ÜCRETSİZ DENEME HİZMET KOŞULLARI

Geçerlilik Tarihi: 11 Ağustos 2023

LÜTFEN BU ÜCRETSİZ DENEME HİZMET KOŞULLARINI (İŞBU "SÖZLEŞME") DİKKATLE OKUYUN. BU SÖZLEŞME, SİZİN İLE VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VE İŞTİRAKLERİ ("ZOOM") ARASINDADIR VE ZOOM TARAFINDAN SİZE SUNULAN ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ ÜRÜN VE HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİZİ, BUNLARI DEĞERLENDİRMENİZİ VE KULLANIMINIZI DÜZENLER. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZDE VEYA HERHANGİ BİR DENEME ÜRÜN VEYA HİZMETİNE ERİŞİM SAĞLADIĞINIZDA YA DA BU HİZMETLERİ KULLANDIĞINIZDA, BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

BU SÖZLEŞMEYİ KENDİ ADINIZA VEYA BİR TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAPABİLİRSİNİZ. İŞBU SÖZLEŞMEYİ TÜZEL BİR KİŞİLİK ADINA YAPARSANIZ BU TÜZEL KİŞİLİĞİ İLGİLİ SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINDAN SORUMLU TUTMAYA KONUSUNDA USULÜNE UYGUN OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞ BİR TEMSİLCİ OLDUĞUNUZU BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN TÜM "SİZ, SİZE" VE "SİZİN" İFADELERİ, DURUMA GÖRE TEMSİLCİNİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLARAK HAREKET ETTİĞİ, BU ŞARTLARI KABUL EDEN KİŞİYİ BELİRTİR. İŞBU "SON KULLANICI" TERİMİ, DENEME TEKLİFİNE ERİ̇ŞEN VEYA KULLANAN Bİ̇R "OTURUM SAHİBİ" VEYA "KATILIMCI" ANLAMINA GELİ̇R. OTURUM SAHİBİ VEYA KATILIMCI TANIMINI ZOOM HİZMET AÇIKLAMASI'NIN "A BÖLÜMÜ. TANIMLAR" KISMINDA İNCELEYEBİLİRSİNİZ

LÜTFEN DİKKAT: BU SÖZLEŞME, HASARLARIN HARİÇ TUTULMASINI VE ZOOM'DAN BELİRLİ ZARARLARI TAZMİN ETME HAKKINIZDAN İBRA VE FERAGAT EDİLMESİ İŞLEVİ GÖREN TOPLAM SORUMLULUK SINIRLAMASINI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞME AYRICA AŞAĞIDAKİ BÖLÜM 18'DE (İDDİALARI TAHKİME GÖTÜRME VE TOPLU DAVA FERAGATNAMESİ ANLAŞMASI) BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATNAMESİNİ DE İÇERMEKTEDİR. 

 1. Deneme Teklifi; Destek.Deneme teklifi, başka bir teklifle entegre olan veya Zoom tarafından bağımsız olarak sağlanan ve Zoom tarafından ücretsiz deneme sürümünün bir parçası olarak belirlenen donanım, yazılım, ürün, hizmet, özellik, işlevsellik veya diğer teknolojileri (her biri "Deneme Teklifi" olarak adlandırılır) içerir. Her bir Deneme Teklifi, Deneme Teklifine erişim izni verildiği anda Zoom tarafından Size sağlanan veya bu Sözleşmenin Süresi boyunca başka bir şekilde kullanımınıza sunulan belgelerde veya diğer materyallerde daha ayrıntılı olarak açıklanabilir. Deneme Teklifi, bu Sözleşmenin Süresi boyunca Zoom tarafından Hizmetler Açıklaması'nda tanımlanabilir, bu Açıklama size bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman güncellenebilir. Zoom, Deneme Teklifi için herhangi bir hizmet düzeyi sözleşmesi sunmaz ve Zoom, herhangi bir bakım veya teknik destek sağlamakla yükümlü değildir. Zoom, haber vererek veya vermeksizin ve herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altına girmeksizin her hangi bir Deneme Teklifi kullanımında herhangi bir zamanda değişiklik yapma, vazgeçme veya sınırlama getirme hakkını saklı tutar.
 2. Uygunluk; Katılım; Paylaşım Hakkında Kısıtlamalar.Verilen süre içinde [Bölüm 5'te tanımlandığı gibi (Sözleşmenin Süresi ve Feshi; Feshin Etkisi)] Zoom tarafından belirlenen uygunluk kriterlerini daima karşılamanız gerekir. Uygunluk kriterleri arasında, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Zoom nezdinde itibarı iyi bir müşteri olmanız ve Deneme Teklifini kullanmak için gerekli olan temel Zoom hizmetlerini satın almanız bulunur. Zoom'un uygunluk kriterlerini artık karşılamadığınızda, Zoom tarafından Deneme Teklifine erişiminiz ve Deneme Teklifini kullanımınız derhal sonlandırılabilir. Deneme Teklifini kullanmak için Zoom tarafından istenen tüm bilgileri sağlamalı ve gerekirse bir hesap oluşturmalısınız. Deneme Teklifine erişmek, kullanmak ve bu amaçla hesap oluşturmak için Zoom'un tüm yönergelerine uymanız gerekir. Zoom tarafından talep edilen güncel, eksiksiz ve doğru bilgileri sağlamalı ve korumalısınız. Deneme Teklifini kullanmanın bir parçası olarak oluşturulan veya sürdürülen herhangi bir parolanın gizliliğini ve güvenliğini korumalısınız. Herhangi bir parolanın veya hesabın yetkisiz kullanıldığından veya hesabın güvenliğinin ihlal edildiğinden şüphelenilmesi durumunda Zoom'u derhal bilgilendirmelisiniz. Zoom tarafından yazılı olarak açıkça onay verilmediği sürece, bir hesabı veya diğer kullanıcı haklarını başka herhangi bir kişiyle paylaşamazsınız. Yukarıdakilerle ilgili hiçbir oturum açma kimlik bilgisini veya parolasını başka hiçbir bireyle paylaşamazsınız. Bu tür hakların paylaşılmasının kesinlikle yasak olduğunu kabul etmektesiniz. Deneme Teklifini kullanımınız ve Deneme Teklifine erişiminiz Size özeldir ve başkasına devredilemez. Hiçbir hesabı, veya başka hiçbir kullanıcı hakkını, (a) iş akdinin veya işvereniyle ilişkisinin ayrıca sonlandırılması ya da (b) Zoom'un önceden yazılı onayı olması dışında başka hiçbir kişiye devredemezsiniz.
 3. Erişim ve Kullanım; Yazılım Lisansı.İşbu Sözleşmenin koşullarına tabi olmak kaydıyla, Sözleşme Süresi boyunca Deneme Teklifine erişebilir ve kullanabilirsiniz. Deneme Teklifinin herhangi bir bölümüne erişim veya bunun kullanımı, Zoom yazılımını ("Yazılım") indirmenizi, kullanmanızı veya yüklemenizi gerektirdiği veya bu işlemlere izin verdiği ölçüde, Zoom Size, Yazılımı nesne kodu biçiminde uyumlu bir cihazda yalnızca kendi dahili kullanımız için ve yalnızca geçerli süre boyunca Deneme Teklifine erişmek ve kullanmak üzere sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, temlik edilemez, alt lisansı verilemez ve telifsiz bir lisans vermektedir. İşbu Bölüm 3 (Erişim ve Kullanım; Yazılım Lisansı) kapsamındaki Deneme Teklifine ve Yazılıma erişiminizin ve kullanımınızın Zoom'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak iptal edilebileceğini kabul etmektesiniz.
 4. Deneme Teklifinde Değişikliklerin Yapılması, Askıya Alınması, Sonlandırılması ve Erişim ile Kullanımının Feshi.Deneme Teklifinin şekil ve niteliğinin, Deneme Teklifinin belirli özelliklerinin veya işlevlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Size önceden bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değişebileceğini kabul ve beyan etmektesiniz. Bu Sözleşmede belirtilen herhangi bir hükme bakılmaksızın Zoom, bildirimde bulunarak veya bulunmadan ve Size, Son Kullanıcılarınıza veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altına girmeksizin tamamen Zoom'un takdirine bağlı olarak, Sizin veya Son Kullanıcılarınızdan herhangi birinin Deneme Teklifi kullanımını herhangi bir zamanda sonlandırabilir, sınırlayabilir, bağlantısını kesebilir, bunlara erişimi engelleyebilir, sonlandırabilir, vazgeçebilir, değiştirebilir veya askıya alabilir. Zoom'un Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerinin ihlali de dahil, Siz veya Son Kullanıcınız tarafından Bölüm 6'nın (Kabul Edilebilir Kullanım; Yasaklanan Kullanımlar) ihlal edilmesinin, Deneme Teklifine erişimin derhal askıya alınmasına, bağlantısının kesilmesine veya sonlandırılmasına neden olabileceğini kabul etmektesiniz.
 5. Sözleşme Süresi ve Fesih, Feshin Etkisi.Bu Sözleşmenin süresi ("Süre") Deneme Teklifine ilk eriştiğiniz veya Deneme Teklifini kullandığınız tarihten itibaren başlar ve (i) erişiminiz veya kullanımınız sona erene veya başka bir şekilde sona erene, (ii) Zoom tarafından genel kullanıma sunulan Deneme Teklifi için bir Sipariş Formu girene veya (iii) taraflardan herhangi biri işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtildiği şekilde feshedene kadar devam eder. Zoom, işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda, sebepli veya sebepsiz olarak, Size yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir. Sınırlama değil anlaşılırlık sağlamak amacıyla, Bölüm 6'nın (Kabul Edilebilir Kullanım; Yasaklanan Kullanımlar) veya bu Sözleşmenin diğer herhangi bir somut şartının Siz veya Son Kullanıcılarınızdan biri tarafından ihlal edilmesi durumunda, Zoom bu Sözleşmeyi derhal gerekçeli olarak feshedebilir. Bu Sözleşmeyi, sebepli veya sebepsiz olarak, Zoom'a en az otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi üzerine, Deneme Teklifini kullanımınız ve Deneme Teklifine erişiminiz sona erecek ve Siz ve Son Kullanıcılarınız Deneme Teklifini kullanmayı derhal durduracaksınız.
 6. Kabul Edilebilir Kullanım; Kullanım Yasakları.Deneme Teklifinin Siz ve Son Kullanıcılarınız tarafından kullanılmasının, her biri zaman zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir olan Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri,  Gizlilik Bildirimi, 911 ABD Bildirimi, 911 Kanada Bildirimi, AB Acil Durum Çağrısı Bildirimi veDevlet Talepleri Kılavuzu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Zoom'un zoom.us/legal adresinde yer alan bir veya daha fazla geçerli kılavuz, beyanname, bildirim ve politikalarına tabi olabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Şunları yapmayacağınızı ve Son Kullanıcılarınızdan hiçbirinin yapmasına da izin vermeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız: (i) Deneme Teklifini kiraya veremez, satamaz, çoğaltamaz, yeniden satamaz, dağıtamaz, ödünç veremez, devre mülk veya hizmet bürosu olarak kullanamaz veya Deneme Teklifinin kullanımı için diğer taraflardan ücret talep edemez; (ii) Deneme Tekliflerini değiştiremez, isteğe uyarlayamaz, parçalarına ayıramaz, kaynak koda dönüştüremez, türevlerini hazırlayamaz, iyileştirmeler oluşturamaz, bunlardan inovasyonlar türetemez, tersine mühendislik yapamaz veya Deneme Tekliflerinin herhangi bir temel teknolojisine (ör., herhangi bir kaynak kodu, süreç, veri seti veya veritabanı, yönetim aracı, geliştirme aracı, sunucu veya barındırma sitesi vb.) erişim elde etmeye çalışamaz; (iii) Deneme Tekliflerini, Zoom'un ağlarını kötüye kullanacak, bunlara müdahale edecek veya kesintiye uğratacak şekilde bilerek veya ihmalkar bir şekilde kullanamaz; (iv) yasa dışı, hileli, yanlış veya yanıltıcı faaliyetlerde bulunamaz veya (v) Deneme Tekliflerini, herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya herhangi bir kişinin diğer haklarını ihlal eden, kötüye kullanan veya başka bir şekilde ihlal eden veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal eden herhangi bir şekilde veya amaç için kullanamaz. Zoom'un Sizin veya Son Kullanıcılarınızın (i) belirli kullanım durumlarında ve belirli sektör faaliyetlerinde bir Deneme Teklifini kullanmasını ve (ii) elektronik korumalı sağlık bilgileri (1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası uyarınca yayınlanan kurallar ve düzenlemeler kapsamında tanımlandığı şekilde), kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, finansal veriler, eğitim kayıtları veya benzer hassas bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Zoom'un herhangi bir düzenlenmiş veriyi almasına, kullanmasına, erişmesine, tutmasına, ifşa etmesine, depolamasına, iletmesine veya işlemesine izin vermesini veya bunları etkinleştirmesini kısıtlayabileceğini veya yasaklayabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.
 7. Olduğu Haliyle, Garantilerin Reddi.ZOOM VE LİSANS VERENLERİ, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET, İHLAL ETMEME VEYA DENEME TEKLİFİNE SÜREKLİ, KESİNTİSİZ, HATASIZ, VİRÜSSÜZ VEYA GÜVENLİ ERİŞİM VEYA DENEME TEKLİFİNİN İŞLETİLMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR DENEME TEKLİFİ İLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. ZOOM'UN YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA İLGİLİ OLARAK BU TÜR BİR GARANTİYİ REDDEDEMEYECEĞİ DURUMLARDA, SÖZ KONUSU GARANTİNİN KAPSAMI VE SÜRESİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILACAKTIR. DENEME TEKLİFİNİN HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VEYA "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ESASINA GÖRE SAĞLANDIĞINI VE KULLANIMA SUNULDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. DENEME TEKLİFİYLE İLGİLİ ŞUNLARI KABUL ETMEKTESİNİZ: (A) GELİŞTİRME AŞAMASI TAMAMLANMAMIŞTIR VE ZOOM TARAFINDAN TİCARİ OLARAK SATIŞA SUNULMAMIŞ OLABİLİR; (B) TAM OLARAK İŞLEVSEL OLMAYABİLİR VE ALTYAPINIZIN VEYA ZOOM VEYA BAŞKA BİR TARAFÇA SAĞLANAN HİZMETLERİN ÇALIŞMASINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLECEK SORUNLAR DA DAHİL BOZUKLUK, HATA, TASARIM KUSURU VEYA DİĞER SORUNLAR İÇEREBİLİR; (C) GÜVENİLİR OLMAYABİLİR; (D) MEVZUATA UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMEMİŞ OLABİLİR VE ELEKTRONİK KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİNİN, KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLİR BİLGİLERİN, KİŞİSEL BİLGİLERİN VEYA DİĞER HASSAS VEYA GİZLİ BİLGİLERİN İLETİLMESİ, DEPOLANMASI, OLUŞTURULMASI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GEREKLİLİKLERİ KARŞILAMAYABİLİR VE BU TÜR AMAÇLAR İÇİN HERHANGİ BİR DENEME TEKLİFİNİ KULLANMAMANIZ GEREKİR; (E) KULLANILDIĞINDA, BEKLENMEDİK SONUÇLARA, İÇERİK VEYA VERİ KAYBINA VEYA SİZİN İÇİN DİĞER ÖNGÖRÜLEMEYEN HASAR VEYA KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR. ZOOM, DENEME TEKLİFİ İLE İLGİLİ OLARAK ERİŞİLEN VEYA KULLANILAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN, İÇERİĞİN VEYA VERİNİN DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER.
 8. Kanunlara Uyum, Onaylar.Zoom ve Sizin veya Zoom tarafından yetkilendirilen üçüncü tarafların İçeriğe [Bölüm 12'de (İçerik) tanımlandığı gibi] erişmesine, işlemesine ve kullanmasına izin vermek için gerekli olabilecek uygun son kullanıcı bildirimlerini sağlamanızı ve uygun son kullanıcı onaylarını almanızı gerektiren yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Deneme Teklifinin Sizin tarafınızdan kullanımı, erişimi ve alınması için yürürlükte olan tüm yasalara uymaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Deneme Tekliflerine erişim ve kullanım dahil bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmenizle bağlantılı olarak, yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat, rüşvetle mücadele, yabancı yolsuzluk uygulamaları, fikri mülkiyet ve gizlilik yasa ve yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki tüm yerel, eyalet, ulusal ve yabancı yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymalısınız. Son Kullanıcılarınızın bu Sözleşmeye ve Deneme Tekliflerine Yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak erişiminden ve kullanımından yalnızca siz sorumlusunuz.
 9. Gizli Bilgiler.Siz ve Zoom, Sizin ve Zoom'un bu Sözleşme veya herhangi bir Deneme Teklifinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak birbirinize sağladığınız kamuya açık olmayan, tescilli veya gizli tüm bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş sayılırsınız. Siz ve Zoom ayrıca, Sizin veya Zoom'un bu Sözleşme kapsamında aldığı Gizli Bilgileri (bu Bölüm 9'da (Gizli Bilgiler)) yalnızca paylaşılan bilgileri kesinlikle bilmesi gereken ve en az bu Sözleşmede belirtilen yükümlülükler kadar kısıtlayıcı olan Gizli Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklere bağlı olan sizin veya Zoom'un bünyesindeki çalışan, danışman ve avukatlarına (duruma göre) ifşa etmeyi de kabul etmiş sayılırsınız. "Gizli Bilgiler", sınırlama olmaksızın, iş bilgileri, gelişim planları, ürün yol haritası ayrıntıları, sistem, stratejik planları, kaynak kodları, hizmetler, ürünler, fiyatlandırma, yöntemler, süreçler, finansal veriler, programlar, ticari sırlar, teknik bilgiler ve "gizli" olarak tanımlanan herhangi bir biçimde veya makul bir kişinin gizli olduğunu bildiği veya makul olarak anladığı pazarlama planlarını içerir. İşbu Bölüm 9'daki (Gizli Bilgiler) kısıtlamalara bakılmaksızın, Siz ve Zoom, bu Sözleşme kapsamında yasa, yönetmelik veya mahkeme kararlarının gerektirdiği ölçüde alınan Gizli Bilgileri, öncelikle Siz veya Zoom (duruma göre) (i) ilgili yasal merci tarafından bildirimde bulunmak yasaklanmadığı sürece diğer tarafı bilgilendirmek ve (ii) koruyucu bir emir almak veya bilgilerin üçüncü taraflara açıklanmasını önlemek veya sınırlamak için diğer tarafın makul talepleri konusunda işbirliği göstermek şartıyla ifşa edebilirsiniz. Siz ve Zoom, bu Sözleşme kapsamında alınan tüm Gizli Bilgileri, (a) söz konusu bilgiler alındığı anda Tarafınızca veya Zoom tarafından zaten haklı olarak bilindiği bu tür bilgileri gizli tutma yükümlülüğünden muaf olduğu (b) veya Sizin veya Zoom'un veya herhangi bir üçüncü tarafın yanlış olmayan bir fiili yoluyla kamuya açık hale geldiği veya erişilebilir olduğu, (c) kısıtlama olmaksızın ve bu Sözleşmeyi ihlal etmeden üçüncü bir taraftan haklı olarak alındığı veya (d) bu Sözleşme kapsamında alınan herhangi bir tescilli, kamuya açık olmayan bilgi kullanılmadan Tarafınızca veya Zoom tarafından geliştirildiği zamana kadar ve yalnızca bu kapsamda en sıkı gizlilik içinde tutmalısınız. Siz ve Zoom, Sizin ve Zoom'un aldığı Gizli Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için, en azından Size veya Zoom'a ait benzer hassasiyetteki bilgileri korumak için alınanlar kadar koruyucu ancak hiçbir durumda makul bir özen standardından daha az olmayacak önlemleri kullanarak makul adımlar atmalısınız. Diğer tarafın Gizli Bilgilerinin herhangi bir yetkisiz kullanımı veya ifşası durumunda, Siz ve Zoom, etkilenen tarafa bu tür yetkisiz kullanım veya ifşa konusunda bildirimde bulunmayı ve Gizli Bilgilerin kontrolünü yeniden ele almak ve daha fazla yetkisiz kullanımını veya ifşasını önlemek için işbirliği yapmayı kabul etmiş sayılırsınız.
 10. Mülkiyet Hakları.Zoom'un, Deneme Teklifi, Geri Bildirim ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet (ve diğer mülkiyet) haklarına veya bunlardan kaynaklanan tüm telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal hak, unvan, patent, patent başvurusu, ticari sır, teknik bilgi, ticari marka ve diğer haklar ve menfaatlere (“Mülkiyet Hakları”) sahip olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. Zoom'un bu Sözleşme kapsamında belirtilen hakları kullanması için gerekli olan fikri mülkiyet (veya diğer mülkiyet) haklarını uygulama veya lisanslama hakkına sahip olduğunuz ölçüde, işbu belge ile Zoom'a bu hakları kullanmak (yararlanmak dahil) için bu haklar kapsamında kalıcı, geri alınamaz, alt lisansı verilebilir, telifsiz, dünya çapında bir lisans vermiş olursunuz. Bu Sözleşmede Size açıkça verilen lisans ve diğer haklar dışında, bu Sözleşmede yer alan hiçbir şeyin Zoom'un herhangi bir fikri mülkiyet (veya diğer mülkiyet) hakları kapsamında Size doğrudan veya zımnen, itiraz hakkı veya başka bir şekilde herhangi bir hak, müsamaha ya da herhangi bir fikri haktan feragat ettiğinin kabul edilmeyeceğini onaylamış sayılırsınız.

  Her bir Deneme Teklifi, Zoom'dan herhangi bir tazminat veya geri ödeme yapılmaksızın sizlere sunulur. Deneme Teklifine erişirken veya Deneme Teklifini kullanırken Zoom ile iletişimin önemini kabul etmiş sayılırsınız. Talep edildiği gibi makul geri bildirim ve bilgi sağlamalısınız. Bu iletilerden çıkmayı talep ederseniz Deneme Teklifine erişiminiz ve Deneme Teklifini kullanımınız iptal edilebilir. Deneme Teklifine erişim ve Deneme Teklifini kullanım sırasında, Siz ve Son Kullanıcılarınız Deneme Teklifinin kullanımıyla ilgili geri bildirim ve bilgi sağlayabilirsiniz ve Siz veya başka herhangi bir tarafça Deneme Teklifi ile ilgili olarak sağlanan öneri, fikir, teknik bilgi, kavram, geliştirme, geri bildirim, tavsiye veya diğer bilgilerin tüm hak, unvan ve menfaatlerinin Zoom'a ait olduğunu ve bunlarla (topluca "Geri Bildirim") ilgili yeni özellikler veya işlevler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bunların mülkiyetini elinde tutacağını kabul etmektesiniz. Zoom veya lisans verenleri, her bir Deneme Teklifi ve Geri Bildirimle ilgili tüm telif hakkı, patent, ticari sır, ticari marka, ticari ad ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları dahil tüm mülkiyet haklarına sahiptir ve bu hakları saklı tutar. İşbu belge ile Zoom'a tüm hak, unvan ve menfaatleri devretmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Zoom, Size herhangi bir atıfta bulunmadan veya tazminat ödemeden, Deneme Teklifiyle ilgili herhangi bir Geri Bildirimi veya Deneme Teklifi kapsamındaki teknolojiyi kullanmakta özgürdür. Tüm Geri Bildirimler gizlidir ve Zoom tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli bir Geri Bildirimi gizli tutmaktan vazgeçene kadar gizli olarak kabul edilecektir.

 11. Zoom Telefon Hizmetleri, Acil Arama Hizmetleri, Ücretler.Deneme Teklifi telefon, İnternet protokolü üzerinden ses veya telefonla ilgili diğer hizmetleri içeriyorsa telefon operatörü, kablosuz sağlayıcı ve diğer ses, veri iletim sağlayıcısı veya benzer operatörler ya da sağlayıcılar tarafından Deneme Teklifine erişmek ve Deneme Teklifini kullanmak için ihtiyaç duyulan ses ve veri iletiminde uygulanan tüm ücretlerden Siz sorumlusunuz. Deneme Teklifi, Zoom telefon hizmetlerinin kullanımını içeriyorsa, söz konusu Deneme Teklifi, Deneme Teklifinin bir kısmı veya tamamı için tasarlanmamış veya acil durum hizmetleri bağlantısı sağlamayabilir ve başka bir hizmet aracılığıyla acil durum hizmetlerine erişim sağlamayı veya sürdürmeyi ve Son Kullanıcıları acil durum çağrısının Deneme Teklifi aracılığıyla kullanılamayacağı ve alternatif erişim yöntemini kullanmaları konusunda bilgilendirmeyi kabul edersiniz. Zoom, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Deneme Teklifi için geçerli olan acil durum çağrısı hizmetleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 12. İçerik.Siz veya Son Kullanıcılarınız, Deneme Teklifinin kullanımında, Sizden gelen talimatlara veya Deneme Teklifinin niteliğine dayanarak Zoom tarafından içe aktarılabilen, erişilebilen, kullanılan, depolanabilen, iletilebilen, gözden geçirilebilen, çıkarılabilen veya işlenebilen veri, içerik veya diğer materyalleri (topluca "İçerik") sağlayabilir, yükleyebilir veya oluşturabilir. İçerik ayrıca Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından sağlanan veri, içerik veya diğer materyal veya kaynaklardan Zoom tarafından oluşturulan, sağlanan veya kullanıma sunulan türev, analiz, çıktı, görsel metin, çeviri, ekran veya veri kümelerini de içerir; ancak Zoom tarafından oluşturulan, sağlanan veya kullanıma sunulan hiçbir İçeriğin Zoom'un Mülkiyet Haklarının herhangi bir şekilde Size devredilmesi, aktarılması, tahsisi veya başka bir mülkiyet devri ile sonuçlanmadığını ve Zoom'un Bölüm 10'da (Mülkiyet Hakları) belirtildiği gibi tüm Mülkiyet Haklarını elinde tuttuğunu kabul etmiş olursunuz. Zoom'un İçeriğe aşağıdaki nedenlerle erişmesini aşağıdaki nedenlerle kullanmasına onay vermektesiniz ("İzin Verilen Kullanımlar"): (i) işbu Sözleşme ile tutarlı bir şekilde ve yükümlülüklerimizi ifa ederek Deneme Teklifini sağlamamız için gerektiği şekilde; ii) Gizlilik Bildirimimiz uyarınca; (iii) verdiğiniz izin veya talimat doğrultusunda; (iv) Hukukun gerektirdiği şekilde; (v) Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimize uyulması ve bunların uygulanması dahil hukuk, güvenlik ve emniyet amaçlarıyla. Zoom'a kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslandırılabilir ve devredilebilir bir lisans ve İzin Verilen Kullanımlar için ihtiyaç duyulan veya gereken diğer tüm hakları vermektesiniz. Ayrıca, Zoom'un Sizin veya Son Kullanıcılarının Deneme Teklifini kullanmasıyla bağlantılı telemetri verileri, ürün kullanım verileri, tanı verileri ve benzer veriler üzerindeki tüm haklara, menfaate ve çıkarlara sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Zoom, Deneme Teklifinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak danışmanlar, yükleniciler, hizmet sağlayıcılar, alt işleyiciler ve Zoom tarafından yetkilendirilen başka üçüncü taraflar kullanabilir.

  Herhangi bir İçerikle ilgili olarak İçeriğin başka birinin haklarını ihlal ettiği iddiaları da dahil tüm hak taleplerinden siz sorumlusunuz. Zoom, Zoom tarafından belirlenen şekilde, Zoom için risk oluşturan herhangi bir İçeriği Deneme Teklifinden veya sistemlerinden kaldırma hakkını saklı tutar. Zoom'un, Deneme Teklifinin kullanımı yoluyla sürdürülen veya iletilen İçeriğin ve diğer iletilerin silinmesi veya depolanmamasından dolayı hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. İçeriğin güvenliğini sağlamak ve yedeklemek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Mümkün olduğu durumlarda, her türlü Deneme Teklifiyle "işlevsiz veriler" kullanmalısınız.

  Deneme Teklifini kullanımınız aracılığıyla herhangi bir İçeriği kullanıma sunmadan önce söz konusu İçeriğin Zoom, çalışanları, danışmanları, alt işleyicileri ve diğer yetkili üçüncü taraflarıyla paylaşılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Deneme Teklifine erişim ve Deneme Teklifinin kullanımı için İçerikle ilgili gerekli tüm izinleri aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Zoom'un Deneme Teklifi ile bağlantılı olarak kullanımınız için özelleştirilebilir bir örnek bildirim sağlayabileceğini ancak tüm toplantı katılımcıları ve sohbet katılımcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Deneme Teklifinin Son Kullanıcılarınıza, işbu Sözleşmenin şartları altında öngörülen veya geçerli yasaların gerektirdiği şekilde İçeriğin Siz, Zoom ve diğerleri tarafından toplanması ve kullanılması hakkında yeterli bildirim sağlamak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli gizlilik ve veri güvenliği gerekliliklerine uyumu sağlamaktan nihai olarak sorumlu olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

  Zoom ayrıca, yasal olarak gerekli olması halinde veya bu tür bir erişim, kullanım, koruma veya açıklamanın yasal sürece veya talebe uymak için makul olarak gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı takdirde dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek veya önlemek veya Zoom'un, son kullanıcılarının, müşterilerinin veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini yasaların izin verdiği şekilde korumak için işbu Sözleşme hesap bilgilerine ve İçeriğine erişebilir, bunları kullanabilir, saklayabilir veya ifşa edebilir.

 13. Genel Kullanılabilirlik; Gelecekteki Yol Haritası.Zoom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, Deneme Teklifini genel kullanıma sunabilir ve Deneme Teklifini kaldırabilir. Zoom, Deneme Teklifinin potansiyel olarak uygulanabilir yasalara (düzenlemeler dahil) uygun olacağına dair hiçbir beyanda bulunmaz. (i) Genel kullanıma sunulduktan sonra Deneme Teklifi için ek yasa ve düzenlemelerin geçerli olacağını ve (ii) ek sözleşme şartlarını kabul etmeniz durumunda, sürekli kullanımı sağlamak için Deneme Teklifinin genel kullanıma sunulan sürümüne erişim için ödeme yapmanız gerektiğini veya her ikisini birden kabul etmiş sayılırsınız. Erişim ve kullanımın gönüllü olduğunu ve yalnızca Deneme Teklifinin geliştirilmesinde Zoom'a yardımcı olmak ve fayda sağlamak amacıyla olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. (a) Zoom'un Deneme Teklifinin duyurulacağına, genel kullanıma sunulacağına veya başka bir şekilde herhangi birinin kullanımına sunulacağına dair herhangi bir beyan, vaat veya garanti vermediğini ve (b) Zoom'un Deneme Teklifini genel kullanıma açık veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirme veya duyurma konusunda Size karşı açık veya zımni bir yükümlülüğü olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşmenin Süresi boyunca sağlanan geleceğe yönelik planlar veya yol haritası bilgileri yalnızca ürünün genel gidişatını ana hatlarıyla belirtmeyi amaçlamaktadır ve satın alma kararı verilirken bu bilgilere bel bağlanmamalıdır. Bu bilgiler; malzeme, kod veya işlevsellik sunma konusunda herhangi bir taahhüt veya yasal yükümlülük de teşkil etmemektedir. Geleceğe yönelik planlar veya yol haritası bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir sözleşmeye dahil edilemez. Herhangi bir özellik veya işlevin geliştirilmesi, piyasaya sürülmesi ve zamanlaması dahil ürünler için planların ileriye dönük herhangi bir göstergesi ön hazırlık aşamasıdır. Gelecekteki tüm sürüm tarihleri geçicidir ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Deneme Teklifinin kamuya açık olmayan önemli bilgiler olabileceğini veya içerebileceğini ve bu nedenle, Zoom'un kamuya açık olmayan önemli bilgilerinden herhangi birinin farkında olmanız veya bunlara sahip olmanız durumunda, Zoom hisseleriyle bağlantılı olarak herhangi bir işlem yapmayı, satmayı veya başka bir şekilde işlem yapmayı teklif etmeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.
 14. Tazminat.Zoom'u, Bağlı Kuruluş, lisans veren ve tedarikçilerini ("Tazmin Edilen Taraflar") ve Tazmin Edilen Tarafların her birinin ilgili görevli, yönetici, üye, çalışan, danışman, temsilci ve acentelerini, Sizin veya Son Kullanıcılarınızın (a) aralarındaki anlaşmazlıktan; (b) bu Sözleşmeyi ihlal etmesinden, (c) bir başkasının fikri mülkiyet haklarını çiğnemesinden veya ihlal etmesinden, (d) herhangi bir yasayı ihlal etmesinden veya (d) kişisel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan eylem veya ihmallerinden veya bunlarla ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiası, davası, istek veya talebine ve ilgili yükümlülük, maliyet, zarar ve masraflara (avukatlık ücreti, bilirkişi ücreti ve mahkeme masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (topluca "İddialar") karşı savunmalı, tazmin etmeli ve zarardan uzak tutmalısınız.
 15. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

  BU BÖLÜM, ZOOM'UN SİZE KARŞI SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRDIĞI İÇİN BU BÖLÜMÜ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN.

  ZOOM VEYA BAĞLI KURULUŞLARI, İSTER HAKSIZ FİİLDEN, SÖZLEŞME İHLALİNDEN, GARANTİDEN VEYA BAŞKA BİR EYLEM BİÇİMİNDEN KAYNAKLANSIN, BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ, CEZAİ VEYA EMSAL NİTELİĞİNDEKİ ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TÜRDEKİ ZARARDAN VE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINI ZOOM'A BİLDİRMİŞ OLSANIZ BİLE SİZE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TARAFA KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ. TARAFLAR, YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMASININ İŞBU SÖZLEŞME İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU VE BU SINIRLAMALARIN, HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN ESAS AMACININ AKSAMASINA RAĞMEN GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIR. BAZI EYALETLERDE VE YARGI BÖLGELERİNDE SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. 

 16. Uluslararası Kullanım, İhracat Kontrolleri, Yasaklamalar..Hizmetlerin veya bir kısmının İhracat İdaresi Yönetmeliği, 15 C.F.R.'a tabi olduğunu kabul edersiniz. 730-774 Sayılı Bölümlerine tabi olduğunu ve diğer geçerli ülke ihracat kontrol ve ticari yaptırım yasalarına tabi olabileceğini ("İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasaları") kabul edersiniz. Deneme Teklifi son kullanıcılarının hiçbirinin, yürürlükteki herhangi bir ihracat kontrolü veya ticari yaptırım yasasını veya yönetmeliğini ihlal ederek, Deneme Teklifinin herhangi bir bölümüne veya ilgili teknik bilgi veya materyallere doğrudan veya dolaylı olarak erişmesine, kullanmasına, ihraç etmesine, yeniden ihraç etmesine, yönlendirmesine, aktarmasına veya ifşa etmesine izin vermemelisiniz veya bunları kendiniz de yapmamalısınız.

  Aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz: (i) Siz ve Son Kullanıcılarınız (a) ABD ticari yaptırımlarına veya diğer önemli ticari kısıtlamalara (Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna'nın Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tabi olan ve Sizin ve Son Kullanıcılarınızın bir Deneme Teklifine erişemeyeceği veya bunları kullanmayacağı ya da ihraç etmeyeceği, yeniden ihraç etmeyeceği, Deneme Teklifini söz konusu ülke veya bölgelere yönlendireceği veya devredeceği bir ülke veya bölgenin vatandaşları değilsiniz veya bu ülkelerde veya bölgelerde ikamet etmemektesiniz; (b) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi veya Yabancı Yaptırım Kaçakçıları Listelerinde tanımlanan kişiler veya bireysel veya toplu olarak kişilerin %50 veya daha fazlasına sahip değilsiniz ve (c) ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Kişiler Listesi, Kuruluş Listesi veya Doğrulanmamış Listesi ya da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayılmayla ilgili listelerinde yer alan kişiler değilsiniz ve (ii) Siz ve Çin, Rusya veya Venezuela'da bulunan Son Kullanıcılarınız Askeri son kullanıcılar değilsiniz ve 15 C.F.R 744.21'de tanımlandığı gibi Zoom'un Deneme Tekliflerini Askeri bir son kullanıcıya sunmayacaksınız. İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasalarına uymak ve herhangi bir değişiklik için bunları izlemekle yalnızca siz sorumlusunuz.

 17. Ticaret Sözleşmeleri, Veri İşleme Eki, ABD Gizlilik Kanunları.Taraflar, bu Sözleşmenin temel bir abonelik sözleşmesi, hizmet şartları ve Zoom ile yapmış olabileceğiniz Zoom hizmetlerine ilişkin diğer herhangi bir sözleşmeden (her biri bir "Ticari Sözleşme") ayrı ve farklı olmasını amaçlar ve bu Sözleşme Siz ve Zoom arasındaki herhangi bir Ticari Sözleşmenin parçası olamaz, bunları değiştiremez, yerine geçmez veya tadil etmez. Bu Sözleşmenin hüküm ve şartlarının, herhangi bir Ticari Sözleşme veya bir Ticari Sözleşmede yer alabilecek herhangi bir ücretsiz deneme şartlarını değil de, Deneme Teklifini kullanmanızı ve Deneme Teklifine erişmenizi yönettiğini ve kontrol ettiğini kabul etmiş sayılırsınız. Yukarıdakilere bakılmaksızın, bir işletme, kuruluş veya eğitim hesabı sahibiyseniz ve Deneme Teklifini kullanımınız Zoom'un Son Kullanıcılarınızın kişisel verilerini bir veri işleme sözleşmesi kapsamında işlemesini gerektiriyorsa, Ticari Sözleşmenize bir ek olarak veya bununla ilgili ayrı bir sözleşme olarak Sizinle Zoom arasında imzalanan Global Veri İşleme Eki veya Sözleşmesinin ("DPA") Zoom'un bu Sözleşme kapsamındaki kişisel verileri işlemesini yönettiğini ve söz konusu DPA'nın yalnızca bu tür amaçlar için işbu Sözleşmeye dahil edildiğini ve bu Sözleşmenin bir parçası haline getirildiğini kabul ve beyan edersiniz. Eğer (i) bir "işletme" iseniz ve "kişisel bilgileri" (bu terimlerin 2020 tarihli Kaliforniya Gizlilik Hakları Yasası ile değiştirilen 2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'nda tanımlandığı şekliyle) Sizin adınıza işliyorsak, (ii) bir "veri sorumlusu" iseniz ve Zoom "kişisel verileri" (bu terimlerin diğer geçerli ABD eyaleti veri gizliliği Yasaları tarafından tanımlandığı şekliyle) Sizin adınıza işliyorsa veya (iii) (i) ve (ii)'de belirtilen her iki kriteri de karşılıyorsanız, Zoom'un ABD Eyalet Hukuku Gizlilik Eki, referans olarak buraya eklenmiştir ve Zoom'un "kişisel bilgilerinizi" ve "kişisel verilerinizi" (bu terimlerin yukarıda belirtilen kanunlar kapsamında tanımlandığı şekliyle) "işlemesi" için geçerlidir.
 18. Talepler Karşısında Tahkimin Kabulü ve Toplu Dava Hakkından Feragat.Zoom ile olan anlaşmazlıkları Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") nezdinde bağlayıcı tahkim yoluyla çözmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Tahkim, hakim veya jüriden ziyade, bir hakemin anlaşmazlığa karar vereceğini ifade eder. Bu Sözleşme ayrıca, herhangi bir sınıfsal, toplu veya müşterek dava, genel hususi temsilci davası gibi herhangi bir dava açmanızı ya da başka biri tarafından Zoom'a karşı açılan davalara katılmanızı da engeller.
  1. Kapsama Giren Anlaşmazlıklar. Burada yer alan konuyla ilgili yazılım, donanım, reklamcılık veya pazarlama iletişimleri dahil Deneme Teklifi ile ilgili olarak Siz ve Zoom arasında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya talebin mahkeme yerine bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul etmiş sayılırsınız.
  2. Tahkim İstisnaları. Bu Sözleşme, aşağıdaki iddia türlerinin tahkimini gerektirmez: (1) mahkemenin gereklilikleri karşılanıyorsa ve iddialar yalnızca bireysel bazdaysa, Tarafınızca veya Zoom tarafından açılan küçük davalar mahkemesi davaları ve (2) ticari markalar, ticari takdim şekli, ticari sır, telif hakkı ve patentler dahil etki alan adları veya fikri mülkiyet haklarına ilişkin talepler.
  3. Tahkim Prosedürü. Siz bir birey olmadığınız ve Deneme Teklifini kişisel veya ev içi kullanım için uygulamadığınız sürece, AAA herhangi bir tahkimi Ticari Tahkim Kuralları kapsamında yürütür. Bu durumda AAA'nın Tüketici Tahkim Kuralları geçerli olacaktır. Daha fazla bilgi için adr.org adresini ziyaret edin. Geçerli herhangi bir AAA kuralı ile bu Sözleşmenin şartları arasında çelişki olması durumunda, bu Sözleşmenin şartları, anlaşmazlığı çözmek için gerekli olduğu ölçüde geçerli olacaktır. AAA tahkim için uygun değilse taraflar alternatif bir tahkim forumu seçecek ve anlaşmaya varamazlarsa mahkemeden 9 U.S.C. Bölüm 5 uyarınca bir hakem atamasını isteyeceklerdir. Tahkim duruşmaları aşağıdaki konumlardan birinde gerçekleşecektir: (i) ikamet ettiğiniz veya Deneme Teklifini kullandığınız yerlerde, (ii) San Jose, Kaliforniya'da veya (iii) Sizin ve Zoom'un yazılı olarak üzerinde anlaştığı başka bir yerde. Tek bir hakem atanacak. Hakem tazminat, beyan veya ihtiyati tedbir kararı ve masraflar (makul avukatlık ücretleri dahil) konusunda karar verebilir. Herhangi bir tahkim kararı, yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede (bir karar yoluyla) uygulanabilir. Hakem, AAA Kurallarına istinaden herhangi bir talebin tahkim yoluyla çözülebilmesi dahil olmak üzere kendi yetkisi doğrultusunda karara varır. Ancak bir mahkeme tahkimle ilgili hükmü toplu yargı esasıyla veya temsil yetkisiyle icra etmek için münhasır yetkiye sahiptir.
  4. Tahkim Ücretleri. Herhangi bir dosyalama, idari ve hakem ücretini ödeme sorumluluğunuz yalnızca AAA kurallarında belirtildiği gibi olacaktır. Brüt aylık geliriniz federal yoksulluk yönergelerinde belirtilen değerin %300'ünden daha azsa tahkim ücretlerinden ve maliyetlerinden feragat etme hakkına sahipsiniz. AAA'nın ücretlerini ödeyemeyecek durumdaysanız ve AAA, ücretlerden feragat etme talebinizi reddederse, Zoom bu ücreti Sizin için ödeyecektir.
  5. Bir Yıl İçinde Dosya Gereksinimi. Diğer herhangi bir sınırlama statüsüne bakılmaksızın ve Bölüm 18(b)'ye (Tahkim İstisnaları) tabi olan herhangi bir iddia veya dava nedeni hariç olmak üzere, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir iddia veya dava nedeni, söz konusu iddia veya dava nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde sunulmalıdır, aksi takdirde bu iddia veya dava nedeni kalıcı olarak engellenecektir.
  6. Toplu Davalardan Feragatin Bölünebilirliği. Toplu dava feragatinin bir anlaşmazlığın tamamı veya bazı bölümleri için yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu kısımlar tahkim edilmeyecek, ancak tahkim yoluyla denge çözülerek mahkemede çözülecektir.
 19. Muhtelif Şartlar.
  1. Bildirim. Zoom (i), hesap bilgilerinizde kayıtlı e-posta adresinize elektronik posta yoluyla, (ii) ulusal düzeyde tanınan bir gecelik teslimat hizmeti tarafından gönderilen mektupla gönderilen yazılı bildirim veya (iii) hesap bilgilerinizde kayıtlı adresinize birinci sınıf posta ücreti ön ödemeli posta yoluyla bildirimde bulunabilir. Zoom'a, ulusal olarak tanınan ekspres teslimat hizmeti aracılığıyla veya birinci sınıf posta ücreti ön ödemeli posta yoluyla 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, USA adresinden "Hukuk Biriminin" dikkatine hitaben veya legal@zoom.us e-posta adresinden "Hukuk Biriminin" dikkatine hitaben bildirimde bulunmanız gerekir (ve bu bildirim, Zoom tarafından alındığında verilmiş olarak sayılacaktır) .
  2. Acentelik İlişkisinin Olmaması. Tarafların, bu Anlaşmanın federal veya eyalet ortak acentelik hukukuna uygun olarak açık veya örtülü bir acentelik ilişkisi oluşturma amacı olmaz. Tarafların her birinin bağımsız bir yüklenici olması amaçlanmıştır ve bu Sözleşme kapsamında hiçbir acentelik ilişkisi oluşturulmamıştır.
  3. Üçüncü Taraf Haklarının veya Çözüm Yollarının Olmaması. Bu Sözleşme, Zoom ve Sizin dışınızdaki herhangi bir kişiye uygulanabilir herhangi bir hak veya çözüm yolu sağlamaz ve hak ya da çözüm yolu vermeyi amaçlamaz.
  4. Temlik; Halefler ve Temlik Alanlar. Zoom'un açık yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı temlik edemez veya yükümlülüklerinizden herhangi birini devredemezsiniz ve bu tür bir onay tamamen Zoom'un takdirine bağlı olarak verilebilir veya alıkonulabilir. Zoom, herhangi bir zamanda, Size önceden bildirimde bulunmaksızın, haklarından feragat edebilir veya bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin bir kısmını ya da tamamını devredebilir. Bu bölümü ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir feragat veya devir geçersiz ve hükümsüzdür. Bu Sözleşme, taraflar ve izin verilen halefleri ve vekilleri için bağlayıcıdır ve kendi yararlarına hüküm ifade eder.
  5. Bu Sözleşmedeki Değişiklikler; Ek Şartlar. Zoom, zaman zaman bu Sözleşmenin hüküm ve şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar ve Zoom, herhangi bir maddi değişikliği Size iletmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Deneme Teklifinin kullanımı, zaman zaman Siz, yöneticiniz veya diğer hesap sahibi tarafından yeni, değiştirilmiş veya ek kullanım şartlarının kabul edilmesini gerektirebilir. Deneme Teklifine erişmeye ve Deneme Teklifini kullanmaya devam ederek ve yasalarca açıkça yasaklanmadığı sürece bu Sözleşmenin feshine ilişkin bir bildirimde bulunmayarak, bu tür eylemlerin yeni, değiştirilmiş veya ek şartların kabulü ve sözleşmenize bağlı olduğu anlamına geleceğini kabul etmiş sayılırsınız.
  6. Birleşme; Anlaşmazlıklar. Taraflar, bu Sözleşmenin taraflar arasındaki nihai anlaşmayı oluşturmasını ve tarafların burada yer alan konulardaki anlaşmasının tam ve münhasır ifadesi olmasını amaçlamaktadır. Konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki önceki veya eş zamanlı tüm yazışma, müzakere ve tartışmalar açıkça birleştirilir ve bu Sözleşme ile değiştirilir. Bu Sözleşmeyi akdederken taraflardan hiçbiri, bu Sözleşmede açıkça yer alan kapsam dışında, diğer tarafın herhangi bir beyanı, temsili, garantisi veya sözleşmesine güvenmemiştir. Taraflar arasındaki diğer herhangi bir anlaşma ile bu Sözleşme arasında ilgili Sözleşmenin konusuna dair çelişki olması durumunda, bu Sözleşmenin şartları geçerli olacaktır. Herhangi bir satın alma siparişinde, önceden basılmış formda veya başka bir belgede belirtilen hiçbir metin veya bilginin bu Sözleşmenin hüküm ve şartlarını ekleyemeyeceğini veya değiştiremeyeceğini kabul etmiş sayılırsınız.
  7. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu belirlenirse taraflar bu kararın bu Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve uygulanabilirliğini herhangi bir şekilde etkilemesini veya bozmasını amaçlamaz.
  8. Geçerliliğini Koruma. Bu Sözleşmenin, doğası gereği fesihten sonra da geçerliliğini koruması gereken tüm bölümleri, gizli bilgiler, herhangi bir ödeme yükümlülüğü, garanti feragatnamesi, tazminat, tahkim ve sorumluluk sınırlaması ile ilgili bölümler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, fesihten sonra da geçerliliğini koruyacaktır.
  9. Geçerli Yasa; Mahkeme Seçimi. ABD'nin Kaliforniya Eyaleti yasaları, yasaların çatışması ilkelerine bakılmaksızın, Federal Tahkim Yasası'nın tahkimle ilgili hükümleri yönetmesi dışında, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili tüm konuları yönetir. Bölüm 18'de (İddia Tahkim Etme ve Toplu Dava Feragat Anlaşması) aksi belirtilmedikçe, taraflar Santa Clara County, Kaliforniya'da bulunan ve hizmet veren eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini ve yerini ve Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki federal mahkemeleri kabul eder. Yukarıdakilere bakılmaksızın, taraflar bu paragrafın taraflardan herhangi birinin Patent veya Ticari Marka Davası ve Temyiz Kurulları, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Ofisi, herhangi bir yabancı patent, telif hakkı veya ticari marka ofisi veya benzeri herhangi bir yabancı veya yerli idari veya düzenleyici kurum nezdinde bu Sözleşmenin taraflarından herhangi birine verilen herhangi bir telif hakkı, patent, ticari sır, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarının geçerliliği veya uygulanabilirliği ile ilgili olarak herhangi bir yasal, idari veya düzenleyici işlem (hükümsüzlük işlemleri dahil) başlatmasını engellemediğini kabul eder.
  10. Belirsizlik ve Konu Başlıkları. Taraflar, bu Sözleşmedeki herhangi bir belirsizliğin çözülmesini ve tarafların amaçlarına mümkün olduğunca yakın bir şekilde yorumlanmasını amaçlamaktadır. Bu Sözleşmede yer verilen başlıklar ve konu başlıkları yalnızca referans amaçlıdır ve bu Sözleşmenin yorumlanmasında dikkate alınması hedeflenmemiştir.