Etkinlik Katılımcı Kullanım Şartları

Son güncelleme: 18 Haziran 2021

Zoom Video İletişim Şirketi’nin (“zoom”, “biz”, “bize/bizi,” “bizim”) OnZoom ve Zoom Etkinliklerine hoş geldiniz.

Bu Etkinlik Katılımcı Kullanım Şartları (”Şartlar”), OnZoom (onzoom.com) veya Zoom Events (toplu olarak ”Etkinlik Platformu”) aracılığıyla bir etkinliğe kaydolan veya katılan Zoom kullanıcıları için geçerli olan şartlar ve koşulları belirler. Etkinliklere katılmak için Etkinlik Platformu’na erişerek veya Etkinlik Platformu’nu kullanarak Zoom ile karşılıklı olarak anlaşılan yazılı bir hizmet anlaşmasına (örneğin Ana ABonelik Sözleşmesi) (”Hizmet Sözleşmesi”) girmediğiniz sürece bu Şartlara ve Zoom Hizmet Şartlarına (ihracat kısıtlamaları, geçerli hukuk, uyuşmazlık çözümü ve tahkim ile ilgili hükümler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bağlı olmayı kabul edersiniz. Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri, Zoom Etkinlikleri Gizlilik Bildirimi ve Etkinlikler Platformu’nda belirtilen veya bunu ilgilendiren diğer kurallar ve ilkeler, Etkinlikler Platformu’nu kullanımınız için de geçerlidir ve bu vesileyle başvuru kaynağı olarak dahil edilmektedir. Etkinlikler Platformu, Zoom Hizmet Şartları ve Hizmet Sözleşmesinde tanımlandığı şekilde Zoom “Hizmetleri”nin bir parçasıdır.

Bu Şartlar ile Zoom ve sizin aranızdaki diğer şartlar ve sözleşmeler arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, Etkinlik platformu aracılığıyla etkinliklere katılımınız açısından bu şartlar geçerli olacaktır. Etkinlik Platformu’nda bir etkinlik düzenlemeniz veya oluşturmanız ile ilgili olarak Zoom ile yapabileceğiniz herhangi bir sözleşmenin bu şartlar ile çeliştiği ölçüde (yalnızca bu ölçüde) bu sözleşmeler (bu anlaşmalar değil) geçerli olacaktır. Anlaşılırlık açısından, bu Şartlar, Etkinlikler Platformu kullanılarak oluşturulmayan, düzenlenmeyen, ev sahipliği yapılmayan, yayınlanmayan veya yönetilmeyen Zoom Toplantıları veya Web seminerleri için geçerli değildir.

Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre veya Birleşik Krallık’ta bulunan bir tüketiciyseniz, Etkinlik Platformu’nu kullanımınız için ek koşullar geçerlidir (aşağıdaki Bölüm 15’e bakın).

 1. Hizmetlere Erişim ve Kapsam
  1. Etkinlik Hizmetleri. Etkinlik Platformu, etkinlik sahiplerinin (”Etkinlik Sahipleri”), etkinlik katılımcıları, panelistler, sponsorlar ve alternatif etkinlik sahiplerinin (toplu olarak ”Etkinlik Katılımcıları”) bu etkinliklere katılması ve bilet alması ve Etkinlik Sahiplerinin ve Etkinlik Katılımcılarının Etkinlik platformu aracılığıyla etkileşim kurması için Etkinlik Platformu’nda çevrimiçi etkinlikler, performanslar, toplantılar veya benzer işlevler ve bunların bir dizisini oluşturması, organize etmesi, yürütmesi, tanıtması, yönetmesi ve duyurmasına olanak sağlar. Etkinlik Platformu’nun Etkinlik Sahipleri, Etkinlik Katılımcıları ve diğer kullanıcıları bu Şartlarda ”Kullanıcı” ve toplu olarak ”Kullanıcılar” olarak adlandırılabilir.
  2. Erişim ve Uygunluk. Etkinlikler Platformu’na erişmek için bir Zoom hesabına sahip olmanız gerekir. Etkinlikler Platformu (ve bunların belirli özellikleri) tüm ülkelerde kullanılamaz ve Zoom, bölgeye göre erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar. OnZoom şu anda Beta’dadır ve sadece Avrupa Birleşik Devletleri’nde yaşayanlar tarafından kullanılabilir. Etkinlik Platformu’nda etkinlik yürütmek için farklı koşullar geçerlidir.
  3. Kullanılabilirlik Garantisi Yoktur. Siz ve Zoom arasındaki herhangi bir sözleşmede aksi belirtilen herhangi bir durum olmaksızın Zoom, Etkinlikler Platformu’nun kesintisiz kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini garanti etmez. Zoom, Etkinlik Platformu’nun, sunucularımızın güvenliğini veya bütünlüğünü korumak veya Etkinlik Platformu’nun bakımını yapmak için bildirimde bulunmadan Etkinlik Platformunun tamamının veya bir kısmının veya belirli özelliklerinin kullanılabilirliğini kısıtlayabilir. Zoom, önceden haber vermeksizin zaman zaman etkinlik Platformu’nu, bir bölümünü veya özelliği durdurabilir veya Etkinlik Platformu’nun özelliklerini değiştirebilir.
  4. Üçüncü Taraf Bağlantıları. Events Platformu, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”). Bu tür Üçüncü Taraf Hizmetleri farklı hüküm ve koşullara ve gizlilik uygulamalarına tabi olabilir. Zoom, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullanılabilirliği veya doğruluğundan, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinden elde edilen içerik, ürün veya hizmetlerden veya bunların gizlilik uygulamalarından sorumlu veya yükümlü değildir. Bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerine bağlantılar, bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerinin Zoom tarafından onaylanması değildir ve bu Tür Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullanımının riski size aittir.
  5. Seyircilere karşı sorumluluğunuz. Etkinlikler Platformu’nu kullanmadan önce, cihazınızın kamerasının veya mikrofonunun kapsama alanında olan evinizde yaşayanlar veya misafirleriniz dahil olmak üzere herkese, Kullanıcılar ve bulundukları yerde bulunan başkaları tarafında görülebileceklerini ve duyulabileceklerini söylemek sizin sorumluluğunuzdadır. Bir Etkinlik sırasında birinin cihazınızın kamerasının veya mikrofonunun menzilinde olmasına izin veriyorsanız, yasaların izin verdiği ölçüde, bu Şartlara ve Zoom Etkinlikler Gizlilik Bildirimine onlar adına izin vermiş olursunuz.
  6. Şartların Değiştirilmesi. Zoom bu Şartları istediği zaman değiştirebilir. Bu Şartlarda bir değişiklik yaptığımızda, düzenlenmiş Şartları Etkinlikler Platformu’nda yayınlarız ve bu Şartların en üstündeki “Son Güncelleme” tarihini güncelleriz. Ayrıca, önerilen değişiklikleri yürürlüğe girecekleri tarihten en az otuz (30) gün önce e-posta ile size bildiririz. Düzenlenmiş şartları kabul etmiyorsanız burada sunulan şartları feshedebilirsiniz. Gözden geçirilen şartların yürürlüğe girdiği tarihten sonra Etkinlik Platformu’na erişiminiz ve platformu kullanımınızın devam etmesi düzenlenmiş şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
 2. Kullanıcı İçeriği
  1. Kullanıcı İçeriği. Etkinlik listeleri ve canlı Etkinlikler de dahil olmak üzere, Bir Kullanıcı tarafından Etkinlikler Platformu’nda belirtilen veya bunlar aracılığıyla dağıtılan bilgi, veri, resim, video, ses, materyal ve/veya grafik gibi tüm içerikler “Kullanıcı İçeriği” olarak bilinir. Kullanıcı İçeriğinden tamamen siz sorumlusunuz ve Kullanıcı İçeriğinizle ilgili tüm yasalara uyduğunuzu beyan etmektesiniz. Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri Zoom Kullanım Şartları, Hizmet Sözleşmesi veya bu Şartları ihlal eden herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin Şartların ihlali olduğunu kabul edersiniz.
  2. Lisans. Zoom ile aranızda yapılan herhangi bir diğer sözleşme içeriğine karşın, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini oluşturarak, yükleyerek, Etkinlikler Platformu’nda veya Etkinlikler Platformu aracılığıyla yayınlayarak, göndererek, alarak, depolayarak veya başka bir şekilde kullanıma sunarak, işbu Koşullara ve Zoom Etkinlikleri Gizlilik Bildirimine uygun bir şekilde Etkinlik Platformu hizmetini sağlamak için bu Kullanıcı İçeriğini denetlemek, silmek, değiştirmek, analiz etmek, depolamak, kopyalamak, çoğaltmak, dağıtmak, yayınlamak, iletmek, yayınlamak veya farklı bir şekilde kullanmak için Zoom’a; münhasır olmayan, dünya genelini kapsayan, telifsiz, geri çekilemez bir lisans vermiş olursunuz. Etkinlik ile bağlantılı olarak kaydedilmeyi kabul ederseniz Zoom’un ticari, reklam ve diğer meşru amaçları için Etkinlik Platformu üzerinde veya aracılığıyla bu kayıtları görüntüleyebileceğini de kabul edersiniz.
  3. Kullanıcı İçeriğinin Bildirilmesi. Etkinlikler Platformu özelliklerinin Etkinlik Kullanıcılarını, Etkinlikler sırasında uygunsuz davranışları incelenmek üzere Zoom’un Güven ve Güvenlik ekibine bildirmesini ve bu özelliklerin Etkinlik Sahiplerinin Etkinlikler sırasında görebilecekleri herhangi bir etkinliğin ekran görüntülerini alıp Zoom’a göndermesini sağladığını kabul edersiniz. Zoom, yükümlülükleri olmasa da, bu Şartlara ve yasalara uygunluğu sağlamak ve Kullanıcıların, Zoom ve diğerlerinin güvenliğinin, haklarının veya mülklerinin zarar görmesini önlemek için, Etkinlik listelerini, Olay incelemelerini ve diğer Kullanıcı İçeriklerini ve Etkinlikler sırasında uygunsuz davranış sergileyen Kullanıcı raporlarını izleme ve inceleme hakkını saklı tutar. Bu şartları veya yürürlükteki yasayı ihlal eden herhangi bir kullanıcı içeriğinden haberdar olursanız, lütfen adınızı ve adresinizi vererek aşağıdakilerle birlikte geçerli etkinlik listesindeki bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçin: (1) içeriğin paylaşıldığı tarih ve saat; (2) bu içeriği Etkinlik Platformu’nda nasıl bulabileceğimiz; (3) paylaşan kişinin kullanıcı adı; (4) bu içeriğin neden silmesi gerektiğinin sebebi ve kanıtı ve (5) (eğer varsa) bu içeriği paylaşan kişi ile iletişimlerin kopyaları.
  4. Araştırmalar. Zoom ile aranızda yapılan başka bir anlaşmada aksine herhangi bir şey olmamasına rağmen, Zoom, makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığı şekilde bu tür Kullanıcı İçeriğini ve diğer bilgileri kolluk kuvvetlerine veya diğer resmi kurumlara ifşa etme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar ayrıca Zoom’a işbirliği ve bilgi sağlamayı ve Etkinlik Platformu’nun kullanımı veya bu Şartlara uyum ile ilgili olarak Zoom veya temsilcilerinin yürüttüğü araştırmalar ile ilgili olarak Zoom’un makul olarak talep edeceği adımları atmayı da kabul eder.
 3. Events Platformunun Kullanımı
  1. Etkinlik. Etkinlik Sahipleri, etkinlikleri için müşteri desteği sağlamak da dahil olmak üzere kendi Etkinlik ve Etkinlik listelerinden sorumludur. Bunlara etkinliğiniz hakkında eksiksiz ve doğru bilgi sağlamak, geçerli olabilecek herhangi bir kısıtlama ve gereksinimi (yeterlilik, ekipman, fitness gereksinimleri vb.) açıklamak da dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. Zoom’un, siz ve diğer kullanıcılar arasındaki anlaşmazlığa aracılık etmekle yükümlü olmadığını kabul ve beyan etmektesiniz.
  2. Etkinlik Biletleri. Kullanıcılar, ücretsiz biletler de dahil olmak üzere bir etkinliğe bir etkinliğe bilet sunduğu, sattığı veya aldığında doğrudan birbirleri ile sözleşme düzenlemiş olabilirler. Zoom, Kullanıcılar arasındaki herhangi bir sözleşme ilişkisine taraf veya katılımcı değildir ve Zoom herhangi bir Kullanıcı için bir aracı olarak hareket etmemektedir. Her Etkinlik bileti, bir Kullanıcı (”Bilet Bağlantısı”) için bir Etkinliğe erişim sağlayan özel bir bağlantıdır. Başkaları adına bilet alabilir ve Bilet Bağlantısını onlarla paylaşabilirsiniz ancak Bilet Bağlantısını kullanmak için Bölüm 1.2’deki gereksinimleri (Erişim ve Uygunluk) karşılamaları gereklidir. Bu Bilet Bağlantılarını paylaşmaktan veya paylaşmamaktan tamamen siz sorumlusunuz ve paylaştığınız Bilet Bağlantısının kullanılmasından ne Zoom’un, ne de Etkinlik Sahibinin sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Bir Kullanıcının yetki alanında bilet düzenlenmesi veya satılması için geçerli yasalar olabilir, buna karaborsa sınırlama yasaları ve diğer ikincil bilet satış biçimleri de dahildir. Kullanıcılar bu tür yasalara uymakla yükümlüdür ve Zoom, söz konusu yasaların herhangi bir Etkinlik biletine uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kişinin uğradığı herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.
  3. Kanun ve Yönetmeliklere Uygunluk: Etkinlik Platformunu kullanımınız yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
  4. Yasaklı Kullanımlar. Events Platformu’nu kullanımınızla bağlantılı olarak, başkalarına aşağıdakileri yapmalarına yardımcı olmayacaksınız ve bunu sağlamayacaksınız:
   1. yürürlükteki yasa veya yönetmelikleri, üçüncü taraflarla yapılan anlaşmaları, üçüncü taraf haklarını, bu Şartları, Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerini, Zoom Kullanım Şartları’nı veya Hizmet Sözleşmesini ya da geçerli diğer politika veya kuralları ihlal etmek veya açığından yararlanmak;
   2. herhangi bir suç faaliyetini teşvik etmek veya ilerletmek veya yasadışı faaliyetler hakkında eğitici bilgi sağlamak;
   3. Events Platformu’nu aldatıcı, hileli, yanlış veya yanıltıcı bir şekilde kullanmak;
   4. diğer Kullanıcılar hakkındaki kişisel veriler de dahil olmak üzere, bu Şartlara veya kendi geçerli gizlilik politikalarınıza aykırı olan veya Kullanıcıların veya üçüncü tarafların gizlilik haklarını veya geçerli yasaları ihlal eden herhangi bir bilgiyi kopyalamak, saklamak veya başka bir şekilde erişmek veya kullanmak;
   5. Zoom’a veya herhangi bir Zoom markasını herhangi bir şekilde ihlal etmek, kötülemek, seyreltmek, lekelemek veya başka bir şekilde zarar vermek;
   6. Events Platformu’nun performansını, güvenliğini veya düzgün çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek veya olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde hareket etmek;
   7. Events Platformu’ndan verilere veya diğer içeriğe erişmek veya bunları toplamak için diğer otomatik veya manuel araçları veya işlemleri taramak veya kullanmak;
   8. Etkinlikler Platformunu, bu Koşullar tarafından izin verilmeyen ticari amaçlar için kiralamak, yeniden satmak, dağıtmak veya kullanmak veya Etkinlik Platformunu yetki verilmeyen bir şekilde kullanmak;‏
   9. üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya Events Platformu’nu kullanarak bu tür bir ihlali etkinleştirmek;
   10. Events Platformunu, Zoom’un takdirine bağlı olarak sakıncalı olacak, başka herhangi bir kişinin Events Platformu’nu kullanmasını veya keyfini çıkarmasını kısıtlayan veya engelleyen veya Zoom’u veya herhangi bir Kullanıcıyı herhangi bir türde zarara veya sorumluluğa maruz bırakabilecek şekilde kullanmak
  5. Bilet İptali. Yürürlükteki yasanın izin verdiği en geniş ölçüde ve Zoom’un herhangi bir etkinliği sonlandırma veya iptal etme (Etkinlik gerçekleşirken de dahil olmak üzere) hakkı da dahil olmak üzere buradaki diğer haklarını sınırlamadan Zoom, kendi takdirine bağlı olarak (1) Etkinlik Katılımcısının yürürlükteki yasayı, bu Şartları Zoom Hizmet Şartlarını veya Hizmet Sözleşmesini veya Zoom’un Etkinlik Platformu için geçerli olan politikaları veya kurallarını ihlal ettiğini, (2) Etkinlik Katılımcısının katılımının Zoom, Kullanıcıları veya üçüncü taraflar için zararlı veya sakıncalı olduğunu fark ettiğinde veya (3) mahkeme emrine uymak için biletleri (satın alınmış biletler dahil) veya kayıtları iptal edebilir.
  6. Beta Özellikleri. Zoom, zaman zaman Events Platformu’nun beta özelliği olarak sınıflandırılan özelliklerine veya bölümlerine erişim sunabilir. OnZoom şu anda Beta’dadır. Beta özelliklerine erişim ve beta özelliklerinin kullanımı ek sözleşmelere tabi olabilir. Zoom, bir beta özelliğinin genel kullanıma sunulacağına dair hiçbir beyanda bulunmaz ve bir beta özelliğini veya ürününü önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Beta özellikleri veya ürünleri OLDUĞU GİBİ sağlanır, hatalar veya başka kusurlar içerebilir ve beta özelliğini kullanımınız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
 4. Ödeme Koşulları, Ücretler ve Vergiler
  1. Üçüncü Taraf Ödeme İşleme ve Ücretler. Etkinlik Sahipleri ve bilet satın alan ve bağış toplayanlar arasındaki işlemler de dahil olmak üzere Events Platformu için ödeme işlemleri bir veya daha fazla üçüncü taraf ödeme işlemcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Ödeme işlemcisi kullanımınız, siz ve ödeme işlemcisi arasında işlem ücretlerini içerebilecek ek hüküm ve koşullara tabi olacaktır. Zoom, bir ödeme işlemcinin performansından veya işleminizi reddetmek, fonlarınızı tutmak veya sizden ek bilgi istemek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir ödeme işlemcisi tarafından yapılan işlemlerden sorumlu veya yükümlü değildir. Zoom, yalnızca ödeme işlemini etkinleştirmek için kullanıcılardan gerekli bilgileri toplayarak ve ilgili ödeme işlemcisine göndererek bu tür işlemleri kolaylaştırır.
  2. Vergiler. Zoom, geçerli yasalara uygun olarak, bilet satın alan kişiden tahsil edilmesi ve herhangi bir vergi veya düzenleyici makama havale edilmesi gereken işlem bazlı vergileri veya ücretleri bilet fiyatına ekleyecektir.
 5. İadeler ve İptaller
  Tüm işlemler (üçüncü taraf bir ödeme işlemcisi tarafından işlenenler dahil) bir Etkinlik Sahibi ile sizin aranızda olduğundan, Zoom satın alınan biletler için geri ödeme sağlamaktan sorumlu veya yükümlü değildir. Etkinlik Sahibi tarafından belirlenen geçerli iptal ve geri ödeme politikası Etkinlik listesinde yayınlanır. Para iadesine izin veren satın alınmış bir bileti veya kaydı geçerli bir şekilde iptal ederseniz veya bir Etkinlik Sunucusu Etkinliği iptal ederse, bilet fiyatını otomatik olarak iade alırsınız. Etkinlik Sahibi tarafından aksi kabul edilmediği veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli olmadıkça, Etkinlik Sahipleri başka bir iptal veya iade talebini (yayınlanan geri ödeme politikası dışındakiler gibi) yerine getirmek zorunda değildir. Üçüncü taraf ödeme işlemcisinin hüküm ve koşulları uyarınca izin verildiği şekilde geri ödeme isteyebilirsiniz. İlk işlem için kullanılan orijinal ödeme araçlarına geri ödeme yapılacaktır. Herhangi bir para iadesi veya geri ödeme veya açıklanacak herhangi bir ön onay için zamanlama, kullanılan ödeme yöntemine ve tüm geçerli ödeme sistemlerine (örn. Visa, MasterCard vb.) veya üçüncü taraf ödeme işlemi kurallarına bağlı olarak değişir.
 6. Puanlar ve Yorumlar
  1. Puanlar ve Yorumlar. Etkinlik Katılımcıları, katıldıkları Etkinlikler hakkında yıldız derecelendirmesi (“Derecelendirme”) gönderebilir ve/veya bir yorum (“Yorum”) yazabilirler. Puanlar ve Yorumlar Kullanıcı İçeriğidir ve bireysel Etkinlik Katılımcılarının görüşlerini yansıtır ve Zoom’un görüşünü yansıtmaz. Puanlar ve Yorumlar Zoom tarafından doğruluk açısından doğrulanmamıştır ve yanlış veya yanıltıcı olabilir.
  2. Puanlar ve Yorumlar için Yönergeler. Puanlar ve Yorumlar doğru olmalıdır ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Puanlar ve Yorumlar sistemini değiştiremezsiniz: (1) Puan veya Yorum göndermek için para veya başka bir ödül teklif etmek veya kabul etmek; (2) kendi Etkinliğiniz için bir Puan veya Yorum göndermek; (3) Rakip etkinlikleri için yanlış bir Puan veya Yorum sunmak; veya (4) başka bir Kullanıcıya bir Etkinlik Sahibi veya Etkinlik hakkında olumlu veya olumsuz bir Puan veya Yorum talimatı vermek veya talep etmek.
  3. Zoom’un Puanları ve Yorumları Kullanması. Puanlar ve Yorumlar, Zoom’un takdirine bağlı olarak Etkinlik Platformu’nda görüntülenebilir.
 7. Telif Hakkı ve Ticari Marka İhlali
  Telif hakkı ya da ticari marka sahibi ya da telif hakkı ya da ticari marka sahibinin aracısı iseniz ve Etkinlik Platformundaki herhangi bir içeriğin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Zoom’a Etkinlik listesinin en altındaki “Bu listeyi bildir” düğmesini kullanarak ya da Zoom’un Telif Hakkı (DMCA) ve Ticari Marka Takipleri sayfasında verilen talimatları izleyerek bildirim gönderebilirsiniz.
 8. Geri bildirim
  Etkinlikler Platformu için geri bildirim ve önerileri (“Geri Bildirim”) memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz. Sağladığınız geri bildirimler gizli değildir ve bu vesileyle Zoom’a, bu Geri Bildirimi kullanmak ve/veya herhangi bir Zoom ürününe veya hizmetine (Etkinlikler Platformu dahil) dahil etmek için sürekli, geri alınamaz, telifsiz, tamamen ödenmiş, dünya çapında, münhasır olmayan bir lisans verirsiniz.
 9. Gizlilik
  Kişisel bilgilerinizi Zoom Etkinlikleri Gizlilik Beyanı ile uyumlu olarak kullanacağımızı lütfen unutmayın. Kaydedilen etkinliklere katılmak da dahil olmak üzere Etkinlik Sahipleri ile paylaştığınız tüm kişisel bilgiler, herhangi bir kişisel veri paylaşmadan önce gözden geçirmenizi önereceğimiz gizlilik politikasına tabidir. Etkinlikler Platformu’nu kullanımınızın yürürlükteki tüm veri koruma ve gizlilik yasa ve yönetmeliklerine uygun olacağını kabul edersiniz.
 10. Yasal Uyarılar
  ETKİNLİK PLATFORMUNDAKİ FAALİYETİNİZDEN SADECE (BİZE VE BAŞKALARINA KARŞI) SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ. YÜRÜRLÜKTEKI YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ETKİNLİK PLATFORMUNU KULLANIMINIZ VE HERHANGİ BİR ETKİNLİĞE KATILIMINIZ TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. HERHANGİ BİR KULLANICI İÇERİĞİ VEYA ETKİNLİĞİYLE İLGİLİ OLARAK, BUNDAN KAYNAKLANAN, AÇIKÇA, YASAL VEYA ZIMNİ, HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEZ VEYA BU TÜR GARANTİLER VERMEYİZ. HERHANGİ BİR ETKİNLİK SAHİBİ VEYA KATILIMCININ ARKA PLANINI VEYA YETERLİLİKLERİNİ DOĞRULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ OLMADIĞINI VE ETKİNLİKLERİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA AÇIKLAMASINA UYGUN OLACAĞINI GARANTİ ETMEDİĞİMİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ZOOM VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ, BİR ETKİNLİĞE KULLANICININ KATILIMI VEYA ETKİNLİĞİ KULLANIMI İLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN EYLEM, HATA VEYA İHMALİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ETKİNLİKLERİN DOĞAL RİSK TAŞIYABİLECEĞİNİ VE BU TÜR ETKİNLİKLERE KATILARAK BU RİSKLERİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÜSTLENMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ. BAZI ETKİNLİKLERİN HASTALIK, BEDENSEL YARALANMA, SAKATLIK, MADDİ MALLARA ZARAR, DUYGUSAL SIKINTI VEYA ÖLÜM RİSKİ TAŞIYABİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ VE BU ETKİNLİKLERE KATILMAYI SEÇEREK BU RİSKLERİ ÖZGÜRCE VE KENDİ İRADENİZLE ÜSTLENİRSİNİZ. ETKİNLİĞE KATILMADAN ÖNCE, ETKİNLİK ESNASINDA VE SONRASINDA YAPTIĞINIZ TERCİHLERDEN TAMAMEN SİZ SORUMLUSUNUZ. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ZOOM VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ, ETKİNLİĞE KATILIMINIZ İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), SÖZLEŞME, HUKUKİ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, HAKSIZLIK, MÜDAHALE, HASTALIK, BEDENSEL YARALANMA, SAKATLIK, MADDİ MALLARA ZARAR, DUYGUSAL SIKINTI VEYA ÖLÜM İÇİN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.
 11. Fesih ve Askıya Alma
  1. Zoom Tarafından Fesih. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde Zoom, istediği zaman, bildirmeden veya size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan Etkinlik Platformunu kullanımınız veya Etkinlik Platformuna erişiminizi askıya alabilir, sınırlayabilir veya sonlandırabilir. Ayrıca, bu şartları, Zoom Hizmet Şartları veya Hizmet Sözleşmesi, Zoom Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri ve Etkinlik Platformu’nda yer alan veya Etkinlik Platformu için geçerli olan diğer kural ve politikaları ihlal etmiş olabileceğinizden makul şekilde şüphelenmemiz durumunda size karşı herhangi bir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz olmaksızın bu şartları sonlandırabiliriz. Ayrıca Zoom telif hakları da dahil olmak üzere diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını sürekli olarak ihlal eden kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakma veya sonlandırma hakkına sahiptir.
  2. Sizin tarafınızdan sonlandırma. Etkinlik Platformunu tamamen kullanmayı bırakarak, bildirmeden, herhangi bir sebeple, herhangi bir zamanda koşulları sonlandırabilirsiniz. Sonlandırmadan önceden satın alınan biletler veya kaydolmalar için Etkinlik Sahibinden uygun geri ödemeleri talep etmek ve almaktan tamamen siz sorumlusunuz. Bir etkinliğe katılmak da dahil olmak üzere Etkinlik platformunun yeni veya devam eden kullanımı bu şartlara tabi olacaktır. Zoom hesabınız sonlandırılırsa veya kapatılırsa Etkinlik Platformunu kullanımınız da otomatik olarak sonlandırılacaktır.
  3. Feshin Etkisi. Bu Şartların feshi, Zoom Hizmet Şartları ve Hizmet Sözleşmesi de dahil olmak üzere Zoom ile yapmış olabileceğiniz diğer sözleşmeleri otomatik olarak feshetmez. Bu Şartların doğası gereği fesihten sonra geçerli olacak tüm kısımları, feragatler ve tazminat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) fesihten sonra da geçerliliğini koruyacaktır.
 12. Genel Hükümler
  1. Tahsis. Siz ve Zoom arasındaki herhangi bir sözleşmede aksi belirtilen herhangi bir durum olmaksızın Zoom’un önceden yazılı rızası olmadan bu şartları tahsis edemezsiniz. Zoom kendi takdirine bağlı olarak ve sınırlama olmaksızın bu Şartları tahsis veya devredebilir.
  2. Tüm Sözleşme. İşbu Şartlar, Zoom Hizmet Şartları veya Hizmet Sözleşmesi ve referans olarak bu Şartlara dahil edilen belgeler, Etkinlik Katılımcısı olarak Etkinlik Platformunu kullanımınız ile ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve yazılı veya sözlü olsun veya bu Şartların konusuyla ilgili olarak özel, uygulama, politika veya emsal olarak belirlenmiş olsun, önceki tüm sözleşmelerin ve anlaşmaların yerini almaktadır.
  3. Bölünebilirlik. Bu Şartların maddelerinin her biri ayrı ayrı geçerlidir. Herhangi bir mahkeme veya ilgili makam, bunlardan herhangi birinin yasa dışı veya geçersiz olduğuna karar verirse, geri kalan maddeler tam olarak yürürlükte kalacaktır.
  4. Feragat Yokluğu. Zoom’un Etkinlik Platformu ile ilgili haklarından herhangi birini kullanmaması veya belirli bir durumda bu Şartların ihlal edilmesi, bu haklardan feragat edilmesi anlamına gelmez.
  5. Üçüncü Taraf Lehtarları Yokluğu. İşbu Şartlarda açıkça belirtilmedikçe, işbu Şartlar herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir hak veya çözüm yolu sağlamayacaktır.
  6. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu Şartlar, yürürlükteki Hizmet Sözleşmesinin ve Zoom Hizmet Şartlarının Hukuk Seçimi ve Forum hükümlerine uygun olarak yorumlanacaktır.
  7. Bize Ulaşın. Sorularınız için bizimle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: Adres: 55 Almaden Bulvarı, Suite 400, San Jose, CA 95113
   E-posta adresi: info@zoom.us
   Telefon numarası: 888.799.9666AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLER (TOPLUCA “AB ŞARTLARI”), YALNIZCA AVRUPA EKONOMİK ALANINDA, İSVİÇRE’DE VEYA BİRLEŞİK KRALLIK’TA İKAMET EDEN BİR TÜKETİCİYSENİZ GEÇERLİDİR.
 13. AB Şartları
  1. Etkinlik Sahibi ve Etkinlik Katılımcısı arasındaki Satış Sözleşmesi.
   (a) Etkinlik Sahibi bir Etkinlik sattığında veya bir Etkinliğe bilet sağladığında ve bu Etkinlik için bilet satın alıp veya kaydolduğunuzda ve bir onay e-postası aldığınızda, bu, Etkinlik Sahibi ve sizin (“Satış Sözleşmesi”) aranıza yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşur. Zoom, Satış Sözleşmesi’nin bir tarafı değildir ve Zoom, Etkinlik Sahibi veya sizin için bir aracı olarak hareket etmez.
   (b) Satış Sözleşmesi, Etkinlik Sahibinin etkinliği size Etkinlik listesinde açıklanan şekilde sunmasını gerektirir ve sipariş sürecinde, etkinlik listesinde belirtilen miktarı (eğer varsa) ödemeyi kabul edersiniz. Satış Sözleşmesinin şartları şunları içerecektir: (1) Etkinlik listesindeki bilgiler ve sipariş süreci; (2) Bölüm 15’te belirtilen bilgiler ve bu Şartların Etkinlik Sahibi tarafından Etkinliğin gerçekleştirilmesi ve sizin Etkinliğe katılımınızla ilgili diğer hükümleri.
   (c) Etkinlik Katılımcısı Tüketici Sözleşmeleri (Bilgiler, İptal ve Ek Ücretler) Düzenlemeleri 2013 (veya AB üyesi devletlerde yaşayan tüketiciler için 2011 Tüketici Hakları Direktifi’ni uygulayan benzer mevzuat) uyarınca Satış Sözleşmesini iptal etme hakkınız yoktur.
   (d) Satış Sözleşmesi şu şekillerde sona erer: (1) Etkinlik listesinde belirtilen iptal politikasına uygun olarak iptal etme hakkınızı kullanmanız durumunda; (2) Etkinlik tam olarak yapıldığında; veya (3) bir tarafın Zoom hesabı sonlandırıldığında.
  2. Zoom Tarafından Fesih. Zoom, size 30 günlük yazılı bildirimde bulunarak bu şartları ve Etkinlik Platformuna erişiminizi herhangi bir sebeple sonlandırabilir. Zoom ayrıca, (1) bu Şartları (burada yer alan diğer şartlar veya politikalar da dahil) bariz bir şekilde ihlal ederseniz, (2) yürürlükteki yasaları ihlal ederseniz veya (3) bu tür eylemler Zoom’un, diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların güvenliğini veya mülkiyetini korumak için gerekliyse bu şartları feshedebilir, ya da Etkinlik Platformunu kullanımınızı derhal ve önceden bildirmeden askıya alabilir veya sınırlayabilir ve Etkinlik Platformuna erişimi durdurabilir. Ayrıca Zoom telif hakları da dahil olmak üzere diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını sürekli olarak ihlal eden kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakma veya sonlandırma hakkına sahiptir.
  3. ODR Platformu. Avrupa Birliği’nde ikamet eden bir tüketiciyseniz ve çevrimiçi uyuşmazlık çözümü hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Avrupa Komisyonu’nun web sitesine yönlendiren bu bağlantıyı takip edin: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Bu bağlantı, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 524/2013 sayılı Yönetmeliği (AB) tarafından sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Zoom’un, çevrimiçi anlaşmazlık çözümüne katılma yükümlülüğü ve isteği yoktur.
  4. Tahsis. Zoom, bu Şartlar kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi etkileyecekse, sizi önceden bilgilendirecek ve bu Şartlardaki sözleşmenizi feshetme hakkına sahip olmak koşuluyla, bu Şartları kısıtlama olmaksızın tahsis veya devretme hakkına sahiptir.
  5. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi. Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu Şartlar İrlanda yasalarına tabidir. Yani, Events Platformu’na erişiminiz ve Events Platformu’yla veya bu Şartlarla (sözleşme dışı uyuşmazlıklar ve talepler de dahil olmak üzere) ilgili olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf veya talep İrlanda yasalarına tabi olacaktır. Bir tüketici değilseniz, siz ve Zoom, bu Şartlardan veya bu Şartların konusu veya oluşturulmasıyla ilgili olarak doğabilecek her türlü ihtilafın veya iddianın (sözleşmeye bağlanmamış ihtilaflar veya talepler dahil) çözümü için İrlanda Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Bir tüketiciyseniz, bu Şartlar kapsamında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı İrlanda Cumhuriyeti’nin yetkili mahkemesine veya bu ülke Birleşik Krallık’ta, bir AB Üyesi bir devlette ve İsviçre’de olduğu sürece düzenli ikamet ettiğiniz ülkenin yetkili mahkemesine götürebilirsiniz. Zoom, bu Şartlar kapsamında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı, Birleşik Krallık, İsviçre veya bir AB Üyesi bir Devlet’teyse, düzenli kaldığınız veya ikamet ettiğiniz ülkenin yetkili mahkemesine veya başka bir şekilde İrlanda Cumhuriyeti’nin yetkili mahkemesine taşıyacaktır.
  6. Alman Tüketiciler için Ek ŞartlarAlmanya’da ikamet eden tüketiciler için zararlarla ilgili yasal sorumluluğumuz aşağıdaki şekilde sınırlanabilir: (a) ŞU PARAGRAFA BAĞLI OLARAK (b) MADDİ SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜN HAFİF İHLALİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İLE İLGİLİ OLARAK SİZİNLE BU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİMİZ ZAMAN TİPİK OLARAK ÖNGÖRÜLEBİLİR ZARARLARIN TUTARI KADAR SORUMLU OLACAĞIZ (YANİ SİZİNLE YAPILAN ANLAŞMANIN DOĞRU BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN, İHLALİ SİZİNLE YAPILAN ANLAŞMANIN AMACINI TEHLİKEYE ATAN VE DÜZENLİ OLARAK GÜVENDİĞİNİZ BİR SÖZLEŞME GÖREVİ);MADDİ OLMAYAN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HAFİF İHLALİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ.(b) BU ŞARTLARDAKİ HİÇBİR ŞEY SİZİN VEYA ZOOM’UN ŞUNLARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞUNU HARİÇ TUTMAZ VEYA SINIRLAMAZ:
   KASTEN KÖTÜYE KULLANMA VEYA BÜYÜK İHMAL;
   2. HER TÜRLÜ İHMALİN NEDEN OLDUĞU ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA;
   3. BELİRLİ BİR GARANTİYİ ÜSTLENME SORUMLULUĞU VEYA 4. ALMANYA ÜRÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜ KANUNU;

   (C) AYRICA, BU ŞARTLARDAKİ HİÇBİR ŞEY YASAL TÜKETİCİ HAKLARINIZI ETKİLEMEZ. BİR TÜKETİCİ OLARAK KULLANICILARIN HAKLARI HAKKINDAKİ TAVSİYELER, BU KULLANICI İÇİN GEÇERLİ OLAN TÜKETİCİ ORGANLARINDAN EDİNİLEBİLİR.

   (d) ZOOM, ETKİNLİK PLATFORMUNU SADECE KİŞİSEL KULLANIMINIZ İÇİN SUNAR.