını gerektirebilir.  Talep üzerine her taraf, diğer tarafın Markalarının kullanımına ilişkin örnekler sağlamayı kabul eder.
 8. Ücretler.Zoom, Zoom API'lerinin tamamının veya bir kısmının kullanımı veya bunlara erişilmesi için ücret alma hakkını saklı tutar. Tüm ücretler sizin ve Zoom arasında yazılı olarak kabul edilmelidir.
 9. Gizlilik
  1. Gizli Bilgiler.Zaman zaman Zoom'un gizli veya özel bilgilerine erişim kazanabilirsiniz. Zoom'un gizli veya özel bilgileri kapsamına, somut veya soyut bir biçimde olan bilgiler ve ''gizli' (veya benzer bir gösterge ile) etiketlenmiş bilgiler veya makul bir kişi tarafından bilgilerin niteliği veya ifşa edildiği durumlar (''Gizli Bilgiler'') göz önüne alınınca bilgilerin gizli olduğunun anlaşılabileceği tüm bilgiler girer. Zoom API'leri ve Zoom ile ilgili tüm yayınlanmamış bilgiler Gizli Bilgileri oluşturur. Gizli Bilgileri sadece bu şartlar kullanırken gerektiği durumlara kullanabilirsiniz.Ayrıca Zoom'un önceden yazılı rızası olmadan Gizli Bilgilerin bir üçüncü tarafla yetkisiz kullanımı, erişimi veya ifşa edilmesine karşı korumayı veya ifşa etmemeyi kabul edersiniz.
  2. Yasaların Gerektirdiği İfşa. Gizli Bilgileri yalnızca yasanın izin verdiği durumlarda ifşa edebilirsiniz ancak yasanın izin verdiği durumlarda gizli bilgileri ifşa etmeden önce şunları yapmalısınız: (i) derhal yazılı olarak Zoom'u bilgilendirmeli; (ii) Zoom'un gizli bilgilerin açıklanmasını önlemek veya sınırlamak için koruyucu bir talimat veya farklı bir önlem (''Koruyucu Talimat'') atamayı seçmesi durumunda (masrafı Zoom'a ait olmak üzere) Zoom ile makul bir işbirliği yapmalı ve (iii) Zoom kendi takdirine bağlı olarak söz konusu gizli bilgilerle ilgili olarak bu Bölüm 8'e uymaktan feragat edene kadar herhangi bir Gizli Bilgiyi ifşa etmemelisiniz. Bu Bölüm 8'e uyarak Gizli Bilgi ifşa etmek zorunda kaldığınız durumlarda bu gizli bilgileri sadece kanunların gerektirdiği ölçüde açıklayabilirsiniz.
 10. Fesih.

  1. Zoom veya Sizin Tarafınızdan Fesih. Zoom size önceden bildirmeden veya herhangi bir sorumluluğu olmaksızın, herhangi bir sebeple ve kendi takdirimize bağlı olarak bu APı şartlarını, burada belirtilen hakları ve/veya Zoom API'leri veya Zoom Markalarına lisansınızı askıya alabilir veya feshedebilir. Aksini kabul etmediyseniz, Zoom API'lerine erişiminizi veya kullanımınızı keserek bu API Şartlarını istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Fesih üzerine burada verilen tüm lisanslar hemen sona erer ve Zoom API'lerini kullanımınız durmuş olur. Zoom API'lerinin kullanımına devam edilmesi bu API Şartlarına tabidir.
 11. Feragatname.
  1. ZOOM API'LERİNİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEYİZ. ZOOM API'LERİNİ KULLANIMINIZIN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE ZOOM API'LERİNİ ''OLDUĞU GİBİ''', ''TÜM HATALARIYLA'' ''MEVCUT OLDUĞU GİBİ'' SUNDUĞUMUZU BİLMEKTESİNİZ. YEREL YASANIZIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SATILABİLİRLİK, MEMNUNİYET KALİTESİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İŞÇİLİK VE İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR ZIMNİ GARANTİLERİ KABUL ETMİYORUZ. YEREL YASANIZ KAPSAMINDA BELİRLİ HAKLARINIZ OLABİLİR. BU API ŞARTLARINDAKİ HİÇBİR ŞEY EĞER YÜRÜRLÜKTEYSE BU HAKLARI ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAZ. ZOOM API'LERİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMİYORUZ. ÖZELLİKLE BAKIM, GÜNCELLEMELER, SİSTEM VEYA AĞ HATALARI NEDENİYLE ZOOM API'LERİNİN ÇALIŞMASI KESİNTİYE UĞRAYABİLİR. BU TÜR KESİNTİLERDEN, ÇALIŞMA HATALARINDAN VEYA VERİ KAYBININ MEYDANA GELMESİNDEN OLUŞABİLECEK HASARLAR İÇİN TÜM SORUMLULUĞU REDDEDİYORUZ.
 12. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR KOŞULDA VE HİÇBİR KANUN TEORİSİNE (SÖZLEŞMEDE, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE, İHMALDE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE OLURSA OLSUN) BAĞLI OLMAKSIZIN BU API ŞARTLARI, ZOOM API'LERİNİ VEYA UYGULAMANIZI KULLANIMINIZ İLE BAĞLANTILI OLARAK ZOOM'UN BU TÜR BİR HASARIN GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLİP BİLMEMESİNE VE ÖNGÖRMESİNE BAKILMAKSIZIN ZOOM, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA İLGİLİ YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, TAŞERONLARI, SATICILARI VEYA TEDARİKÇİLERİ KAR KAYBI, SATIŞ VEYA İŞ KAYBI, VERİ KAYBI, İŞİN AKSAMASI VEYA KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ DİĞER KAYIPLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, ÖRNEK, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN VEYA CEZAİ HASAR KARŞISINDA SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.
  2. TOPLAM SORUMLULUK. BU API ŞARTLARINDA AYKIRI HİÇBİR ŞEYE BAKILMAKSIZIN, ZOOM'UN SİZE, SON KULLANICILARA VEYA BU API ŞARTLARI, ZOOM API'LERİNİ VEYA UYGULAMANIZI KULLANIMINIZ İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN DİĞER TARAFLARA KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU BEŞ YÜZ ABD DOLARI'NI (500.000$) GEÇEMEZ. API ŞARTLARI, ZOOM API'LERİNİ VEYA UYGULAMANIZI KULLANIMINIZ DOĞRULTUSUNDA ORTAYA ÇIKAN TALEPLER, TALEBİN ORTAYA ÇIKTIĞI OLAYLARDAN İTİBAREN BİR (1) YIL İÇİNDE YAPILMALIDIR.
  3. İstisnalar. Bazı yargı bölgeleri, belirli zararlar için zımni garantilerin veya sorumluluk sınırlamalarına izin vermez, bu da yukarıdaki sınırlamaların bazılarının sizin için geçerli olmadığı anlamına gelir. Bu yargı bölgelerinde Zoom'un sorumluluğu yasaların izin verdiği en geniş ölçüde sınırlı olacaktır.
 13. Teminat
  1. Sizin Tarafınızdan Zarar Tazmini.UYGULAMANIZ, ZOOM API'LERİNİ VEYA UYGULAMA VERİLERİNİ KULLANIMINIZ, BU API ŞARTLARININ İHLAL EDİLMESİ İLE VEYA İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF (SON KULLANICILARINIZ DA DAHİL OLMAK ÜZERE) TALEPLERİ, EYLEMLERİ, ZARARLARI VE/VEYA MASRAFLARI (AVUKAT MASRAFLARI DA DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) İÇİN ZOOM'U, BAĞLI KURULUŞLARINI, YETKİLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, DANIŞMANLARINI, TEMSİLCİLERİNİ, TEDARİKÇİLERİNİ VEYA SATICILARINI KORUMAYI, ZARARLARINI TAZMİN ETMEYİ VE ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ.
  2. Zoom Tarafından Zarar Tazmini. ZOOM, ZOOM API'LERİNİN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETTİĞİ VEYA KÖTÜYE KULLANDIĞI İDDİALARI SEBEBİYLE ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFLARCA ÇIKARILAN TÜM İDDİALAR, KAYIPLAR, MASRAFLAR (MAKUL AVUKAT MASRAFLARI DAHİL), ZARARLAR VE SORUMLULUKLARA KARŞI SİZİ KORUMAYI, ZARARINIZI TAZMİN ETMEYİ VE ZARAR GÖRMENİZİ ENGELLEMEYİ KABUL EDER.BU TEMİNAT, ZOOM TARAFINDAN SAĞLANMAYAN YAZILIM, DONANIM, BİLGİ, VERİLER, İÇERİK VEYA DİĞER ÖGELERİN ZOOM API'LERİ İLE BİRLİKTE KULLANILMASINDAN ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR HAK İHLALİ İDDİASI İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.ZOOM API'LERİNİN, ZOOM'UN KENDİ GÖRÜŞÜNE BAĞLI OLARAK BU BÖLÜMDE AÇIKLANAN BOZULMANIN TÜRÜ NEDENİYLE ZOOM, KENDİ FİKRİNE BAĞLI OLARAK VE MASRAFLARI ÜSTLENEREK (i) UYGULANABİLİR MATERYALLERİ FONKSİYON OLARAK EŞDEĞER, İHLAL ETMEYEN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞTİREBİLİR VEYA (ii) MÜŞTERİLERİN UYGULANABİLİR MATERYALLERİ KULLANMAYA DEVAM ETMESİ İÇİN BİR LİSANS ALABİLİR VEYA BELİRTİLEN ALTERNATİFLER ZOOM İÇİN MAKUL DERECEDE KULLANILABİLİR DEĞİLSE (iii) BU API ŞARTLARINA SON VEREBİLİR.
 14. Genel Hükümler
  1. Yürürlükteki Yasa. Kaliforniya eyalet yasaları bu API Şartlarının yorumlanmasında amirdir ve yasa ilkelerinin çatışmasına bakılmaksızın bunların ihlallerine yönelik iddialar için geçerlidir. Hiçbir durumda, fesih, ihtiyati veya farklı parasal olmayan tedbirleri aramayacak veya bu tür haklarınız olmayacaktır. Tahkim dışında tutulan işlemler (küçük talep eylemleri haricinde) için bunların yalnızca Kaliforniya Kuzey Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesi'nde veya Santa Clara County'de bulunan bir eyalet mahkemesinde çözüleceğini kabul edersiniz.
  2. Tahsis. Zoom'a önceden bildirmeden bu API Şartlarını ister yasaların yürütülmesi, kontrol değişikliği, birleşme, varlık satışı veya farklı bir şekilde tahsis edemezsiniz. Zoom kendi takdirine bağlı olarak ve sınırlama olmaksızın bu API Şartlarını tahsis edebilir veya devredebilir.
  3. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirlik. Bu API Şartları ve referans olarak API Şartlarına eklenen belgeler Zoom API'leri ile ilişkili olarak siz ve bizim aramızdaki tüm sözleşmeye tekabül eder ve yazılı veya sözlü olsun, özel, uygulama, politika veya emsal karar tarafından oluşturulmuş olsun bu API Şartlarının konusuyla ilgili olarak önceki tüm sözleşmeler ve anlaşmaların yerini alır. Bu API Şartlarının herhangi bir maddesinin yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse bu madde mümkün olan en geniş ölçüde yürürlükte tutacak şekilde değiştirilecek ve mümkün değilse API Şartlarının geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır.
  4. Feragat Yokluğu. Bu API Şartları kapsamında Zoom'un herhangi bir hakkı uygulayamaması bu haklardan feragat etme olarak görülecektir.
  5. Geçerliliğini Koruma. Bölüm 3 ve 8-13'teki haklar ve gereksinimler gibi bu API Şartlarının feshi veya sona ermesinin ardından yerine getirilmesi gereken hükümler geçerliliğini koruyacaktır.
  6. Bağımsız Taraflar. Bu API Şartlarındaki hiçbir şeyin, taraflar arasında istihdam, ortaklık, birlik, ortak girişim, temsil veya güven verici bir ilişki teşkil ettiği veya oluşturduğu kabul edilmeyecek veya yorumlanmayacaktır.
  7. Üçüncü Taraf Hak Sahipleri Yoktur. Bu API Şartlarında herhangi bir üçüncü taraf hak sahibi yoktur.

Ek A

Tarafların Listesi:

Verileri Dışa Aktaran Verileri İçe Aktaran
Ad: Zoom Video Communications, Inc. Ad: Bu API koşullarını kabul eden tüzel kişilik
Adres: 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113 Adres: Şartlarda belirtildiği gibi veya geçerli geliştirici hesabıyla ilişkili olduğu gibi
İlgili kişinin adı, mevkisi ve iletişim bilgileri: Veri Gizliliği Yetkilisi, privacy@zoom.us

 

İlgili kişinin adı, mevkisi ve iletişim bilgileri: Şartlarda belirtildiği gibi veya geçerli geliştirici hesabıyla ilişkili olduğu gibi
Aktarımla ilgili faaliyetler: Zoom, Zoom'un hizmetleri ve yazılımı ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere bir dizi teknik bağlantı ve yenilik geliştirmek için Zoom API'lerini sunar. Aktarımla ilgili faaliyetler: Zoom, Zoom'un hizmetleri ve yazılımı ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere bir dizi teknik bağlantı ve yenilik geliştirmek için Zoom API'lerini sunar.
Rol: Kontrolör Rol: Kontrolör

Aktarımın Açıklaması

Veriyle ilişkili kişi kategorileri Bireysel Zoom Hizmeti kullanıcıları
Kişisel veri kategorileri Uygulamanın niteliğine ve kullanımına bağlı olarak Zoom API'leri aracılığıyla Geliştiriciye aktarılan kişisel veriler şunları içerebilir:

 • Bulut kayıtları: Mp4 video, ses, beyaz tahta, alt yazılar ve sunumlar, ses döküm dosyası
 • Toplantı ve web semineri: başlık, tarih ve saat, anketler, sohbet geçmişleri, katılımcı bilgileri (ekran adı, katılma/ayrılma zamanı)
 • Kayıt ayrıntıları: toplantı veya web seminerine kaydolmaya davet edilen kişinin adı ve iletişim bilgileri ve Son Kullanıcı tarafından kayıt olan kişinin temin etmesi talep edilen ve kişisel veri unsurlarını içerebilecek tüm veriler
 • Yalnızca web semineri: sorular-yanıtlar ve anket bilgileri
 • Kalıcı sohbet: mesajlar ve sohbet içi dosya transferi (görsel paylaşımı dahil)
Hassas veriler (varsa) Hassas verilerin gönderiminin kapsamı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Son Kullanıcı tarafından belirlenip kontrol edilir.  Bu tür hassas veriler, ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inanç, sendika üyeliği gibi bilgileri ifşa eden verileri ve bir bireyin sağlığı veya cinsel yaşamıyla ilişkili verilerin işlenmesini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Aktarım sıklığı Uygulamanın kullanımda olduğu sıklıkta ve süre boyunca.
İşlemenin mahiyeti Zoom, Son Kullanıcı adına ve Son Kullanıcının talimatı üzerine Zoom API'leri aracılığıyla kişisel verileri Geliştiriciye aktarır.
Aktarımın amacı Zoom, Zoom'un hizmetleri ve yazılımı ile bağlantılı olarak kullanımı için bir dizi teknik bağlantı ve yenilik geliştirmek için Zoom API'lerini sunuyor.
Kişisel verilerin saklanma süresi Aktarılan kişisel veriler, yalnızca Şartlarda izin verilen süre boyunca saklanabilir.

Yetkili denetim merci

SCC çerçevesinde, yetkili denetim merci GDPR'ye göre belirlenir.